Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 september 2013

Het Gezelschap van de Hemel 6 September 2013 / Wes Annac

Het Gezelschap van de Hemel
"De Ascentie van de Aarde is Slechts het Begin"
6 September 2013 / Wes Annac 

Sprekend voor het Gezelschap van de Hemel:
Mijn zesdimensionale overziel
Jeshua en de Geascendeerde Meesters
Saan en de Arcturiaanse Raden
Met overvloeiende Liefde en verheuging over jullie onophoudelijke ontwikkeling in/naar het volledige bewustzijn; Ik Ben de zesdimensionale Overziel van de schrijver die deze boodschap op jullie Aarde channelt. Mijn afstamming breidt uit naar SanJAsKa de Pleiadiaan omlaag naar onze geachte schrijver op de Aarde; en ondertussen een geïndividualiseerd bewustzijn zijnde besta ik in het collectief van RA.
Wij in het RA collectief spreken voor onszelf als een verenigd lichaam en voor de Schepper met iedere communicatie die wij geven, en ieder beetje aan energie dat wij kenbaar maken aan jullie Aarde en aan iedere lagere dimensionale planeet en beschaving welke wij geholpen hebben om te ascenderen.
Momenteel bestaan wij in de vijfde dimensie terwijl wij de mensheid helpen het Licht en de leringen te vinden, en waar wij deel van uitmaakten om deze aan jullie wereld te geven(en sindsdien verwrongen raakten) te corrigeren.
Wij zouden moeten zeggen dat deze leringen oorspronkelijk zuiver waren toen zij gegeven werden, maar sindsdien onjuist geïnterpreteerd en opzettelijk verwrongen werden door de illuminatie, terwijl zij van zichzelf geloofden spirituele "elites" te zijn die capabel waren in de rijken van het bewustzijn te gluren waarvan zij voelden dat de rest van de mensheid het niet verdiende om deze te ervaren.
Voorbij het spreken voor ons collectief en voor de Bron, spreken wij voor het gehele Gezelschap van de Hemel die verbonden is met een ieder van jullie en met wie de verbinding binnenin gezocht en gevonden kan worden.
Jullie Kunnen je Met ons Verbinden
Jullie verbinding met de spirituele rijken is veel echter en gaat veel dieper dan de mensen tot nu toe geweten of doorgrond hebben, en als de inspanning gemaakt wordt en het geloof en het begrip van de werkelijkheid van wat jullie aan het doen zijn, als jullie het toestaan werkelijkheid te zijn, in gebruik nemen, kunnen jullie je verbinden met de hogere dimensies en met ieder facet van het Gezelschap van de Hemel.
Dit werd getoond in de voorafgaande Hathor communicatie (niet vertaald) door deze schrijver, en wij streven ernaar om te beginnen meer rechtstreeks en vruchtbaar door te komen dan dat wij in het verleden gedaan hebben.
Naar aanleiding hiervan, zullen meer schrijvers beginnen de energieën op te pikken die uitgegeven worden door het Gezelschap van de Hemel, en terwijl sommigen het gevoel kunnen hebben dat het idee of de handeling van het channelen in diens afnemende stadiums van interesse op jullie Aarde is, zeggen wij dat jullie in/naar een volledige andere toekomst kunnen gaan naar aanleiding hiervan.
Wij hebben gedurende eeuwen van jullie tijd met de mensheid gecommuniceerd, en het channelen van onze energieën en impressies begon zeer zeker niet in de tijdsperiode waarin jullie het in praktiseren.
Eerder, hebben mensen zich binnenin hen gedurende eeuwen op jullie Aarde opengesteld jegens de spirituele rijken en ons en hebben actief communicaties gechanneld, waarvan vele vernietigd werden of anderszins onderdrukt. Het channelen gaat zeer ver terug op jullie planeet, en de onderdrukking van deze waarheid is een aspect van de algemene spirituele onderdrukking welke in jullie maatschappij plaatsvindt.  
