Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 september 2013

Jeshua De Fundamentele Wet van het Universum September 2013 / Judith Coates

Jeshua
De Fundamentele Wet van het Universum
September 2013 / Judith Coates

Geliefden, jullie komen nu in een tijd aan, in een deel van een vooruitgang welke een goede tijd geleden begon, zelfs voor dit leven zoals jullie levens uitmeten: een vooruitgang van het toestaan van de uitbreiding, van het toestaan van de ontwaking en een gevoel van lichtheid, meer Licht.
Dat is waarom jullie noodzakelijke duisternis zien in wat jullie noemen jullie politieke arena, in alle gebieden waar jullie naar kijken. De duisternis komt nu in alle drama's naar boven, en jullie denken, "Oh, het wordt alleen maar erger," maar dat wordt het niet.
Alle dingen die onder het tapijt geveegd zijn en onder het tapijt gehouden werden omdat gedacht werd dat het niet veilig was dat er over hen gesproken zou worden, over hen nagedacht zou worden, of om hen naar buiten in/naar het licht te brengen komen nu naar buiten in/naar het licht om genezen/hersteld te worden. Het is zoals jullie misschien de geschaafde knie zouden hebben. Het ziet er vreselijk uit. Het is ontveld, opgezwollen, en je denkt, "Wat gebeurt er? Het is allemaal een wanorde."


Wel, dat is waar jullie mee leven in de wereld. Het komt naar een plaats toe waar het misschien tot bloedens toe vanaf geschrapt is en het ziet er behoorlijk akelig uit, maar wat het nu heeft te doen is genezen. En het komt naar een plaats waar, als je gehad hebt wat genoemd wordt de infectie en er iets onder de huid gezeten heeft, en de huid moet geopend worden, dan kan de genezing gebeuren. En dat is wat jullie zien: het volledige kliederige spul onder de huid wordt nu blootgelegd. En dat is wanneer de genezing kan beginnen.
Dus wanneer je hoort over de infectie van de wereld, sta jezelf toe te weten dat waarlijk de huid teruggetrokken wordt zodat de genezing/het herstel kan beginnen plaats te vinden.
Het gebeurd niet alleen in jullie geopolitieke groepering, maar ook in alle andere, en omdat jullie nu bij een drempel aankomen van het begrijpen van Eenheid/Eensgezindheid, zijn jullie je bewust van alle broeders en zusters in andere geopolitieke groeperingen die in opstand komen en behoorlijk wat onrust maken zodat het er vreselijk uitziet, en nochtans wat er gebeurd werkt richting de genezing/het herstel.
Welnu, in andere tijden hebben wij gesproken dat jullie timing nogal langzaam schijnt te zijn. In waarheid, gebeuren er iedere dag vele veranderingen, en zij voegen allemaal gezamenlijk toe aan het brengen van het collectieve bewustzijn naar de ontwaking en het voelen van meer licht. Soms duurt het een poosje voordat men het kan zien,"Oh, we zijn nu verder dan dat we misschien zes maanden geleden of twee jaar geleden waren. Weet je, er zijn enige ontwikkelingen geweest welke gebeurd zijn."
Maar het duurt een poosje voordat het duidelijk is. Dus iemand kan zeggen, "Wel, dit is echt vreselijk. Iedere dag dat ik mijn televisie aanzet, krijg ik nieuws te zien dat gewoonweg echt, echt ontmoedigend is," en nochtans zit het hart erin. Het hart is de genezing van het in/naar buiten in het licht te brengen zodat de genezing kan beginnen.
Dus wanneer jij je ontmoedigd voelt, weet dat je werkelijk het hart erin terugplaatst. Wanneer men jullie het nieuws zal geven welke klinkt als nieuwbakken rampen - iedere dag is er altijd een nieuwe, of misschien verscheidene op een dag - weet dat het werkelijk onder jouw aandacht gebracht wordt. Je nodigt het uit om bij jou onder je aandacht gebracht te worden zodat je de waarheid ervan kunt kennen; niet om je op het overduidelijke te focussen, ontken niet dat er geweld plaatsvindt, of misschien dat er diegenen zijn wiens bezittingen door de wind weggeveegd zijn - en nochtans heb je diegenen gezien toen aan hen gevraagd werd, "Hoe gaat het met jou?", en zij zeggen, "Ik ben gezegend want ik ben door dit alles heen gekomen."
