Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 2 augustus 2013

Een Hathor Planetaire Boodschap "Orchidium" 31 Juli 2013 / Tom Kenyon

Een Hathor Planetaire Boodschap

"Orchidium"

31 Juli 2013 / Tom Kenyon 


De passage van de Aarde door de Zomer Zonnewende van 2013 was een energetische markering voor het begin van een nieuw Chaotisch Knooppunt.
Terwijl jullie planeet verhoogde klimaatveranderingen ondergaat, zullen jullie verdere toenames zien in meteorologische nieuwigheid en ongewone wisselwerkingen tussen stormfronten. Wat gewoonlijk genoemd werd eens in de honderd jaar stormen, zal meer frequent gebeuren. Deze types van stormen zijn uiterlijke manifestaties van chaotische knooppunten en de escalatie van opkomende chaos vanuit schijnbare ongerelateerde niveaus van bestaan.
Terwijl jullie al diverse Chaotische Knooppunten sinds 2011 ervaren hebben, staan jullie aan het begin van een volgende belangrijke toename in de chaotische gebeurtenissen. Terwijl dit specifieke Chaotische Knooppunt klimatologische en geologische veranderingen zal versnellen, alsook de sociale onrust, is het jullie persoonlijke psychologische en emotionele niveau die mogelijk heel goed het meest beïnvloed zullen worden.

Jullie kunnen onder jullie medemensen (misschien inclusief jij zelf) een opmerkelijke toename verwachten in emotionele instabiliteit en psychologische onevenwichtigheden. De collectieve sociale uitdagingen hiervan zullen diepgaand zijn.
Voor een Ingewijde -betekenend iemand op de reis naar hogere staten van bewustzijn- is en zal dit specifieke Chaotische Knooppunt doorgaan er te zijn, zowel uitermate uitdagend als vol van mogelijkheden. De uitdaging heeft te maken met de aard van dit unieke Chaotische Knooppunt, welke naar het oppervlak van jullie bewuste besef een diepingewortelde emotionele vergiftigheid aandrijft.
Eén van de uitdagingen die spiritueel geneigde personen ervaren, en gedurende enige tijd door zullen gaan te ervaren, is de diepe her/erkenning dat zij onopgeloste kwesties en diepingewortelde vijandelijkheden hebben die mogelijk niet zeer goed bij hun zelfbeeld passen. Inderdaad dit is een tijd wanneer zelfbeelden/imago's versplinterd zullen worden.
Jullie zien dit op het internationale niveau ontvouwen met regeringen, en jullie zullen het zien ontvouwen door alle niveaus van de maatschappij heen. Maar voor velen zal het de verspintering zijn van het persoonlijke zelfbeeld waar het moeilijkst mee te kampen zal zijn.
Wat wij wensen over te dragen is dat jullie negativiteit, jullie vergiftigheid, jullie wanhoop en jullie hopeloosheid - als zij inderdaad aanwezig zijn - geen verloochening van jullie hoeft te zijn. Eerder kunnen zij portalen zijn in/naar het diepe onbewuste, naar de werkelijke grondslag van de menselijke onderbewuste betekenis.
In het proces van zelfbevrijding, moet je afrekenen met deze negativiteit in jezelf, ongeacht de methoden die je zou kunnen gebruiken om jezelf te bevrijden.

