Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 10 oktober 2013

Aartsengel Gabriel "Authenticiteit en Comfort" Oktober 2013 / Shelley Young

Aartsengel Gabriel
"Authenticiteit en Comfort"
Oktober 2013 / Shelley Young

Groeten, Dierbaren! Hoe verheugd en vereerd wij zijn om vandaag in jullie aanwezigheid te zijn. Wij houden jullie in ere voor het maken van de verplichting om te komen en de energieën van de groep te verankeren, en, natuurlijk, wanneer wij zeggen groep bedoelen wij niet alleen diegenen die hier momenteel in de zaal zijn maar ook diegenen die zich bij deze transmissie op een later tijdstip via het internet aansluiten.
Vandaag zouden wij graag het belang van authenticiteit willen bespreken en hoe het omhelzen van jullie authenticiteit jullie een veel groter comfort/gemak zal brengen dan dat jullie ervaren hebben terwijl jullie in het lichaam, op de Aarde, in ieder moment zijn.


Deze zijn, natuurlijk, opwindende tijd waar jullie in zijn. Jullie zijn aan het loslaten geweest als kampioenen! Jullie zijn aan het verschuiven geweest, jullie zijn aan het transmuteren geweest. Wij hebben dit in lengte in onze eerdere transmissies besproken, en nu stevenen jullie af op, ongeveer zoals een hard snoepje terwijl jullie die oplossen via de diverse lagen, die zoete kleverige kern van liefde en hoe verrukkelijk dat is.

