Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 8 september 2013

GoldenLight met Aartsengel Zadkiel en St. Germain: 5 september 2013

GoldenLight met Aartsengel Zadkiel en St. Germain:

Alle negativiteit opruimen met de Violette Vlam

 5 september 2013
GoldenLight: Vanavond gaan we ons verbinden met Aartsengel Zadkiël en St. Germain. St. Germain is de bewaarder van de Violette Vlam, en ook AEZadkiël is van de Violette Vlam en de Violette Straal. De Violette Vlam is de vlam van transmutatie transfiguratie en vergeving.

Het eerste wat doorkomt is dat AEZadkiël wil zeggen dat er Hoop is. Dat er Hoop is voor deze wereld, hoop om alle lijden in deze wereld te transmuteren.

En dat hoe meer mensen met die hogere vibrationele frequenties mee resoneren, zal dit helpen met de transmutatie van alles dat negatief is, wat van dualiteit en van lagere dimensies is en dat deze die zal transformeren in de hogere dimensionale energieën van liefde, vergeving en specifiek voor degenen die op dit moment met boosheid worstelen, en het kanaal (GoldenLight) worstelt met boosheid, heeft met boosheid geworsteld, voor enkele familiezaken, en dit heeft al een tijdje geduurd. Zij zit in het proces om dit naar hogere dimensionale kwaliteiten te transmuteren van vergeving en compassie en liefdevolle vriendelijkheid en sympathie, en al die hogere dimensionale kwaliteiten die vanuit de Bron stralen. 

De Bron is alleen Liefde en Licht, de Bron is alleen liefde, vergeving, tolerantie, compassie, zorg en vriendelijkheid. En het zit alleen in de lagere dimensionale werelden, specifiek in de oude derde dimensionale wereld, die nu aan het wegvallen is, zoals jullie weten, waar die duale concepten van liefde, vrees, boosheid en vergeving, licht en duister bestaan. Dezen bestaan niet in de hogere dimensies. 

De hogere dimensies bestaan uit gezuiverde stralen van Bronlicht en prismatische….. prismatische…. We sturen nu naar het kanaal een visual/optisch beeld van een veelvoudige diamant die vonkt in het licht, deze diamant straalt vonken van licht uit. En dit is een metafoor voor de Schepper Bron die deze stralen van liefde uitzendt, die door dit prisma stromen en naar buiten komen spiralen met deze kwaliteiten van licht.

En deze kwaliteiten van licht zijn zo prachtig in de hogere dimensies. Wij hebben in de hogere dimensies eenheidsbewustzijn, wij hebben medeleven en zorg, liefdevolle vriendelijkheid en bedachtzaamheid. Wij hebben de Gouden Regel. De Gouden Regel is om aan anderen te doen zoals je aan jezelf gedaan wilt hebben. En we kunnen zeker niet zeggen dat dit nu intens wordt opgevolgd op aarde. Dit is deel van het oude 3de dimensionale paradigma/voorbeeld. Specifiek alles van de oorlog dat aan de gang is, de economische moeilijkheden en de schuld slavernij die nog zo erg op aarde bestaan. Dit wordt geleidelijk allemaal getransformeerd op aarde, en voortdurend. En dit wordt in hogere dimensionale licht kwaliteiten getransmuteerd en getransformeerd.

En er is een scheiding en splitsing van dimensies en werelden. Er is een deel van de oude 3de dimensionale wereld die doorgaat om te volharden in het bestaan. En zij zullen niet langer meer kunnen bestaan in deze hogere frequenties, in deze hogere dimensionale frequenties die verankerd zijn in Moeder Aarde’s lichaam, in het kristallijnen rooster. Zij werden in december 2012 verankerd in haar lichaam. En dit kristallijnen rooster heeft sedertdien geresoneerd met een hogere dimensionale frequentie. En deze hogere dimensionale frequentie die vanuit dit kristallijnen rooster in de aarde uitstraalt… die energie wordt geabsorbeerd door de wezens op aarde.