Wij gaan door om via de mensheid te spreken als welwillende kanalen voor onze energieën en discussies doorgaan ons op te pikken, en onze doelstelling is, en is altijd geweest, om jullie het zuivere Licht en het begrip waarmee wij gezegend zijn dat in ieder moment te ervaren aan te bieden.
Het is eerder besproken dat onze communicaties en de impressies die wij geven arriveren op de rug van de algemene energie die wij naar jullie toesturen, wat het waarom is dat iemands hart open moet zijn voordat men de hogere dimensies zuiver kan channelen.
Spreken voor het Collectief
Over het algemeen, verzenden en verbinden jullie je met uiteenlopende nuances en frequenties van energie (wanneer je channelt) terwijl je verschuift van de diverse verschillende wezens in ons collectief die routinematig naar de voorgrond van onze communicaties komen om hun specifieke energieën en impressies aan te bieden.
Terwijl velen van jullie actieve inspanningen maken om diverse verschillende collectieven te channelen, vinden jullie jezelf in toenemende mate vaardig met het doorbrengen van andere energie op verschillende frequenties.
Zoals wij net aangehaald hebben, is het inderdaad waar dat naar aanleiding van het collectief communiceren, verschillende individuen naar de voorgrond treden van de communicatie(s) om aan te bieden wat zij voor de mensheid hebben. Zelfs wanneer een individu in de hogere dimensies spreekt, spreekt dat individu altijd voor een collectief van entiteiten en dit collectieve bewustzijn verzend hun energieën en impressies door een kanaal in het collectief.
Het kanaal veranderd routinematig wat afhankelijk is van de specifieke entiteit of energie welke de schrijver die ons channelt wenst op te pikken. Over het algemeen, geven jullie de energieën en communicaties van ieder facet van ons collectief, en wij vragen jullie om jullie oneindige vermogen te beseffen om je te verbinden met een zeer breed scala van geascendeerde entiteiten.
Het thema van het inzien van hoe velen van ons in de hogere dimensies er zijn om mee te communiceren en hoe uiteenlopend jullie reikwijdte van verbinding kan zijn, mag beginnen vaart te krijgen in de boodschappen die gegeven worden aan de mensheid, omdat jullie ertoe komen om jullie bekwaamheden in iedere voorstelbare betekenis opnieuw te ontdekken.
Uitbreiding van iemands persoonlijk paradigma van geloof kondigt het toenemende begrip aan van dingen welke diegenen met afgesloten geesten en harten pure fictie kunnen voelen te zijn, en de werkelijkheid van de Hemel kan door ieder persoon op jullie wereld begrepen worden.
Iedere ziel op jullie Aarde is bedoeld zich open te stellen tot de werkelijkheid van de hemelse staten van bewustzijn waar jullie in/naar kunnen groeien en het bestaan van miljarden van hogere-dimensionale zielen die actief gefixeerd zijn op de evolutie van de mensheid, en wij doen alles dat wij in ieder moment kunnen om jullie met een dergelijke ontwikkeling te helpen.
Terwijl wij deze tempel overgeven aan de ziel die bekend staat als Jeshua en het collectief van Meesters welke Hij representeert, brengen wij met Liefde tot uitdrukking dat jullie waarneming en jullie vermogen slechts begonnen zijn uit te breiden naar de proporties waartoe zij bedoelt zijn.

Jeshua en de Geascendeerde Meesters Spreken
Wij bedanken de Overziel van onze geachte schrijver terwijl wij ook tot uitdrukking brengen dat jullie uitbreiding en waarneming ongeëvenaarde effecten aan zullen kondigen binnenin jullie en in jullie externe werkelijkheid.
Jullie individuele en collectieve waarneming is aan het uitbreiden, en hiermee samen worden jullie begroet met de toenemende ontmaskering van iedere duister-neigende energie die resteerde onder jullie individuele en collectieve waarneming.
