Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 augustus 2013

De Arcturianen "Transmutatie van de Vorm" 27 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
"Transmutatie van de Vorm"
27 Augustus 2013 / Dr. Suzanne Lie 

Sue Lie: Ik begon mijn dag door een prachtig bericht te lezen van Dr. Bruce Lipton:
"A Cosmic Joke that has the Scientists Rolling in the Aisle" ( Een Kosmische Grap welke de Wetenschappers Dubbel van de Lach heeft Liggen)
http://www.brucelipton.com/media/human-genome-project (Engelstalig! Niet vertaald omdat onderstaande uitleg van de Arcturianen meer dan genoeg zegt, uitlegt, verklaard etc.)
Zoals ik zo vaak doe, vroeg ik de Arcturianen om mij te ondersteunen om diepgaand dit bericht op een manier te begrijpen waardoor ik het zou kunnen integreren in mijn dagelijkse leven. Hieronder is het bericht dat ik ontving:
Onze Dierbare Ascenderenden,
Jullie lichamen transmuteren op een cellulair niveau om met een hogere frequentie van werkelijkheid te resoneren. Vandaar dat, jullie je herinneren om een hogere frequentie energetische werkelijkheid te her/erkennen samen met jullie fysieke werkelijkheid. Wanneer het ook is dat je een hogere frequentie werkelijkheid waarneemt, past jouw lichaam zich aan de resonantie van die werkelijkheid aan gedurende de tijd dat jij het waar kunt nemen. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een hoger energiegebied van werkelijkheid ervaart, jouw lichaam zich aanpast aan die frequentie van waarneming.

Er werd jullie geleerd te geloven dat alleen de fysieke werkelijkheid ECHT is en dat andere versies/frequenties van werkelijkheid "een verzinsel van de verbeelding" zijn. Nochtans, gelooft jouw lichaam in jou, niet in degenen die jou programmeerden. Daarom, wanneer je eenmaal deze hogere frequenties van werkelijkheid begint waar te nemen, zelfs voor slechts een paar seconden, beginnen jouw waarnemingen die informatie naar jouw lichaam sturen. Jouw lichaam begint zich dan aan te passen aan die versie van werkelijkheid.
Het Nieuwe Normale
Er is een innerlijke drempel van "normaal" dat gebaseerd is op jouw waarnemingen. Bijvoorbeeld, als je uit een zeer koude omgeving verhuisd naar een zeer warme omgeving, zal jouw lichaam na enige tijd beseffen dat jouw externe wereld in temperatuur veranderd is en zullen de innerlijke werkingen van jouw lichaam zich beginnen aan te passen aan het leven in een warmere wereld.
Een ander voorbeeld is de aanpassing van jouw lichaam aan een toegenomen verontreinigde wereld. Eens zou de luchtverontreiniging een grote reactie in jullie lichaam creëren, maar nu hebben jullie je grotendeels, en gelukkig, aangepast aan de slechte kwaliteit van de lucht. Op dezelfde manier, zal jij je aan een hogere frequentie van werkelijkheid aanpassen. Terwijl je nu alleen in staat mag zijn om een hogere frequentie van bewustzijn te handhaven terwijl je in meditatie bent of betrokken bent bij een creatieve activiteit, als je meer mediteert en jouw leven vult met creativiteit, zal jouw lichaam zich aan een hogere resonantie van een "primaire staat van bewustzijn" aanpassen.
Bijvoorbeeld, jullie werd geleerd dat het betagolf bewustzijn van volledige focus op de externe (holografische matrix) wereld jullie echte wereld is. Nochtans, als jij je consequent herinnert om jouw dag te beginnen met het kalibreren van jouw alfagolf bewustzijn via meditatie, aangename oefening en/of creativiteit, begint jouw inzichtelijk gebied te focussen op een hogere resonantie van jouw omgeving.
Als de basislijn resonantie van jouw bewustzijn jouw uitgebreide vermogens van helderziendheid en helderhorendheid verhoogd begin dan om jouw fysieke zintuigen van het zicht en het gehoor gewoontegetrouw te vergroten. Verder, breidt jouw heldervoelendheid zich op een natuurlijke wijze uit als je telepathie en empathie in jouw leven incorporeert. Aanvullend, verstrekken jouw waarnemingen van reuk en smaak jou meer informatie over het voedsel dat jouw transmuterende lichaam vereist.