Dus wat betekent dat? Wat dat betekend is dat jullie de lagen van dichtheid losgelaten hebben die vermomden wie jullie werkelijk zijn, die jullie authenticiteit vermomden. En nu terwijl jullie door dit ongelooflijke proces heengegaan zijn, (de meesten van jullie onvermoeibaar gedurende de laatste tien jaren), komen jullie op het punt aan dat jullie eenvoudig achtergelaten zijn met wie jullie werkelijk zijn, en hoe verrukkelijk dat is vanuit ons perspectief.
Wij begrijpen dat het voor jullie verontrustend aan kan voelen. Jullie kunnen je in het ene moment verrukkelijk verbonden voelen met de Bron. Jullie kunnen je uitgelijnd en ondersteund en fantastische voelen en in het volgende moment kunnen jullie je spiernaakt voelen, je mag je blootgesteld voelen, je mag je rauw voelen. Het mag ietwat uitdagend voor jullie aanvoelen maar het is zo belangrijk dat jullie dat begrijpen, dat vanuit deze plaats van authenticiteit het is waar jullie je comfort creëren. Want zien jullie, als jullie meer duidelijk worden over wat jullie vreugde brengt, wat je hier bent om te doen, wat je wenst te ervaren, worden jullie zeer heldere straalzenders en beginnen jullie de verandering op de Nieuwe Aarde te beïnvloeden die jullie wensen te zien, en jullie beginnen ook deze zeer prachtige ervaringen die jullie verlangen naar jullie te magnetiseren. Nogmaals, hoe meer authentiek je bent, hoe meer comfortabel je zult worden omdat alles dat je naar jezelf aantrekt jouw werkelijke gelijke is.
Authenticiteit is niet iets om bang van te zijn. Wij begrijpen dat voor vele oude zielen, zoals jullie zelf, jullie voorbije levenservaringen gehad hebben waar jullie authenticiteit jullie naar jullie vroegtijdige ondergang leidde. Dierbaren, dit zal niet deze ronde gebeuren dat verzekeren wij jullie! Jullie worden ondersteund bij het worden, bij het Zijn van jullie Waarheid. De energieën, in plaats van zeer disharmonisch daartoe te zijn, helpen alleen die staat in deze tijd.
Dus jullie waarheid, jullie transparantie, jullie WEZENlijkheid, is wat er energetisch ondersteund wordt en om dat te weerstaan is wat het ongemak zal veroorzaken, waar in voorbije levensexpressies, het proberen om authentiek te zijn zeer veel in strijd was met wat er energetisch ondersteund werd in die tijd. Jullie zijn nu in een zeer andere tijd, Dierbaren. Jullie zijn die magische markering voorbij gegaan in/naar dit gloednieuwe tijdperk. Dit is wat jullie hier te doen en te ervaren hebben, en het is wat ondersteund wordt terwijl jullie voorwaarts gaan, dus er is geen reden om angstig te zijn. Maar wij begrijpen dat velen van jullie geschuwd werden, dat velen van jullie vervolgd werden, maar het is nu tijd voor jullie om deze oude ervaringen los te laten omdat zij eenvoudigweg nooit weer zouden gebeuren.
Zelfs voor sommigen van jullie die belachelijk gemaakt werden in jullie eigen familiekringen, in sommige van jullie oudere vriendschappen voorafgaand aan de ondersteunende energieën van vandaag de dag - zal dat opgelost zijn aan het einde van deze incarnatie. Al deze mensen zullen op hun eigen unieke manieren hun weg vinden in/naar dezelfde dingen waar jullie al die tijd over gesproken hebben. Jullie zullen gewaarworden dat er velen zullen zijn die beginnen om niet alleen om te keren naar jullie manier van denken, maar zullen beginnen jullie te vragen om jullie begeleiding omdat jullie zulke briljante leraren door voorbeeld geweest zijn.
Dus laat ons een klein beetje over authenticiteit spreken en dat het onontbeerlijk voor jullie comfort/gemak is. Laat ons wederom teruggaan naar een saladebuffet. Onze geachte partner in de overgang vroeg ons eens, "Gabriel, waarom? Waarom zijn er zoveel analogieën met voedsel?" De reden daarvoor is dat zowel voedsel als spiritualiteit jullie middel van bestaan is. Zij passen zeer goed bij elkaar, en het is iets waar de meesten die een menselijke ervaring hebben naar kunnen relateren.
Dus laat ons veronderstellen dat je zeer opgetogen bent om uit eten te gaan bij een prachtig buffet en je komt daar aan en je pakt jouw bord en ziet alle soorten van prachtige gerechten, zodat je gewoon niet kunt wachten om deze te ervaren. Enige van jouw favorieten zijn er en zij zien er oh, zo verrukkelijk uit, en net wanneer je begint naar hen uit te reiken zegt iemand, "Oh nee, dat zou je niet moeten nemen. Dat is niet gezond voor je. Je zou dat daar ervoor in de plaats moeten nemen."
Als jij jezelf geen toestemming geeft om jouw eigen ervaringen te hebben, mag je, in jouw verlangen om anderen te behagen, dat wat zij suggereren op jouw bord plaatsen maar zal je niet langer de vreugdevolle ervaring hebben dat je dacht dat jouw etentje buitenshuis zou zijn. Je zou voedsel hebben, je zou voedingsstoffen hebben, je buik raakt misschien vol, jouw lichaam zou onderhouden zijn, maar je zou je niet zo goed voelen omdat je een keus gemaakt hebt die niet op één lijn was met jouw authenticiteit.
Dus, wat het ook is dat je nodig bent op jouw unieke pad, kan je alleen gewaarworden door trouw te zijn aan jouw authenticiteit en door trouw te zijn aan jezelf. Het pad van vreugde volgen volgt deze unieke interesses waarvoor je in/naar het lichaam kwam om vast te houden zodat jij jouw weg op jouw levenspad vindt. Deze in ere houden zal je toestaan een leven van vreugde te hebben, een leven van comfort, plezier en bevrediging, en verder, zal je overvloedig beloond worden omdat het allemaal in lijn is met wie je werkelijke bent, wat wordt, nogmaals, wat energetisch in deze tijd ondersteund wordt.
