Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 24 oktober 2013

Aartsengel Michael "De Ruimtelijkheid van Nieuwe Potentiëlen" 23 September, 2013 / Meredith Murphy

Aartsengel Michael
"De Ruimtelijkheid van Nieuwe Potentiëlen"
23 September, 2013 / Meredith Murphy

(Uitgebreide channeling van de originele transmissie / audio transcriptie, 15 Oktober 2013, Dagelijkse Boodschap van het "Hoogvliegende Zelf-Liefde Feest")

Hallo Mijn Vrienden en Familie,
Jullie worden jezelf in toenemende mate gewaar, vermoed ik, in staten van ruimtelijkheid.
Vandaag wens ik een klein beetje over het proces van het creëren van ruimte te spreken, het doel van het je openstellen voor nieuw potentieel en hoe dit zich voor zal doen als je de verheffende energieën, infusies van Liefde ervaart en feitelijk, als jij je steeds meer openstelt voor een liefdevolle relatie met jezelf.
Als jij je steeds openstelt tot een steeds meer liefdevolle relatie met jezelf, verhoog je in frequentie en breid je uit. Je ontdekt brede, open ruimtes van nieuw potentieel.

Je hoeft de ruimtelijkheid niet als ruimtelijkheid te ervaren.
Je kunt dit ervaren als een gevoel van leegheid, je zou dit kunnen ervaren als verlies, en verwarring voelen, zoals een gebrek aan richting. Dit alles gebeurt als oude idealen en aspiraties vervagen. Je kunt gewaarworden dat je niet weet hoe jouw leven te leven als een resultaat hiervan en in deze staat van ervaring. En in deze staat van ervaring mag je zelfs een moeilijkere tijd hebben met deze meer uitgebreide momenten van ruimtelijkheid, welke zich zeer natuurlijk voordoen terwijl jouw energiegebied zich voorbereidt op de hogere infusie van de goddelijke Essentie van Jou.
Dus wens ik vandaag met jullie hierover te spreken, om uit te leggen wat er gebeurd, en om jullie te helpen begrijpen hoe je omgaat met dit deel van jullie eigen ontvouwing.
Het is omdat het licht dat jullie zijn, wenst om jullie allemaal te verheffen en om aan jullie te geven dat jullie in de ervaring van de vorm zijn, en omdat jullie het toestaan, nodigen jullie dit uit om zich te ontwikkelen, te ontvouwen, open te gaan en om fysiek gemaakt en gemanifesteerd te worden in deze wereld, in dit gebied, dat jullie arriveren in deze staten van Zijn, ongewoon ruimtelijk en na aldus zeer veel losgelaten te hebben.
Het meest belangrijke dat ik jullie wens te vertellen over dit gebied van leven dat jullie creëren in jullie ruimtelijkheid, is om er geen angst voor te hebben noch het op te vullen.
Als je het vreest, zal je het er moeilijk mee hebben erbij aanwezig te zijn. En als je het vreest, zal je waarschijnlijk de geschenken ervan missen. En als je het vreest, ben je in feite, eerder ontbreekt het zelfs, dat je dit opzettelijk gecreëerd hebt! Dus hopelijk ga ik dat vandaag voor jullie op een manier uitleggen welke voor jullie zinvol klinkt, zodat jullie kunnen relateren met deze momenten van ruimtelijkheid, niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk, maar redelijk snel met een gevoel van, "Oh! Het is hier! Ik heb het gedaan."
Deze ruimtelijkheid is gecreëerd en zal jullie acclimatiseren aangaande een nieuwe relatie met tijd en ruimte.
Het is een krachtige, krachtige ervaring op deze manier want in jullie wereld, zijn tijd en ruimte de constructen van ervaring. Tijd is de voortgang van manifestatie in jullie ervaring, het is hoe de manifestatie waargenomen wordt en ruimte is het principe van energie tot uitdrukking gebracht in jullie wereld, het is de manier waarop jullie energie op alle manieren gewaarworden, ofwel stoffelijk of niet-stoffelijk, en jullie relaties met deze twee fundamentele aspecten van het leven worden vergroot. En specifiek ruimte brengt de diversificatie van energie tot uitdrukking, en jullie diversificatie wordt van brandstof voorzien door jullie creativiteit en dit breidt zich ook uit, als jullie uitbreiden. En dit alles wordt vergroot omdat jullie leven vergroot wordt.
