Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 20 oktober 2013

Ashtar "Het Gouden Tijdperk Betreden" - Oktober 8, 2013 / Susan Leland

Ashtar
"Het Gouden Tijdperk Betreden"
Ashtar On The Road Teleconferentie - Oktober 8, 2013 / Susan Leland

Groeten Geliefde Familie! Wij zijn zo, zo verheugd dat jullie hier bij ons zijn, bij ons staande in onze cirkel op de Brug van mijn schip, De Nieuwe Jeruzalem. Ik draag enige nogal indrukwekkende passagiers, voor jullie welbekend … Sananda, St. Germain en anderen vanuit de ranken van de ambassadeurs vanuit de galaxy en daaraan voorbij, De Meesters, en jullie, Geliefden!
Wanneer jullie komen, staan wij gezamenlijk in onze cirkel, in onze organisatie, wat precies dat is - het is circulair. En waarom is dat? Het is omdat het één ononderbroken Eenheid is, en omdat er niemand van ons is die ook maar iets belangrijker is dan ieder ander. Zelfs ik, Ashtar, geniet van de Eenheid die ik met jullie allemaal voel, en de Vreugde welke onze samenkomst brengt. Zoals wij jullie verteld hebben, hebben jullie ongelimiteerde passen om aan boord te komen - dat is juist, er zijn geen, wat jullie noemen, onderbrekingsdagen, jullie hoeven niet een bepaald aantal, wat jullie noemen, "frequent flyer miles" (airmiles), te hebben, jullie zijn te allen tijde welkom!

Kom en sluit je bij ons aan en voel de Liefde, want dat is wat het meest belangrijke voor jullie is om te doen. We zijn samen op deze reis. Vergis je niet, jullie reizen, alsook doen wij dat. Wanneer jullie in de ruimte van jullie woning zijn, of jullie werkruimte, of jullie vermaakruimtes, of wat dan ook, reizen jullie. Jullie zijn reizigers op het pad naar het Gouden Tijdperk, jullie zijn reizigers op het Ascentie Pad, welke het Thuiskomen zal volbrengen waar jullie, jezelf aan hebben toegewijd gedurende zo'n lange tijd geleden en in zo een andere tijd op de Planeet Aarde.
Jullie waren vrijwilligers en toen jullie kwamen om de lichamen van de mensen aan te trekken, trokken jullie het bewustzijn aan; dat is, jullie creëerden het, langzaam, gedurende wat jullie noemen, perioden van tijd. "De sluier" is een andere manier om het uit te drukken. Jullie stonden de sluiers toe om tot zo een graad naar beneden te gaan dat jullie, zelf, burgers werden van de 3de Dimensie - oh, de plaatsen waar jullie geweest zijn en de verhalen die jullie hebben, allen misschien nog steeds opgeslagen in jullie genetica, in jullie energiegebieden, maar desalniettemin, maken zij deel van jullie uit!
Dat wat jullie het verleden noemen, noemen wij jullie tijdlijn - wij kunnen het allemaal zien, inclusief wat jullie noemen jullie toekomst. Wij vertellen jullie, dat jullie heldere, stralende wezens zijn die overal waar jullie zijn oplichten, omdat jullie iets weten. Misschien niet het volledige verhaal, omdat dat nogal gigantisch is, maar jullie weten genoeg over jullie zelf en wat jullie hier te doen hebben, dat jullie, zullen we zeggen, jezelf toegestaan hebben om de sluiers terzijde te schuiven.
Die sluier mag nog steeds dik zijn over jullie buren of jullie moeder, of jullie zoon, wie dan ook, maar voor jullie, jullie hebben jezelf in/naar een soort van vrijheid gebracht waar de sluiers niet langer meer voor jullie bestaan - zij mogen zo nu en dan…., specifiek als je een beetje gefrustreerd bent over het zien van dat de sluiers behoorlijk dik zijn voor jou moeder, of jouw zoon, of jouw buur, of jouw baas, of wie dan ook, maar wij verzekeren jullie dat jullie, wat jullie zeggen, de sluiers verbannen hebben uit jullie eigen energiegebieden vandaan, tot zo een omvang dat jullie grote vooruitgang maken op het Pad waar jullie op reizen. Elk en iedereen van jullie!
