Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 25 juli 2013

Saul via John Smallman 24 juli 2013 Wees gewoon liefdevolle luisteraars


Wees gewoon liefdevolle luisteraars

John Smallman met Saul op 24 juli 2013


Het volume van de LIEFDE die uit de Bron van alles, God, onze Vader, stroomt en vervolgens door ons in de spirituele rijken en dan verder door het goddelijke Liefdesveld, waarmee ieder bewust wezen dat God schiep eeuwig is verbonden, is oneindig overvloedig. Het is op dit moment zeer doelbewust gericht op het assisteren bij het aanstaande en goddelijk verzekerde ontwaken van de mensheid, want het is Gods Wil dat jullie ontwaken uit de nachtmerrie, waarin jullie al zo lang lijken te zijn ondergedompeld. Focus jullie aandacht, zo vaak als jullie iedere dag kunnen, op het voelen en ervaren van de goddelijke Omarming die jullie zo liefdevol ieder moment wordt aangeboden, want dat helpt jullie je intentie om te ontwaken verder te versterken en te intensiveren. En het is jullie intentie om te ontwaken, jullie collectieve intentie, welke het tot stand zal brengen.

God schuift nooit de wil van zijn geliefde kinderen terzijde, want Hij eert en respecteert hun grootsheid volkomen, ongeacht eventuele gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen als ze hun vreemde en misleide spelletjes in de illusoire omgeving spelen, die ze precies voor dat doel gebouwd hebben. Hij is zich er volkomen van bewust dat ze daarin geen vreugde, zaligheid, of eeuwig geluk gevonden hebben, en dat ieder van hen afzonderlijk, in het diepst van hun wezen, werkelijk alleen maar verlangt naar Huis terug te keren. Derhalve biedt Hij hen alle assistentie die ze nodig hebben om hen in staat te stellen dat te doen.Zoals jullie al vaak is verteld, die onbegrensde assistentie is er altijd voor jullie geweest; het is alleen dat jullie gedurende eonen dachten dat jullie het beter dan Hem wisten en er geen behoefte aan hadden. Uiteindelijk werd die krankzinnige veronderstelling – een veronderstelling in deze context is het geloof in de waarheid van iets, zonder enige kennis of begrip van wat die veronderstelling eigenlijk betekent of waar het toe leidt – wordt door de mensheid gezien voor wat het is: een ernstige fout. En de beslissing om het toe te staan om goddelijk te worden gecorrigeerd, is nu bereidwillig en dankbaar en collectief genomen.

Jullie reizen absoluut zeker langs de laatste stadia van je thuisreis. Binnen jullie hartcentra weten jullie dat, dus het is tijd om je te verheugen in die goddelijke waarheid, terwijl jullie de oude veronderstellingen afdanken die jullie zoveel verwarring en pijn hebben bezorgd. Door je te verheugen en op te vrolijken versterken jullie je intentie om te ontwaken. Dit betekent niet het negeren of wegwuiven van het lijden dat velen ondergaan; het betekent troost putten uit de wetenschap dat voor alles goddelijk wordt gezorgd, en je dan liefdevol en compassievol te verbinden met allen die je pad kruisen. Wees gewoon liefdevolle luisteraars, degenen in pijn toestaand zichzelf te ontlasten, zonder je ermee te verbinden of partij te kiezen in enige geschillen die hen dwars zouden kunnen zitten.

Probeer niet ze te bekeren naar jouw meningen of overtuigingen, want dat is heel zeker zeer contra-productief. Je hoeft alleen maar te kijken naar de geschiedenis van de mensheid van religieuze missies om de ‘ongelovigen’ te bekeren, om echt arrogante veronderstellingen gevaarlijk en waanzinnig aan het werk te zien! Jullie liefdevolle aanwezigheid en de focus van je onverdeelde aandacht voor hen op de momenten die je met hen doorbrengt, is krachtige healing voor hen en voor jullie. Als je probeert om je rede en logica te gebruiken om oplossingen te ontdekken voor de problemen van anderen, zul je alleen de zaak bemoeilijken (de wateren vertroebelen). Een compassievolle aanwezigheid voorziet ze van de vrede en het gevoel van zekerheid dat ze nodig hebben om toegang te krijgen tot hun eigen innerlijke weten, van waaruit alle geldige oplossingen doorbreken.

Jullie zijn allemaal onsterfelijke, goddelijke wezens van immense wijsheid, maar binnen de beperkte omgeving die jullie kozen om te bewonen en je mee te verbinden, is jullie wijsheid voor het grootste gedeelte voor je verborgen. Wanneer jullie tijd voor jezelf vrij nemen en je spirituele centrum in stilte en eenzaamheid opzoeken, maken jullie de nodige toegang tot je inherente wijsheid mogelijk, die jullie zal helpen kwesties op te lossen die je anders voor grote moeilijkheden lijken te plaatsen. Mens te zijn, een menselijk bestaan te ervaren, stelt je voor beperkingen; het is onderdeel van de menselijke toestand, aangezien jullie volledige en prachtige God-gegeven wijsheid niet kon worden ondersteund door jullie menselijke voertuig. Echter, als jullie oprecht en liefdevol goddelijke hulp zoeken in de rust van je eigen centrum, is toegang tot je wijsheid voldoende om je problemen op te lossen.

Ieder bewust wezen kan precies toegang krijgen tot de hulp die ze op dat moment nodig hebben om hun problemen op te lossen, als ze ervoor kiezen om rustig naar binnen te gaan en te luisteren. Meestal hebben mensen van hun opvoeding en hun maatschappelijke cultuur geleerd om alleen te werken met hun ernstig beperkte mentale vermogens, gelovend dat die het hoogst zijn. En toch, nu en dan demonstreert een ‘aha’-moment een diepere wijsheid binnenin zichzelf, waartoe de toegang in het algemeen lijkt te worden ontzegd. Dit is voor jullie eigen veiligheid. Jullie hebben allemaal de uiterst schadelijke resultaten gezien of ervan gehoord die zogenaamde ‘briljante’ mensen elkaar, de mensheid, en de planeet als geheel, hebben aangedaan, wanneer hun ‘superieure’ intelligentie te veel vrijheid en gezag werd gegeven. Als mensen moeten jullie worden beperkt, puur om jezelf te beschermen tegen de enorme schade waartoe jullie in staat zijn wanneer jullie onnadenkend handelen, of worden gedreven door gewelddadige en krachtige emoties. Ongetwijfeld lijkt het jullie soms toe dat de grenzen die de fysieke omgeving en je mentale vermogens jullie opleggen, lang niet restrictief genoeg zijn!

Herinner jezelf eraan, wanneer zorgen van die aard je overvallen, dat jullie het leven in een illusoire omgeving ervaren en dat op de lange termijn, de eeuwige termijn, voor alles goddelijk wordt gezorgd. In feite is jullie moment van ontwaken in jullie natuurlijke en volledig bewuste staat bijna daar.

Met heel veel liefde, Saul.


                                                             
Vertaling: René