Jullie waren bedoeld hier te komen en je bewust de waarheid van jullie goddelijke wezen te herinneren. Jullie waren bedoeld hier te komen en te ontdekken hoe vreugde tot uitdrukking te brengen, die vollere wetenschap in een menselijk leven. Dat is echt het ding dat jullie ervaring aanzette om hier te zijn. Specifiek in deze tijd, wanneer er een collectieve intentie ging zijn om op deze manier te verheffen. Het was alsof jullie jezelf toestemming gaven om een wild avontuur te hebben en dus met deze beslissing, deze toestemming, deze welwillendheid om jullie inspiratie te volgen in het non-fysieke en dat jullie alle arrangementen gemaakt hebben die zich in/naar deze levensstroom ontwikkelden die jullie hier en nu ervaren.
De Universele intentie voor het menselijke leven in deze tijd, is om het potentieel voor het multidimensionale bewustzijn in het menselijke leven uit te breiden.
Dus je hebt alle kennis van dit leven en wat de intentie was, en ik vertel jullie dat de Universele aspecten van deze intentie gaan over de uitbreiding van het potentieel voor multidimensionaal bewustzijn in het menselijke leven. En het zien en verkennen van hoe die ervaring is en hoe het is om van binnenuit die ervaring te creëren.
Dit is een enorme evolutionaire verandering. Het vindt beetje bij beetje plaats, terwijl jullie in jullie lichaam zijn. En terwijl jij jouw leven veranderd, veranderd jouw leven met jou. Terwijl jij jouw energie veranderd, veranderd jouw leven. Het volgt je energetisch aangezien het een uitbeelding van jouw innerlijke staat van zijn, van jouw perspectieven is.
He is geen lange tijd geleden in het menselijke leven dat het leven van de mensen een grote hoeveelheid van constante had. Het probleem achteraf, is deze afhankelijkheid wat cultureel geïnspireerd was. Het was een collectieve werkelijkheid dat gezien werd als positief en belangrijk om stabiel te zijn, om consistent te zijn, om betrouwbaar te zijn omdat anderen dan zouden kunnen verwachten wat je zou kunnen doen. Vaak was dit tamelijk beperkend en in strijd met de innerlijke impulsen om tot uitdrukking te brengen.
Uitlijning verschijnt vanuit het oprecht tegen jezelf te zijn.
Terwijl jullie steeds meer leren, is het belangrijk om met jezelf consistent te zijn. Om toegewijd te zijn en dat je bij bent met jezelf, met wie je aan het worden bent en wie je meer volledig aan het ontdekken bent, en dat doen jullie echt. Uitlijning verschijnt vanuit het oprecht jezelf te zijn. Het is deze eenheid van spirit welke transparantie creëert, uitstraling, overzichtelijkheid en welke anderen rondom jullie heen waarnemen als integriteit en oprechtheid, echtheid … een persoon die in staat is te spreken en onvervalst is.
Dus zijn er nieuw ontdekte voordelen binnenin jullie collectieve cultuur wat betreft mensen die hun innerlijke Poolster volgen en vanuit deze wetenschap leven … nochtans is dit nieuw! En het is dit pad van het leven dat bereisd wordt welke jullie in/naar wijd open landschappen leidt van nieuw potentieel. In/naar uitgebreide ruimtelijkheid en vrijheid. Het opent voor jullie, de grensafsluiting van jullie leven.
Laat jezelf oriënteren, wanneer je in nieuwheid tevoorschijn komt en laat inspiratie jou begeleiden.
