Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 12 september 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht 12 September 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
12 September 2013

Vraag en Antwoord over de Live-Channeling in SydneyBlossom: Eindelijk voel ik me goed genoeg om met jullie te kunnen babbelen. Het was erg frustrerend om daartoe niet in staat te zijn vanaf dat jullie in Sydney via mij spraken … omdat ik, met jullie goedvinden, hierover een paar vragen voor jullie heb. DAAROM … allereerst … zijn jullie beschikbaar? Ik denk het wel, omdat het zweet me ineens uitbreekt vanwege jullie energie! 

Galactische Federatie van Licht: Ja, we zijn bij je. Wij zijn altijd beschikbaar … maar dat wil niet zeggen dat alles op andere vlakken op elkaar afgestemd is. We zijn blij dat we vandaag met jou kunnen communiceren en keken er ook naar uit. 

BLS: Hoera! Ik wilde graag bij jullie navragen hoe het voor jullie in Sydney voelde toen jullie doorkwamen … want het is duidelijk een heel ander proces dan de manier waarop we nu praten?


GFL: Inderdaad is er een volledig ander format van energieën en telepathische communicatie. Van veel van de technische aspecten ervan ben jij je niet bewust … en is het niet nodig dat je dit weet. We bereiden jou voor tijdens jouw slaap en ook als je mediteert. Jij was je er wel van bewust dat, toen we ons vlak voor ons gesprek en ons daadwerkelijke ‘verschijnen’ gereed maakten … we jou bijna ondersteboven knalden toen onze energie zich integreerde in die van jou? 

BLS: Ja … dat was een duidelijk teken voor mij en gaf me vertrouwen dat jullie er waren en beter nog … zouden gaan verschijnen. Daarom, hoe voelde het voor jullie? 

GFL: Het was een nogal vreemd proces. Want, in tegenstelling tot jouw dierbare White Cloud … hebben wij nooit ervaring opgedaan met leven in menselijke gedaante. Er was daarom een ingewikkeld procedé nodig om ‘woorden te kunnen spreken’ via jou. Het vereist niet zoveel energie om met jou te communiceren zoals we nu doen … want, hoewel wij ons bewust zijn van ‘woorden’, is het slechts een kwestie van doorzenden, in tegenstelling tot er ‘stem’ aan te moeten geven. Denk maar aan de pijn in jouw hoofd, die je toen had. Dat was te wijten aan onze veel Hogere energie dan die waaraan jij gewend bent.    

BLS: Maar toen ik dat uitsprak … was ik bang dat wij het niet konden voortzetten … jullie zeiden dat het niet te voorkomen was … en toen … Bingo … verdween het. 

GFL: Het was een kwestie van het gebruik maken van onze beider energieën om ze te vermengen … waarvan we ons realiseerden dat wij dat onmiddellijk konden doen en het probleem was opgelost.

BLS: Wat me ook doet denken aan het gedoe met de microfoon toen jullie begonnen te spreken ... 

GFL: Wederom komt dit door de sterker dan gemiddelde energieën. Wij willen hier graag noemen dat we een scala aan technische teams aan onze zijde hadden, die zich volledig bezig hielden met het signaleren en rechtzetten van ongeregeldheden, zodat alles zo gladjes mogelijk zou verlopen.   

BLS: Oké. Ik wil ook graag wat vragen over ‘mijn ogen’ … of beter gezegd ‘jullie ogen’ … want, hoewel ik zou willen dat de mijne in het gewone leven zo verpletterend zouden zijn … dat zijn ze duidelijk niet! Hoe werkt dat … ik bedoel, hoe krijgen jullie het in ‘’s hemelsnaam’ voor elkaar dat de pupillen van mijn ogen van kleur veranderen?  

