Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 29 oktober 2013

Aartsengel Zadkiel “Jouw Unieke Rol in de Uitbreiding van het Bewustzijn" November 2013 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Jouw Unieke Rol in de Uitbreiding van het Bewustzijn"
November 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij jouw unieke rol in de uitbreiding van het bewustzijn te bespreken.
Jouw unieke rol begint met jouw eigen uitbreidende bewustzijn. Jouw punt van bewustzijn is jouw richtinggevende kracht. Het is jouw bron van vreugde, inspiratie en richting. Het gidst jou en definieert jou als een individu. Het bepaald jouw trillingsniveau en definieert jouw Ziel Handtekening.
Jouw eigen bewustzijn begint uit te breiden wanneer je bewust leeft.
Bewust leven betekend je bewust zijn van ieder moment en van jouw rol in dit moment. Je bent je bewust van waar je bent en wat je aan het doen bent. Je bent je bewust van hoe jouw gedachten, intenties en acties passen in het grotere bereik van het bewustzijn van de mensheid. Je bent binnenin jezelf gecentreerd, en je bent je ook bewust dat jouw bewustzijn voorbij jezelf uitbreidt.
Bijvoorbeeld, je kunt een roos zien. Je bent je bewust van diens diepe rode kleur, diens zoete geur, diens achtergrond van groene bladeren, en de dauw op de bloemblaadjes. Je verschuift dan jouw bewustzijn naar de geneugte welke de roos aan iedereen die het ziet brengt en hoe het hun spirits optilt … hoe het hun dag verhelderd en hen helpt om hun bewustzijn te verhogen als zij aan de gang gaan met de activiteiten van de dag. Hun verhoogde bewustzijn breidt naar buiten uit om iedereen te beïnvloeden waar zij mee omgaan.
Ditzelfde concept van het uitbreiden van bewustzijn en de onderlinge verbondenheid kan gezien worden in de oceaan. Je zou op een strand kunnen zitten, en een golf slaat vriendelijk rondom jouw voeten uiteen. Je voelt het koele water en kijkt dan als het teruggaat in de oceaan. De golven gaan in en uit met een onophoudelijke beweging, en je geniet van de vreedzaamheid van de ervaring. Als je naar de in en uit beweging van de golven kijkt, besef je dat het water in deze golven uiteindelijk rondom de planeet in een harmonieus ritme van onderlinge verbondenheid zullen bewegen. De energie van jouw interactie met de golven zal de wereld rondgedragen worden.