Hebben jullie niet opgemerkt dat wat mogelijk een onoverkomelijke uitdaging toescheen te zijn, zelfs in de korte tijd die voorbij gegaan is, zoals jullie het op de Planeet Aarde uitmeten - laat ons zeggen aan het begin van 2013 - dat wat mogelijk als een onoverkomelijke uitdaging toescheen te zijn geen uitdaging meer is. Het zou weer naar boven kunnen komen, het kan er nog steeds zijn, maar je gaat er met gratie en gemak doorheen, of eroverheen, veel meer dan dat jullie op andere tijden in jullie levens ervaren hebben!
Voor sommigen komt de uitdaging niet meer naar boven omdat - wat dacht je wat? - je het niet meer nodig bent! Dit is inderdaad schitterend, nietwaar? Het is van het Licht! Jullie weten hoe jezelf naar het Licht toe te brengen, jullie weten hoe het Licht in jullie eigen prachtige Harten te brengen, en jullie weten hoe het Licht te gebruiken. Wij spreken hier, tussen haakjes, over Liefde. Wij willen niet dat ook maar iemand verward is over wat wij bedoelen. Wij spreken over de energie van Liefde!
Het komt vanuit de grote centrale zon, het wordt naar jullie doorgegeven via jullie zon, en natuurlijk voelt het liefdevol aan, nietwaar, om jezelf toe te staan om naar buiten te gaan en in de zon te dansen of eenvoudig om jouw armen omhoog te houden en te zeggen, "Ah, hoe glorieus!" Het is warm, het kan koesterend/voedend of strelend lijken te zijn. Maakt dat geen deel uit van het je geliefd te voelen? Dus daar heb je het. Je hebt Liefde, het is een zeer krachtige energie; in werkelijkheid is het de meest krachtige energie van het Universum en het manifesteert in Licht, dus noemen wij het LiefdesLicht!
Dat is eenvoudigweg genoeg, nietwaar? En daar is heel veel van hier op de Brug, omdat jullie kwamen, en omdat jullie het met jullie meebrachten, en omdat jullie het exponentieel verhogen wanneer jullie glimlachen, wanneer jullie een klein beetje een helpende hand aanbieden om het voorwaarts te schenken, wanneer jullie een Lichtheid binnenin jullie zelf voelen! Dat is een beetje spelen met woorden, nietwaar? Wij zeiden Lichtheid, als in het opgetild voelen, je bijna voelend alsof je vliegt wanneer jullie je voelen alsof jullie zonder enige zwaarte zijn. Natuurlijk, wat het doet is dat jullie oplichten met het Licht van Liefde!
Dus daar heb je het, als jij je licht wilt voelen, laat het Licht dan steeds meer binnenkomen. Roep het voort! Wij willen dit benadrukken, dit is niet waar jullie stationair zijn, immobiel, niet gefocust, hoe dan ook ongeconcentreerd zijnde, gewoon rondbewegend met jullie oogkleppen op, op jullie paden. Je komt niet ver als je niet beweegt, nietwaar? Dus als je alleen maar wat omzit op jouw bankstel, en dat is wel goed te doen bij tijden - we hebben allemaal onze ontspanning nodig, en zelfs wij ontspannen ons, wij hebben, zullen we zeggen, plezierige tijden - maar jullie moeten je bewust zijn over jullie beweging. Jullie moeten jezelf visualiseren alsof jullie volledig aangekomen zijn!
Als je niet volledig in jouw Lichtlichaam, of jouw kristallijne lichaam arriveert, in die Hogere Dimensionale ruimte waar alles er niet meer is, breng jezelf dan naar het Gouden Tijdperk. Dat is een geweldige plaats omdat, raad eens, dat is onze bestemming vanavond tijdens deze teleconferentie! Wij willen over het Gouden Tijdperk spreken. Wij willen spreken over wat het betekend en hoe jullie erin uitzien, want dat is echt belangrijk.
