Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 5 september 2013

Een Uur Met een Engel - 2 September 2013 Aartsengel Michael -

Aartsengel Michael - "Geweld en Oorlog Kunnen Niet Voortbestaan"


Steve Beckow Intro: In dit Interview kijkt Aartsengel Michael naar de werkelijke staat van het opnieuw instellen van de globale valuta, de rol van het Syrische conflict dat de wereld naar een definitieve staat van vrede brengt, het falen van de hedendaagse analyses om kern kwesties te adresseren, de opkomst van nieuwe televisie programma's om de waarheid te openbaren, wat er momenteel gebeurd met de schuldkwijtschelding, de manier waarop de welvaart fondsen tevoorschijn kunnen komen, en de reiniging van de Fukushima straling.

Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website 'Gouden Tijdperk van Gaia.com' en auteur van 'De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt' en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek 'De grote Ontwaking'. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael:  En welkom aan jou. Welkom aan jullie allemaal. Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid en Strijder van Liefde. Welkom, mijn geliefde vrienden, specifiek diegenen van de blauwe straal (hoewel ik niet discrimineer!) Ik heb zeker een affiniteit voor diegenen van jullie die reizen op deze straal van de waarheid, van vrede/vreedzaamheid, van verandering en van communicatie.


En dus wens ik om vandaag en iedere dag te beginnen bij het opnieuw, binnenin jullie hart, binnenin jullie keel, binnenin jullie werkelijke kern, aan te steken mijn blauwe vlam van de waarheid, mijn blauwe vlam van vrede/vreedzaamheid - want nog nooit is de verankering van vrede/vreedzaamheid diep binnenin het centrum van jullie wezen meer kritisch en belangrijk geweest.
Jullie zitten middenin massale veranderingen. En wij weten dat wij jullie dit blijven vertellen. En jullie zeggen, "Wel, waar zijn de referentiepunten? Waar zijn de pijlers, de tekenen?" Maar, lieve harten, het meeste van de verschuiving is binnenin jullie hart, binnenin jullie kern, binnenin jullie dagelijkse leven - hoe jullie denken, hoe jullie je voelen, hoe jullie je gedragen, hoe jullie handelen, hoe jullie met elkaar omgaan - en dat is aan het verschuiven, en het heeft daarbuiten op een brede manier dat domino effect.
Ik vraag jullie wederom om de inzet te verhogen van jullie spirituele uitoefening, van jullie reis van één, om uit te lijnen, bewust en vreugdevol, met het hart en de geest en de wil van de Ene.
Dus verwelkom ik jullie op deze dag, iedereen van Afrika naar Azië, naar het Midden Oosten, naar Europa, naar China, naar de Verenigde Staten en Canada, naar Zuid Amerika, Centraal Amerika, Australië - Ik verwelkom jullie allemaal!
Waar wens je te beginnen? 
SB:  Heel veel dank, Aartsengel Michael. En ik zou aan moeten halen dat er een enorm onweer achter mij gaande is, en dat het een klein beetje ontregeling kan veroorzaken. We gaan eraan voorbij streven. Hier gaan we.
Wel, ik denk dat u waarschijnlijk voorspellen kunt wat ik ga vragen gezien wat u net gezegd hebt. Zeker iedereen vraagt zich af wanneer het opnieuw instellen van de globale valuta zal gaan gebeuren. We zijn de 1ste van september voorbij gegaan, welke een overduidelijke datum was met de aftredingen van Bernanke en Napolitano, maar niets werd er gehoord. Kunt u ons alstublieft een update geven over wat er gaande is met het opnieuw instellen?
Aartsengel Michael:  Ik heb dit gezegd, en ik zal mezelf herhalen: het is onderweg, en er is veel dat vanuit jullie perspectief naar voren kwam, voor diegenen van jullie die niet betrokken zijn bij de financiële wereld, zullen we zeggen. Er is veel dat zich achter de schermen voordoet. Het is niet dat er een weerspannige obstructie is of dat er een opzettelijke vertraging is. Het is eenvoudig dat dit een gigantische onderneming is, zowel boven als beneden, maar specifiek beneden.
Het is een bureaucratische - en wij bedoelen dit niet op een negatieve manier, maar - het is een enorme bureaucratische onderneming. En omdat het te maken heeft met waar menselijke wezens, mag ik zeggen, helaas geobsedeerd mee zijn, en dat is hun geld, willen zij er zeker van zijn dat alles perfect in orde is en voortgaat op manieren die geen onrust, paniek, verdeeldheid en smaad veroorzaken. Dus, het is onderweg.
SB:  Oké. Wel, misschien kan ik tegen de luisteraars zeggen, dan, dat veel van de commentatoren het toegeschreven hebben aan dezelfde mensen die ons de 9/11 tussenkomst brachten - de alfabetische agentschappen, de Syrische crisis. Maar wat ik u hoor zeggen, Aartsengel Michael, is dat geen van alle in het spel is, het is slechts het verlangen om het allemaal goed te krijgen.
AEM:  Dat is correct.
SB:  Dus, nu dat dan het geval is, zal ik niet alle vragen stellen die ik daarover had.
AEM En één van de dingen die wij aan jullie zouden willen vragen, aan een ieder van jullie - en wij kunnen dit net zo goed precies aan het begin van onze gezamenlijke tijd, in deze verrukkelijke vereniging, verklaren - toen wij aan jullie vroegen om naar een hoger gebied te komen, een gebied dat jullie al bezetten met jullie lichaam en met jullie spirit, vragen wij jullie ook om jullie bewustzijn daar naartoe te brengen, jullie hartbewustzijn, naar dit hogere niveau.
En wat dat betekend, zowel in termen van financiële situaties - en wij kennen de stress welke geld en het gebrek aan geld op jullie gebied veroorzaakt; het is niet dat wij ongevoelig zijn - maar of het nu over financiën gaat of over oorlog, burgerlijke onrust, of wat toeschijnt te zijn als een hoog drama - en jullie hierop ingaan - zoals, is dit een drama van de kliek? Is dit de interferentie van de duistere krachten? Zijn dit de alfabetische agentschappen?
Wanneer je daar naartoe gaat, houd je niet de hoogste visie vast. En die visie - en werkelijkheid, tussen haakjes - heeft er behoefte aan om vastgehouden te worden. Wij suggereren niet aan jullie om blind te zijn, om naïef te zijn, om niet bewust te zijn van wat er zich op jullie planeet openbaart. Maar wanneer jullie kijken, als de eerste linie van verdediging, naar het drama, dan wat je aan het doen bent is het herbekrachtigen van de oude derde. Dus jullie dragen in feite bij aan een energie die vervliegt en ontbindt zelfs terwijl wij spreken.
Dus laat ons dit zeggen: Wat als het een interferentie was van een specifiek agentschap of een regering, of groepen van machtshandelaren? Je kunt je daar bewust van zijn, maar ben in de positie van de waarnemer, de hogere waarheid vasthoudend, de hogere trilling van de vijfde dimensie vasthoudend en het waarnemen, het licht sturend dat de energie zal verstrooien maar de waarheid van wat echt is zal ondersteunen. Omdat niets van dat drama, niets van die oorlogszucht echt is tenzij jullie het de energie geven om het echt te maken.
Nu zeggen jullie tegen mij, "Wel, Michael, hoe kan je dat zeggen? Er zijn mensen die vermoord werden en dagelijks sterven er mensen." Denk niet dat wij dit niet weten, maar laat ons ook zeggen dat de vele mensen die door de deuropeningen heen komen, in deze tijd naar huis terugkeren, net zoals degenen die stierven in de 'twin towers' of in het vliegtuigongeluk [vlucht 93], besloten hebben als deel van hun zielcontract dat zij bij zullen dragen aan de ontwaking en herontwaking en de verhoging van het menselijke bewustzijn en het hartbewustzijn door deze opoffering te maken. Dus denk niet of ga er altijd vanuit dat het een tragedie is. Dat is niet hoe er altijd vanaf deze zijde naar gekeken wordt.
Dus ons beleid en ons pleidooi is, kijk naar het drama, zie wat het is, en onderken dan de hogere visie. Onderken de hogere energie van gedrag, van gedachte en van liefde. 
SB:  Wel, het is een interessant punt dat u naar boven haalt, Aartsengel Michael, want ik hoor wat u zegt, echter tezelfdertijd hebben wij, in het verleden, evenementen gezien - en ik denk hoofdzakelijk aan 9/11, waarvan de herdenking spoedig naar voren komt - dat NESARA volledig van het spoor afgestoten heeft, en ik denk, als ik het juist heb, dat het ook de Ascentie uitstelde.
Dus het is niet alsof de evenementen die hier gebeuren geen gigantische impact op de zaken heeft hier. En ook, weten we ook dat er bepaalde dingen zijn - niet 9/11, maar andere dingen - dat het Gezelschap van de Hemel niet tussenbeide zal komen omdat het een kwestie van de vrije wil is.
Dus, terwijl ik het snap dat wij de hogere positie en het visioen van een vijfdimensionale wereld vast moeten houden, vraag ik me af of onze zorgen over evenementen zoals de Syrische oorlog volledig misplaatst zijn of niet. Ik ben daar niet echt zeker van.
Zou u daar commentaar op kunnen geven, alstublieft?
AEM:  Jouw vraag is in werkelijkheid, "Hoe handhaven wij de verankering en de concentratie van een vijfdimensionale werkelijkheid, van een verenigd bewustzijn, van hartbewustzijn, en niet eenvoudig van bewustzijn maar van gedrag, van onverholen actie, en waakzaam en bewust te blijven van wat er zich voorgedaan heeft en zich voordoet in de vervagende derde?"
Ben Ik hier juist mee?
SB:  Ja. Dat is correct. Wel, wacht eventjes. Wacht. Laat ons een stukje teruggaan voor een seconde. Het is correct, maar ik ben er zeker van dat u het waardeert dat wanneer iets tussenbeide komt met de evenementen, dat, wanneer wij u ernaar vragen, u of een andere woordvoerder voor het Gezelschap van de Hemel zal zeggen, "Wel, we kunnen niet tussenbeide komen met de vrije wil." Dus daar is een verklaring voor het waarom die gebeurtenis het plan in de war stuurde.
Dus, is het moeilijk voor ons, aan onze zijde, om te begrijpen over welke evenementen wij ons zorgen zouden moeten maken en welke evenementen waar wij de ruimte voor moeten houden en het moeten zien als de illusie en de bedoeling dat het gebeurd. Kunt u volgen wat ik hier zeg?
AEM:  Ja. En wij suggereren niet dat jullie eenvoudig de wereld rondom jullie heen en dat wat zich openbaart negeren. En ja, het is ook waar dat wij nooit tussenbeide zullen komen in wat wij specifiek zouden willen noemen een collectieve vrije wil beslissing of handeling.
Laat ons het zo uitdrukken. De meeste gedachten en beslissingen en handelingen van het menselijke ras, van elk en iedereen van jullie, beïnvloed de ontvouwing van het plan.
Welnu, wanneer wij dit zeggen, proberen wij niet simpelweg ofwel onnodige waarde of druk op een ieder van jullie te plaatsen, mijn geliefde vrienden. En er is een effect waar de reden van is dat wij hier niet zo vaak over spreken, dat jullie er met jullie verstand niet bij kunnen dat miljarden en miljarden en miljarden aan individuele gedachten, gelijktijdige acties en beslissingen en creaties - want iedere actie is een creatie - het collectief en de ontvouwing van het plan van de Moeder beïnvloedt.
Welnu, soms zijn er acties en gedachten die een zeer positief effect op die ontvouwing hebben, en dat is waarom wij aan elk en iedereen van jullie vragen om de hogere positie te behouden, als het ware. Dat betekent niet dat jullie negeren wat er zich voordoet in waar jullie naar neigen te denken als alledaagse ontvouwingen.
Hebben de acties van sommigen van diegenen die zich vastklampen aan de valse idealen en illusies van de oude derde vertraging gedurende duizenden aan jaren gecreëerd? Ja. En komt dat tot een einde? Ja.
Maar laat ons hiervoor een benadering voorstellen. Zeer vaak - laat ons het voorbeeld gebruiken van ofwel financiën of geld, of zelfs oorlog, onenigheid - wanneer iets dergelijks als het opnieuw instellen van de valuta niet gebeurd, en wij aan jullie suggereren dat het in het proces zit en deel uitmaakt van de ontvouwing van de betrokken menselijke bureaucratieën, zijn er zorgen - en wij zouden willen suggereren geldige zorgen - dat het ofwel duistere krachten zijn of controlerende illuminatie of groepen die machtshandelaren zijn, in de slechtste betekenis van het woord, proberend om deze uitkomst te beïnvloeden (en wij zeggen niet dat hun interesses niet zijn in het verslaan van dit; het is de waarheid, maar zij hebben geen impact op de ontvouwing), maar wanneer je daarnaar toegaat en jouw energie spendeert aan onderzoek - wel, je kunt onderzoeken, omdat je het moet weten - maar je hoeft het drama niet voortdurend te herhalen/rond te draaien (en ik zeg dit of het nu in jullie woning is of in jullie natie of op jullie planeet).
Dus er is een punt waarop er een keuze is: gaan wij een verbintenis aan met het drama, of sturen wij de energie naar deze bureaucraten, naar deze duizenden en duizenden aan mensen die feitelijk aan deze onderneming werken?
Wel, je weet zeer duidelijk, jullie allemaal, omdat jullie komen vanuit een plaats van liefde en het hart, dat het niet alleen voor het beste en het hoogste goed van een ieder van jullie is, en het collectief, om energie te sturen naar de bureaucraten, maar het ook jou helpt, en elkaar, om deze hogere positie te handhaven.
Dus wat jullie daarmee doen is dat jullie meer duidelijk in de hogere rijken verankeren. Jullie gedragen je met - en daarom creëren, omdat jullie bijdragen aan die creatie - een vijfdimensionaal gedrag gekarakteriseerd door de goddelijke kwaliteiten.
Dus het is niet dat wij jullie vragen om niet te onderscheiden wat de vertraging veroorzaakt, en wat niet, wat er geëlimineerd moet worden, en wat niet; maar wat wij zeggen is dat alles waar jullie naar kijken en waar jullie van zeggen, 'Dat is niet van liefde; dat voelt niet aan alsof het bijdraagt aan de voorwaarts gaande beweging," dan ga je in de actie, collectief en individueel, van het vasthouden van dat visioen van de oplossing, en niet eenvoudig van de oplossing dat het weggaat of dat het wordt wat je wenst, maar ook van het verhogen van iedereen die betrokken is bij die actie, in dat drama, naar een plaats waar zij afstand doen van wat zij van plan waren om te gaan doen. Dit is een partnerschap en dit is hoe een ieder van jullie bijdraagt aan Nova Aarde.
SB:  Dank u wel, Heer. Ik moet even aanhalen dat u in en uit gaat voor mij, vanwege dit onweer. En dus kan het een beetje een schokkerige transmissie zijn, en daar verontschuldig ik me voor.
AEM:  Dat is prima. Jij gaat ook voor mij in en uit, lief hart!
SB:  [lacht] Oké! Maar ik denk dat wat u zei doorkwam deze keer, eindelijk. Wij moeten niet bijdragen aan het drama. En ik denk dat ik begin te begrijpen waar u over spreekt.
Kunnen we overgaan naar President Obama en zijn standpunt aangaande Syrië, voor een moment? Heb ik het juist met te denken dat hij acties onderneemt die…..
AEM:  Je bent weer verdwenen, dierbare vriend.
SB:  … ontworpen zijn om erop toe te zien dat de troepen nooit naar Syrië gaan? Ik bedoel, hij geeft het over aan het Congres en zegt, "Jullie moeten handelen." En wat hij echt aan het doen is is dat hij eromheen draait/het afschuift. En dat misschien later de crisis voorbij gegaan zal zijn, of als het dat niet gedaan heeft, dat hij misschien zegt, "Nee, ik ga niet in/naar Syrië." Heb ik het juist hiermee?
AEM:  Jouw vraag was aan deze zijde niet compleet. Dus laat mij eenvoudig zeggen en met jou bespreken wat er gaande is in termen aan het Obama front.
SB:  Dank u.
AEM:  Graag gedaan!
Er is een strategie van vertraging met betrekking hierop, maar je hebt het ietwat omgekeerd. De President wenste om eenzijdig te handelen, maar het Congres wenste om betrokken en geïnformeerd te zijn, en veranderden toen hun positie, zullen wij zeggen, in termen van het willen van het aannemen van verantwoordelijkheid. Maar de begeleiding - en wij suggereren niet dat de President altijd luistert of volledig handelt in overeenstemming met de begeleiding; maar velen van ons bewandelen, letterlijk, de muren en de zalen en de vloeren van het Witte Huis (en het Congres, tussen haakjes) - maar wij begeleiden of wensen niet voor actie om overhaast te zijn.
Er is een grote hoeveelheid aan positionering en geneuzel dat er gaande is. En dat is, hmm, pro forma oude politiek. De kans, de gouden kans - en, mag ik zeggen, de blauwe kans - is om de partijen naar vreedzaamheid/vrede te brengen, naar een uitkomst, zodat deze opoffering niet voor niets was. Het is zelfs niet eenvoudig een financiële beslissing aan de zijde van Obama. Het is een morele plicht. En zelden zullen jullie mij over deze dingen horen praten.  
Mijn doel als de Aartsengel van vrede/vreedzaamheid is om vrede op Aarde te verankeren uit naam van de Moeder/Vader/Ene. En totdat dat werkelijk plaatsgevonden heeft, zijn er vele andere evenementen, zoals de terugkeer van specifieke meesters, welke niet plaatsvinden en niet plaats kunnen vinden, omdat de trilling te laag is. Dus iedere kans in het fysieke rijk, in het menselijke rijk, van het voortbrengen van vrede heeft noodzaak om oprecht en onmiddellijk diep omhelst te worden.
Er is geen ruimte voor verder conflict. Zijn deze situaties die naar de oppervlakte komen voor het menselijke collectief om te zeggen, "Dit is te weerzinwekkend. Het kan niet doorgaan?" Ja. Zijn deze zielen als een zielgroep gestorven om dit punt te maken? Ja.
Iedereen speelt een rol in deze ontvouwing. Maar het doel, het hogere doel van de ontvouwing is niet om te gaan en politieke hockey te spelen, maar om het op te tillen naar een gezamenlijke beslissing aan de zijde van alle naties dat dit niet door kan gaan. Jullie merken op dat het Midden Oosten de wieg is in deze situatie voor de verankering van nieuwe paradigma's van vrede. Zijn zij ook de plaatsen van de grootste onrust? Ja, en daarom de grootste kansen voor verschuiving.
Reizen de meesten van jullie iedere nacht met mij en jullie sterren broeders en zusters mee naar deze plaatsen van onenigheid, van rotzooi? Ja. Zijn jullie gebeden, jullie meditaties, jullie hartsverlangens om vrede in deze gebieden te creëren samenwerkend met de harten van de populatie die daar leeft om vrede te creëren? Ja.
Dus ondanks deze ontreddering van geweld, wat er werkelijk gebeurd is, is dat de mensen, een ieder van jullie, samen met jullie broeders en zuster van deze gebieden, zeggen, "Nee, dit kan eenvoudigweg niet doorgaan". Het is geen kwestie van welke factie goed of fout is, omdat dat een volledig grijs gebeid is en het geen plaats heeft, omdat om vast te stellen dat iemand goed of fout is betekend dat zij grotere gunst met de Ene, met God, met de Moeder hebben. En dat is eenvoudig niet zo. Het is een illusie van de meest wazige soort.
Dus dat is wat er werkelijk gebeurd. Wij zijn bezig velen, van waar jullie aan denken als de politieke machinaties, het geneuzel, de positionering, het manipuleren, zeer langzaam te maken momenteel in deze situatie, zodat het werkelijke doel van vrede naar de voorgrond kan komen en dit geweld eenvoudigweg stopt. 
SB:  Ik moet rapporteren dat ik het persoonlijk een echte uitdaging vind om daarmee op de hoogte te blijven - ik weet niet precies hoe ik het moet karakteriseren - met de gewone politieke discussie en het luisteren naar zoveel theorieën en toch nog de positie te behouden dat wij naar vrede toegaan, dat dit alles een uitwerking is.
Ik voel me bij tijden uit mijn centrum vandaan getrokken wanneer ik een echt prachtige analyse zie van wat er aan de gang is, en ik moet mezelf eraan herinneren dat het een prima analyse is, maar dat het niet waar is. Dus, het is een uitdaging.
AEM:  Het is een uitdaging, en wij suggereren niet dat het geen uitdaging is. Maar verscheidene dingen zijn bezig te gebeuren. Eén is, als Lichtwerkers, als Liefdehouders, is jullie interesse om het dagelijkse drama te volgen aan het verminderen. En het heeft er behoefte aan dat het vermindert. Omdat, zoals wij gezegd hebben, het doel, het fundamentele doel van vele van deze nieuws organisaties, is de creatie van chaos en van drama. Dus er is een natuurlijke ontwikkeling in jullie wezen, terwijl jullie door jullie Ascentie heengaan, om je te ontkoppelen van wat jullie weten dat geen waarheid is. Het houdt jullie interesse niet vast. Het is niet waar jullie naartoe willen gaan.
En dan, wanneer je ziet, zoals jij het gezegd hebt, 'een schitterende analyse' - en er zijn enige - maar het is nog steeds volledig ondergedompeld in "Hij zei, zij zei, zij zeiden; hij deed, zij deed" - in plaats van het bewustzijn te verhogen, is het eenvoudig het analyseren van de bestaande rotzooi, onrust, chaos, haat, hebzucht, geweld en gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde.
Welnu, zij brengen het nooit naar dit niveau, nietwaar, deze analyses, deze politieke analisten? Zij zeggen niet, "Wel, deze verdeeldheid onder de mensen" - of het nu in Egypte of Venezuela of Canada is - zij zeggen niet, "Wel, dit is omdat sommige mensen zich niet heel voelen; zij voelen zich minder-dan." Dus zelf de inzichtelijke politieke analyses blijven in gebreke, omdat zij niet de kernkwesties adresseren.
En dus, als Lichtwerkers, wat jullie in toenemende mate vinden is dat jullie interesse in het lezen of deelnemen aan een dergelijk drama eenvoudig afneemt.