GFL: Het is niet zo dat we dit doen om enig effect te bereiken. Wat er eigenlijk gebeurde was, dat jij toen ‘onze energie’ ervoer in jouw eigen lichamelijkheid. Daardoor kan het haast niet anders of veel van onze ‘lichamelijkheid’, bij gebrek aan een beter woord, … komt naar buiten … en we moeten zeggen, dat we het absoluut verrukkelijk vonden om op menselijke wijze door ‘jouw ogen’ te kunnen kijken. Zoals White Cloud toen ook al zei … wanneer wij niet ‘door jou’ geïntegreerd zijn … zien we jullie niet in jullie fysieke vorm … we zien jullie slechts als de kleuren die jullie zijn. 

BLSA: Ja … White Cloud heeft hierover vaak gesproken en hoe hij ervan houdt om ‘terug te ‘Zijn’ in het vlees … ook al is dat maar voor kort. 

GFL: Nu je het hierover hebt, moeten we zeggen … dat we, ofschoon we niet echt in beweging waren … het ‘buitengewoon’ vonden om in de ‘zwaarte’ van het vlees te zijn … maar helemaal verrukt waren om echt de ogen van de aanwezigen te ‘zien’. De uitdrukking ‘De ogen zijn de spiegel van de ziel’ heeft veel betekenis! 

BLS: Nogal wat mensen zagen dat mijn huid letterlijk in een diep geel-goud veranderde. Is dit jullie ‘kleur’? 

GFL: We zeggen liever dat het ons Licht is … omdat we geen fysieke huid hebben zoals jullie. Daarom kunnen we beter zeggen dat onze energie vanuit jouw binnenste naar buiten straalde. 

BLS: Velen ervoeren jullie energie als vrouwelijk, maar ik ken jullie als een bewustzijn … wellicht een collectief?
 
GFL: Wij zijn het vrouwelijke/mannelijke geslacht voorbij … En toch … hoe kunnen we dit zeggen zonder hen die van de mannelijke soort zijn te beledigen? De vrouwelijke energie komt meer over … als gevolg van haar ‘vriendelijker/zachtere’ benadering. Het past niet bij ons om met donderende stem door te komen … want dat is niet onze energie.  

BLS: Iemand anders zei ‘jullie’ gezien te hebben met de gouden huid en een diep blauwe jurk aan … dragen jullie dan kleren? Niet dat ik jullie ‘in je blootje’ waarneem … de hemel verhoede! … maar ik dacht altijd aan jullie als ‘Licht’, zonder kleren nodig te hebben. 

GFL: Met een ‘menselijke grijns’ antwoorden we hierop dat wij, als de ‘gelegenheid enig decorum voorschrijft’, het ‘passend’ vinden om het Licht te hullen in ‘waardige’ jurken. Net zoals men in jullie wereld zich ‘kleedt’ voor zekere gelegenheden.  

BLS: Ik voelde absoluut dat de ruimte vol ‘Wezens” was … zoals velen dit voelden. Eigenlijk zat het tjokvol. Enig commentaar? 

GFL: Dit was inderdaad een ‘Staats’ aangelegenheid … Want je begrijpt nog steeds niet helemaal wat een ‘enorme’ gebeurtenis dit was. We zeggen dit niet uit ‘trots of arrogantie’ … we zeggen dit zo, omdat, geliefde dame … en we voelen dat je aarzelt …

BLS: Ja … mijn menselijkheid zit in de weg … ik zal het loslaten …  

GFL: Daar zijn we blij om … want het had … met alle respect … niets te maken met jou op de wijze dat je het aanvaardt … 

BLS: Dat begrijp ik nu … waar waren we? 

GFL: Wij willen duidelijk maken dat het niet regelmatig voorkomt  dat ‘wij’ op een dergelijke manier doorkomen en daarom werd het als een ‘Staatsaangelegenheid’ beschouwd en om die reden wilden zo velen er graag bij zijn om het ook te ervaren. 

Mogen we ook zeggen … Wij kennen je zo goed, lieve Blossom, was het niet zo dat je het gevoel had dat wij geen bommetjes hebben laten vallen, waarvan JIJ DACHT dat zeer velen dit verwachtten? 

BLS: Jullie slaan de spijker op de kop! … En daarom denk ik dat jullie weten dat ik tijdens mijn ziekte en onvermogen om met jullie te communiceren, de nodige vragen had ‘over jullie/voor jullie’. 
 
