Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 juli 2013

Saul via John Smallman 21 juli 2013

Een Prachtige Samenkomst van de Menselijke Familie is Begonnen

Saul via John Smallman 21 juli 2013Het lang-verwachte en op-gehoopte moment van het opnieuw volledig bewuste wezens worden, één met elkaar en met God – en hier volledig bewust van zijn – komt steeds dichterbij, terwijl meer van jullie ervoor kiezen zich aan te sluiten bij de collectieve intentie om te ontwaken. Het kan instant gebeuren wanneer het Liefdesveld dat jullie allemaal omhult en verenigt, volledig wordt erkend. Ondanks alle aandacht voor de illusie en haar problemen, is er een groeiend besef dat een ommekeer in de perceptie essentieel is, willen jullie de oude manieren van oordeel, vergelding, en conflict achter je laten, zodat jullie in harmonie met elkaar kunnen leven, ongeacht ras, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging, en dat bewustzijn is wat jullie zo effectief op jullie pad naar ontwaken voort drijft.

De Eenheid (Oneness) van God is wonderlijk stimulerend en buitengewoon geweldig. Het kan alleen worden ervaren. Proberen Het te beschrijven in woorden of beelden, in feite op welke wijze dan ook, zoals zo veel van jullie mystici en verlichte mensen jullie hebben verteld, gaat voorbij aan het mogelijke. Echter, degenen die Het hebben ervaren, hebben aan degenen die bereid zijn om te luisteren over weten te brengen, dat Het een ervaring is die alle vreugde, opwinding, en verstand te boven gaat, Het IS gewoon! En allen zijn Daarin gehuld, zelfs als ze ervoor kiezen onbewust te blijven – zich onbewust zijn is een keuze die de mensheid heeft gemaakt. Nu zijn jullie in het proces van het veranderen van jullie denkgeesten en jezelf toe te staan jezelf te openen voor het oneindige wonder van Gods eeuwige liefde voor jullie. Niets wat je kunt denken, zeggen of doen, kan in de verste verte compenseren wat jullie verloren zijn toen jullie ervoor kozen onbewust te worden, dat is waarom jullie nooit echte bevrediging kunnen vinden binnen jullie illusoire omgeving. Jullie moeten ontwaken. En dat zullen jullie!

Bewustzijn, God, is een massief, een uitgestrekt, een oneindig veld van liefdevol en accepterend Bewustzijn, waarin alles wat is, elk deel van het bewustzijn van het oneindig kleinste tot het oneindig grootste, eeuwig bestaat in volmaakte gelukzaligheid-gevulde harmonie. Binnenin dat veld zijn een aantal kleine geïsoleerde gebieden, bellen, of insluitingen, waarin een aspect van het bewustzijn, zeer tijdelijk, ervoor heeft gekozen heeft een spelletje te spelen van het zich onbewust te zijn van zijn eenheid en te doen alsof het afgescheiden, individueel is. De mensen op Aarde ervaren het leven op dit moment in een dergelijke illusoire enclave, maar het onbewustzijn dat ze verkozen te ervaren is aan het slijten, terwijl ze zich naar hun moment van ontwaken bewegen. Onbewust zijn – wat de mensheid absoluut is geweest – is een zeer onnatuurlijke staat van zijn die slechts een moment kan duren, een beetje zoals de zeepbellen die kinderen blazen en die bijna zodra ze zijn gevormd knappen, de daarin opgesloten lucht terug in de omringende atmosfeer loslatend.

De ‘zeepbel’ van onbewustzijn waarin jullie op dit moment lijken te zijn ingesloten en afgesneden van de Realiteit, heeft geen andere optie dan te knappen wanneer de vochtige film die het omsluit opdroogt en in de omringende lucht verdwijnt. Dan zal het onbewustzijn dat erin opgesloten is gewoon verdwijnen terwijl deze volledig en liefdevol wordt ondergebracht in het goddelijke Bewustzijnsveld, waarvoor het zich had proberen te verbergen. Onbewustzijn bestaat niet, kan niet bestaan. Het zou hetzelfde zijn als een staat van intense duisternis, een donker gat, waar er geen schim of schaduw is om het te veroorzaken, in een plek die volledig verlicht wordt door de middagzon.