Het Orchidium
Wij wensen nu een methode te verkondigen voor het jezelf bezielen met licht en levensverbeterende energie. Wij introduceren op dit moment de methode omdat het een grote kracht en persoonlijke energie neemt om door dit specifieke Chaotische Knooppunt heen te werken alsook degenen die in de toekomst naar jullie toekomen. Wij noemen dit het Orchidium.
Het is een zeer eenvoudige methode die een biologisch metafoor en een beeld omvat. Het grootste obstakel en de grootste moeilijkheid met het Orchidium is diens eenvoudigheid. Menselijke wezens neigen ernaar om de dingen meer complex te maken dan dat zij hoeven te zijn wanneer het aankomt op dit werktype.
In diens essentie is het Orchidium een middel voor jullie om in/naar jullie KA (jullie energielichaam), alsook jullie fysieke lichaam, hoge niveaus van spiritueel licht en levensverbeterende energie te trekken - wat de Yogi's Prana noemen en wat de Daoïsten/Taoïsten Chi noemen.
Met deze methode stel jij je voor dat er een orchidee-achtige bloem in jouw navel is. De centrale wortel van deze denkbeeldige bloem is hol en is verankerd of geworteld aan een punt recht voor jouw ruggengraat, recht tegenover jouw navel. Dit gebied is bij Daoïsten/Taoïsten bekend als de Ming-Ma (of de Zetel van het Leven)
Het is vanuit de Zetel van het Leven dat subtiele energie aan jullie subtiele energielichaam gedistribueerd wordt en ook aan de organen van jullie fysieke lichaam. Dit type van subtiele energie heeft een zeer diepe voedende en verjongende invloed.
Wanneer je een beeld van het Orchidium vasthoudt, stel je dan voor dat de meeldraden recht voor jou uit verlengd zijn vanuit het centrum van jouw navel. (Opmerking: Meeldraden zijn de stuifmeel producerende voortplantingsorganen van een bloem. Zij bestaan uit een stengel die een vezel genoemd wordt en een helmknop welke het stuifmeel produceert.) Wanneer je het Orchidium creëert via jouw voorstellingsvermogen, steekt de meeldraad (of draden) vooruit vanuit het centrum van de bloem. Voor verwijzingsdoeleinden, zal een foto van een bloem met diens meeldraden ergens anders in deze boodschap geplaatst worden.
Door diens aard trekt het Orchidium spiritueel-licht en subtiele energie vanuit de kosmos in/naar zichzelf en dan terug in/naar de Ming-Ma.
Om het Orchidium te benutten, is alles dat je hoeft te doen je deze bloem voor te stellen op wat voor manier dan ook waarop het voor jou zinvol is zodat diens knop open is, en de centrale wortel hol is en zich vanaf de navel terug in/naar de Ming-Ma verlengd. Het is voor jullie noodzakelijk om te weten dat het Orchidium deze hemelse energieën zelf naar jou toe aantrekt, door diens eigen aard en zonder dat jij ook maar iets hoeft te doen.
Er bestaat geen relatie tussen de stroming van subtiele energie in/naar het Orchidium en jouw adem (haling). Wanneer je eenmaal de stroming van de hemelse energieën naar het Orchidium activeert, zullen zij automatisch en onbelemmerd stromen totdat jij hen stopt.
Gevoelige individuen zullen weldra ontdekken dat zij de stroming van kosmische energieën in/naar de meeldraden van het Orchidium zelf bespeuren, maar het succes hangt niet af van dit niveau van gevoeligheid. Dit type van besef is eenvoudig een verfijning. Wat belangrijk is, is om de stroming van spiritueel licht en de energie door de centrale wortel, de holle stengel vanuit het Orchidium (in jouw navel) naar jouw Ming-Ma te voelen en te bespeuren en dan, zoals je wenst, te genieten van de stroming van levenskracht door jouw subtiele en fysieke lichamen heen.
Wij stellen aan jullie voor om hiermee met vijf minuten intervallen te experimenteren zodat je bekend raakt met hoe het Orchidium voor jou werkt en ook om overdrijving te voorkomen.
Het is mogelijk om teveel hemelse energie in/naar jouw systeem te brengen, wat het waarom is dat wij de vijf minuten per keer voorstellen. Vijf minuten eenmaal per dag is alles dat er vereist is om jezelf bekend te maken met het Orchidium en diens potentiëlen.
Wanneer je eenmaal begrijpt hoe het Orchidium voor jou werkt en hoeveel hemelse energie je comfortabel bij jezelf naar binnen kunt brengen, kan je, als je dat wenst, met langere sessies gaan experimenteren.
Na iedere Orchidium sessie stellen wij nadrukkelijk voor dat jullie je voor stellen dat het Orchidium zich sluit zodat de bloem niet open is. Dit is voor het doel van zelfbescherming wanneer je de wereld binnentreedt.
Totdat jullie geleerd hebben hoe de levens-positieve energieën van de levens-negatieve energieën die jullie omringen te onderscheiden, stellen wij voor dat jullie deze strategie van bescherming gebruiken.
Het Toevoegen van de Aethos
Terwijl je het Orchidium kunt aanwenden zonder enig geluid of muziek, zouden jullie in de beginstadiums de Aethos Geluidsmeditatie zeer behulpzaam kunnen vinden. Dit is omdat de pulsaties binnenin dit geluidsstuk de beweging van hemelse energieën gebruikt binnenin de Orchidium wortel, welke zich in/naar jullie Ming-Ma verbindt.
Als je naar de Aethos Geluidsmeditatie luistert, wanneer je het Orchidium aanwendt, schenk dan speciale aandacht aan het holle kanaal, de wortel, welke vanuit het Orchidium in/naar jouw Ming-Ma loopt. De sonische pulsaties binnenin de Aethos zullen de stroming van hemelse energieën in/naar dit kanaal verhogen.