Welnu, dat gezegd hebbende, dit betekend niet dat ik jullie ontmoedig van het deelnemen aan wat voor kleine democratische processen dan ook die jullie op jullie planeet hebben, van het tot uitdrukking brengen van jullie verlangen tot het niet betrokken raken bij conflicten of oorlog of gewapende actie. Dat is, zeg, zeer pro-actief dat jij jouw boodschap en jouw Licht stuurt, niet alleen op een etherisch niveau en een spiritueel niveau, maar in de fysieke werkelijkheid om wat er gaande is in die vorm te beïnvloeden.
Maar wat jullie gaan ontdekken is dat jullie steeds minder betrokken zijn bij die oude manier, omdat het geen interesse voor jullie bezit. Het bestaat niet in de vijfde dimensie, en de vijfde dimensie is waar jullie in toenemende mate jullie tijd doorbrengen, en in toenemende mate waar jullie je comfortabel voelen, waar jullie willen zijn.
SB:  Wel, dat is tamelijk waar, Heer, maar er zijn tijden wanneer het behoorlijk gênant is. Ik verlies interesse in driedimensionale aangelegenheden, en ik bleef in gebreke bij het bekijken van de video"s van de Syrische gasaanval, en het was behoorlijk gênant toen er een week voorbij gegaan was, misschien….. Maar, desalniettemin, laat ons dat terzijde laten. We hebben meerdere gebieden uiteen te zetten. 
Er is één vraag die naar boven komt uit dat wat u net gezegd hebt, en dat is dat er onlangs een Tv-programma was dat zich concentreerde op dergelijke onderwerpen als de algemene ontvolking, sterrenpoort portalen en door de mens ontwikkelde pandemieën. Het was genaamd "Onverzegelde: samenzwerings dossiers". Het was zo anders dan de programma's die wij tot dusverre gehad hebben! Hebben het Gezelschap van de Hemel en de Aardse Bondgenoten een hand gehad in dat programma?
AEM:  Velen droegen bij aan dit programma. En het is de opgraving, of de ontsluiering van gebieden waar de menselijke wezens zich eenvoudig bewust van moeten zijn en hen dan los moeten laten. Dus, ja, er was een grote hoeveelheid aan inspiratie, zullen wij zeggen, van bovenaf, inclusief jullie sterren broeders en zusters.
SB:  Zeer interessant. Wel, laat mij nu verder gaan met de Federale Reserve. Ben Bernanke is afgetreden. Wat kunnen wij verwachten te zien gebeuren met de Federale Reserve in de weken en maanden die komen gaan als een resultaat van zijn aftreding?
AEM:  Bernanke heeft eenvoudig geweten dat zijn tijd en zijn bruikbaarheid, en zijn gevoel van verplichting aan deze klus - en het is een klus geweest - gekomen en gegaan is. Er zal nieuwe vitaliteit in dat gebied van de Federale Reserve geademd worden. Het is in overeenstemming met, waar jullie aan kunnen denken als de globale reorganisatie van de financiële systemen. Wij - en verzeker je ervan dat je begrijpt wat ik zeg, omdat soms zelfs ik, lief hart, niet duidelijk genoeg ben, nietwaar?
SB:  Ummmm, bij tijden! (1)
AEM: Ik spreek niet van de ineenstorting van de financiële systemen, wat paniek en wanorde zou veroorzaken. Maar waar wij over spreken is reorganisatie.
Welnu, gewoonlijk is reorganisatie een bureaucratische term voor het schudden van de stapel met dezelfde kaarten. Dat is niet waar ik naar refereer. Wij spreken over de reorganisatie van de financiële systemen, bureaucratische financiële systemen, globale financiële systemen - die meer overeenstemmend worden met de goddelijke kwaliteiten van het eigen vermogen, van eerlijkheid, van ethisch gedrag, van liefdadigheid, van omzichtigheid/met beleid, en van wording.
En dus kan je kijken naar niet alleen het leiderschap, maar ook naar de rol van de Federale Reserve om te beginnen om dramatisch te verschuiven.
SB:  Wel, dat is opbeurend. Ik denk dat één van de moeilijkheden die wij hebben, Heer, is als wij een opvolgende vraag voor u hebben, wij kunnen u niet gewoon even opbellen. Dus, we moeten vaak alles in de radioshow behandelen.
Een luisteraar heeft gevraagd of het waar is, zoals een commentator onlangs gezegd heeft, dat alle schuld kwijtgescholden was op 1 juli 2013. Nu, de nevenvraag is, spreken wij over de schuld van de naties, of de schuld van individuen? En ik weet dat ons verteld is dat niet alle schuld van de individuen kwijtgescholden zal worden.
Zou u ons kunnen vertellen, is er iets gebeurd op het terrein van schuldkwijtschelding?
AEM:  Het terrein van de discussie, van de planning van hoe dit eruit zou zien is begonnen. Is het voltooid? Nee.
SB:  Dus is dat rapport, dat de schuldkwijtschelding in werking was getreden op 1 juli, geen accuraat rapport?
Aartsengel Michael:  Het is geen accurate verklaring.
SB:  Zeer interessant. Tsjonge, ik moet mijn eigen onderscheidingsvermogen aan gaan scherpen. Dank u wel hiervoor.
Een dinar commentator zei dat fondsen op mysterieuze wijze op de rekening van zijn kerk verschenen van iemand in Peru - nu, hij was in de VS - die hij niet kende. Zijn dit het soort van mysterieuze verschijningen van fondsen die wij moeten verwachten?
AEM:  Ja. Het is helemaal niet mysterieus!