Willen jullie niet weten hoe jullie er in het Gouden Tijdperk uitzien, en hoe jullie erin passen? Welnu, het woord "Gouden" is een grote aanwijzing, nietwaar? Wanneer je over Licht nadenkt, en helder Licht, en stralend Licht, en krachtig Licht, denken jullie dan niet soms aan Gouden Licht? Misschien niet altijd - aangezien wij gezegd hebben dat Licht alle kleuren is - en daar is het Gouden-Witte Licht van de Christus. Dat is een vertrouwd concept, nietwaar? Een vertrouwd visioen?
Dus, wanneer je over Licht nadenkt, kan je dat aldus gemakkelijk associëren met wat wij noemen het "Gouden Tijdperk". Welnu, wat is het Gouden Tijdperk? Het is een halteplaats voor jullie, een plaats waar jullie werkelijk meer Licht in jullie op kunnen nemen op jullie weg naar volledige Ascentie. Het is een plaats waar jullie al deels geascendeerd zijn, en laten we het onder ogen zien, jullie zijn dat al! Zijn er sommigen van jullie die zich niet gerealiseerd hebben dat jullie gedeeltelijk geascendeerd zijn? Nou, wij willen jullie vertellen dat jullie dat gedaan hebben, omdat jullie in Hogere Dimensies leven dan de 3D!
Wat denken jullie dat er gebeurd wanneer jullie gaan slapen, in jullie sluimertijden. Waar je naartoe gaat als je mediteert? Waar brengen jullie, met andere woorden, waar brengen jullie jezelf naartoe, niet anders dan in/naar een hogere Dimensionaliteit - en we zullen het een Hogere Werkelijkheid noemen. In feite, vertellen wij jullie hier en nu dat de 3D, wat ervan over is, aldus niet echt is. Het is een spel, wij hebben gesproken over de schaakspelers in de menselijke lichamen die in leven zijn - omdat zij niet allen mensen zijn, maar zij mogen menselijke kostuums aan hebben om hun ware identiteiten te verhullen - en zij worden van het schaakbord verwijderd terwijl wij spreken!
Het is precies zoals het bedoeld is om te zijn, het is allemaal in Goddelijke Orde! Hoewel jullie je nog steeds zouden kunnen realiseren dat de 3D nog steeds werkelijkheid voor jullie heeft, wij zijn hier om jullie hier en nu te vertellen dat jullie allemaal in het Ascentieproces zitten en dat jullie het allemaal in/naar de Hogere Dimensionale Werkelijkheid gehaald hebben, welke, tussen haakjes, de Echte Werkelijkheid is - al dit 3D spul is wat jullie bedacht hebben - en jullie brengen steeds meer van jullie wakende momenten door in de Hogere Werkelijkheid omdat jullie opmerken, bijvoorbeeld, dat jullie niet zoveel uitdagingen meer hebben, en wat er over is is voor jullie gemakkelijker om er jullie weg doorheen te vinden. Voor de meesten van jullie, is het als het zwemmen op de toppen van de golven in plaats van door de golven begraven te worden, en ga zo maar verder.
Wij houden ervan om jullie voorbeelden te geven, en wij houden ervan om plaatjes te schilderen zodat jullie jezelf feitelijk in dat specifieke visioen kunnen plaatsen. Wat wij jullie hier vertellen is, Gefeliciteerd! Laten we feestvieren! Jullie hebben het gehaald naar waar wij zijn. Dat is juist, wij hebben over jullie instappassen gesproken, naar de Brug van De Nieuwe Jeruzalem. De Nieuwe Jeruzalem is in een Dimensie geparkeerd welke groter dan drie is. Welnu, we zullen een klein beet gaan rond bewegen, jullie weten wat warp snelheid is, ja? Twee 45 graden omgekeerd maakt een 90 en jullie zijn in een Hogere Dimensie. Dat is wat warpsnelheid is - het is gewoon springen van en naar Dimensies! Hoe is dat dan?
Wel, we kunnen niet te wetenschappelijk worden omdat De Stem (Susan) daar niet van houdt, dus laat ons teruggaan naar de Liefde, zullen we? Wij spreken over het Gouden Tijdperk, en dat is een Tijdperk van Liefde. Jullie zullen niets anders, echt, dan Liefde vinden in het Gouden Tijdperk. Welnu, de entree ernaar toe is feitelijk waar sommigen van jullie al naartoe gegaan zijn.
Laat het ons vergelijken met de opening van een winkel. Jullie hebben een grootse opening waar iedereen naartoe gaat - dat is de NESARA Aankondiging, gevolgd door de Aankondiging van onze aanwezigheid, gevolgd door de oplossingen welke NESARA naar de Wereld brengt en die geïmplementeerd worden, samen met de oplossing welke wij brengen, zoals het opruimen/schoonmaken van wat overblijft van de radioactiviteit! En daar is nog steeds heel veel van, maar het raakt steeds minder in staat om jullie als individuen schade te berokkenen, omdat jullie steeds meer tijd in de Hogere Dimensies doorbrengen waar radioactieve vergiftigheid niet bestaat - wat vinden jullie daarvan?!!
Dit zijn twee dingen: Nummer één, het is wat jullie doen om uitdagingen, ziektes, ontoereikendheden, handicaps, problematische relaties en zo verder te elimineren; jullie elimineren hen uit jullie wezens vandaan omdat jullie steeds meer omhoog gaan in/naar het Gouden Tijdperk, waar de dingen niet bestaan. En nummer twee; jullie bewegen al in/naar de grootse opening, maar niet volledig, omdat de Wereld zich bij de grootste opening bij jullie aan moet sluiten. Zij openen om slechts mensen binnen te laten die bewust zijn en erop afgestemd zijn, dus zij hebben wat genoemd wordt een zachte opening. Dus dat is waar jullie zijn, jullie zijn in de zachte opening van het Gouden Tijdperk!
Hoewel jullie het gevoel mogen hebben alsof jullie er nog niet zijn, is er iets in jullie leven waar jullie kunnen zeggen, "Ja!"? Misschien vond je een manier om jouw inkomen te verhogen zonder jouw werkuren te hoeven verhogen. Of zoals één persoon zei, "Ik ben de gehele tijd zo gelukkig dat ik niet werk!' Omdat je in Vreugde bent met wat het is dat je aan het doen bent.
Het Gouden Tijdperk gaat over Overvloed voor iedereen in alle categorieën! Het Gouden Tijdperk gaat over de nieuwe technologieën en de volledige schoonmaak van wat voor verontreinigingen dan ook die er zijn, zodat de gehele menselijke Wereld en alle koninkrijken van Moeder Gaia hiervan zullen genieten - niet slechts diegenen van jullie die een beetje vroeg aangekomen zijn. Het moet voor ieder lid van een koninkrijk op de Planeet Aarde zijn.
Nu, wij gaan niet in op het feit dat sommige koninkrijk leden die hier nu zijn daar niet zullen zijn, jullie weten dat al. Wij spreken over, wat is het Gouden Tijdperk voor jullie? Het is het vermogen te weten dat jullie zelf Meesters zijn. Jullie hoeven van niemand anders Meesters te zijn, alleen voor jullie zelf en jullie eigen levens, jullie eigen levensstijlen. Het is het vermogen om van aldus overvloed te genieten, wat op verschillende manieren tevoorschijn komt vanuit de bank van St. Germain, zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken over of jullie sociale zekerheid cheque wel bij de post zit of dat jij jouw hypotheek kunt betalen, omdat je geen van beide voor jouw woonruimtes zult hebben!
Er zullen manieren zijn om fondsen voor ondernemingen te krijgen, maar iedereen gaat een uitbetaling krijgen vanuit de fondsen van St. Germain, wat een één met veertig nullen erachter is, en jullie kunnen dat delen door 7 miljard mensen op de wereld - omdat de dieren de voordelen zullen ontvangen van wat jullie ontvangen - maar het zullen alle leden van het mensen koninkrijk zijn die op het Pad naar het Gouden Tijdperk aanwezig zijn die deze Overvloed zullen ontvangen!