En zij die geen innerlijke frequentie hebben die resoneert met die hogere dimensionale vibraties spelen nu nog hun oude paradigma uit. Dit zal niet veel langer meer kunnen gebeuren omdat ze niet langer resoneren met de frequenties om hen heen. Nu, er is een scheiding die zal plaats vinden en die entiteiten zullen uiteindelijk naar een apart dimensionaal rijk “gaan” … dit is geen stoffelijke plek, het is zelfs niet iets dat jullie op dit moment echt kunnen begrijpen met je denken. Wij tonen een mentaal beeld aan het kanaal en zij probeert dit te vertalen, maar het is een beetje moeilijk (grinnikt)… maar die wezens die zoveel problemen veroorzaken op jullie aarde… dat is een soort laatste snik voor hen. Het is het “laatste hoera”.

En verder gaand…. verder gaand… verder gaand… terwijl de tijd doorgaat te versnellen, en te versnellen, en te versnellen… is er een crescendo aan het gebeuren tot waar de afscheiding is tussen de dimensies… omdat die van de lagere dimensionale frequenties nu niet langer meer kunnen bestaan op jullie aarde…. het is net, … het mengen van olie en water. En dus is er afscheiding die gaat gebeuren en zij die van binnen resoneren, ik bedoel… hun ziel, hun denken, hun lichaam, bedoelingen, besef, bewustzijn.. zij die resoneren met deze hogere dimensionale frequenties zijn degenen die de Nieuwe Aarde scheppen.

Nu, zullen jullie een hogere 4 dimensionale aarde krijgen, en er is ook een hogere 5 dimensionale wereld die… in aanzijn wordt geademd, door degenen van hoger bewustzijn en besef, door aartsengelen en opgestegen meesters. 

En ik, Aartsengel Zadkiël, help bij het transmuteren van de laatste overblijfselen van het negatieve, oude vibrationele dualiteitsbewustzijn, en ik help om het oude eruit en het nieuwe naar binnen te leiden. Ik help bij deze transmutatie met de violette vlam samen met St. Germain die ook een partner is bij deze onderneming. Wij Zijn de violette vlam aan het gebruiken om het oude te helpen vertrekken en om het nieuwe naar binnen te brengen.

Nu, degenen van jullie van dit hoger besef, hoger bewustzijn… degenen van jullie die het werk gedaan hebben… degenen van jullie die oude traumatische herinneringen hebben opgeruimd, jullie oude karma… het kanaal is momenteel aan het werken met het laatste stuk, ze is al zo dichtbij… wij willen dat jij dit weet, Goldenlight, dat je zo dichtbij bent… maar… degenen van jullie die van dit hoger besef zijn… dat zijn de brengers van de nieuwe energie, zij helpen mee met ons (van het engelenrijk) met de opgestegen meesters, met de galactics… bij de schepping van die nieuwe energetische rijken. Deze 4 dimensionale wereld en de 5 dimensionale wereld. Zij zijn apart van elkaar maar toch het zelfde… er zijn er die heen en terug kunnen gaan, maar die andere 3 dimensionale wereld wordt snel naar buiten geduwd, die valt snel langs de kant van de weg. Dit is het laatste hoera.

Wij willen echt benadrukken aan iedereen om ALSJEBLIEFT jullie televisies uit te zetten. Zet de voornaamste media af. Zij zijn een stroom van het negatieve dualiteitsbewustzijn van het oude 3 dimensionale paradigma dat op zijn laatste standplaats vecht, het is net Custer’s Laatste Standplaats. Ze geven het niet op, zij houden stand voor het lieve leven. Ze weten dat hun dagen geteld zijn. maar het beste dat ieder mens in de wereld nu kan doen is om de tv af te zetten. Lees of kijk NIET naar het voornaamste nieuws. 

Please… dit is zeer belangrijk. Focus je op de hogere dimensies. Focus je op het aartsengelrijk, de opgestegen meesters, de engelen, de galactics.

Wij allemaal zitten op een andere dimensionale bandbreedte. Wij zitten op het hogere dimensionale circuit. En wij allemaal houden zo veel van jullie, en wij hebben zo lang geprobeerd om tot jullie door te dringen… en dit is nu meer een collectieve boodschap… Dit is ook een collectieve boodschap van alle andere sterrennaties. We zijn met Siriërs, Plejadiërs, Arcturiërs, Andromedanen, we zijn met vele, vele, vele stergalaxies die betrokken zijn bij jullie aarde. Wij zijn allemaal erbij betrokken/bezorgd. En wij willen allemaal dat jullie je nu focussen op het hoger dimensionaal bewustzijn en op zuivere kwaliteiten. En om jullie innerlijke werk te doen. 