Onbewustzijn is een denkbeeldige toestand van onwetendheid die de mensheid heeft gebouwd zodat het de vele gewetenloze en onliefdevolle activiteiten kon rechtvaardigen waarin het gedurende de eonen betrokken was. Als jullie jezelf toegestaan hadden volledig bewust te blijven, waren jullie nooit verwikkeld geraakt in het oordelen van elkaar, leidend tot intense onenigheid, angst, haat, conflict, en eindeloze oorlog. Terwijl jullie onbewustzijn vervaagt en daarna desintegreert, beginnen jullie de waanzin te herkennen van zovele van jullie activiteiten en geplande toekomstige activiteiten, en dus ondernemen jullie stappen om daar een eind aan te maken. Nu hebben velen van jullie de vastbesloten intentie geweld tegen elkaar te stoppen, ongeacht de omstandigheden, en de resultaten van deze individuele liefdevolle intenties is een groeiend energieveld, wat effectief alle energieën die daar niet mee in afstemming zijn aan het verzadigen, verdrinken, en vervolgens transformeren is.

Wantrouwen is een energie van angst waar velen van jullie zich in wanhoop aan hebben vastgeklampt, terwijl jullie de conflicten observeerden of eraan deelnamen die bijna continu overal om jullie heen gaande leken te zijn. Nu is het goddelijke Liefdesveld dat de Aarde omhult alle angst en haat aan het oplossen, terwijl de energie die dat ondersteunde getransformeerd raakt door de collectieve keuze van de mensheid om te ontwaken uit het nachtmerrie inferno van wantrouwen en conflict, dat zo rampzalig ieder van jullie veel te lang in het vuur van je eigen bitterheid en verwarring beknot heeft.

Vertrouwen ontstaat wanneer mensen stoppen met wantrouwen en ophouden met het oprichten van de verdedigingswerken die wantrouwen eist. Dat gebeurt nu over de gehele wereld in een ongekende expansie van bewustzijn, dat dat de enige manier is uit de oorlogen en conflicten die jullie geplaagd hebben sinds vóór het begin van de geschreven geschiedenis. Jullie hebben je gerealiseerd dat er een betere manier moet zijn, en dat er een betere manier is, en jullie verbinden je daar nu in steeds grotere aantallen mee. En die manier is door elkaar te respecteren en te eren, ongeacht hoe divers de culturen, etniciteiten, religies en politieke overtuigingen mogen zijn die zo lang zijn gebruikt als een manier om jullie te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Die dagen zijn voorbij.

Een prachtige samenkomst van de menselijke familie is begonnen. Het is als een enorme familiereünie, een samenkomen om een huwelijk of een geboorte te vieren. En net als in zo'n viering, eren de jonggehuwden elkaar in hun geloftes, of de ouders eren en verwelkomen hun nieuwe kind, alle aanwezigen maken nu een nieuwe en liefdevolle start, alle familieleden groetend, en ermee instemmend oude grieven los te laten en te vergeven die waren gaan etteren in plaats van bijgelegd te worden. Na de viering kan door alle aanwezigen heel zeker een grote verlichting van het collectieve energieveld worden gevoeld.

Open jezelf nu om die energetische verschuiving te voelen, die transformatie die jullie bemoedigt anderen te omarmen in plaats van hen te wantrouwen en te vermijden. Allen zijn één – dat weten jullie. Jullie kunnen dat niet langer ontkennen door te doen alsof jullie worden gescheiden door ras, godsdienst, klassenverschillen, geslacht of de veronderstelde waarde voor de samenleving. Open jezelf door jezelf en anderen te eren, en door gracieus de jouw aangeboden erkenning te aanvaarden, en voel het goddelijke energieveld je omarmen terwijl je dat doet.

Met heel veel liefde, Saul.