Heel veel onderdrukte technologieën zullen in staat zijn om naar voren te komen, en absoluut tot bloei zullen komen en dwars over de Planeet Aarde zullen vermenigvuldigen! Daar zijn diegenen die nu in de menselijke lichamen zijn die de antwoorden hebben - zij mogen vanuit een andere plaats afkomstig zijn en de technologie van hun thuisplaneten meegebracht hebben, maar zij zijn in menselijke lichamen - maar zij zijn aldus gereed om er rechtstreeks in te stappen en jullie te begroeten als jullie volledig in/naar het Gouden Tijdperk verhuizen, er zullen geen ongemakkelijkheden meer zijn, er zullen manieren zijn om jullie totale vitaliteit te herstellen!
Wat willen jullie zijn, dertig-nog-wat? Mischien veertig-nog-wat? Omdat, weet je, jullie in jullie hoofden mogen denken dat jullie niets van de wijsheid willen verliezen welke jullie verkregen hebben. Je kunt iedere leeftijd zijn die je wilt, je kunt iedere haarkleur hebben die je wilt - of niet! Je kunt in de volledige expressie van jouw God/Godinnenheid zijn, jouw Goddelijkheid, en alle anderen zullen op jouw golflengte zitten!!! Welnu, dat is het Gouden Tijdperk en dat is wie jullie zullen zijn - een helder stralend lid van de mensheid in het Gouden Tijdperk, en dat is een heel verschil met de 3D mensheid!
Hebzucht zal hier niet bestaan; jouw broeders en zusters helpen zal hier bestaan, in plaats van profijt van hen te nemen of afgunstig te zijn op wat zij hebben, omdat je kunt hebben wat het ook is dat zij hebben en zij kunnen hebben wat het ook is dat jij hebt! Wij zeiden een tijd geleden, 'replicators' - denk aan de robot van de Jetsons, denk aan Rosie van de Jetsons. De bekwaamheid die je hebt, als je de Goddelijke Wezens die jullie zijn erkend, om eenvoudig met jouw toverstokje te zwaaien, je neus optrekt of een ander creatief proces doet - en daar zal het zijn!
Als jullie ascenderen zullen jullie uiteindelijk in het "straal me omhoog Scotty" zijn - alleen zullen jullie Scotty niet nodig zijn! Ondertussen, in het Gouden Tijdperk, dat wat jullie noemen ruimtereizen - wooo - klinkt dat niet opwindend - jullie zullen in staat zij aan boord van een schip te gaan en jullie zullen in staat zijn te genieten van jullie eigen shuttles! Jullie kunnen nog steeds naar boven naar De Nieuwe Jeruzalem komen door jezelf hier naartoe te brengen uit jullie lichamen vandaan, maar jullie zullen de volledige lichamelijk ervaring hebben, als je dat wilt, op de schepen!!
Tussen haakjes, jullie gaan dus al dit geld hebben, maar in het Gouden Tijdperk, als jullie er volledig in/naar verhuizen - en richting jullie eigen Ascenties gaan, omdat iedereen verschillende bestemmingen, plannen, verplichtingen of blauwdrukken kan hebben, en zo verder, voor de volgende fase - zal er geen geld zijn. Denk eraan, als jij jezelf naar boven kunt stralen zonder Scotty, als jij je neus op kunt trekken of met jouw toverstokje kunt zwaaien en kunt creëren wat het ook is dat je wenst, en als er geen belastingen meer zijn om te betalen - dat is een goeie nietwaar!! - waarom zouden jullie dan op de Aarde nog geld nodig zijn????
Dat is een goeie vraag! Merk op hoe ik het verwoorde - waarom op de Aarde - omdat er geen geld meer zal zijn op de Planeet Aarde. Welnu, er zal overvloedig goud zijn, maar het is een ander soort van goud, het is het hoog-trillingsgoud, het heeft ORMES, en dat zal binnenin jullie zijn. Jullie hebben al ORMES, jullie hebben je ware eigen ORMES fabriek binnenin jullie wezens, Geliefden, en het zal op volle snelheid voorwaarts gaan omdat dat is hoe jullie in/naar jullie kristallijne lichamen zullen gaan en dat is hoe jullie zullen gaan ascenderen!