Ruim je boosheid op, je trauma… maak alles schoon dat oud is en dat jullie niet langer meer dient. Breng de violette vlam naar binnen. Stel je voor dat die je hele wezen reinigt. Doe dit innerlijke werk. Als je vindt dat het moeilijk te doen is op je eentje, zoek dan iemand om je te helpen. Of als je dat moet, ga naar een professioneel iemand. We benadrukken het belang hiervan. Dit is zo belangrijk voor ieder wezen om hun eigen opruimingswerk te doen. En jullie hebben allemaal de zegeningen van het engelenrijk. Altijd, jullie hebben altijd ons om jullie lief te hebben.

Maar dit heeft wat actie nodig, die laatste paar stappen naar de hogere dimensies. Jullie moeten vrij worden van alles dat jullie last geeft, alles dat je bindt aan je oude leven, al je boosheid. Alle egoïsme. Alles dat niet van het Licht is, alles dat niet ten nutte is voor het Alles. Jullie gaan het Eenheid Bewustzijn binnen. Jullie weten dit allemaal, alle lichtwerkers weten dit. En dit is belangrijk omdat wij, uit de hogere dimensionale rijken – de aartsengelen, de opgestegen meesters, de binnenste aarde… wij functioneren allemaal in Eenheid.

En de enige manier waarop wij in staat zijn (grinnik) en velen van ons hebben miljoenen jaren in dit rijk bestaan, (grinnik)… maar de enige manier waarop we in staat waren om in dit rijk te bestaan, is om Iedereen Lief te hebben. Om te functioneren als Een uitstraling van de Bron. Wij zijn allemaal uitstralingen van de Bron, en wij allen willen dat jullie allemaal vrij van alles kunnen zijn wat je daar nu van terug houdt. Dit is zeer belangrijk. Om je op het Licht te focussen, op liefde, vergeving en medeleven, op Eenheid en Vereniging, het aan anderen doen wat je aan jou gedaan wilt hebben, de compassie voor alle levensvormen… alle planten, alle dieren… tot aan muggen toe. Dit is nu zo belangrijk, om respect en eerbied te hebben voor alle levensvormen. Om je bewust te zijn van alle andere wezens. En om te weten dat jullie allemaal uitstralingen zijn van de Bron.

En … dat is het voor vanavond, het was alleen maar een boodschap om jullie te laten weten dat jullie zo dichtbij het vrij worden zijn van alles dat je voortgang belemmert. En sommigen van jullie hebben meer werk te doen dan anderen, maar het is zeer belangrijk om het innerlijke werk te doen en om vrij te worden van de laatste resten van elk drama, of boosheid van gebieden waarin je niet vergeeft, en om ons op te roepen als hulp maar het is ook belangrijk om te doen als je professionele hulp moet zoeken. En ook het kanaal staat hier niet boven. Zij zit in het proces om enkele van de laatste familietrauma’s met drama en boosheid op te ruimen en ze zit echt dichtbij de bevrijding van alles. Dus wij willen jullie bemoedigen om je goede werk te blijven doen en om te weten dat we van jullie houden en we juichen jullie allemaal toe vanaf de andere kant. En alles gaat prachtig en soepel verder.

En heb altijd hoop. Want het kan helemaal niet eens dat jullie niet opstijgen. Jullie stijgen allemaal op een of andere manier op. Jullie ascenderen allemaal. Soms heeft het wat meer tijd nodig dan bij anderen, maar je hoeft daar niet bang voor te zijn. Jullie moeten allemaal weten dat jullie allemaal gaan opstijgen. En jullie zullen uiteindelijk allemaal terugkeren naar huis, naar de Bron. En wij willen dat jullie weten dat wij zeer veel van jullie houden. En we zijn altijd met jullie met de zachtste liefde en licht.

Channeled by Goldenlight, www.thegoldenlightchannel.com. © The Golden Light Channel. Please include this copyright, credit, and full message without alteration when re-posting this message.

* Note from Goldenlight on healing from trauma, PTSD, and abuse. I highly recommend EMDR therapy as a way of healing any kind of trauma, especially childhood trauma but also trauma from current events, ptsd and any form of abuse (after you are out of the abusive situation.) This is the only therapy that I know of that quickly and effectively heals these types of issues. It has been extremely beneficial to me over the years. A real life saver! Visit the EMDR Institute, http://www.emdr.com, for more information or to find a clinician.

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl