Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 27 september 2013

Jezus: Autisme is Geen Handicap of Gebrek /John Smallman op 25 september 2013

Jezus: 
Autisme is Geen Handicap of Gebrek 
John Smallman op 25 september 2013  

Autisme is geen handicap of gebrek; het is een teken van het ontwaken van zeer krachtige intellectuele capaciteiten, en het is een geschenk dat intense stimuli en aanmoediging benodigt.  Als dat ontwaken begint, worden de fysieke capaciteiten van het kind die al ontwikkeld zijn buitenspel gezet, terwijl de hersenen in een extreme versnelling schieten, en pakt een intense fascinatie voor wat er binnenin zichzelf gaande is de aandacht van het kind.  De basisvaardigheden die het kind aan het opbouwen was, zijn niet meer interessant; ze zijn saai en ze worden gedumpt terwijl de oneindig creatieve innerlijke wereld zich exponentieel voor het kind uitbreidt.  Het kind sluit zich niet af maar is intellectueel in een ongelooflijk tempo aan het groeien, dat geen tijd toelaat voor fundamentele motorische en sociale vaardigheden om de normale ontwikkeling voort te zetten.  Als dit wordt gerealiseerd en het kind wordt enthousiast toegestaan om deze innerlijke wereld vrij te ontwikkelen, dan zal hij/zij de basisvaardigheden later oppikken, en waarschijnlijk nogal traag want de innerlijke wereld is zo veel interessanter en spannender dan de eentonige activiteiten waarmee de meeste kleine kinderen zich bezighouden.  Vergeet niet, de wereld die je ervaart is een illusie, en Realiteit bevindt zich binnen!
Wanneer het kind zich bewust wordt, zoals hij/zij zal doen, zijn die bepaalde basisvaardigheden – lezen, schrijven, praten en socialiseren – noodzakelijk voor de communicatie met de wereld buiten zichzelf, ze zullen daar genoeg aandacht op richten om het hen mogelijk te maken deze vrij snel op te pikken, want ze willen met anderen communiceren over de dingen die ze zo fascinerend vinden.  De enorme innerlijke wereld dat een autistisch kind aan het ontdekken is, is van een wereld van verbindingen zonder beperking.  Het is de collectieve denkgeest waartoe ieder mens toegang heeft en die iedereen voortdurend beïnvloedt.  Het is gewoon dat de meesten zich niet bewust zijn van hun verbinding ermee, en van de invloed die ze daar op hebben en die het op hen heeft.

De mensheid heeft zich gedurende de eonen ontwikkeld, zoals algemeen wordt aangenomen en geaccepteerd, maar dat evolutie over het algemeen wordt gezien als iets dat onbewust gebeurt, bij toeval, wanneer omstandigheden veranderen en nieuwe vaardigheden nodig zijn om te overleven.  En evolutie zal onbewust blijven plaatsvinden gedurende de eonen, zoals het, voor onbepaalde tijd, heeft gedaan, als jullie ervoor kiezen onbewust te blijven, maar ieder van jullie heeft het vermogen om bewust te evolueren, en autistische kinderen tonen de weg.
Jullie werden geschapen in Liefde, vrij om continue vreugde te ervaren, en, zoals de meesten van jullie beseffen, als je vreugdevol bent stroomt alles veel vrijer en gemakkelijker.  Gedurende de eonen waarin jullie verschillende culturen zich hebben ontwikkeld, hebben ze codes van gedrag en overtuigingen over die gedragingen vastgesteld, leidend tot regels en beperkingen waaraan mensen worden verwacht zich te conformeren, aldus de vrijheid en de vreugde beperkend of onderdrukkend die bedoeld waren om jullie geweldige creatieve vermogens aan te moedigen en uit te breiden.
Zoals jullie allemaal over de gehele wereld kunnen zien, worden deze nutteloze en soms zeer schadelijke beperkingen afgedankt, want het collectief heeft de keuze gemaakt om opnieuw vrij te zijn.  Voor degenen die zijn opgegroeid met het kritiekloos accepteren van de grenzen, beperkingen en wetten die jullie culturen, religies, verenigingen en diverse andere organisaties hebben opgelegd, is dit zeer verontrustend, bedreigend, en zelfs angstaanjagend.  Dit is een andere reden waarom jullie dagelijks naar je stille innerlijke ruimte zouden moeten gaan en vragen om hulp, om alle beperkende overtuigingen en houdingen die jullie of de mensheid in het algemeen niet langer dienen, los te laten.  Het is in het loslaten van die ‘zoudens en moetens’ of ‘zouden nieten en moeten nieten’ dat jullie beginnen jezelf de vrijheid toe te staan jezelf te zijn in plaats van te proberen een soort van uit karton uitgesneden figuur te zijn, waarvan het lijkt dat de samenleving verwacht dat je dat bent.  Jullie zijn, ieder van jullie afzonderlijk, unieke wezens met jullie eigen individuele, creatieve talenten, waarbij je alle recht hebt om ze te bezitten en te ontwikkelen.  Proberen te passen in een mal die anderen voor jullie hebben ingesteld, is schadelijk voor jullie gezondheid en welzijn.
Jullie menselijke potentieel is grenzeloos, en dit wordt duidelijk terwijl nieuwe mentale en fysieke vaardigheden blijven worden ontdekt, ontwikkeld, geoefend, en dagelijks gedemonstreerd.  Jullie zijn wezens van Liefde, wezens van pure energie die volledig grenzeloos is, die ervoor kiezen begrenzing en beperking te ervaren.  Nou, de tijd voor die ervaringen is voorbij, en velen onder jullie hebben nu die houdingen en dat gevoel van beperking afgedankt, ten gunste van het jezelf toestaan het unieke potentieel dat binnenin je belichaamd is, te gebruiken en ervan te genieten.  Anderen zien die toestaan dat hun potentieel floreert, staat hen toe en moedigt hen aan die het gevoel hadden dat ze nog niet helemaal klaar waren om te beginnen, hetzelfde te doen.  De Nieuwe Tijd die zichzelf stevig en krachtig heeft gevestigd op Aarde, is als een verbeterde sfeer die de vitaliteit van het energieveld waarin je gehuld bent heeft geïntensiveerd, je eruit trekkend en aanmoedigend met nieuwe ogen naar de wereld om je heen te kijken, zodat je de prachtige creatieve mogelijkheden kunt zien die altijd aanwezig maar ongezien waren, en die jullie onnoemelijk geluk kunnen brengen gewoon door met hen te spelen.  Jullie hebben hier voorbeelden van wanneer jonge mensen overal hun horizon verbreden en nieuwe ideeën die iedereen ten goede komen tot uitdrukking brengen.
Autisme is een roep om wakker te worden – een roep tot bewustwording voor iedereen die hen zou diagnosticeren die zich niet aanpassen aan of ontwikkelen in de voorgeschreven of verwachte manier als ziek, beschadigd, of behandeling behoevend. Ieder mens is uniek en heeft unieke behoeftes en talenten die moeten worden gehonoreerd.  Het eert niemand om hen ondoordachte beperkingen op te leggen of voor hen te beslissen wat hun pad of groei zou moeten zijn.  Volwassenen zouden positief moeten reageren op de wensen en interesses van de jongeren bij hun verzorging, door te zorgen voor een veilige en liefdevolle omgeving waarin ze kunnen groeien in de richting die hun talenten hen influisteren, en die hen vreugde zal brengen.
Vreugde is jullie recht.  Wanneer jullie vreugde ervaren, ben je op je pad; wanneer je je verveelt, ongeïnspireerd bent, of depressief, ben je een ongeschikte richting ingeslagen en moet je misschien op je schreden terugkeren naar het punt waarop je verzwakte of stopte, en neem dan de nodige stappen om weer enthousiast te worden.  Vaak is het vrij gemakkelijk om te zien welke veranderingen je zou moeten maken; het is alleen dat het vaak lijkt dat je het dan niet ‘zou moeten doen’.  Trek die beperking in twijfel, en als het je ongeldig toelijkt, schuif het dan terzijde, en eis je vrijheid terug en de vreugde die daarmee gepaard gaat.  Vreugde zal je naar huis naar de Realiteit leiden, en naar alles wat dat te bieden heeft. 
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.