Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 juli 2013

Een Boodschap van de Engelen via Tazjima 21 Juli 2013


Een Boodschap van de Engelen

"Wees Jezelf, met het Brengen van de Hemel naar de Aarde"

21 Juli 2013 / Tazjima Wij zijn de Engelachtige Legioenen van de Goddelijke Moeder.

Er zijn een aantal onder jullie die de noodzaak van dergelijke transmissies in vraag stellen. Wij gaan door deze boodschappen te adresseren via deze schrijver en vele anderen, eenvoudig omdat jullie medemenselijke wezens op diverse niveaus van hun eigen reis zijn. Sommigen zijn nog steeds slapende. Sommigen zijn ontwaakt en worden zich bewust van de duidelijke onrechtvaardigheden die bestaan in de restanten van het oude paradigma. Anderen zijn goed ontwaakt en komen in een besef van hun eigen innerlijke verbindingen.

Nochtans, worstelen velen in het traject van hun overgang vanuit de beperkende wereld van de derde dimensie en de hoogvliegende mogelijkheden van de vijfde en hogere dimensies met dagelijkse kwesties, momenten van spijt en teleurstelling, fysieke kwesties en kwesties van voorzieningen. Velen van jullie broeders en zusters hebben ook te maken met de aanval van onverwachte fysieke en emotionele opruimingen, als het astrale gebied van de Aarde gereinigd wordt via jullie lichamen. Zij zijn zich misschien niet bewust van het werk dat gedaan is door de oudere sterrenzaden, de wegwijzers, en de getekende veteranen die gedurende decennia bewust oude karmische en voorvaderlijke lijnen opgeruimd hebben.

Jullie allemaal zijn op verschillende niveaus van behoeftigheid. Wij zijn hier voor het collectief, alsook het individu. De handeling van het binnenbrengen van een transmissie, kan, voor de schrijfster, een handeling van vervulling zijn als zij zich verbindt met een lichter, hoger trillingsdeel van haar eigen multidimensionale aard. Ja, dierbaren, jullie allemaal zijn engelen gemaskeerd door vleselijke voertuigen. Jullie zijn nu aan het ontdekken dat jullie geascendeerde meesters zijn, dat jullie genetische bindingen met vele werelden, dimensies en frequentieniveaus hebben. In het kort, jullie zijn het Universum in belichaming. Jullie zijn in het proces van het binnenbrengen van jullie Zelf in jullie fysieke lichamen.


Het fysieke lichaam van de Aarde ondergaat snelle veranderingen. Deze veranderingen worden gereflecteerd in veranderingen binnenin jullie eigen lichamen. Veel meer werd er verwacht op de manier van verwoestende veranderingen en er werd zelfs op gehoopt door diegenen die op zoek zijn om de uitkomst van de Opname van de Gemeente (Rapture) te zien zoals onderwezen werd in het Christelijke heilige schrift en in de kerken. De Opname van de Gemeente, zoals het zich nu manifesteert komt tot stand door het proces van het brengen van de Hemel naar de Aarde. Jij, het menselijke wezen, zal niet opgetild en uit jouw dagelijkse bestaan verwijderd worden, uit jouw familie of diegenen die geen leden zijn van jouw religieuze sekte. Jij brengt, door jouw eigen stijgende bewustzijn, een besef naar binnen dat je al bestaat in de "hogere" niveaus of gebieden van bestaan. Wat en wie jij daar bent kan hier bestaan, als je alleen maar de weg en de manier verandert waarop je over jezelf denkt en over diegenen die jou in jouw wereld omringen. Jij, lief mens, bent een hemels wezen aan het worden, omdat je al een hemels wezen bent. Jij bent Eén met de Moeder en de Vader en herkrijgt snel jouw verbinding met de Bron, met de schepper van Alles Dat Is.

Als jij je beetgrijpt aan de innerlijke kennis en het begrip dat jullie allemaal verenigd zijn door het Hart van de Ene, zullen jullie antwoorden op jullie vragen en 'problemen' ontdekken die vooraan in de wereld van vandaag de dag bestaan. Hoe kunnen sociale onrechtvaardigheden, fraude, afval, oorlog en verwoesting, ziekte, armoede, vernietiging van het milieu, regerings- en bedrijfsdominantie en andere waargenomen verkeerde toestanden van de wereld opgelost worden? Alleen door samen te komen, eerst individueel met jouw eigen centrum en dan door jullie verbinding en bestaande eensgezindheid met jullie buren te ontdekken, kunnen jullie de problemen van de wereld oplossen. Als jullie doorgaan met alleen te zien wat er verkeerd is, zullen jullie falen te zien wat er mogelijk is. Jullie zijn degenen die de wereld opnieuw moeten creëren. Niemand anders zal dat voor jullie doen.