Filosofische en Religieuze Belemmeringen
Terwijl de methode van het aanwenden van het Orchidium eenvoudig is, zijn de consequenties in termen van jullie levenskracht en jullie capaciteit om spiritueel licht vast te houden tamelijk ingewikkeld.
Er is een andere ingewikkeldheid hier maar dat heeft te maken met jullie geloofssystemen. Als je niet boven deze beperkende geloven uitstijgt, zal je de stroming van de hemelse energieën inperken.
Jullie leven in een kosmos van onvergelijkbare onvoorstelbare schoonheid, spiritueel-licht, bewustzijn en energie. Jullie zijn erfgenamen jegens al deze schatten, en elk van hen verleent aan jullie de machten van het bewustzijn - nochtans zijn jullie afgesneden van jullie geboorterecht door vele van jullie filosofieën en religies.
Welke religie dan ook die onderwijst dat jullie afgescheiden werden van de hemelse licht-gevulde rijken omdat je een fysiek lichaam hebt, is een belemmering jegens de waarheid van jullie wezen - zoals wij daarnaar kijken. Welke religie dan ook die zegt dat jullie afgescheiden zijn van de hemelse werelden en hun schatten door de zonde van jullie geboorte is ook, naar ons inzicht, een belemmering.
De filosofieën die naar voren brengen dat jullie slechts een fysiek wezen zijn zonder dimensies van bewustzijn transcendent aan tijd en ruimte zijn, naar ons inzicht, ook belemmeringen.
Omwille van het experimenteren met het Orchidium suggereren wij dat jullie tijdelijk deze geloven opschorten. Zie voor jezelf hoe goed het Orchidium werkt wanneer je feitelijk deze beperkende gedachtevormen opschort. Na het werken met het Orchidium op deze manier (zonder beperkende geloven) zou je zelfs kunnen kiezen om deze geloven en gedachtevormen permanent allemaal tezamen achter je te laten.
Wanneer je werkt met het Orchidium suggereren wij de volgende gedachtevormen:
1) Beeld je in dat je deel uitmaakt en erfgenaam bent van, alle schatten van de kosmos - de hoogste rijken van het licht en de meest subtiele levensverbeterende energieën.
2) Beeld je in dat het Orchidium moeiteloos deze schatten in jou trekt wanneer het ook is dat je ervoor kiest om de bloem te openen.
3) Via het Orchidium, kan je de transformatie van jouw subtiele energielichaam en de vitale organen van jouw fysieke lichaam ervaren.
Gebruik deze verbeterde energie en levenskracht ( alsook de lichtkracht) om jou te onderhouden als je door dit potente chaotische Knooppunt en degenen die volgen heengaat.
De Hathors
27 Juni 2013
________________________________________
Tom's Gedachten en Observaties
De term Orchidium, zoals gegeven door de Hathors, refereert naar een bloemachtig mentaal beeld dat je met jouw verbeelding creëert. Dit beeld hoeft niet noodzakelijkerwijs op een orchidee te lijken, tenzij je ervoor kiest om dat te doen. Dit is een sterk contrast jegens het feitelijke woord "Orchidium," welke specifiek refereert naar Orchideeën. De Hators houden ervan om met woorden te spelen, en voor hen refereert het woord Orchidium naar een biologische metafoor dat je creëert via jouw eigen wil en voorstellende vermogens voor het doel van het aantrekken van de hemelse energieën in/naar jouw subtiele energielichaam (jouw KA) en in/naar de organen van jouw fysieke lichaam.
Het belangrijke element, hier, is dat het mentale beeld de één of andere bloem is met meeldraden.
Anders dan dit, denk ik dat de omschrijving van de Hators van het Orchidium behoorlijk zelf-verklarend is. Het enige dat ik aan hun omschrijving toe zou willen voegen is dat het aanwenden van het Orchidium geen visualisatie vaardigheden vereist.
Je stelt het je voor en bespeurd het op wat voor manier(en) dan ook die voor jou natuurlijk schijnen te zijn. Als je ernaar neigt om dingen te "zien" in jouw geestesoog, dan zou je zeer goed een duidelijk beeld kunnen hebben van het Orchidium als je ermee werkt. Als je ernaar neigt om dingen te voelen, dan zal je er een gevoelde gewaarwording van hebben. En er zijn, natuurlijk, ook andere combinaties van gevoelens waarmee jij je het Orchidium voor zou kunnen stellen.