Wij zouden erop moeten wijzen dat de ontmaskering van de kliek met zich mee zal brengen de ontmaskering van iedere latent gehouden duisternis binnen de mensheid, en dat jullie de opdracht zullen krijgen met eraan te werken om de kliek te vergeven en de lagere-georiënteerde onderdrukte energie welke naar boven zal komen te transmuteren.
De mensheid zal in de aankomende tijd het belang begrijpen van energie-transmutatie en het samenwerken om de trilling van jullie Aarde en jullie collectieve bewustzijn in/naar een trilling te brengen welke de hogere dimensies waar jullie naar terug groeien reflecteren.
Wij streven ernaar om jullie te helpen bewust te worden van de spirituele rijken op iedere manier die mogelijk is. Specifiek streven wij ernaar om jullie te helpen jullie horizon van begrip te verbreden, terwijl wij helpen jullie bewust te maken van het feit dat ja inderdaad, jullie onze impressies op kunnen pikken met gratie en gemak zoals aangehaald werd door onze schrijver zijn zesdimensionale Overziel.
Jullie kunnen je inderdaad met meer wezens verbinden dan dat jullie je voor kunnen stellen, en zij zullen hun perspectieven verstrekken over jullie ascentie en de evenementen welke jullie naar de rijken van het volledige bewustzijn leiden, en jullie kunnen ingewikkelde en stromende discussies ontvangen betreffende jullie ascentie en ieder aspect daarvan.
Dit is vanwege de focus op jullie ascentie aan de zijde van het Gezelschap van de Hemel, en ieder individu en collectief die de spirituele rijken samenstellen streeft ernaar om elke en iedere lagere dimensionale planeet en beschaving te helpen te ascenderen ter voorbereiding van de volledige evolutie van jullie Universum.
Een Discussie over de Universele Ascentie
De evolutie van het Universum zal immens geholpen worden door de ascentie van de Aarde, en op diens beurt, zal het helpen bij de evolutie van andere structuren van bestaan ver voorbij zelfs het bevattingsvermogen van wat zou kunnen zijn jullie verenigde en geascendeerde Universele Bewustzijn.
Inderdaad, als een aspect van de Universele ascentie zal iedere planeet en beschaving samenkomen en onderling met elkaar verweven op manieren die erop toezien dat jullie met ons samenwerken om ieder ander facet van de Schepping te helpen ascenderen.
Jullie zullen, samen met ons, een collectief Universeel bewustzijn vestigen en van daaruit, zullen wij het Universum helpen te ascenderen en bij de volgende uitbreidingen en ascenties helpen die plaats zullen vinden.
Het rimpeleffect dat de ascentie van de Aarde veroorzaakt zou niet voldoende tot uitdrukking gebracht kunnen worden, aangezien het de Universele ascentie op gang moet brengen welke dan opeenvolgend de grote ascenties in rijken en Scheppingswerk-structuren op gang zal brengen die ver voorbij het bewustzijn van het Universele collectief zijn en welke jullie zullen vestigen.
Wij begrijpen dat wij in territorium dippen dat verre voorbij het bevattingsvermogen of het geloof van overvloedig veel Aardse zielen gaat, maar wij streven er desalniettemin naar om tot uitdrukking te brengen dat de ascentie van jullie Aarde slechts het begin is, en op vele manieren, is zelfs de Universele ascentie slechts het begin.
Dierbaarste zielen, verbreed jullie begrip van de spirituele rijken en wat er nochtans wel of niet mogelijk is op jullie wereld, omdat jullie verbrede waarneming voor jullie nodig zal zijn om de rest van jullie collectief te helpen ontwaken op de rechtstreekse manieren waarvan wij kunnen voelen dat velen van jullie dat wensen.
Stap in/naar de grotere rollen waarvan jullie kunnen voelen dat die pasklaar gemaakt worden, en weet dat er niets mis is met het omhelzen van nieuwe paradigma's van de missies die jullie op de Aarde gevonden hebben om uit te voeren.