De manier waarop jullie deze ruimtelijkheid mogen verkennen, ongeacht van hoe het eerst aanvoelt, is om het te laten zijn, om je niet te haasten het op te vullen. Je zult nieuwe dingen in/naar jouw leven naar voren trekken … nieuwe relaties, nieuwe gewoonten, nieuwe manieren van Zijn, nieuwe manieren van relateren jegens relaties die je al hebt, nieuwe manieren van het jezelf tot uitdrukking brengen, nieuwe manieren van begrip, nieuwe manier van gewaarworden, nieuwe manieren van genieten. Maar het is belangrijk om te her/erkennen en te leren om met deze grote ebben en vloeden in het leven te werken en om jezelf toe te staan een vreedzame relatie met de nieuwheid te ontwikkelen, wat werkelijk is wat de ruimtelijkheid is.
Zelfliefde vervult je, en het creëert deze ritmische uitbreiding en opent jouw capaciteit.
Terwijl je in zelfliefde groeit en uitbreid in besef, ervaar je een proces van het opnieuw opeisen van jouw eigen gevoelens over jezelf. Je maakt hiervan de prioriteit. Je de-prioriteert anderen niet. Je maakt eenvoudigweg van jezelf de prioriteit. Jezelf ervan verzekerend dat je voor jezelf gezorgd hebt, dat je naar jezelf luistert, dat je aandacht aan jezelf schenkt, dat je in een vervulde staat bent … voortdurend en doorlopend … en wanneer je hieruit vandaan zwenkt, keer je hiernaar terug, omdat je aandacht schenkt aan jezelf en hoe jij je voelt. Zelfliefde vervult jou, het creëert deze ritmische uitbreiding en opent jouw capaciteit. Als je dit opmerkt als een prioriteit, en aldus vervuld bent en open, ben je in staat om aan jouw wereld deel te nemen, aan jouw leven, aan ieder aspect van jouw aanwezigheid hier, vanuit de grootste capaciteit van jouw heelheid welke je momenteel tot uitdrukking kunt brengen.
Opruimen is jouw neutraliteit opbouwen en je openstellen jegens Universele perspectieven.
Dit is een doorgaand proces en in dit proces zal je vele dingen opruimen welke deel uitmaakten van jouw leven voordat jij je openstelde tot de volledigheid van jouw wezen, en welke feitelijk, cultureel opgelegd was en welke je omhelsde en integreerde. En als je deze dingen loslaat, zal je energetisch uitbreiden wat jouw gevoel van leven veel meer ruimtelijk zal maken. Dit mag ervoor zorgen dat jij je meer onthecht voelt aangaande dingen, meer verwijderd, het mag ervoor zorgen dat jij je meer neutraal voelt. En dit is hoe het bedoeld is te zijn. De opruiming bouwt jouw neutraliteit op en stelt jou open voor Universele perspectieven.
Terwijl jullie perspectieven zich vergroten, worden de details in belangrijkheid verminderd en de grotere perspectieven het gevoel van het geheel, de Ene, de eenheid welke jullie zijn wordt vergroot. Jullie verhogen letterlijk jullie perspectief wat jullie perspectief uitbreidt. Alsof jullie op een zeer hoge piek waren breed uitkijkend naar het gehele panorama. Hoewel je in kunt zoomen en details kunt begrijpen en natuurlijk … diepgaand en volledig aanwezig bent in ieder moment … Je zult in jouw uitgebreide ruimtelijkheid ontdekken, dat jouw gehechtheid aan ieder moment, en aldus aan het leven in z'n algemeenheid, alleen maar losser wordt. Dit is iets zeer nieuws voor de mensheid als een collectief geheel.
De immense ruimtelijkheid en beschikbare vrijheid kan zeer intens aanvoelen.
