Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 9 september 2013

Saul: Gewapende interventie in de zaken van anderen is volstrekt niet te rechtvaardigen /John Smallman op 7 september 2013

Saul: 
Gewapende interventie in de zaken van anderen is volstrekt niet te rechtvaardigen
John Smallman op 7 september 2013


Hier in de niet-fysieke rijken nemen we met verwondering de verbazingwekkende resultaten waar die jullie liefdevolle intenties over de gehele planeet Aarde bereiken.  Precies op dit moment, in tijd gemeten, wil 99% of meer van de mensheid een wereld van vrede, harmonie, vergeving, en natuurlijk Liefde!  Derhalve is er een grote en voortdurende uitstroom van liefdevolle intentie over de gehele wereld, aangezien zij die bewust weet hebben van de disharmonie, verdeeldheid en verbittering welke healing nodig heeft, dagelijks hun liefdevolle intentie onderhouden en versterken.

Jullie nieuws-media rapporteren nu nogal duidelijk over de algemene afkeuring waarmee mensen in die landen die militaire interventie overwegen in de zaken van andere landen, hun leiders steeds dringendere en echt ondoordachte pogingen zien doen om hen ervan te overtuigen dat dat het juiste is om te doen.  Ze zijn het er niet mee eens, en ze zien heel duidelijk dat gewapende interventie in de zaken van anderen volstrekt niet te rechtvaardigen is.  Politici en volksvertegenwoordigers verlangen naar en voeden zich hongerig met de goedkeuring, dus met de dreigende wijdverspreide afkeuring, veranderen ze snel van mening en veranderen van koers.


Om enige en alle militaire interventies af te wenden, blijf bezig jullie gekozen overheidsfunctionarissen te laten weten hoe sterk jullie hen afkeuren, en heb tegelijkertijd de intentie dat hun harten worden geopend voor het continue bombardement van Liefde dat neerregent op alle inwoners van de Aarde, terwijl de Nieuwe Tijd haar aanwezigheid steeds steviger vestigt.  Onthoud je van oordeel, van de intentie of het verlangen naar compensatie of bestraffing van hen die je ziet als de oorzaak van het intense lijden in vele plaatsen, en streef in plaats daarvan – door de liefde en de wijsheid van hen die continu voor de vrede aan het werk zijn – naar ontmoeting en verzoening tussen alle partijen in het conflict.  En zie dan met vreugde hoe dat gebeurt!

Jullie zijn allemaal enorm machtige wezens van liefde, want dat is hoe jullie geschapen zijn, en jullie komen nu tot het bewustzijn hiervan, nu jullie de verbluffende effecten waarnemen die jullie liefdevolle intenties heel zeker tot stand aan het brengen zijn over de gehele planeet.  Jullie zijn de wereld aan het veranderen door Liefde in actie te zijn, en dat is waarom jullie op Aarde zijn op dit moment in haar geschiedenis.  Het is niet toevallig dat iemand van jullie hier is – zij die liefhebben, zij die haten, zij die bang zijn, zij die aanvallen, zij die vergeven – ieder van jullie koos ervoor op Aarde te zijn voor de rol die je moest spelen, om de lessen te leren die je moest leren.  En jullie leren je lessen allemaal uitermate goed.

Voor de Nieuwe Tijd arriveerde in december 2012, was jullie wereld gehuld geweest in de gevolgen van eonen van oordeel, van verraad, van misbruik en van een intense bitterheid, want allen op Aarde zijn, op verschillende tijdstippen, verraden en de verraders geweest.  Dit heeft een doorgaand verlangen verwekt naar de gevangenneming en bestraffing van overtreders.  Maar natuurlijk is niemand ‘zonder zonde’; iedereen heeft fouten gemaakt, hoe schijnheilig ze zich ook mogen hebben voorgedaan aan anderen, en elkaar veroordelen verergert alleen maar de disharmonie die het zo lang heeft uitgehouden op Aarde.

Gedurende de afgelopen driehonderd jaar of zo, is er een nieuw bewustzijn gegroeid van het recht van ieder mens, zonder uitzondering, om vrij te leven en met al hun behoeftes tevredengesteld.  Terwijl dit bewustzijn is gegroeid, zijn er in vele landen wetten aangenomen die deze goddelijke waarheid eert, en het resultaat is geweest een geleidelijke opening van de harten voor het goddelijke Liefdesveld waarin alles bestaat​​.  Derhalve heeft gedurende de laatste honderd jaar, en gedeeltelijk als gevolg van de verschrikkelijke oorlogen die onlangs zijn uitgevochten, dit bewustzijn geleid tot een enorme toename van het aantal van hen die streven naar het uitbreiden van dat recht op vrijheid voor de gehele mensheid.  De resultaten van die collectieve intentie zijn evident in de sociale dienstverlening die de meer verlichte landen nu hun burgers bieden.

In werkelijkheid is er een enorme verandering in de collectieve intentie tot stand gebracht, en die intentie werpt nu zijn vruchten af, die snel rijpen – en het is fruit dat nooit zal verrotten, want het zijn de vruchten van de Liefde!  De Liefde is de wereld glorieus voor al haar bewoners aan het veranderen, en dit is duidelijk te zien aan het intense verlangen planeetwijd om vrede en overvloed naar de gehele mensheid te brengen.

Wees niet ongerust door de verstoringen van de sociale orde of aan de economische systemen van de wereld, die plaats vinden en waarover zoveel gerapporteerd wordt.  Het zijn slechts tekenen van de immense veranderingen die onderweg zijn terwijl de mensheid de ketenen afschudt, die het accepteerde door haar macht weg te geven aan een kleine zelfzuchtige en arrogante minderheid, en die het feitelijk gedurende eonen gebonden en tot slaaf gemaakt heeft.  De mensheid is nu haar macht aan het terugeisen, en daarmee ook de liefde en de wijsheid om dat als altijd volgens goddelijke intentie te gebruiken: om vreugde en overvloed voor allen te creëren.

Ga door de liefde continu in jullie harten te houden en het onvoorwaardelijk te delen terwijl de Nieuwe Tijd stevig, permanent, wordt verankerd in de harten van de gehele mensheid.  Liefde is jullie natuur.  Jullie omarmen Het enthousiast en ontdekken dat niets ooit zo goed voor jullie werkte.  De belofte van de Liefde wordt overvloedig afgeleverd aan allen die ervoor kiezen om het te accepteren.  Zorg ervoor dat je daar een van bent door toe te staan dat Het je volkomen overdekt.  Je hoeft niets anders te doen dan het toe te staan.  God neemt dan de volgende stap, en de gevolgen zullen volkomen verbijsterend zijn, terwijl de Realiteit tot jullie begint door te dringen, en alles dat je ooit pijn heeft gedaan, beangstigd, of bezorgd heeft gemaakt lost spoorloos op.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: René