Met betrekking tot de fysieke kenmerken, stel je het Orchidium voor tot wat voor omvang, vorm en kleur dan ook dat je ervan wenst te maken. Het punt van dit alles is om het Orchidium op een manier te creëren die voor jou het meest comfortabel is.
Ik heb met het Orchidium gewerkt sinds 2011, Onder talrijke condities, en ik kan definitief diens effectiviteit verifiëren. Ik vind ook de suggestie van de Hators voor het werken met het Orchidium en ondertussen luisterend naar de Aethos Geluidsmeditatie zeer behulpzaam. De geluidspatronen in het Aethos geluidsstuk gebruiken feitelijk de beweging van de hemelse energieën vanuit het Orchidium in/naar de Ming-Ma op enige zeer opmerkelijke manieren. En dus stel ik voor om het gewoon te proberen. Je vindt hierboven een link naar de 5 minuten versie van de Aethos geluidsmeditatie.  
De Versplintering van het Zelfbeeld
De Hathors zijn behoorlijk duidelijk dat dit specifieke Chaotische Knooppunt een emotionele dreun met zich meedraagt. En ik kan persoonlijk getuigen jegens een versnelling van emotioneel materiaal sinds deze laatste zomer Zonnewende - een dergelijk iets heb ik nog nooit gezien.
Toen zij spraken over de versplintering van het zelfbeeld en de aandrijving van onopgelost emotioneel materiaal in/naar het bewuste besef, één van hun wendingen in zinsneden ving mijn aandacht.
 “…jullie vergiftigheid, jullie wanhoop en jullie hopeloosheid - als zij inderdaad aanwezig zijn - geen verloochening van jullie hoeft te zijn. Eerder kunnen zij portalen zijn in/naar het diepe onbewuste, naar de werkelijke grondslag van de menselijke onderbewuste betekenis.”
Door onderbewuste intentie, betekenen zij de psychologische krachten (gedachten, gevoelens en verlangens) die wij voor onszelf verborgen houden. Als gesocialiseerde menselijke wezens hebben wij allemaal geleerd hoe ons emotioneel aan onze omgeving aan te passen.
En het is mijn observering dat wanneer wij, ikzelf zeer zeker daarbij inbegrepen, geconfronteerd worden met het dilemma van het denken, voelen of iets verlangen dat niet geaccepteerd wordt door diegenen rondom ons heen, velen van ons sturen deze gedachten, gevoelens en verlangens ondergronds - in/naar het diepe onderbewuste bewustzijn.
Het is hier in de duisternis van het niet-in-eigendom-hebbende zelf dat deze onopgeëiste psychologische krachten etteren en opbouwen. Uiteindelijk, breken zij uit in/naar de openbaarheid of wij raken heimelijk over hen. In een vreemde paradox van de menselijke natuur, worden sommigen van ons fanatici en veroordelen diegenen die precies dezelfde heimelijke gedachten, gevoelens en verlangens tot uitdrukking brengen welke wij in onszelf huisvesten.
Ik vroeg mijn Hathor mentoren na het ontvangen van deze boodschap, waarom zij het onderwerp van onderbewuste intentie om mee te beginnen naar voren brachten. Hun antwoord was: 1) Deze onderbewuste gedachten, gevoelens en verlangens creëren kwantum effecten die soms op gespannen voet staan met onze bewuste intentie. Deze onenigheid belemmerd onze creatieve vermogens en 2) wij moeten onze diepste vijandigheden en negativiteiten behandelen en transformeren of door hen vernietigd worden.
In hun laatste Planetaire Boodschap, De Helende Kracht van het Menselijke Hart (13 April 2013), gaven de Hathors een krachtige geluidsmeditatie om te ondersteunen bij dit type van opruiming. Als je het type van emotionele intensiteit ervaart waar de Hathors in deze boodschap op zinspelen, moedig ik je aan om met de Hathor Hart Chakra Helende Geluidsmeditatie te werken.
Zie Hier: Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation of hierhttps://tomkenyon.app.box.com/s/6710ead4006b7d36e8d7 **(Opmerking: Toen ik (Cobie) deze links (ook die van de Aethos meditatie)probeerde te bereiken, lukte dit niet i.v.m. met (vermoedelijk) overbelasting van de server. Blijf het gewoon proberen…) 
Het Orchidium: Een Visuele Hulp 