In jullie geconditioneerde staat, voelen jullie dat je het niet voor jezelf kunt doen; dat jullie moeten vertrouwen op de woorden of het advies van anderen (zelfs onze woorden) om jullie zelf door de dag heen te krijgen. Er is jullie geleerd dat jullie leiders nodig zijn om jullie te vertellen wat jullie moeten doen. Jullie kijken naar jullie leraren, naar jullie mentoren, naar jullie ouders, naar jullie religieuze leiders, naar jullie bankiers en bedrijfspresidenten, naar jullie investeringsagent … naar iedereen buiten jullie zelf voor advies aangaande wat te doen. Er is jullie zorgvuldig geleerd dat de experts alle antwoorden hebben. Wij zijn hier om jullie te laten weten wat jullie al in jullie hart voelen, dat jullie erbarmelijk op een dwaalspoor geleid werden door deze bedrieglijke leiders. Jullie werden weggeleid van de begeleiding die jullie dagelijks van binnenuit ontvingen als jullie alleen maar een moment of twee hadden genomen om te luisteren.

Diegenen die buiten de grenzen van de sociale verwachting en het patroon vandaan gegaan zijn hebben vaak ongerechtvaardigde smaad van anderen ontvangen die ernaar zochten om vernieuwing en verandering te onderdrukken. Nu worden de pioniers die voorwaarts gegaan zijn gezien als zijnde degenen die het potentieel in het menselijke bestaan zagen en die het leven en elkaar voldoende koesterden om, vanuit het hart, voor het welzijn van toekomstige generaties te zorgen. Dezen zijn degenen die het potentieel van problemen zagen om kansen voor de mensheid te worden om diens vertrouwen in zichzelf te herkrijgen, om opnieuw te groeien in/naar een collectieve menselijke wereld, waar allen in overvloed leven, waar de geschenken die kinderen met zich mee de wereld binnenbrengen gekoesterd worden, niet onderdrukt door drugs en disciplines. Waar mensen in evenwicht met de natuur kan leven, zich aanpassend aan de ritmes van de Aarde en haar seizoenen, waar de Cirkel van het Leven versterkt wordt in plaats van verzwakt door het gebruik van drugs, vergiften en andere onnatuurlijke middelen zoals deze vandaag de dag gebruikt worden.

In een ieder van jullie, zien wij de toekomst. Jullie zijn de toekomst zoals jullie het huidige moment zijn. Alleen door in het heden te leven zal de toekomst zich in een positieve richting presenteren. Ga naar binnenin jezelf. Ontdek wat er gevonden kan worden binnenin jullie levende tempel, het Hart, want de Schepper leeft daar binnenin een ieder van jullie. De Moeder en de Vader zijn daar. De engelen, aartsengelen en geascendeerde meesters zijn daar. Jullie galactische zusters en broeders zijn daar. Wij zijn daar, binnenin een ieder van jullie omdat wij JULLIE zijn en jullie ons zijn.

Wij zijn werkelijk Eén met de Schepping en als één gaan wij voort in/naar de wereld, woorden van bemoediging gevend aan diegenen die nog steeds twijfel en angst binnenin hun lichamen bezitten. Angst is de laagste van de lage frequenties en gaat ermee door om je onder de duim te houden ALS je het toelaat. Ongerustheid en angst trekken jullie energieniveaus naar beneden. Jullie hebben de kracht om het proces om te draaien door jezelf "gelukkig" en "geamuseerd" te voelen. Je zou kunnen zeggen, "Waar moet ik me dan gelukkig over voelen?" Denk niet maar voel wat jou gelukkig maakt; het kan iets zeer eenvoudigs zijn, zoals een glimlach van een vriend, een bloem, het gevoel van de zon op jouw schouder, de warmte van een deken, een goede maaltijd… wat dan ook.

Om de richting van jouw leven te veranderen en het op één lijn te brengen met de ascentie van de planeet is een eenvoudig proces, maar toch eentje die al jouw focus, aandacht en intentie zal nemen om het te voltooien. Jij hebt het commando van jouw reis. Jullie zijn machtige wezens, jullie allemaal en jullie zijn capabel tot grote dingen, maar begin met de eenvoudige dingen, leer eerst om jezelf zoals je nu bent te accepteren, met wratten en alles. Vervolgens, leer om van jezelf te houden en op jouw innerlijke gevoelens en intuïtie te vertrouwen. Luister naar jouw vrienden en mentoren maar beslis dan voor jezelf wat het is dat JOUW hart laat zingen en volg dan die begeleiding waar het jou ook maar naartoe brengt. Leer jezelf te vertrouwen. De "hogere" delen van jouw wezen zorgen voor de vonk van goddelijkheid die momenteel binnenin een vleselijk voertuig gehuisvest is, het menselijke wezen. Je bent geliefd, en als jij je openstelt jegens die Liefde, zal je beginnen te weten hoe voorwaarts te gaan.

Er doet zich al veel verandering op het oppervlak van de planeet voor en meer zit eraan te komen. Het zal de limieten van de menselijke samenwerking uittesten. Diegenen die de oppervlakte voor hun eigen profijt zouden besturen hebben al ontdekt dat de teugels van controle uit hun handen vandaan gerukt werden en worden, ondanks hun bijna ongelimiteerde bron van fondsen en hulpmiddelen. De oude regels zijn niet langer meer van toepassing. De macht van de mensen zal heersen, maar de mensen moeten ook leren om binnenin hun eigen individuele begeleiding te leven. Vrijheid is geen chaos. Vrijheid kan alleen bestaan wanneer alle zijden van een conflict zonder angst of oordeel kunnen leven. De acceptatie van wat niet comfortabel is zal moeten komen voordat alles in evenwicht kan komen.

