Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 19 juli 2013

Kuthumi "Het Verbreken van Vreedzame Contracten" 12 Juli 2013 / Natalie Glasson

Meester Kuthumi

"Het Verbreken van Vreedzame Contracten"

12 Juli 2013 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en de trilling van vreedzaamheid dat ik naar voren treed om jullie in dit nieuwe glanzende en stralende tijdperk op de Aarde te begroeten. Er zal een tijd komen wanneer jullie terug zullen kijken naar dit overgangsstadium en het ermee eens zijn dat dit het begin van het meest schitterende tijdperk van liefdevolle transformatie en ervaring van de Schepper op de Aarde was. Liefde is het goddelijke baken welke nu met steeds meer kracht uit jullie vandaan straalt. Deze kracht stroomt vanwege jullie grotere vertrouwen in de manifestatie en ervaring van de liefde die vanuit de Schepper vandaan stroomt. Meerderen van jullie vatten nu moed om te verklaren en te affirmeren dat liefde jullie enige eenvoudige geloof is. De Liefde die jullie vasthouden, tot uitdrukking brengen en moed in hebben is nu diens energieën aan het inbedden in de Aarde voor de werkelijke manifestatie van de transformatie.

"Ik geloof in Liefde en Ik Ben Liefde," dergelijke affirmaties worden nu een aspect van het algemene bewustzijn van de mensheid. Wanneer een energie of geloof eenmaal geïntegreerd wordt met het algemene bewustzijn van de mensheid manifesteert het op een versneld tempo, volledige belichaming bereikend binnenin vele verschillende ervaringen, werkelijkheden en mensen op de Aarde. De aanwezigheid van Liefde begint er nu mee om macht op de Aarde vast te houden, gebruikt wordend als een grote bron en als brandstof van het leven en de schepping.
Met de aanwezigheid van Liefde worden vele verschillende begrippen, perspectieven, goddelijke en fysieke contracten die mogelijk in het verleden gemaakt zijn uitgewist. De volledige wereld en werkelijkheid die jullie binnenin en buitenom jullie wezen kennen wordt door een krachtig overgangsproces heen bewogen. Maak je geen zorgen als bepaalde aspecten van jouw werkelijkheid, hetgeen jou gevraagd wordt om te manifesteren of gegidst wordt om te doen jou niet langer meer zinvol toelijken. Maak je geen zorgen als jouw begrip van situaties rondom jou heen onvolledig zijn.

Aspecten van jullie werkelijkheid zijn aan het vermengen, alsof de lijnen van afscheiding en begrip ineens wazig worden, zoals ik gezegd heb bevindt alles zich in een overgang. Als jij je met grotere intensiteit focust op het volgen of het je bewust zijn van de goddelijke begeleiding binnenin jou, begint jouw werkelijkheid een krachtige transformatie te maken omdat vele van jouw oude manifestaties en projectiegewoonten ontbonden zijn en een grotere stroming van vrijheid van het Ziel-Licht van de Schepper tevoorschijn komt. Wanneer je in de goddelijke stroming van de Schepper bent, kunnen sommige dingen voor een tijdje moeilijk zijn om te bevatten en zelfs onmogelijk of onvoorstelbaar schijnen te zijn maar dit is het deel van het overgangsproces. Er wordt aan jou gevraagd als je binnentreedt en bestaat binnenin de goddelijke stroming van de Schepper om het vertrouwen vast te houden, omdat je de greep van jouw begrip verliest en als nieuwe hogere trillingen van Licht en bewustzijn in/naar jouw wezen verschuiven. Kan jij jouw vertrouwen en geloof vasthouden wanneer de dingen die aan jou gepresenteerd worden onvoorstelbaar schijnen te zijn of wanneer je werkelijk de overgangen en manifestaties niet begrijpt die zich van binnenuit jouw wezen ontvouwen?