Wat ORMES is? Het is een mondvol. Het wordt genoemd "Orbitally Rearranged Monoatomic Elements in the high-spin State" - ORMES. (Omwentelende Herschikte Monoatomische Elementen in de Hoog-draaiende Staat) Dat is de collectieve naam, een enkelvoudige ORMES is een ORMUS. Het werd door David Hudson ontdekt. Het is een hogere staat, het is de staat van het kristallijne Lichtlichaam van goud, silver en andere metalen. Jullie zullen hen op de kaart vinden welke alle elementen laat zien - het is in het onderwerp van scheikunde. Als je meer over ORMES wilt weten kan je het Googlen, zoek op David Hudson. Het wordt gevonden in het sap van de Aloë Vera, wij bevelen Aloë Vera aan. Wij bevelen geen ORMES in poedervorm aan - je kunt het overdrijven/er teveel van nemen! David Hudson deed dat en anderen hebben dat ook gedaan.
Dus wij bevelen aan, als jullie willen beginnen om meer ORMES in jullie kristallijne-vormende lichamen te brengen, dat jullie dan iedere dag een glaasje Aloë Vera sap drinken. Test-gids jezelf. Er zijn andere goede voedselwaren die het kunnen hebben. ORMES wordt hoofdzakelijk gevonden - en er zijn verschillende vormen van - in planten welke op vulkanische gronden groeien. Dus daar is een hint voor jullie. Maar jullie kunnen het ook in Aloë Vera Sap vinden, en het wordt geadviseerd dat je het zo zuiver en organisch als mogelijk is krijgt, met het oog op het niet vernietigen van wat voor goede dingen daarin dan ook, en zo verder….
Welnu, dat is gewoon iets dat jullie kunnen doen om jullie reis op het pad verder te helpen omdat, denk eraan, jullie niet slechts naar het Gouden Tijdperk toe reizen - jullie gaan het Gouden Tijdperk ervaren, in het Gouden Tijdperk leven en jullie Ascentieproces op het één of andere punt voltooien. Als je de korte route wilt nemen en wilt ascenderen voorafgaand aan de grootse opening van het Gouden Tijdperk, dan is dat ook prima. Je kunt dat doen, je hebt geen ORMES nodig om te ascenderen - het is eenvoudig iets dat jullie kan helpen bij de formatie van jullie Hogere Dimensionale lichamen. Het is een Hoog Dimensionaal element, en de reden dat wij Aloë Vera sap aanraden is zodat jullie het niet overdrijven.
Deze mensen die pioniers waren en begonnen met de LSD, sommigen van hen gingen over de rand, over de top. ORMES is anders - het is geen LSD, maak die sprong niet - maar wat wij zeggen is dat je het kunt overdrijven, dat is waarom wij niet de poeders aanraden, wij raden de Aloë Vera aan. Het mag toeschijnen de langzame weg te zijn maar jullie zijn al ver genoeg gekomen, en het zal een verschil maken voor jullie als jullie er ook voor zouden kiezen. Je kunt ook een Aloë Vera plant krijgen, plaats het terzijde van waar je slaapt en nodig precies de juiste hoeveelheid aan ORMES uit om in jouw wezen te komen vanuit die plant. Het is een energie overdracht, en dat is een goede manier om het te doen - het is allemaal Liefde!
Hogere Dimensionale energie is Liefde, - er is niets dat niet van Liefde is toegestaan in de hogere dimensies. Waar wij over spreken? Jullie willen dat gekwalificeerd - oké. Wij spreken over het hogere 4D en daarboven. Waarom zeggen wij het hogere 4D? Nou, weet je, daar is het Astrale gebied en daar zijn enige jongens die daar rondhangen in de lagere Dimensies - ga er gewoon omheen wanneer jullie je reizen doen. Nodig gewoon één van je gidsen uit - ik ben altijd beschikbaar, ik houd ervan om een reisleider te zijn - dus nodig gewoon één van jouw gidsen uit om jouw hand vast te pakken en met jou te vliegen en alles wat er ook maar van 3D en het lagere 4D voor jou is om aan voorbij te reizen te omzeilen, en je kunt ook zeggen dat je ervoor kiest om met jouw Goddelijke zelf te reizen en jouw Goddelijke gids en dat niemand anders uitgenodigd is! Wij hebben jullie enige omschrijvingen gegeven over wat te verwachten….