GFL: We willen je graag onze zaak voorleggen. We willen graag onze bedoeling verhelderen. De reden om jou ‘in fysieke vorm te bezoeken’ was niet om jou enige op handen zijnde informatie over groot nieuws te geven … omdat, Blossom, wij WETEN dat je zou gaan aarzelen en dat zou het proces niet ten goede gekomen zijn … Onze intentie om die dag AANWEZIG TE ZIJN was om de gelegenheid te bieden dat ONZE ENERGIEËN door jullie konden worden geabsorbeerd. Om de gelegenheid te bieden om een deeltje van de Hogere trilling die WIJ ZIJN te VOELEN … en wij WETEN dat dit werd bereikt. De aanwezigen en degenen die ervoor ‘kiezen’ om te zien/kijken ontvangen een ‘verandering’ in hun eigen energieën. Een upgrade, zogezegd. Weet ook … dat al degenen die op Aarde waren, maar niet van de Aarde … er het Hoogste genoegen in schiepen om de zuiverste energie van Liefde, die uit de harten van iedereen kwam, te geven en te ontvangen.  

BLS: Heel hartelijk dank hiervoor … ik had WERKELIJK enige verklaring omtrent mijn ‘rol’ nodig, als jullie begrijpen wat ik bedoel? 

GFL: We zijn ons er bewust van dat er nog meer is dat je opgehelderd zou willen zien. 

BLS: Hemeltje lief! Jullie HEBBEN echt geluisterd naar mijn gedachten. OEPS! 

GFL: Was het niet zo dat je ons vragen hebt gesteld en het gevoel had dat je geen antwoorden kreeg? 

BLS: Yep … ik heb net een vreemde tijd meegemaakt, waar het om de vraag gaat waar alles toe leidt. Ik zelf lees de laatste tijd erg weinig channelings … Soms merk ik dat mijn gedachten nogal ‘cynisch’ zijn. Sinds 21 december van vorig jaar hebben velen zich uit teleurstelling afgekeerd. Is het niet ook zo dat we ons moeten ‘afstemmen in onszelf’ in plaats van te rekenen op/afhankelijk te zijn van wat elders doorkomt? Vooral omdat er zoveel tegenstrijdigheden zijn en men momenteel erg onzeker is over waar een channelaar in feite staat. Daarom vroeg ik me dus net af … met alle respect en LIEFDE voor jullie … zoals IK WEET dat JULLIE WETEN … echter … waar leidt dit toe? 

GFL: We zouden … in LIEFDE en respect voor jullie, willen antwoorden … Nergens! 

BLS: Vanzelf! Maar ik zal jullie laten doorgaan … omdat ik weet dat er meer is dan dat. 

GFL: En hierop zeggen wij … toch niet. Maar we willen ook adviseren dat er goede reden is om op deze wijze door te gaan, mocht je dit willen blijven doen, Blossom. 

BLS: Dat wil ik … maar jullie zeiden net dat het nergens toe leidt … dus waar leidt dit dan toe? 

GFL: Wat dat betreft … WIJ ZIJN HIER OM TE HELPEN. 

BLS: Welnu … leidt het dan niet daartoe? 

GFL: Het is ons doel … Niet onze richtlijn. Velen hebben de afgelopen dagen verkozen om ‘hun eigen weg te gaan’. Sommigen hebben hun pad volledig veranderd … anderen hebben hun innerlijke leiding gevonden en volgen hun pad zoals dat door hun Licht getoond wordt. Maar wij zullen ons doel nooit opgeven, Blossom, zolang jij deze hulp met ons wilt blijven geven. Want er zullen er altijd veel zijn die net aan het ontwaken zijn en onze vrijelijk aangeboden leiding nodig hebben. 