Met de aanwezigheid van Liefde komt aldus een innerlijke vreedzaamheid welke een immense macht vasthoudt, handelend als een schild en zwaard om als een Lichtstrijder van vreedzaamheid op de Aarde te hanteren. Met de aanwezigheid van Liefde zal vreedzaamheid een nieuwe manifestatie en interpretatie op de Aarde aannemen. Velen zullen beseffen dat vredesverdragen en overeenkomsten die vanuit het verstand gecreëerd werden tussen figuren van autoriteit, tussen ondernemingen, landen, mensen, families, vrienden, geliefden, zelfs jij zelf en in vroegere levens, niet langer de macht van belangrijkheid als voorheen bezitten. Terwijl wij vanuit het verstand in/naar het hart verhuizen, zowel het hart en het verstand verbindend met de goddelijke gelukzaligheid en wijsheid van de ziel, zullen vroegere en zelfs huidige creaties van het verstand niet langer macht of invloed bezitten, zelfs leeg en uitgewist raken. Alle creaties, overeenkomsten en projecties van het verstand zullen ontbonden zijn en hun macht verliezen om een werkelijk idee en ervaring van vreedzaamheid naar voren te brengen.

De vraag is, ben jij en is de mensheid gereed om de voormalige en zelfs huidige creaties van het verstand los te laten? Zijn jullie gereed om weg te gaan van de veiligheid welke bepaalde contracten, gecreëerd door het verstand, naar jullie eigen werkelijkheid en naar het bestaan van de mensheid kan brengen? Ben jij gereed om op jouw eigen ononderbroken trilling van vreedzaamheid te vertrouwen, eeuwig vanuit deze ruimte levend, terwijl je vertrouwt op het idee dat anderen hetzelfde zullen doen? Dit zal tijd nemen, maar uiteindelijk zullen jullie de ondergang van alle vormen van contracten zien, zelfs contracten die gecreëerd werden om vreedzaamheid en liefde voort te brengen, zelfs contracten die opgemaakt zijn met jouw ziel, de innerlijk gebieden, gidsen en de Schepper, totdat er geen contracten meer in het bestaan zijn binnenin het volledige universum van de Schepper. Dit zou aanduiden dat karmische wetten en patronen volledig uitgewist zouden zijn. Het zou ook symboliseren dat jullie en de mensheid jullie eigen innerlijke macht, waarheid, vreedzaamheid, liefde en goddelijke eenheid met de Schepper geaccepteerd hebben, bescheiden en liefdevol bestaand in en als alles dat de Schepper is.

Ik zeg dit niet om angst te brengen of om jullie te vragen actie te ondernemen om je bewust te maken dat zelfs creaties van het verstand die toepasselijk en nodig schenen te zijn ineen kunnen storten. Dit is alleen om een manier toe te staan en te maken voor een echte manifestatie van vreedzaamheid welke op vele manieren geen woorden of verklaringen nodig heeft maar eenvoudig manifesteert en ervaren wordt, een verenigde link creërend die voorbij jullie voorstellingsvermogen gaat maar sterker is dan wat voor contract van het verstand dan ook.

In plaats van contracten, zullen verbindingen gevormd worden welke een uitdrukking en manifestatie zijn van de goddelijke eensgezindheid en eenheid van alle zielen en de schepper. De herziening van de Schepperstrilling binnenin ons allemaal en tussen iedere ziel zal zich manifesteren en een bewustzijn van eensgezindheid, vertrouwen, liefde en waarheid creëren. Daarom zullen er geen contracten van wat voor vorm dan ook nodig zijn en genezing/herstel zal plaatsgevonden hebben binnenin en tussen alles en iedereen.