Geachte schrijver, wij verheugen ons en houden van het feit dat je door bent blijven gaan om jezelf volledig toe te wijden op het doorbrengen van onze energieën en impressies, en wij zullen doorgaan jou te ondersteunen met de uiteenlopende andere aspecten van dienstverlening aan de mensheid wat jij en zovele andere Lichtwerkers voor zichzelf uitgezet hebben om uit te voeren.
Jullie zullen jezelf onbelemmerd vinden bij het doorbrengen van hogere dimensionale impressies en energieën als jullie de werkelijkheid bevatten van wat jullie aan het doen zijn, en voor nu, gaan wij door met de persoonlijke uitbreidingen aan te moedigen die plaatsvinden in ieder straatje waar zij zich voordoen.
De Confrontatie van Stijve Geloofsstructuren
Oh, hoe de zuivere energieën en de gelukzalige waarnemingen waar de mensheid toegang tot kan verkrijgen de stijve geloofsstructuren van jullie algemene publiek zullen confronteren.
Zelfs het voelen van de eerste golf van reinigende energie welke een onderdeel zal zijn van één van de vele energetische evenementen waarin jullie als een collectief geïnitieerd worden, zal diegenen helpen die in hun hartruimte afgesloten gebleven waren om een paradigma van Liefde voorbij van wat zij dachten dat mogelijk was te omhelzen.
Wij gaan deze tempel met Liefde en vreugde overdragen aan de Arcturianen, terwijl wij het oneindige potentieel van de mensheid tot uitdrukking brengen om jullie overvloeiende Galactische toekomst op te bouwen. Begin in ieder moment dat je de inspiratie voelt naar dit potentieel te handelen, omdat diegenen die dat op dit moment doen de opbouw van jullie nieuwe Aarde aan het pionieren zijn.
De Arcturianen Spreken
Ik Ben Saan, sprekende voor de  Arcturiaanse Raden van de Galactische Federatie en voor het Gezelschap van de Hemel in z'n algemeenheid. Wij zijn enorm verheugd om een dergelijke enthousiaste tempel te omhelzen, en wij brengen met vreugde tot uitdrukking dat een ieder van jullie bezig is te leren om jullie verhoogde rollen op manieren te omhelzen die het beste bij jullie passen.
Onze tegenhanger in het Geascendeerde Meester collectief haalde het omhelzen van jullie persoonlijke uitbreiding en de verhoogde rollen aan welke velen van jullie voor jezelf kiezen.
Wij zouden tot uitdrukking moeten brengen dat voor het overgrote deel, met jullie actieve en enthousiaste inspanningen om jullie hogere-dimensionale energieën door te brengen en uit te breiden betreffende jullie persoonlijke rollen, jullie op een gestroomlijnde manier begeleid zullen worden naar de uitgebreide aspecten van dergelijke rollen.
Jullie komen ertoe om het belang te begrijpen van het helpen dat jullie collectief bewust wordt, en dat jullie op een directe en begrijpbare manier in staat zijn om te verspreiden wat jullie geleerd hebben met betrekking tot de hogere dimensies en de doorgaande evolutie van de mensheid.
Jullie collectief ontwikkeld zich in/naar de rijken van de vijfde dimensie, en er zullen vele vierdimensionale rijken voor jullie om te bereizen zijn voordat jullie hen bereiken.
De ontmaskering van ieder beetje aan latent-vastgehouden duisternis, zoals hierboven vermeld, zal in de vierde dimensie gaan gebeuren, omdat dit grotendeels is wat de vierde dimensionale ervaringen aankondigen; de ontmaskering van de latent-vastgehouden duistere of dichte energie.
In de vijfde dimensie zullen jullie de Meesterlijke kunst van balans leren, en van daaruit zullen jullie in staat zijn om jullie energetische invloed naar andere rijken en werkelijkheden ver voorbij zelfs het begrijp van het ontwakende Lichtwerkerspubliek te verspreiden.