Als je geniet van het gevoel van het kabbelen van de golven aan jouw voeten, zal je blijdschap en waardering voor het water ervaren. Nochtans, als je geïrriteerd bent dat de golven jouw voeten nat maken, zal je een volledige andere energie naar het water sturen. Wat voor gevoel of trilling dan ook die je uitstuurt … of het nu blijdschap en waardering is of, omgekeerd, irritatie … zal door het water opgenomen worden en uiteindelijk naar de volgende persoon gedragen worden die de golven ervaart. Het zal ook het water zelf beïnvloeden.
Wanneer je waardering voor de oceaan tot uitdrukking brengt, voor een roos, of voor ieder ander onderdeel van de natuur, vermengd jouw trilling met de elementen en beïnvloeden de ware aard van hen. Een liefdevolle en harmonieuze trilling kan elk element helpen om diens rol tot diens volste vermogen uit te voeren.
Dus je ziet, dat alles onderling met elkaar verbonden is. Er is geen afscheiding. Afscheiding is slechts een illusie … een truck welke het ego met jou speelt om ervoor te zorgen dat jij jezelf met anderen vergelijkt in plaats van de onderlinge verbondenheid te zien.
Wanneer je de onderlinge verbondenheid van alles beseft, wordt jij je meer bewust van de rol van ieder persoon, plant, dier en mineraal in de schepping. Je wordt je bewust van hoe jouw gedachten en acties de andere delen van de schepping beïnvloeden. Je kunt de subtiele energie welke alles met elkaar verbindt bespeuren.
Dit leidt jou ertoe je bewust te zijn van jouw eigen rol in de evolutie van het bewustzijn. Je mag jouw zelfde dagelijkse routine uitvoeren, maar je doet het met een verhoogd besef van jouw rol in de mensheid en de schepping. Het is jouw verhoogde besef dat jou naar een nieuw niveau van uitgebreid bewustzijn brengt.
Je wordt je er bewust van dat jouw gedachten en emoties een trilling dragen die een impact kan hebben op anderen rondom jou heen. De energie van jouw gedachten zullen jouw Energetische Handtekening en aanwezigheid creëren. Het omringd jou en het is bij jou waar het ook is dat je bent.  
Bijvoorbeeld, je kunt een zaal binnengaan waar er spanning en irritatie geweest is. Wanneer je die zaal binnengaat, wat voor trilling jij ook draagt gaat ook met jou die zaal binnen. Als jij je rustig voelt, vreedzaam en ontspannen, zal jouw trilling naar buiten toe uitbreiden naar diegenen die al in de zaal zijn. Jouw vreedzame trilling kan helpen om de spanning en irritatie die in de zaal aanwezig is te verzachten. De energie van jouw trilling heeft zich vermengd met de energie van anderen om een nieuwe trilling te creëren.
Als jij je bewust van de impact wordt welke één persoon hebben kan, verhoogd jouw eigen bewustzijn naar een hoger niveau. Je mag beseffen dat wanneer je een gespannen situatie binnengaat, jij ofwel zelf spanning kan voelen of je kunt vreedzaam blijven. Jouw keuze beïnvloed eerst de manier zoals jij je individueel voelt. Wat het ook is dat je kiest om te voelen zal eerst jouw eigen trilling beïnvloeden. Dan breidt jouw trilling uit naar diegenen die al aanwezig zijn. Als de groep in/naar een grotere situatie verhuist, vermengd de energie van de groep met andere groepen om een volledige nieuwe energie te creëren. Alles maakt deel uit van iets groters.
Wanneer je beseft hoe de trilling van de energie altijd aan het uitbreiden is, kan je een belangrijke rol spelen in de uitbreiding van het bewustzijn door te begrijpen hoe jouw eigen energie niet alleen jezelf beïnvloedt maar ook naar buiten rimpelt naar diegenen rondom jou heen en naar de grotere trilling van de planeet. De winden van energie bewegen rondom de planeet om een wereldwijde trilling te creëren.
Jouw uitbreiding van bewustzijn begint met jouw besef aangaande jezelf als een individu. Je begrijpt hoe jouw reactie op gebeurtenissen jouw Energetische Handtekening creëert. Je begrijpt dat bewust een kalme, liefdevolle en vreedzame trilling te creëren en deze te handhaven jou een innerlijk weten verstrekt dat jou toestaat om jezelf te gedragen op de hoogste manier die mogelijk is. Dit staat jou toe om bewust jouw gedachten en intenties in de gaten te houden. Jij bent een besef aan het creëren van het besturen van jouw eigen bewustzijn.
Je bent je er bewust van dat ieder persoon of iedere groep ook een Energetische Handtekening heeft, hoewel zij zich er wel of niet bewust van zijn. Jouw besef staat jou toe om jouw bewustzijn uit te breiden en te beseffen dat ieder persoon of ieder individu is waar zij op het moment zijn en dat zij vanuit hun eigen perspectief werken. Je hoeft het niet eens of oneens te zijn met wat zij doen. Jouw besef blijft gecentreerd op jouw eigen innerlijke begeleiding en op het hoogste goed. Als je dit doet, breidt jouw bewustzijn uit om te zien hoe jouw trilling jou persoonlijk beïnvloed, hoe het diegenen rondom jou heen beïnvloedt, en hoe het naar buiten toe naar de mensheid rimpelt. Je kunt situaties vanuit de microkosmos naar de macrokosmos bekijken. Je begrijpt de onderlinge verbondenheid van alles dat is, en je bent een prachtig Licht voor de harmonieuze uitbreiding van het bewustzijn.
Geliefden, wij eren jullie voor jullie rol in de uitbreiding van het bewustzijn.

Weet dat er groots van jullie gehouden wordt. 
WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst.
…en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het.   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com