Laat ons over NESARA spreken. NESARA is iets waar jullie gedurende een lange tijd over gehoord hebben. Het is goddelijke geïnspireerd, het volgt de Goddelijke en Galactische Wet en het volgt de Wetten van Liefde. Waarom NESARA? Omdat deze jongens zo gewend geraakt zijn aan het hebben van al deze macht en controle, dat zij eenvoudigweg hun beloftes niet nakomen. Zij beloofden, zij contracteerden om weg te gaan en dat deden zij niet en nog steeds proberen zij zich vast te houden. NESARA werd voorafgaand aan het jaar 2000 ontvangen, het werd in de wet ondertekend door twee presidenten - het is de wet!!
Het is niet alleen maar voor de Verenigde Staten van Amerika, het ontstond feitelijk en werd geschreven door bepaalde wezens in het Congres, maar het is voor de gehele Wereld. Het werd geschreven en afgegeven in de wet voor de volledigheid van de gehele wereld om te volgen. Het moet echter nog steeds formeel aangekondigd worden, en totdat het formeel aangekondigd is wordt het niet nageleefd. Maar jullie kunnen NESARA in jullie wezens accepteren, jullie kunnen het integriteitspad van NESARA volgen, jullie kunnen het begrijpen! Ga naar onze website - daar is een volledige uitleg.
Wij hebben enige van de dingen aangehaald die niet in het bestaan zullen zijn in het Gouden Tijdperk, en dat er voor iedereen Overvloed zal zijn. NESARA's Aankondiging zal de schulden opheffen en hen voor eens en altijd terzijde schuiven. We zullen daar geen lange tijd voor nodig zijn, als jullie de fundamentele leerstellingen van NESARA vergeten zijn, ga naar onze website, ga naar de Meesters Tara en Rama, stem je af op hun shows of ga naar hun archieven of wat het ook is dat je wilt doen (dat alles is uiteraard Engelstalig - de link van de website staat onderaan deze channeling) Jullie zullen het volledige beeld krijgen.
NESARA is het 'National Economic Security and Reformation Act', en oh boy, zal het reorganiseren!!! Er is geen plaats onder de NESARA wet voor hebzucht, voor de manipulaties van het economische systeem of  voor de onderdrukkende wetten welke onmiddellijk verdwenen zullen zijn. Zeg, "Bye-bye. Dank je wel ons geleerd te hebben wat je ons te leren had en wij hebben jullie Patriot Act, Homeland Security, TSA, Black Ops, en zo verder niet langer nodig, omdat hun tijd voorbij is!!" Niets van dat alles zal bestaan en iedereen zal vrij zijn in het Gouden Tijdperk en deze dingen zullen niet langer nodig zijn. Iedereen zal op een Hoger niveau van begrip en Liefde zijn!
Jullie kunnen niet hoger dan Liefde gaan, maar waar wij over spreken is dat de mensheid in diens eigen bewustzijn stijgende is en dus hoe vaker wij op de Brug bijeen komen - breng jullie zelf op wat voor tijdstip dan ook naar boven - hoe meer dat jullie in jullie heilige plaatsen zitten en 30 seconden of 30 minuten of wat dan ook nemen om die Liefde welke Jullie Zijn uit te sturen - straal het naar buiten, deel het, schenk het voorwaarts - de sneller deze dingen naar iedereen van de 3D Aarde zullen komen, omdat zij in het bestaan zijn en zij er slechts op wachten om op het podium uiteen te barsten!
Er is een goddelijke inspiratie voor NESARA, wij noemen haar Lady NESARA. Zij staat samen met LADY Vrijheid en wij hebben hen het vrouwelijke gegeven omdat wij willen dat de mensen de koestering voelen welke zij naar elk en ieder wezen brengen, het Gouden-Witte Licht van de Christus en alle Vreugde welke iedereen verdient! Als deze duistere hoed het podium eenmaal verlaat om de weg vrij te maken voor Lady NESARA en voor Lady Vrijheid en voor de Meesters en voor jullie zelf om het centrale podium in te nemen - hoe klinkt dat? - om samen met jullie te staan in volledige verbonden Eenheid - is het om Liefde naar iedereen te sturen, duistere hoeden, witte hoeden, grijze hoeden, en iedere nuance daar tussenin.