Op vele manieren zouden contracten gezien kunnen worden als ondeugdelijk, zij hebben de mogelijkheid om verbroken te worden, goddelijke linken/verbindingen worden gecreëerd vanuit de zuiverste plaats van liefde en vertrouwdheid van de Schepper welke niet verbroken of misbruikt kunnen worden, omdat het de synthese is van alles dat je bent en alles dat de Schepper is. Het is niet om verbindingen te creëren maar om dat wat afgescheiden geweest is te hervormen, de afscheiding van de Schepper. Het is zeer gelijkaardig aan het proces van gehechtheid en onthechting. Wanneer je gehecht bent aan een persoon, energie of uitkomst ervaar je geen goddelijke stroming maar grijp je, belemmer je en houd je de stroming tegen. Wanneer je alle gehechtheden ontbindt maar de gehechtheid vervangt met een verbinding van onvoorwaardelijke liefde begint alles in beweging te komen met en in de goddelijke stroming van de Schepper, de Schepper wordt in waarheid ervaren.

Het is aan te raden om de contracten, overeenkomsten en zelfs verbintenissen te bekijken die je gecreëerd hebt vanuit het verstand in jouw verleden, heden en misschien zelfs van jouw toekomst. En deze uitlijnt met de vreedzame en liefdestrillingen die je kent en begrijpt machtig en werkelijk binnenin jouw wezen te zijn? Heb je met iets ingestemd omdat het aldus toescheen alsof er geen andere opties waren, in die momenten waar jij jezelf toestond om de luister en mogelijkheden van de Schepper te zien? Ik vraag jullie niet om fysieke actie te ondernemen maar meer energetische acties. Ik wens jullie te adviseren om voor alle contracten en overeenkomsten die door jou en zelfs door jouw ziel gemaakt zijn te vragen om in/naar de hoogste trilling van vreedzaamheid en liefde gebracht te worden om in eensgezindheid en eenheid met dit nieuwe tijdperk en de trillingen van de Schepper op de Aarde te werken.


"Geliefde Meester Kuthumi, Lady Portia, Aartsengel Zadkiel, Aartsengel Amethyst en Lady Nada, ik doe een beroep op jullie aanwezigheid, liefde en ondersteuning om bij mij te zijn en om mij volledig in te kapselen. Ik doe een beroep op de goddelijke wil van de Schepper om aanwezig te zijn en om dit proces te overzien. Alleen dat wat in goddelijke orde is is in staat om volledig te manifesteren. Ik doe een beroep op mijn ziellicht, liefde en begeleiding en bewustzijn om in mijn volledige wezen en werkelijkheid te stromen.

Ik vraag voor het aanbreken van een groter besef en begrip van de contracten, overeenkomsten en verbindingen die ik op de Aarde, in dit leven en vroegere levens gemaakt hebt, alsook op de innerlijke gebieden. Meester Kuthumi, Lady Portia, Aartsengel Zadkiel, Aartsengel Amethyst, Lady Nada, mijn Ziel en de Schepper, stuur alstublieft jullie genezende/herstellende trillingen in/naar mijn volledige wezen en ik vraag voor alle contracten en overeenkomsten die door mij en zelfs mijn ziel gemaakt zijn om in/naar de hoogste trilling van vreedzaamheid en liefde gebracht te worden om in eensgezindheid en eenheid met dit nieuwe tijdperk en de trillingen van de Schepper op de Aarde te werken.

Laat mij ook de begeleiding van de Schepper begrijpen, beperkingen van mijn verstand ontbindend zodat ik het grote plan van de goddelijke Schepper voor mijn wezen en werkelijkheid kan zien alsook de manifestatie van vreedzaamheid en liefde van binnenuit als een ascentieproces. Laat vreedzaamheid en liefde van binnenuit mijn wezen met grote intensiteit activeren, laat vreedzaamheid en liefde op de Aarde heersen.

En Zo Zij Het, Dank U."


Zit in de genezende/herstellende energieën van transformatie zolang als je dat wenst.

Deze invocatie betekend niet dat contracten of overeenkomsten verbroken zullen of moeten worden maar dat zij in/naar de hoogste trilling van vreedzaamheid en liefde in eensgezindheid en eenheid met dit nieuwe tijdperk en de trillingen van de Schepper op de Aarde gebracht zullen worden.

In vreedzaamheid en liefde,

Meester Kuthumi

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.omna.org/