Veel mensen trekken zich schuchter terug voor het loslaten van gehechtheid, omdat de immensiteit van deze vrijheid zonder verteld te zijn wat te doen of gecontroleerd te worden door collectieve idealen, zeer ruimtelijk en onbekend is en zeer oncomfortabel aan kan voelen. Het losser worden van jouw gehechtheden kan jou beangstigen. Anderen mogen jouw toenemende neutraliteit gewaarworden als zijnde dat je hardvochtig/gevoelloos bent. Het mag aanvoelen alsof mijn aanmoediging om jezelf op de eerste plaats te zetten feitelijk echt moeilijk is om te omhelzen. Er kunnen diepe programma's binnenin jouw geschiedenis en in de structuur van jouw geloven zijn over dit alles. Aangezien jouw bewustzijn bezield is met uitgebreide energieën en perspectieven, zullen gehele structuren van jouw wezen welke feitelijk opgebouwd werden op aspecten van het dualiteitsparadigma, want dat is het paradigma waarin je deze ervaring begon, losser worden en vervagen. Als jij je openstelt voor de vijfdimensionale energieën van de Nieuwe Boventonen, en als deze energieën jouw gebied veranderen en het dualiteitsparadigma energetisch uitruimen, zal de illusie in toenemende mate en in steeds meer doorleefde manieren vervliegen. Met al deze verbonden en gerelateerde en vervolgens vastgestelde ideeën, welke op de fundering van de dualiteit gebouwd waren waar jij jouw leven in begon, zal potentieel ook wegvallen. Wanneer dit gebeurd, is dat vrij dramatisch. Het kan vrij dramatisch in jouw leven aanvoelen. Het kan jou in een zeer grote leegte achterlaten en dit kan zeer intens aanvoelen. Er kan een grote ruimtelijkheid zijn, een gevoel van zelfs leegheid, een gevoel van enorme vrijheid die tamelijk onbekend en oncomfortabel is in diens onbegrensdheid en ongedefinieerdheid. Maar het is waarlijk een ruimtelijkheid van POTENTIEEL.
Het nieuwe en nog-niet-gedane, is feitelijk waar de meeste opgetogenheid en pret is.
Het is dit potentieel welke jullie fundamenteel in het leven zoeken. Het is dit potentieel welke de grootste reactie creatief bekrachtigd. De meest natuurlijke manier om in deze nieuwe ruimtelijkheid vanuit de volledigheid van jouw wezen te zijn, is om er aandacht aan te schenken. Om aandacht te schenken aan hoe het zichzelf dan ook maar presenteert. Om jezelf toe te staan er geleidelijk aan tot te acclimatiseren. Het is oké als je bij jezelf gewaarwordt dat je ongemak hebt. Wat je in die situatie kunt doen is om jezelf gerust te stellen. Je hoeft jezelf niet af te leiden of het op de oude manier op te vullen, maar je kunt jezelf eraan herinneren, "Oh, ik creëerde deze ruimte. Ik groeide en breide uit! Ik ben hier volledig op gebouwd. Het is een reflectie van wat er binnenin mij gebeurd. Ik heb de capaciteit hiervoor. Ik zal ontdekken hoe met dit nieuwe potentieel te spelen." Het nieuwe en nog-niet-gedane, is feitelijk waar de meeste opgetogenheid en pret is.
Sta jezelf in deze staat toe om aangemoedigd te worden door alles dat je bent, en, tussen haakjes, je gebruikt jouw geest om het verhaal in jouw ervaring te creëren. Sta jezelf toe te wachten en sta inspiratie toe om naar boven te komen. Sta jezelf toe te absorberen, en om te acclimatiseren met deze ruimtelijkheid en om dan geïnspireerd te raken. Sta jezelf toe jouw gevoelens te verkennen, jouw ervaringen vanuit een ruimte van intentionele erkenning van de nieuwheid waarin je bent en welke je ontdekt, dat is een resultaat van wat je gecreëerd hebt in jouw uitbreiding en in jouw expressie van alles dat je bent!
In de ascenderende stroming, ga je spiraalsgewijs in/naar steeds meer nieuwheid.