BLS: Whah! Ik ga nu heel eerlijk zijn … dat woord ‘vrijelijk’ raakte echt iets! Jullie zijn inderdaad Hoog intelligent … want, zoals jullie duidelijk weten, overwoog ik om jullie te vragen om een energie-uitwisseling (1) voor diegenen die jullie woorden lezen … en toch, ‘na ampele overwegingen’ … voelde het in mijn hart gewoon niet goed om dit te doen … en zal het dit waarschijnlijk nooit doen! Dus, dat woord VRIJELIJK, dat jullie plotsklaps gebruikten … was als een grote glimlach voor mijn hart … want het is het knikje dat ik nodig had om te WETEN dat ik op het goede pad ben. DANK JE WEL daarvoor … whoa … er biggelen een paar tranen!  

GFL: We waren ons bewust van jouw dilemma en dat jouw beslissing een verheldering van ons kon gebruiken. ** 

We willen graag doorgaan met te zeggen dat velen, die al lange tijd ontwaakt zijn, zullen verdergaan met ons gedachtepatroon, want zoals we eerder zeiden … zeggen we niet slechts dat wat voor de hand ligt … onze ‘intelligentie’ zoals jij dat noemt, Blossom, … gaat veel dieper dan het gesproken woord dat wij brengen.  

BLS: Hoe zouden jullie het noemen. 

GFL: We zouden willen zeggen: ‘Lagen van Liefde’. Want er zijn er die WETEN dat deze lagen zo diep gaan als de positie en status van Zijn, waarin men IS.  

BLS: Ik kan jullie niet zeggen hoe GOED het voelt om weer met jullie te kunnen praten. Ik besef dat ik tijdens deze ‘ziekelijke betovering’ … mmm! Interessante woordkeus! … wederom ben geüpgrade en dank mezelf voor dit proces! Jullie weten ook dat ik nadacht over de dagen voordat zoveel mensen van jullie afwisten … en hoe mijn gesprekken met jullie toen ‘makkelijker’ waren, omdat er geen druk op lag … omdat ik dacht dat niemand die ooit werkelijk zou lezen! HA! Da’s lachen! Wie zou dat hebben gedacht! Het is duidelijk dat jullie dat wel deden! Dus, toen ik eenmaal had besloten … leek het vandaag veel meer … alleen maar jullie en ik … zonder zorg over ‘wat ik DENK dat ervoor nodig is’.
 
GFL: Wij zijn ook blij om weer met jou in afstemming te zijn, Blossom. We zullen jouw ego niet strelen, omdat dit niet jouw manier is … maar tussen jou en ons … 

BLS: Ja … oké … 

GFL: Wij zijn je erg dankbaar voor jouw volharding in wat je zo moedig vrijwillig op je nam om deze keer te doen op jullie Aardse oppervlak. Op gezette tijden geen gemakkelijke opgave … zoals je wist toen je ermee instemde. 

BLS: En zoals ik altijd zeg … misschien had ik, toen ik akkoord ging … net een sherry teveel gedronken met de pastor! ECHT … VANUIT MIJN HART … IK HOU HEEL ERG VEEL VAN JULLIE. Dank je wel voor jullie geduld met en begrip voor mij … Deze menselijke vorm kan iemand soms aan het tollen brengen. 

GFL: Onze LIEFDE vloeit door jou en al dat Leven is op jullie planeet en OVERAL heen … ALTIJD. 

BLS: En ik werk er voortdurend aan om ook van die trilling te worden. In Liefde en Dank. 

 =====================

*) Voor details over hoe je de video van de gebeurtenis in Sydney kunt aanschaffen, waarover hierboven werd gesproken, ga a.u.b. naar www.blossomgoodchild.com 

(1) [Noot vertaler: het gaat hier over de energie-overdracht ten behoeve van degenen die de opname van de direct-voice channeling van Sydney niet hebben gezien, wellicht om financiële overwegingen. Blossom heeft zich afgevraagd of zij de GFvL moest vragen om die energie in deze boodschap te vervatten voor de lezers, maar het voelde niet goed. De GFvL zegt hiervan dat er aan alle boodschappen een groot element van vrijheid verbonden is, zowel van hen uit als van ons. Blossom heeft het geld nodig, wil zij vrij zijn om door te gaan met haar channelingswerk en diegenen die de Sydney-ervaring nodig hebben, zijn vrij om te kiezen of ze het geld ervoor kunnen missen.]