Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 augustus 2013

De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!, 29 augustus 2013 / Willem Witteveen

De piramide van Gizeh: monument van de schepping..!

2013 © WantToKnow.nl/be
(2013 © Willem Witteveen – Frontier Magazine)

‘”Learn how to see – realize that everything connects to everything else’ – Leonardo da Vinci

De vier aardse elementen Aarde, Water, Lucht en Vuur zijn gecodeerd in de Grote Piramide van Gizeh en elk van deze elementen vertegenwoordigt een onderdeel van onze schepping. Daarbij wordt het goddelijke vertegenwoordigt door het alles omvattende vijfde element Aether. Aether als drager van alle informatie; zowel op Aarde als daarbuiten. In de zogenaamde ‘cirkel van de schepping’ spelen zich alle processen af en de Grote Piramide van Gizeh speelt hierin een belangrijke, zoniet essentiële rol.

Dit monument geldt als de meest omvangrijke bibliotheek van kennis en als zodanig de belangrijkste erfenis die we als mensheid ooit hebben mogen ontvangen. Kennis uit het verleden als leidraad voor het heden en de toekomst. Beschouw jezelf als een pelgrim en laat je begeleiden door de buizerd die als totemdier symbool staat voor dood en wedergeboorte, maar bovenal voor het ontwikkelen van een nieuwe visie gebaseerd op logica en intuïtie. Goede reis.

Het element Aarde

De Oude Egyptenaren noemden hun land ‘Kemet’ wat het zwarte land betekent, genoemd naar de zwarte vruchtbare modder die op de oevers van de Nijl achterbleef na de jaarlijkse overstromingen en die ervoor zorgde dat ze het land konden verbouwen en leefbaar werd. Het oudste gedeelte van Kemet dateert van voor de komst van de Oude Egyptenaren en werd volgens oude inheemse tradities ook wel ‘Bu-Wizzer’ genoemd wat het land van Osiris betekent.Dit land van Osiris werd grotendeels gevormd door een band of verzameling van piramide-complexen en tempels over een afstand van ongeveer 80 kilometer gelegen langs de westelijke oever van de Nijl. Deze band loopt vanaf Meidum in het zuiden stroomafwaarts via het plateau van Gizeh naar Abu Roash enkele kilometers ten noorden van Gizeh.

Deze complexen, stammend uit dezelfde tijdsperiode, hebben een bijzondere band met elkaar voor wat betreft de ligging, bouw, functie en dezelfde toegepaste hoogwaardige technologie. Voor zover we nu nog kunnen nagaan zijn de meeste piramide-complexen ook daadwerkelijk fysiek met elkaar verbonden door middel van een ondergronds netwerk van tunnels.

Het bewijs voor de aanwezigheid van deze tunnels is volop aanwezig, maar wordt door de autoriteiten in Egypte angstvallig verborgen gehouden. De bestaande ingangen tot dit tunnelsysteem zijn veelal afgedekt met betonnen platen zoals duidelijk te zien is in Sakkara enkele kilometers ten zuiden van Gizeh.

Het verband tussen deze piramide-complexen door middel van deze ondergrondse tunnels heeft alles te maken met de uiteindelijke functie van de Grote Piramide van Gizeh. Geen graf van farao Khufu maar een vorm van procestechnologie in een vroege periode van de menselijke beschaving. Een periode in de geschiedenis die aanvangt aan het einde van de laatste grote ijstijd omstreeks 10.500 v.Chr. ofwel 7350 jaar voor aanvang van de Vroeg-Dynastieke periode.

Het land achter de illusie, bevolkt door een hoogstaande beschaving met een belangrijke boodschap bestemd voor de huidige generaties. Een erfenis die in eerste instantie werd overgedragen aan de Oude Egyptenaren en nu voor ons bestemd is. De Oud-Egyptische cultuur vormt een belangrijk onderdeel van deze erfenis.


Lees HIER verder