SB:  Hoe bedoelt u? [lacht] Zou u ons een beetje achtergrondinformatie kunnen geven? Wie was het die de fondsen naar hem toestuurde? Niet bij naam, maar wat voor relatie hadden die twee? Hoe kwam het tot ontwikkeling?
AEM Als je echt wilt weten hoe het tot ontwikkeling kwam, het was met de macht van de intentie en het gebed. Dat is waar het begon. En werd dat gebed gehoord en ontvangen en beantwoord, niet alleen voor de kerk, maar voor velen? Ja. En ja, het begint met organisaties. Dus, wij hebben over goedgeefsheid en ethisch delen gesproken, en dit is eenvoudig een voorbeeld daarvan.
De mensen worden bewust, via waar jullie aan zouden willen denken de luchtgolven, of wat er behoefte aan heeft om geadresseerd te worden. De gemeenschap van de mens van mensen, van het goddelijk vrouwelijke en mannelijke, is bezig kleiner te worden. En de behoeftes van zeer specifieke groepen raken bekend, bijna als waar jullie aan zouden willen denken van in het oude rijk als van mond tot mond, alleen is het nu van internet tot internet. Dat is wat er naar voren komt. Het vergt geen genie om een bankoverschrijving te doen. En ja, zij kunnen mysterieus en anoniem voltooid worden.
Ik ben blij dat je deze vraag hebt gesteld; omdat het mij de kans geeft om ook te spreken over de vierde dimensie, welke het begin is van ethisch gedrag, van delen, van alchemie, van magie.
Welnu, St. Germain heeft een grote hoeveelheid tegen jullie gesproken over het onderwerp van zijn beheerd (trust) fonds. Maar wat ook wordt gebruikt is de bekwaamheid om alchemie of magie te gebruiken, welke sommigen van jullie nerveus maakt. Maar het is niet op de negatieve manier. Veel te velen van jullie werden op de brandstapel verbrand, (2) dus het neigt ernaar om jullie een klein beetje kriebelig te maken. Maar dat is niet dit leven of deze incarnatie.
Begin om de magie te accepteren - het onbekende, het onzichtbare - in jullie levens als een deel van het vermogen om in partnerschap te zijn met het ongeziene. Zo vaak, zeggen jullie tegen ons - en ik bedoel wij allemaal - "Wanneer zal ik jullie zien? Wanneer zal ik jullie horen? Hoe kan ik jullie beter leren kennen?" (3) En jullie wensen voor het visuele.
En wij begrijpen dit. En dat is en zal komen. Maar jullie relatie met ons, specifiek sinds de ondergang, (4) is een relatie geweest met het onzichtbare; waar het ook is dat wij in staat zijn om tekenen te geven, doen wij dat.
Maar denk niet dat wij niet op onzichtbare manieren kunnen handelen. Wat is een wonder, echt, behalve iets waarvoor jullie geen technische verklaring hebben dat gebeurd is in het onzichtbare in/naar jullie rijk, in/naar het fysieke? Dus begin, mijn geliefde vrienden, met aan het onzichtbare te denken als normaal dat zich in/naar het fysieke rijk manifesteert. En verwelkom het, vier het, en schenk aandacht aan hoe je het creëert.
Gebed, specifiek gebeden aan de Moeder. Wij bedoelen geen gebeden van enige specifieke religieuze sekte; wij bedoelen het spreken van het hart. Zij worden altijd, altijd gehoord en beantwoord.
SB:  Dank u wel. Laat mij snel twee vragen stellen van een luisteraar die ik beloofd had te zullen vragen, en dan keren wij terug naar deze discussie. Deze luisteraar woont op Maui, en hij zegt, "Wij krijgen heel veel serieuze rapporten over de ernst van de gelekte straling in de oceaan vanuit Fukushima dat nu diens weg naar hier gemaakt heeft. Ik voel dat ons niet de gehele waarheid verteld wordt." Hij zegt dat er tests geweest zijn op de tonijn die hoge niveaus aan straling laten zien en grafieken van NOAA tonen de verspreiding van de straling aan. "Zijn deze tests en andere rapporten ontworpen om de mensen in de angst te plaatsen? Hoe is de situatie met de vermeende Fukushima straling?
Nu, ik heb hem al verteld dat Hatton gezegd heeft, bijvoorbeeld, dat agentschappen zoals NOAA niet de gehele waarheid vertellen, en dat de galactics de straling opruimen. (5) Maar zou u hem ook gerust kunnen stellen, alstublieft?
AEM Ik zal verheugd zijn om hem gerust te stellen. NOAA. Ja, de omvang van de straling is niet werkelijk, compleet, volledig bekend gemaakt. En het is niet iets waar wij alarmen voor uitgestuurd hebben omdat het opgeruimd en getransmuteerd wordt door jullie galactische en intergalactische broeders en zusters.
Dus, is er lekkage in de oceanen geweest? Ja. Is het van het niveau waar de mensen angstig voor zijn? Nee. Wordt het schoongemaakt door jullie sterrenvrienden? Ja. Zal het een lange termijn effect hebben? Nee, zeer zeker omdat Gaia dat niet zal gaan laten toestaan. Want zie, Gaia bezit de capaciteit om ook straling te transmuteren. Er is natuurlijke straling dat zich op vele verschillende plaatsen voordoet en in vele verschillende vormen. Het is een vraag van balans. Dus, er wordt voor gezorgd.
SB:  Dank u wel daarvoor. Mensen hebben tegen mij gezegd, mensen die geïnvesteerd hebben in de reval en weten dat zij geld zullen krijgen, zij hebben gezegd, "Jeetje, ik maak me er echt bezorgd over dat ik niet weet hoe ik om moet gaan met geld, en ik zou geld kunnen besteden en bij mezelf kunnen ontdekken dat ik iets gedaan heb dat mij op een gigantisch tekortsaldo zet."