Als je voor altijd opgeeft van wat jij werkelijk wilt of wat juist voor jou is, dan zal je niet in staat zijn om het comfort te vinden dat je zoekt. Verder, als je niet in acceptatie bent van andere mensen en dat zij de leiding hebben over hun eigen comfort, zal jij helemaal geen comfortabele ervaring hebben als je denkt dat iedereen het op de één of andere manier gewoon verkeerd heeft! Zien jullie het? Het gaat niet alleen over jullie authenticiteit. Het gaat ook over het ondersteunen en het vieren van anderen. Begrijp dat iedereen diens eigen comfortzone heeft. Dat is wat jullie allemaal een deel maakt van het mozaïek dat de creatie van de Nieuw Aarde zo volledig en adembenemend verbijsterend maakt. Zien jullie?  
Jij kunt jouw comfort niet vinden als je druk bent te proberen om iets te zijn dat je niet bent. Jij kunt jouw comfort niet vinden als je nog steeds gehecht bent aan het idee dat je niet kunt groeien zonder ongemak en strijd. Voel jij dat je geen spiritueel persoon kunt zijn als je niet lijdt? Dat is een zeer oud paradigma. Heb je dat losgelaten? Geloof je zelfs wel dat je voorwaarts kunt gaan en jouw hoogste levensexpressie met gratie, gemak en comfort kunt hebben? Dat kan je zeer zeker, en de manier om het te doen is door het omhelzen van jouw eigen authenticiteit en te weten dat niemand anders de expert aangaande jou kan zijn.
Comfort is een enorm groot deel van de creatie van de Nieuwe Aarde. Jullie hebben de oorlogen al gehad, de ziektes, het gebroken hart, de pijn, het lijden. Jullie hebben die ervaringen gehad. Jullie hoeven geen chaos in jullie leven te creëren om te groeien, Dierbaren. De trauma dat zich in jullie leven voordoet is om jullie aandacht te krijgen. Wanneer je bereidwillig jouw groei/ontwikkeling omhelst, wanneer jij je overgeeft en met jouw hoogste levensexpressie stroomt, dient trauma niet langer een doel meer. Zien jullie?  
Dus als trauma niet langer een doel dient, is het dan niet zinvol dat comfort een deel kan zijn, is, van waar jij naartoe gaat? Zelfs met jullie ascentie. Jullie zijn ertoe gekomen dat het beladen is met ongemak. Wij zeggen tegen jullie, zolang als je het niet weerstreeft, zolang als je in overgave en in de stroom kunt blijven, kan je ascenderen en het met een veel grotere gratie en gemak en comfort doen dat wat jullie tot dusverre ervaren hebben. Jullie hebben een model dat velen van jullie volgen dat zegt, "Ik moet vreselijk lijden voordat de zon zal schijnen." Het is een zeer oude denkwijze. Waarom? Vraag jezelf waarom? Waarom is dat aldus? En jullie zullen zien dat jullie er geen goed antwoord voor hebben.
Jullie evolueren voorbij de wereld van contrasten. Geef je over en stroom met intentie is het nieuwe opererende systeem van de verlichte menselijke wezens. Contrast bestond om jullie aandacht te krijgen. Contrast bestond om jullie ertoe te krijgen jezelf te definiëren. Wanneer jij jezelf eenmaal ziet als een geliefd kind van God, een deel van de Bron, een god op de planeet, creërend, waarom hebben jullie dat contrast dan nog nodig? Als je geaccepteerd hebt wie je werkelijk bent, kan je plotseling voorbij dat oude dualiteitsysteem verhuizen dat chaos, angst, pijn en lijden voor groei vasthoudt.
Er is een geloofssysteem dat het zijn in het lichaam door diens waarachtige aard ongemak creëert. En terwijl, ja, er voor velen van jullie uitdagingen zijn met het zijn in het lichaam, misschien zou het leuk kunnen zijn om te beginnen te focussen op de grote vreugdes die je ervaart van het in de fysieke vorm te zijn. Er zijn vele, vele ervaringen die jullie in het lichaam hebben die jullie niet hebben wanneer jullie in jullie geestelijke staat zijn. Het genieten van voedsel. Fysieke aanraking. Zelfs huilen. Ben je verrast om dat te horen? Zelfs de handeling van huilen is iets dat vaak gemist wordt wanneer je uit het fysieke lichaam vandaan bent, omdat het zo'n zuivere en tastbare bevrijding van energie is.
In het fysieke lichaam zijn, is als het gaan naar een theater en een volle 3D ervaring te hebben. Het staat jullie toe om een ingedamde werkelijkheid te ervaren. Er zijn vele, vele, vele geneugtes, vele grote vreugdes van het zijn in het lichaam, dus misschien is het tijd om dit idee los te laten dat het een kruis om te dragen is.
De loutere vreugde welke jullie op een zielniveau hebben voor op de planeet te zijn in het fysieke lichaam tijdens deze verbijsterende tijd is voorbij alles dat jullie je voor kunnen stellen. Jullie worden zo gewaardeerd om precies daar te zijn waar jullie zijn. Jullie konden niet wachten om te komen en deel uit te maken van deze verbijsterende ascentie van jullie planeet. Jullie zijn in vervoering om in het lichaam te zijn. Wanneer je dankbaarheid beoefent tap je daarop in. Je tapt in op het in vervoering zijn om in het lichaam te zijn. En als je ermee begint om dat te doen, Dierbaren … zien jullie? Zien jullie hoe comfortabel jullie zullen worden wanneer jullie je beginnen te realiseren wat een wonderbaarlijk privilege het is om jij te zijn in plaats van een karweitje, in plaats van de één of andere nooit eindigende baan.
Hoor ons wanneer wij zeggen dat jullie zo een schitterend werk gedaan hebben, jullie zijn nu in evenwicht en gereed om jullie leven met vreugde te leven, met opgetogenheid, met volledig comfort en gemak. Het is eenvoudig voor jullie om te beslissen dat dit de manier is waarop je de dingen nu wilt doen. Dit is de volgende grote stap van jullie evolutie, en wij zijn voorbij opgetogenheid om te zien wat jullie ermee gaan doen. Dit is wat wij vandaag met jullie wensten te delen.
Archangel Gabriel via Shelley Young

Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/