Zoals het gezegde gaat… "Een plaatje zegt meer dan duizend woorden." Dus dacht ik dat het voor sommige lezers behulpzaam kan zijn als ik een foto van een bloeiende bloem erbij insluit.
De foto is van een Hibiscus, en het is alleen als referentie bedoeld. Jouw Orchidium kan iedere afmeting, vorm of kleur zijn die je kiest.  
Het belangrijke element in iedere Orchidium is een bloem die zich kan openen en sluiten (volgens jouw eigen wil) en is de meeldraad of meeldraden. In dit geval, is de meeldraad dat knobbelige ding dat uitsteekt vanuit het centrumgedeelte van de Hibiscus. Het is via deze meeldraad dat de hemelse energieën (Prana of Chi) aangetrokken worden in/naar de Ming-Ma (de Zetel van het Leven), welke aan de voorzijde van jouw ruggengraat zit direct tegenover de navel.
Vanuit jouw Ming-Ma circuleren deze hemelse energieën in/naar jouw energielichaam (jouw KA) en in/naar de organen van jouw fysieke lichaam - een type van spirituele verlichting en verhoogde vitaliteit meegevend.
Besluitende Gedachten
Ik stel voor om enkele minuten te nemen na het werken met het Orchidium (specifiek als je het creëert in samenwerking met de Aethos Geluidsmeditatie) om gewoon te "zijn" met jezelf in stilte gedurende een paar minuten. Het zou ideaal zijn, als je zou gaan zitten of liggen met jouw besef in het gebied van jouw Ming-Ma.
Ontwikkel jouw vermogen om ook de stroming van Chi/Prana vanuit jouw Ming-Ma in/naar de organen van jouw lichaam en in/naar jouw subtiele energielichaam (jouw KA) te bespeuren.
Het is de tijd en inspanning wel waard om dit type van besef te ontwikkelen. De truck is je niet te haasten in/naar externe activiteiten. Na het creëren van het Orchidium, breng enige tijd met jezelf door via innerlijke contemplatie van jouw Ming-Ma.
Dit energetische pad (vanuit jouw navel naar jouw Ming-Ma) is een zeer gunstig pad.
Toen je een foetus in de schoot van jouw moeder was, was je aan haar verbonden via de navelstreng en het was via deze verbinding dat je gevoed werd.
Op een diep oerniveau, her/erkend jouw psyche dat dit een fundamenteel kanaal is voor het ontvangen van levenskracht. Verder, op een psychisch-spiritueel symbolisch niveau, is dit kanaal ook een middel om jezelf te openen voor de grote herstellende krachten van de kosmische vrouwelijke voeding-de Moeder van Alle Dingen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Tom Kenyon Alle rechten gereserveerd www.tomkenyon.com