Geloof in Hogere Waarnemingen
Wanneer jij je herinnerd om te "geloven" wat jouw hogere waarnemingen en jouw lichamelijke sensaties communiceren, bekrachtig je opnieuw de veranderingen die zich voordoen binnenin jouw aardse voertuig op een cellulair en moleculair niveau. In jouw driedimensionale werkelijkheid, werd je getraind te geloven dat jouw lichaam iets was waarover je weinig controle had. Ja, je zou kunnen kiezen om een andere richting op te kijken, andere handelingen en gedragingen te hebben, maar jouw lichaam was een mysterie dat gezond of ziek was uit eigen beweging.
Terwijl je doorging te ontwaken begon jij te beseffen hoeveel invloed jouw gedachten en emoties op de gezondheid en het welzijn van jouw fysieke voertuig hadden. Jij bent je bewust hoe jouw lichaam aanvoelt als je gedeprimeerd of verontrust bent in tegenstelling tot hoe jouw lichaam aanvoelt wanneer je gelukkig bent en plezier hebt.
Wanneer je eenmaal voortdurend kiest om jouw bewustzijn hoog te houden kan je flitsen waarnemen vanuit de vierde en vijfde dimensies. Deze voorbijgaande waarnemingen van hogere werelden ondersteunen jou om te beseffen dat de frequentie van werkelijkheid welke je kiest waar te nemen de werkelijkheid is die je leeft. Verder, dirigeert de kalme her/erkenning van deze observaties jouw lichaam om de frequentie op een cellulair en moleculair niveau te accepteren.
Tezelfdertijd, sta jouw geloofsysteem toe om volledig het feit te omhelzen dat je resoneert met een hogere frequentie aldus zullen jouw waarnemingen hogere frequenties van werkelijkheid uitzoeken. Bijvoorbeeld, zal jouw visie ook zoeken naar de aura van ieder persoon, iedere plant, en ieder dier. Wanneer je eenmaal het vierde/vijfde dimensionale aura in jouw alledaagse waarnemingen betrekt, activeer jij jouw hogere waarnemingen verder.
Nochtans, zal je alleen in staat zijn om de hogere frequenties waar te nemen wanneer jouw bewustzijn gekalibreerd is met de alfa golven en daaraan voorbij. Je draagt nog steeds een fysiek aards voertuig en bent betrokken bij alle uitdagingen van de derde dimensionale wereld. Daarom, kunnen er vele keren zijn wanneer je "alleen maar fysiek" bent.
Wanneer deze verlaging in bewustzijn zich voordoet, houd van en vergeef jezelf onvoorwaardelijk. Je bent te midden van een transmutatie van al het leven, zonder handleidingboekje of een kaart. Daarom, wees goed voor jezelf en accepteer dat er tijden zijn wanneer je nog steeds moet functioneren als een driedimensionaal mens. Geniet van deze tijden, aangezien je hen meer zult gaan missen dan je denkt.
Jouw Hogere Waarnemingen Activeren
Als je doorgaat jouw hogere waarnemingen te activeren, zal jouw ervaring van "werkelijkheid" uitbreiden in/naar de multidimensionale gebieden van de vijfde dimensie. Velen zijn nog steeds alleen gekalibreerd aan hun driedimensionale waarnemingen, dus zullen zij hun ontwikkeling beginnen door meer van de vierde dimensionale wereld van aura's waar te nemen.
Aan de andere kant, hebben jullie Lichtwerkers die uitgebreide waarneming gestabiliseerd en bewegen zich naar bewuste, dagelijkse waarneming van de vijfdimensionale resonantie die nu waarneembaar is via jullie dagelijkse bewustzijn. Wij zeggen "dagelijkse bewustzijn"aangezien de meesten van jullie een dagbewustzijn hebben welke grotendeels in alfagolven is.