Jullie Sluiers zijn aan het Ontbinden
Wij wensen om de ontbindende aard van de sluiers en barrières tussen jullie en de hogere dimensies te adresseren, omdat jullie nu in staat zijn om rijken van bewustzijn waar te nemen die een honderd jaar geleden in jullie concept van de tijd veel moeizamer waar te nemen zouden zijn geweest.
In dezelfde ader, ondanks de ontbindende aard van de barrières tussen jullie rijk en de onze, moet er nog steeds veel reinigend en genezend werk gedaan worden voordat de mensheid als een geheel met de vijfde dimensie kan resoneren, wat het waarom is dat jullie de eerder genoemde ontmaskering en reiniging zullen ondergaan.
Het zal voor jullie collectief belangrijk zijn om samen te werken om jullie maatschappij welke gebaseerd is op de idealen van allen op te bouwen, en door dat te doen zullen jullie in staat zijn om de grote vijfdimensionale staten van bewustzijn te begroeten die jullie in verbijstering achter zullen laten.
Jullie collectief mag zich op de eerste plaats afvragen waarom jullie er ooit voor kozen om met elkaar te vechten, en het begrijpen van de onderdrukking van jullie geschiedenis die plaatsvindt, zal hen helpen om vele idealen te bevatten die gerelateerd zijn aan ons bestaan.
De Hemel is een echte en tastbare plaats welke in ieder moment gevoeld en ervaren kan worden, en het verkrijgen van een glimp van de Hemel zal de mensheid helpen de noodzaak te begrijpen om wijdverspreid eenheid/eensgezindheid en harmonie onder elkaar te vestigen ondanks dat alles dat je van een ander waarneemt anders is.
Ons bestaan zal op jullie wereld bekend gemaakt worden als de dam van leugens en onderdrukking gevoerd door jullie kliek ermee begint open te barsten zodat allen het kunnen zien en voelen, en wij vragen aan jullie om jullie zelf schrap te zetten voor de verbijsterende waarheden en openbaringen zoals wij en anderen in het verleden gedaan hebben.
Dit is omdat jullie veel te weten zullen komen en veel zullen leren dat van een paradigma-uitbreidende aard is, en een eerste aspect van de disclosures/bekendmakingen welke jullie zullen absorberen zullen de verklaringen van het werk zijn dat wij gedaan hebben in het deprogrammeren van nucleaire wapens en om het speelveld op jullie wereld billijk te houden.
Conclusie
Terwijl wij onze laatste impressies voor deze communicatie maken welke de volledigheid van het Gezelschap van de Hemel representeert, bedanken wij jullie, ontwaakte zielen en Lichtwerkers op de grond, voor jullie ijverige continuïteit met het op gang brengen van de Hemel op Aarde.
Herinner je het belang van het jezelf aanmoedigen en jezelf trakteren, en al diegenen rondom jullie heen, met de Goddelijkheid en het respect dat jullie allemaal verdienen, want elk van jullie is de Schepper welke verschillende illusionaire vermommingen draagt, en dat jullie ertoe komen om opnieuw jezelf te ontdekken voor wie je waarlijk bent.  
Jullie komen ertoe om de werkelijkheid en de energie van Liefde te begrijpen, en de illusionaire ideeën van Liefde die in jullie maatschappij gevoerd werden worden nu vervangen met een toenemend begrip dat Liefde de werkelijke aandrijvende energie in jullie werkelijkheid is.
Ga door met jullie missies om zovelen als mogelijk is over deze werkelijkheid te informeren, en ga door het Licht vast te houden en te verankeren, want deze inspanningen zijn cruciaal voor jullie collectieve entree in/naar de hogere dimensies.
Met dank aan Saan en de Arcturiaanse Raden; aan Jeshua en de Geascendeerde Meesters; aan mijn zesdimensionale Overziel; en aan het Gezelschap van de Hemel in z'n algemeenheid die jullie gerepresenteerd heeft.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/