Dit is wat er met een ieder van jullie gaat gebeuren, steeds maar weer opnieuw, en op verschillende tijden, tot verschillende gradaties. Jullie zullen creëren en creëren en weer creëren en het zal alle ruimte opvullen waar jullie energetisch in werkzaam zijn, het gebied. Jullie zullen een gevoel van rusteloosheid en saaiheid voelen als je opgehouden bent je uit te breiden. Dan zal je alle ruimte die je had opgebruikt hebben … en dit is zeer natuurlijk … en je zult zoeken naar de innerlijke activiteiten en de openheid welke jou toestaan je meer uit te breiden als je gestopt was die uitbreiding uit te nodigen. In de ascenderende stroming, ga je spiraalsgewijs in/naar steeds meer nieuwheid.
Als je meer uitbreidt, zoals je aldus doet, zal je steeds meer van alles waar je in bent uitnodigen, en alle dat je bent, trilt hoger, sneller en dus energetisch VEEL VEEL VEEL meer ruimtelijk. Denk aan de manier dat een gas, zoals wat jullie kennen als water, stoom wordt. Als stoom, water … de essentiële blauwdruk van water is hetzelfde … maar de trilling is omhoog gegaan. Het trilt veel sneller. Hoe dat aanvoelt? Het is meer ruimtelijk, het is meer uitgespreid. Dus de hogere trilling van stoom is een hogere frequentie dan water, en water is feitelijk veel meer ruimtelijk dan ijs. En zij allemaal hebben nog steeds dezelfde kern blauwdruk, mee eens? Maar andere vormen; energie trillend als diens essentie, nochtans op verschillende frequenties wat resulteert in andere expressies van vormen. En in jullie verschillende niveaus van bewustzijn, is dit wat er met jullie gebeurd. En het is volledig een natuurlijk proces.
Jullie openen jullie besef van het non-fysieke, en de multidimensionale aspecten van het leven maken dit alles mogelijk.
Het is een product van jullie interesse in spirituele groei, in het werken met de non-fysieke aspecten van jullie wezen om te groeien en jullie menselijke leven uit te breiden. Dit is anders dan alleen maar goed te worden met het bespelen van de piano of te luisteren naar mensen wanneer zij spreken. Deze zijn aspecten van de persoonlijke groei en kunnen krachtig gecombineerd worden met de spirituele groei, en creëren zelfs meer uitbreiding. Maar spirituele groei, waar jullie in betrokken zijn, en zelfliefde, wat zo een krachtig pad van spirituele groei is … het pad van het ontbinden van de illusies van het leven op Aarde … deze zijn de paden die jullie kiezen. Jullie openen jullie besef van het Non-fysieke, en de multidimensionale aspecten van het leven maken dit alles mogelijk. En met dat te doen, werken jullie met jullie goddelijke essentie in het non-fysieke. Jullie veranderen jullie leven en creëren ongelooflijke ruimtelijkheid. Waarom? Voor het doel van het openen van nieuwe potentiëlen.
Als jij uitbreidt en je verheft, stroomt jouw energie en het perspectief met toenemende overzichtelijkheid.
Als je in frequentie omhoog gaat ervaar je ook een steeds minder vervormd perspectief … jouw verbinding wordt overzichtelijk en rechtstreeks. In deze toenemende overzichtelijkheid en rechtstreeksheid van het relateren tot en het waarnemen van het leven, zie je de volmaaktheid van alles. Je hebt momenten van zuivere hoog-vliegende vreugde waar je de onderliggende fundamentele eenheid gespeurd welke werkt binnenin een gebied van uiteenlopend contrast. Ondanks om het even welke verschijningvormen dan ook, kan jij, in deze meest verheffende momenten, voorbij dit alles zien, en in/naar de essentie en de waarheid die er in dit gebied uitgespeeld wordt voor de evolutie en uitbreiding van het bewustzijn.
Mag het jullie bereidheid aanmoedigen om jullie zelfs meer open te stellen en om speels te genieten van de ervaring welke jullie creëren.
Dat het jullie capaciteit mag cultiveren om van deze ruimtelijkheid te houden en de vrijheid die daarin is.
IK BEN Aartsengel Michael 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright (c) 2013 by Meredith Murphy | Expect Wonderful. All rights reserved.