En aldus ontwaakt men. Men komt dan naar een plaats van begrip, "Het is mijn goddelijkheid dat waarlijk mijn leven orkestreert." En wanneer dat "Aha!" gebeurd, dan is er een groot lachen. Er is een grote afwerping van de zwaarte van de wereld en het licht wordt gevoeld. En op dat moment breidt de aura vrij aanzienlijk uit en kunnen zij met een lichtere tred lopen, welke vrij is.
Ik spreek tegen jullie vanuit een plaats van vrijheid, van uitgebreidheid, ik wil dat jullie het gevoel van uitgebreidheid grijpen, omdat het jullie ware goddelijke aard is. De fundamentele wet van het universum is uitbreiding, altijd en eeuwige uitbreiding.
Jullie wetenschappers, wanneer zij naar het bekende universum kijken, hebben jullie verteld dat het naar buiten toe uitbreidt. Jullie innerlijke natuur breidt zich altijd uit en gaat steeds verder naar buiten. De fundamentele aard van jullie is om je uit te breiden.
Jullie energie, want alles is waarlijk energie. Of het nu gevormd of ongevormd is, het is energie, en de fundamentele wet van energie om zich uit te breiden, dat is waarom jullie voor jezelf nieuwe universums maken, degene binnenin en degenen die gezien en uitgemeten worden door jullie wetenschappers.
De creatieve Ene breidt altijd uit en creëert, en dat is Wie en Wat jullie zijn/jij bent. Jullie hebben een groot voorbeeld van uitbreiding in de natuur: het wordt genoemd een 'puffball' paddenstoel, welke groeit en groeit totdat het bijna de omvang van een basketbal heeft. Het begint als een kleine paddenstoel, kleiner dan misschien een kleine knoop, en gaat door te groeien, uit te breiden totdat het diens prototype in het goddelijke plan bereikt.
In jouw leven kan je de onderliggende stroming van de levensenergie voelen en weten dat het altijd voorwaarts gaat, uitbreidt als de energie van spirit. Allereerst, gaat het in/naar de geest en je speelt met de creatieve stroming in de geest. Dan, met de diepe ademhaling kan je naar het gevoel komen van de stroming van levende energie. Dat is waarom ik tegen jullie zeg om diep adem te halen, want wanneer je die diepe ademteug neemt, staan jullie jezelf gedurende een milliseconde toe om de stroming welke ten grondslag aan alles ligt aan te raken.
Dus wanneer het ook is dat jij je herinnert om die diepe ademteug te nemen sta jij jezelf toe om naar de plaats te gaan welke werkelijk de onderliggende goddelijkheid is, de stroming welke jij bent en altijd als jou zal zijn, voorwaarts gaande in/naar wat jij ziet te zijn als andere ervaringen, andere levens, andere vormen, andere manifestaties van wat het ook is dat je voort wilt brengen.
Sta jezelf toe te weten dat, "Ik eeuwig Ben " - omdat je dat bent. "Ik Ben de spirit die alles dat ik zie activeert. Ik Ben goddelijk. Ik Ben van de Schepper. Dat is waarom ik aldus creatief ben. Oh, mijn hemel, soms zou ik wensen niet zo creatief te zijn." Maar dan neem je de diepe ademteug en je zegt, "Eel, dat wat ik beoordeel niet zo goed te zijn - Ik zou het beter gedaan kunnen hebben" …en dan zie je hoe zelfs de plaats waar je zegt, "Ik zou het beter gedaan kunnen hebben," jou naar de plaats gebracht heeft waar je begrijpt dat je nu beter bent.
Alles bouwt zich op met een doel. Alles bouwt zich op om jou naar de plaats te brengen van het accepteren met besef, werkelijke besef, "Ik ben oké. Alles waarvan ik gedacht heb dat ik het beter gedaan zou kunnen hebben was feitelijk volmaakt in die tijd." Zelfs ik, Als Jeshua tweeduizend jaar geleden, dacht, "Oh, ik zou het beter hebben kunnen doen; Ik had het beter moeten doen; Ik zou gezegd kunnen hebben…"
Ik kende de macht/kracht en de vreedzaamheid en de liefde van de Vader en hoe ik het aan de mensen wilde geven. Ik wilde dat zij erin tot leven kwamen. Ik wilde voor hen dat zij wisten dat zij werkelijk in die spirit levend zijn. Sommigen van hen begrepen het, maar velen van hen deden dat niet. Zij waren verstrikt in het denken, "Wat moet ik morgen doen? Waar ga ik de gouden munten krijgen?"