Wij gaan jullie vragen om nog één extra ding te doen. Wij hebben het jullie eerder gevraagd, en wij gaan jullie vragen om ermee door te gaan, specifiek, het uitsturen van Liefde naar President Obama en de NESARA aankondigers. Hij is niet de enige, maar hij is de leider. Er zijn anderen die verlangend zijn. Als jullie het zouden kunnen zien en voelen - stop eventjes, voel de Liefde die deze mensen voor jullie en voor iedereen in de Wereld hebben, iedereen op de Planeet Aarde, en het straalt helder uit naar het Universum! Voel de Liefde welke deze Aankondigers hebben, voel hun verlangen om te komen en te dienen als de Aankondigers. Zij hebben er gedurende jaren naar verlangd op de Planeet Aarde!!!
Het podium is bijna gereed voor hen om erop te gaan en om de grootse opening van het Gouden Tijdperk officieel aan te kondigen! Stuur hen jullie Liefde van ondersteuning. Jullie hoeven alleen te weten dat President Obama is wat jullie zouden kunnen noemen de leidende Aankondiger. Hij heeft heel veel adviseurs en zij zijn niet allemaal in menselijke lichamen, en dit is volledig gepast - wij en onze afgevaardigden zijn bij hem!! Hij heeft een zeer, zeer hoog ontwikkelde groep rondom hem heen die menselijke lichamen bezetten zo ver als het de Wereld betreft, maar zij zijn vanuit de Hogere Dimensionaliteiten - zij hebben zichzelf naar de Hogere Dimensionaliteiten gebracht!  
Wij hoeven hier niet op in te gaan, weet gewoon dat Obama weet wat hij hier te doen heeft. Hij maakte vandaag een speech welke de situatie vanuit het 3D perspectief adresseerde en verklaarde, kijk in zijn ogen en sta jezelf toe om de grote Liefde te voelen die hij is en dat hij naar allen projecteert en uitstuurt. Stuur het rechtstreeks naar hem terug!!
Als je tijd kunt vinden, stuur e-mails naar het Witte Huis - je kunt op onze website uitvinden hoe dat te doen, doe het. Verhef je stem en gebruik 3D methoden alsook de Hogere, omdat herinner je, niet iedereen daar de Hogere Dimensionaliteiten begrijpt. Het is voor de mensen rondom hem heen om jullie communicaties te lezen en de kern ervan mee te krijgen, en het is voor hem om verteld te worden over jullie communicaties als hij niet de tijd heeft om elke en alle te lezen.
Wat als iemand zei, "Oh hemeltje lief, we hebben duizend - of tienduizend - e-mails ontvangen vandaag die zeggen, 'Laten we het Gouden Tijdperk openen, laten we Nu NESARA aankondigen" of , "Vertel de wereld dat het Ashtar Commando hier is," of wat dan ook. Dit plaatst jullie Harten hierin. Vergis je niet, een 3D actie is zeer belangrijk! Teken petities, begin petities, doe wat het ook is waartoe je geïnspireerd wordt om te doen en doe het op alle niveaus, vanaf 3D naar boven naar jouw ware Hoogste Zelf, en dat, Geliefden, is hoe wij samen kunnen werken om dit gedaan te krijgen!!
Wel, dit is prachtig geweest! Ik ben zo opgetogen om jullie hier bij mij te hebben, en raad eens? We zullen weer samen gaan reizen, omdat wij Sekhmet hier zullen verwelkomen om ons mee naar haar schip te nemen, welke De Niburu is, en het is een kristal schip met enige eerder magische en wonderbaarlijke capaciteiten, en wij zullen het Gouden Tijdperk en NESARA gezamenlijk in onze cirkel op haar schip bekrachtigen!
Aldus ik, Ashtar, vertel jullie wederom, dat wij jullie allemaal zien, dat wij voorbij alle woorden van jullie houden, en dat Wij Eén zijn met jullie. En zo zij het. Salut! 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transcription by Brian Coe.
Given through Susan Leland, October 8, 2013. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2013.All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.