Met andere woorden, zij zouden graag andere Lichtwerkers willen ondersteunen, zij zouden graag menslievend willen zijn met hun verdiensten, maar zij maken zich zorgen over, zullen we zeggen, het zijn van een nieuweling op dat gebied. Wat zou u tegen hen willen zeggen? (6)
AEM: Ik zou zeggen, waarom zakken jullie in de angst? Waarom houden jullie de waarheid en de visie niet vast van wie jullie werkelijk zijn? Wat is dat jullie ongelooflijk wetend en wijs en in staat zijn om met geld om te gaan. Waarom keren jullie terug naar het oude paradigma, waar jullie je minder-dan en oncapabel voelen?
Val niet in het valse raster van angst en gebrek. Jullie werden gezegend, en jullie zijn en jullie zullen gezegend zijn - iedereen is op verschillende manieren gezegend; laat ons daar zeer duidelijk over zijn.
De werkelijke ongerustheid gaat over verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid, en het verlengen van jullie hand om jullie buren te voeden en dan te voelen dat je verantwoordelijk bent voor het voeden van die buur voor de rest van jullie leven.
Wel, in feite, zijn jullie verantwoordelijk. Niet op de manier welke jullie vrezen, maar op de manier van leefgemeenschap. Jullie zijn verantwoordelijk voor elkaar, omdat jullie derhalve één familie zijn. Eén zeer kleine groep die besloot om te komen en de belichaming van liefde te zijn, van het plan van de Moeder. Terwijl jullie ascenderen, steeds hoger, zijn jullie capabel, en daarom zijn jullie capabel van het onderwijzen hoe te manifesteren, of het nu een heel brood is of valuta. Er is werkelijk geen verschil.
Welnu, Jezus - Jezus Sananda Yeshua in die incarnatie - leerde jullie dit, demonstreerde dit. En nochtans vergeten jullie. Dus jullie leren eenvoudig dat jullie een grotere capaciteit hebben om naar voren te brengen wat jullie hart verlangd dan dat jullie geloven. Dus kijk naar die angst.
Welnu, wij zeggen niet om de voorzichtigheid het raam uit te gooien. Wij zouden dat nooit willen zeggen. Maar er is een verschil. Er is een balans met voorzichtigheid en oppotten.
Dus vind die balans waar jullie in jullie comfortzone zijn, waar jullie zorgen voor, allereerst, jullie geliefde zelf, jullie familie, jullie zielfamilie, en dan de grotere cirkel.
Er zijn vele manieren om aan het welzijn van de mensheid bij te dragen. En het gaat niet eenvoudig over valuta en voedsel. Het gaat ook over jullie hart en jullie intellect, jullie talenten. Wat heb jij om naar voren te brengen? Bijvoorbeeld, lieve Steve, jouw capaciteit, jouw talent ligt in de communicatie. Zou je die stroming van communicatie willen stoppen eenvoudig omdat je voldoende financiën had om van te leven? Natuurlijk niet! Jouw werk is nooit daarop gebaseerdHet is een kwestie van het hart en de kennis van jouw missie en doel van de ziel.
Dus, als jij je daarmee uitlijnt, zal de angst uiteendrijven. Dus houd op met je zorgen te maken.
SB:  Oké, Heer. Dank u wel. Ik had net iets van een mijlpaal hier in dat een luisteraar mij feitelijk een vraag in het midden van ons interview tekste. Dus laat mij u die vraag voorlezen.
Er wordt gezegd dat een van belang zijnde aanval zich voorgedaan heeft in Irak en een belangrijke politieke figuur dood is. Zij had niet de tijd om het rapport in te schatten. Wilt u … is er iemand in Irak gestorven? Is er een van belang zijnde aanval geweest.
AEM:  Er is van belang zijnde strijd in Irak geweest, waar jullie je goed bewust van zijn. En dat is geadresseerd. Dus ga niet in dit drama.
SB:  Ik krijg het gevoel dat de mensen daarbuiten ofwel proberen om ons  op te stoken, of dat zij een klein beetje uit balans zijn. Zou u commentaar willen geven op al het drama. Ik weet dat u erover gesproken heeft, maar het schijnt gewoon alsof niet alleen de duistere hoeden, zogezegd, maar de lichtwerkers, ook, zich ermee verbinden….
AEM:  Ja, de Lichtwerkers zijn erbij betrokken. Welnu, laat ons jullie het goede nieuws vertellen. Zij zijn er een verbintenis mee aangegaan. Het is bezig op het punt aan te komen waar zij er zo ziek van worden dat zij eenvoudigweg gaan zeggen, "Ik wil dit niet langer meer doen." Het is de definitieve loslating. En het is de angst van het loslaten slechts voor het geval dat wat er in het verschiet ligt niet echt is.
Dus, het is deze, "Ik behoud een voet in beide kampen, gewoon voor het geval dat." Maar dat is niet de wandeling van de Ascentie. De wandeling van de Ascentie is wat jij eerder zei. Het is het loslaten en steeds minder geïnteresseerd raken in de oude derde. Omdat het jouw ziel niet voedt of jouw hart of jouw broeders en zusters.
Dus, het beweegt zich van het betrokken zijn in het drama naar kordaatheid. En het is precies waar ik begonnen ben. Dus is er een volledigheid jegens deze conversatie.
Het gaat over het verhogen van de visie naar een niveau waar je niet langer meer een verbintenis hebt met de laagste trillingen.
SB:  Oké. Wel, dat is uitdagendIk wil even duidelijk hebben dat ik niet zei dat de luisteraar die dit naar mij tekste in het drama zat, maar de uiteenlopende commentatoren schijnen in het drama te zijn.
AEM:  Oh, nee. Wij pikken er helemaal geen individu uit. En wanneer iemand hoort van een massale aanval in een land waar de pot zeer snel aan het smeulen is, is het een reactie om te zeggen, "Wat kunnen we doen om te helpen de energie te verhogen zodat de mensen niet in de angst wegzakken?"
Dus, wij bekritiseren geen enkel individu. Wij zeggen eenvoudig, stuur onmiddellijk vreedzaamheid. Stuur het over/langs het gouden raster. Veranker dat gouden raster over het gehele Midden Oosten, en op elk samenvoegend deel, elke intersectie, plant daar mijn blauwe vlam. Dit zal vrede/vreedzaamheid brengen.
SB:  Heel veel dank daarvoor, Heer. Het was een enorme voedzame discussie. Dank u wel.
AEM Ga met mijn liefde, en ga in vreedzaamheid, lief hart. Vaarwel.
SB:  Vaarwel, Heer.
[einde]
Voetnoten
(1) Het is niet zozeer dat Aartsengel Michael onduidelijk is maar dat, als een discussie niet zozeer gaat als ik zou mogen wensen vanwege tijdsbeperkingen, ik niet eenvoudig de telefoon kan pakken en kan vragen om verdere uitleg/commentaar. Dus bijvoorbeeld, als ik sneller was geweest, had ik hem mogelijk gevraagd om ons te vertellen of wij meer Tv-programma's mogen verwachten zoals de "Onverzegelde: Samenzwerings Dossiers" en om te vertellen hoe de televisie als een geheel zou kunnen veranderen.
 (2) Letterlijk. Sommige mensen hier vandaag de dag hebben levens als Lichtwerkers gehad waarin zij op de brandstapel verbrand werden voor het proberen om de spirituele kennis te verbeteren. Ik zal geen namen noemen maar Aartsengel Michael is hier niet fantasievol. 
(3) Hij wijst mij mogelijk terecht hier. Ik zeg dit regelmatig.
(4) Een volgend onderwerp waar ik niet op doorging. Dit kan Atlantis geweest zijn. Het kan de val van de engelen geweest zijn.
 (5) “Hatonn hier om jullie gedachten gerust te stellen. Ik verzeker jullie, de situatie kan en zal veilig opgelost worden en er zal GEEN lange termijn schade zijn! Op het moment, nochtans, is het een kwestie van indamming. Onze wetenschappers filteren in/naar de geesten van de werkers in de faciliteit en het niet ter plaatse zijnde personeel wat voor acties te ondernemen om een kernsmelting van de beschadigde reactoren te voorkomen - zij zullen dat filterende proces hun "ideeën" of "inspiraties" noemen. Onze kleine bemanning nabij de faciliteit in combinatie met bemanningen die niet op de planeet zijn reduceren de straling tot de mogelijke mate, en de technologie op de schepen helpt om de activiteit van de reactoren te minimaliseren.
 “Er is andere wijdverspreid gebrek aan kennis over wat er gaande is. Jullie wetenschappers weten niet dat de Aarde een omloopbaan heeft in frequenties waar de straling uiteen gebroken wordt en minder potent is dan geregistreerd wordt door jullie instrumenten. Uiteraard zijn zij niet gekalibreerd om factoren erbij te betrekken die hier niet bekend zijn. Verder, veroorzaken verschillen in hun precisie een variatie aan uitlezingen en dat creëert verwarring over wat de straling niveaus nu werkelijk zijn. De laagste uitlezingen zijn meer betrouwbaar door onze instrumenten, welke de uiteen breking die ik aanhaalde erbij berekenen. Ook, de meeste mensen die weten dat wij in de buurt zijn, omdat onze schepen vaak zichtbaar zijn, weten niet dat wanneer onze technologische uitrusting op de grond is, wij het nucleaire afval van de reactors kunnen dematerialiseren en jullie verontreinigde lucht, bodem en water kunnen reinigen. Ook de fenomenale herstellende krachten van de Aarde worden niet her/erkend, dus dat is niet in jullie wetenschappelijke projecties van de mogelijke uitkomsten van deze nucleaire situatie.
 “Deze collectieve onwetendheid veroorzaakt een grote hoeveelheid aan angst. En die angst is het enige verontrustende gedeelte voor ons aangaande deze gehele kwestie. Soort trekt soort aan, en de negatieve opmaak van de duisteren trekt de negatieve energie gehechtheden van jullie angst aan. Zij gebruiken dat om hun kracht en vastberadenheid opnieuw te bekrachtigen om de lichtkrachten te blijven bevechten waar jullie lichtwerkers deel van uitmaken. Jullie moeten zelf niet in die val van angst trappen en verdrijf de angst in anderen waar het ook is dat je dat maar kunt doen!
 “Sommigen van jullie zijn ontmoedigd of teleurgesteld omdat wij geland zijn om de nucleaire faciliteit voor eens en altijd op te ruimen. Ja, wij zouden dat kunnen doen als we op de grond waren, en de duisteren onder jullie weten dit. Zij weten ook dat als we eenmaal in grote getale geland zijn, alle duistere activiteiten tot een abrupt einde zullen komen. Dat is waarom huurlingen en andere troepen onder hun controle rondom de planeet paraat zijn voor een "aliën aanval" en gereed zijn om zware tegenmaatregelen te nemen. Wij weten niet wanneer dat zal zijn omdat het dat geval met angst weer is - zolang als dat angst de duisternis opnieuw van brandstof blijft voorzien, zal dat risico blijven."  (Hatonn in Matthew’s boodschap, April 23, 2011.)
(6) Ik spreek echt over mezelf en AEM toont later dat hij dit wist.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/