En aldus bad ik tot de Vader - ik deed meer dan bidden tot de Vader; ik schreeuwde tegen de Vader - en ik zei, "Wat is er verkeerd? Wat is er verkeerd met mij dat ik de boodschap niet overgedragen kan krijgen? Ik houd van hen. Ik houd van die eneIk wil dat hij weet hoe geliefd hij is. Ik wil dat hij weet hoezeer er van hem gehouden wordt. Ik wil dat hij het voelt, het werkelijk diep binnenin zichzelf voelt."
En toen ik uiteindelijk stopte en een diepe ademteug nam, zei de Vader tegen mij, "Er is niets verkeerd met jou, en er is niets verkeerd met diegenen die het op het moment nog niet begrijpen. Zij zijn op hun juiste plaats op hun reis. Jij zegt de juiste dingen, en na enige tijd zullen zij deze woorden horen. Misschien moeten er tweeduizend jaren voorbij gaan, misschien zelfs langer, maar het is oké. Er is niets verkeerd met jou."
Dus nam ik de diepe ademteug en ik zei, "Wel, als u het zegt, ik denk dat u het weet,"sprekende met en tegen mijn goddelijke Zelf, welke de Vader is. En aldus ging ik voorwaarts en sprak mijn waarheid over de liefde van de Vader, de goedheid van de Vader, hoe het leven gemakkelijk en gelukkig geleefd kan worden, hoewel de Romeinen eraan kwamen met hun zwaarden en eisten dat men niet alleen de gouden munten op moesten geven, maar ook hun woonplaatsen, zelfs hun fysieke lichamen. Zij oefenden uit wat zij (de Romeinen) in die tijd zagen te zijn als hun macht.
Maar het was alleen voorbijgaande, tijdelijke macht, en nu hebben jullie het voordeel. Jullie kunnen terugkijken en jullie kunnen zeggen, "Dat maakt deel uit van de geschiedenis. Ik zag hoe zij oprezen en zij gedurende een tijd aan de macht waren, maar dat was voorbijgaand." En er zijn andere beschavingen geweest die opkwamen en weer ondergingen. Jullie hebben sommigen die nu bekend staan in wat jullie noemen jullie mythologie, oude geschiedenis, zelfs nog voor de opgetekende geschiedenis, en het is allemaal waar.
Steeds weer opnieuw creëren jullie opnieuw totdat je bij de plaats aankomt van de diepe ademteug. Je komt naar de plaats waar je zegt, "Kijk naar waar ik doorheen gekomen ben. Kijk naar de levens die ik geleefd hebt. Kijk naar wat ik gedaan heb - alle andere levens waar ik een leider geweest ben, waar ik mijn visie afgegeven heb en soms mijn lichaam afgelegd heb, omdat dat was wat er nodig was. Ik ben werkelijk een lange weg gekomen. Het is uitbreiding welke eeuwig voorwaarts gaat."
En jullie hebben mij steeds maar weer horen spreken over het voorwaarts gaan en uitbreiden en experimenteren en het tot uitdrukking brengen totdat het doel van de tijd vervuld is, omdat jullie uit de tijd vandaan gaan. Tijd is een constructie welke jullie in deze werkelijkheid ingebouwd hebben, en jullie voelen van tijd tot tijd dat het te beperkend is - een woordspeling hier - jullie voelen het als zijnde te beperkend en jullie zeggen, "Ik kan alles niet op tijd gedaan krijgen. Ik kan niet komen waar het ook is dat ik in de tijd naartoe wil gaan."
Alles wordt in deze werkelijkheid in tijd uitgemeten, maar jullie gaan bij een plaats aankomen waar jullie uit de tijd vandaan zullen lopen. En jullie zullen nog steeds altijd uitbreidend zijn, altijd tot uitdrukking brengend, altijd creërend, omdat dat jullie goddelijke natuur is. Dus als dat jullie toekomst is - en ik verzeker jullie dat het dat is - kunnen jullie er net zo goed blij over zijn. Het is een goede toekomst, en jullie zullen er iedere dag gelukkig in zijn, ieder moment, zelfs buiten de tijd.
Want werkelijk, wanneer je het lichaam neerlegt heb je een ervaring welke de hemel genoemd wordt, maar het is slechts dat, een ervaring. En wanneer je het ervaren hebt met betrekking tot de plaats waar jij je volledig voelt, hetzelfde als wanneer jij je volledig voelt met de fysieke expressie, beweeg jij je van wat genoemd wordt de hemel in/naar een volgende ervaring, altijd uitbreidend.