Met het toegenomen innerlijke besef van alfagolven bewustzijn zal je snel identificeren wanneer negativiteit jouw hart of geest betreedt. Wanneer jouw bewustzijn, en derhalve jouw waarnemingen terugkeren naar de derde/vierde dimensies, zal je gemakkelijk het gevoel van dichtheid identificeren. Heb er alsjeblieft erg in dat jullie nog steeds jullie aardse voertuigen dragen, ongeacht hoe veranderd zij zijn. Vandaar dat, jij jouw rekeningen moet betalen, in het verkeer moet rijden, en jouw huis schoon moet maken of wat voor taken dan ook uit moet voeren die jouw resonantie verlagen.
Houd Jouw Staat van Bewustzijn in de Gaten
Het is van vitaal belang dat je herkend wanneer jouw bewustzijn omlaag gegaan is, aangezien jouw inzichtelijke gebied weldra zal volgen, zo ook zullen jouw reacties dat op het leven. Wanneer jouw bewustzijn weer stijgt en je herijkt naar jouw nieuwe uitbreidende werkelijkheid, zullen jouw gevoelens van vreugde, liefde en hoop terugkeren. Dan, kan je gemakkelijker aandacht schenken aan de flikkeringen van de vijfde dimensionale werkelijkheid als zij de tanende sluier van de driedimensionale illusie doorboren.
Wanneer je de waarnemingen en gevoelens van jouw nieuwe werkelijkheid ervaart kan je bewust kiezen om jouw hogere waarnemingen/inzichten te gebruiken om jouw grotere informatie te geven over jouw fysieke en hogere frequentie omgevingen. Zolang als dat jij jouw aardse voertuig draagt, zal je in staat zijn om ook jouw fysieke werkelijkheid waar te nemen tenzij je resoneert op hogere theta of deltagolf bewustzijn.
Herinner je dat jouw brein gekalibreerd/geijkt moet zijn aan jouw geest en jouw geest gekalibreerd moet zijn aan jou kosmische geest. Anderszins, zal je reageren op de ouderwetse 3D computer van jouw brein. Ook, herinner je om jouw fysieke hart aan jouw Hogere Hart te verbinden zodat je jouw uitgebreide waarnemingen met de wijsheid, macht en liefde van jouw Drievoudige Vlam kunnen integreren.
Wanneer jij jouw fysieke vorm verenigd met het hart en de geest van jouw Lichtlichaam, kan je gemakkelijk kiezen om te focussen op liefde en alle concepten, gedachten en gevoelens van een beangstigende aard loslaten. Je bent niet langer beperkt tot jouw fysieke aardse voertuig, maar de illusies van de fysieke wereld kunnen ervoor zorgen dat je vergeet om je met jouw Multidimensionale ZELF te verbinden.
Jouw Leven Reorganiseren
Je begint jouw leven te hervormen door jezelf te trainen om consequent jouw staat van bewustzijn te moduleren naar alfagolf en daaraan voorbij. Als jouw hogere staten van bewustzijn normaal worden, worden jouw uitgebreide waarnemingen normaal, jouw emoties van kalme, liefdevolle acceptatie worden normaal en jouw multidimensionale denken wordt normaal.
Wanneer het multidimensionale denken normaal is, zal je een tijdelijk wegglippen in bewustzijn waarnemen in/naar het 3D denken als een korte reis in/naar het fysieke, waarvan je gemakkelijk kunt terugkeren. Je zult je herinneren dat jouw fysieke lichaam en fysieke werkelijkheid jouw verbinding met Gaia is, jouw Aarde Moeder met wie je beloofd hebt om het partnerschap van ascentie aan te gaan.
Met een stevig gevoel van partnerschap met Gaia, zal de derde dimensie niet langer meer de lagere frequentie zijn, welke jou problemen veroorzaakt, maar de werkelijkheid waarvoor jij je vrijwillig aanmeldde om binnen te gaan. Met de herinnering dat jij jouw huidige incarnatie koos, kan je kiezen om in de hogere frequenties van werkelijkheid te leven maar om "naar het werk te gaan" in de fysieke wereld om jouw geboortecontract te vervullen.
Met de wetenschap dat jij jouw werkelijkheid koos en schreef, en momenteel aan het schrijven bent, is er in jouw eigen script geen ruimte voor het zijn van een slachtoffer. Herinner je alsjeblieft dat jij jouw lessen koos om te leren wat nodig is om jouw aardse missie te vervullen. Daarom, zou jij mogelijk onvoorwaardelijk jouw ZELF moeten vergeven voor het uitkiezen van sommige van jouw uitdagingen.