Het gezicht van de duisternis is de andere zijde van de munt jegens het Licht. De schaduw verankert het Licht. Via het contrast, leren jullie over diens tegengestelde. De schaduw geeft inhoud en vorm aan wat etherisch en vergankelijk is. Veel van de dingen welke door de mensen vandaag de dag gevreesd worden zijn toepassingen die dichter tot de ritmes van de Aarde zijn dan wat momenteel als juist geacht wordt door de wetenschap. De manieren van de voorvaderen, de manieren van boerenondernemingen zonder pesticiden, levend op het land als rentmeesters niet als veroveraars, de oude manieren van werken met de Elementalen en met de Natuur, zullen naar voren komen zelfs als de kunstmatige huurders van de huidige "wetenschap" langs de kant van de weg vallen. De wetenschap, ondernemingen en de Staat zijn de religies van vandaag de dag geworden; dat zal veranderen, als de mensheid naar diens wortelen terugkeert, maar wortelen die niet alleen het centrum van de Aarde bereiken, maar het centrum van de galaxy en zelfs van het universum.

Zo boven, zo beneden; jullie zijn hemelse schepselen, die ervoor kozen om hier te komen om de Hemel naar de Aarde te brengen. Door vele levens heen zijn jullie door de jungles van het astrale miasma getrokken welke opnieuw gecreëerd werden door een verloren ras, om een verloren wereld terug in/naar het Licht te brengen. De verkeerde creaties van de mensheid stammen niet af vanuit henzelf, maar vanuit de verkeerde creaties van overijverige schepper goden. Sommige van deze precies dezelfde schepper goden zijn nu aanwezig in de menselijke vorm om te helpen bij de restauratie van de planeet en uiteindelijk van dit Universum terug in/naar de uitlijning met de Bron.

Jullie planeet is een staptegel voor de restauratie van vele werelden. Welke kennis en ervaring die jullie hier vergaren zullen jullie goed dienen voor diegenen van jullie die vrijwilliger zijn om andere werelden terug in/naar het Licht en in uitlijning met de Schepper te brengen. Dit werk is tegelijkertijd op vele plaatsen gaande, maar jouw werk als een individu, brengt jezelf terug in uitlijning met de Wil van de Schepper, met de Eerste Straal van de Schepping, en is inderdaad belangrijk. Een ieder van jullie is een deel van God en wat jullie voor jezelf doen, doen jullie voor het Al. Denk nooit en te nimmer of voel dat je een minder wezen bent alleen maar omdat je geloofd dat je op de één of andere menselijke gedefinieerde manier gefaald hebt. Niemand van jullie voelt diens volmaaktheid als jullie met het dagelijkse leven, veranderingen en uitdagingen worstelen, maar jullie zijn een facet van de volmaakte Roze diamant die binnenin het Al bestaat.

Met de stijgende frequenties van deze planeet hebben jullie een ongeëvenaarde kans om echt alles te leren kennen dat Jij bent. Voel binnenin, ga binnenin, dans, zing, schilder, wandel in de natuur … vindt die activiteiten die jouw hart in beroering brengen, ofwel alleen of in gezelschap. Ontdek jouw verbindingen met jouw zusters en broeders, aangezien velen zich bewust worden van hun zielfamilies, maar heb niet het gevoel dat je iets mist als je nog steeds wenst om alleen te zijn, hier en nu, op jouw reis. Jij bent uiteindelijk degene die beslist en de schepper van jouw wereld. Voel je niet onder druk staan om meer te doen dan dat je voelt dat je op je kunt nemen. Voel in de dingen, denk erover na en laat het dan gaan. Je zult weten wat te doen en wanneer iets gedaan moet worden. Je hebt alles dat je nodig bent binnenin jezelf; vertrouw erop dat je zult weten wat je doen moet, waar je naartoe moet gaan en hoe je dat moet doen, wanneer de behoefte naar boven komt.

Wees flexibel, dagelijks jouw aarding aanpassend aan de stijgende frequenties van de Aarde onder jouw voeten en voel in jouw omgeving. Wat kan je veranderen? Wat kan je in jouw wereld loslaten? Wat heb je niet langer meer nodig? Wat is van jou en wat behoord een ander toe? Laat los wat niet van jou is, of het nu de leringen en de begeleiding van anderen is (ja, zelfs deze woorden!) of de treuzelende beïnvloeding van de conditionering uit de kindertijd. Wees jezelf, echt en onverbloemd. Wees liefde in actie.

Wij zijn bij jullie, staande aan de rand van jullie bewustzijn. Doe een beroep op ons als je een moment van comfort of begeleiding nodig bent, maar weet dat jij het werk moet doen en de eerste stappen of de volgende stappen op jouw reis terug in/naar de volledigheid, schoonheid en de macht van jouw hemelse erfenis moet nemen.

Dank je wel, geliefde Engelen.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/