Jij bent een galaxy op jezelf. Binnenin jezelf ben jij de galaxy. Je kunt dit zien als je bepaalde personen naar jezelf aantrekt en jullie allemaal in dezelfde richting draaien, of soms doen jullie dat niet en dan voelt het anders aan. Jij bent een galaxy op zichzelf, voor altijd uitbreidend en voorwaarts gaand alleen maar om de ervaring ervan, om gewoon te weten te komen hoe creatief jij kunt zijn, er gewoon van te genieten.
Want werkelijk, als je begrijpt en je accepteert dat je energie bent - je weet dat je energie bent - je wordt 's ochtends wakker en zegt soms, "Oh, ik heb helemaal geen energie vandaag." Of soms wordt je 's ochtends wakkeer en zeg je, "Wow, ik kan niet wachten om op te staan en aan de gang te gaan…" voor wat het ook is dat je die dag gepland had. En je weet in zelfs dat kleine voorbeeld dat je energie bent; niet dat je energie hebt. Maar dat je energie bent. En meer dan dat - en dat is slechts een klein deel van jou, maar het staat jou een hint toe - jij bent creatieve uitbreidende energie voor altijd voorwaarts gaand, en het zal altijd, zelfs voorbij de tijd, zijn wie en wat jij bent.
Om het woord te gebruiken "wie" beperkt het, schijnbaar als een persoonlijkheid. Maar om te spreken van "wat" je bent, eeuwig, doorgaand, voorbij zelfs het concept van de tijd, uitbreidende energie - jullie hebben het spirit genoemd - dat is wat je bent. Je neemt bepaalde persoonlijkheden aan, bepaalde kenmerken in verschillende levens, verschillende expressies, gewoon voor het plezier ervan, gewoon om te experimenteren, om te zien hoe het aan zou voelen.
Hoe zou het aanvoelen om een man te zijn; om de bepaalde kenmerken van een man te hebben; om gespierd te zijn; om misschien in staat te zijn om een prachtig paard te berijden en jouw Eenheid met die vorm van leven te kennen? Hoe zou het aanvoelen om een vrouw te zijn; om vrouwelijk te zijn, om leven te schenken aan de kleintjes? Hoe zou het aanvoelen om de fysieke kenmerken van de man te hebben, maar toch de vrouwelijke kwaliteiten te bezitten? Hoe zou het aanvoelen om de fysieke vorm van de vrouw te hebben en de mannelijke kwaliteiten?
Hoe zou het aanvoelen om een vlinder te zijn, het zeer piepkleine vlindertje, schijnbaar fragiel en toch het leven zelf? Hoe zou het aanvoelen om een grote mammoet te zijn? Zij maken niet slechts deel uit van de mythologie. Jullie wetenschappers vinden nu enige van de overblijfselen zodat jullie weten dat jullie hen voortgebracht hebben in wat schijnt te zijn een lange tijd geleden, maar jullie hebben niet alleen hen voortgebracht; jullie zijn hen geweest, omdat jullie wilden weten, "Hoe voelt het aan om zo groot te zijn, zoveel energie in de vorm tot uitdrukking brengend?"
Hoe zou het aanvoelen om een piepkleine rups te zijn, om leven in die vorm te zijn en om slechts één ding te weten: dat ik moet blijven eten. Hoe zou dat aanvoelen, hoewel er niet het denken is dat erin gaat. Het is alleen het ingeboren instinct van het leven om door te gaan te leven.
De rupsen maken zich geen zorgen. Zij maken zich geen zorgen terwijl zij de bladeren opeten, "Wat gaat er met mij gebeuren?" of wat gaat er met de boom gebeuren? Zij hebben alleen het instinct van het leven, om altijd door te gaan. Dat is hun doel; zij zijn het leven; zij zijn energie; en die energie mag dan overgaan in een andere vorm. Het leven kan nooit uitgeroeid worden. De vorm kan uitgeroeid worden, maar het leven niet.
Het leven is een expressie van de creatieve Energie welke jullie zijn, ofwel in de vorm of niet in de vorm. De levensexpressie is altijd uitbreidend, willend om Zichzelf zelfs meer te ervaren, altijd doorgaand, altijd creërend, altijd uitbreidend. De fundamentele wet van het universum, gevormd of ongevormd, is uitbreiding. Jullie zijn het universum Zelf.
Zo zij het.
- Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/