Met het volledige besef van jouw multidimensionale aard, zijn de hogere frequenties van werkelijkheid altijd een keuze. Jij maakt die keuze door jouw bewustzijn te kalibreren met de frequentie van werkelijkheid die je wenst te ervaren. Met andere woorden,probeer je niet langer om te Ascenderen.
Jouw Macht van Keuze
Je kunt kiezen om in de wetenschap te leven dat je geascendeerd bent en jouw primaire staat van bewustzijn niet langer beperkt is tot het fysieke gebied. Nochtans, omdat je nieuw bent jegens dit ZELF-beeld, zal je waarschijnlijk vele tijdelijke excursies hebben in/naar de uitdagingen van de derde dimensionale Aarde. Nochtans, herinner je om onmiddellijk jouw bewustzijn opnieuw terug aan te passen naar de alfagolf en daaraan voorbij.
Wees Geduldig met Jezelf.
Wees Liefdevol en Vergevend voor Jezelf.
Jij bent een groot multidimensionaal wezen die zich vrijwillig aanbood om te avonturieren in de dieptes van de illusie om alle wezens op de planeet Aarde te helpen. Wat jullie aan het doen zijn is uniek voor jullie Universum, aangezien jullie een planeet en diens bewoners aan het ascenderen zijn in/naar de vijfde dimensie zonder fysieke verwoesting. Denk eraan om liefdevol te zijn richting diegenen die kiezen niet deel te nemen aan het ascentieproces.
Zij hebben deze incarnatie genomen om over ascentie te leren, maar zij wensen verdere incarnaties in het fysieke gebied. Ascentie is een keuze en niet alle mensen van Gaia zullen die keuze maken. Nochtans, zijn zij immens gegroeid door een incarnatie gedurende Gaia's tijd van transmutatie te nemen. Daarom, laat alle oordeel over wat anderen zouden moeten doen los.
Focus je op jouw eigen keuze en op de anderen die een gelijke ervaring gekozen hebben. Verder, laat het concept van de tijd los. Tijd is een illusie van de derde/vierde dimensie. Als jouw focus op "wanneer het zal gebeuren" is, verlaag jij jouw bewustzijn in/naar de rijken van de tijd.
Leef in het NU
Leef ieder moment in het NU. Als je niet weet hoe je dat moet doen, kijk naar jouw huisdieren, de planten, de lucht, de aarde, een plas water. De vijfde dimensie en daaraan voorbij is vrij van tijd. Vandaar dat, alle ervaring zich voordoet binnenin het NU van de Ene. Wij weten dat dit concept niet begrepen kan worden door het 3D denken. Daarom, maak een lange wandeling in de natuur, rijd op jouw fiets, doe yoga, schilder een schilderij, speel een lied, ga naar een concert etc. etc. zonder horloge
Wanneer jij je bezighoudt met creativiteit raakt jouw gevoel van de tijd verstoord en beweeg je in/naar het NU. Wanneer je in het NU leeft resoneer je met de hogere frequenties van werkelijkheid. Gelukkig, zal jouw creativiteit groots uitbreiden terwijl jij doorgaat met jouw reis terug naar jouw ZELF. In feite, zal je bewust jouw leven creëren met iedere gedachte en emotie.
Daarom, herinner je om de meester van jouw gedachten en emoties te zijn. Jouw gedachten en emoties creëren en stammen af van jouw staat van bewustzijn. Het is één ding om de vijfde dimensie waar te nemen en zelfs om het te bezoeken. Het is een ander ding om ALLE gewoontes van driedimensionale gedachten en emoties los te laten zodat je in die resonantie kunt blijven.
Toen je een baby was en leerde lopen, werd je niet kwaad op jezelf als je viel. Je stond eenvoudig op en probeerde het nog een keer. Uiteindelijk, werd jouw kruipen vervangen met lopen en zelfs rennen. Ga in jouw Goddelijke Kind om dat geduld met jezelf te herkrijgen en de kindertijd verwondering van het verkennen van een uitgebreide versie van werkelijkheid.
Wij zijn NU bij jou/jullie,
De Arcturianen 

Vertaling: Cobie de Haan -http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/