Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 23 juli 2013

De Arcturianen "Het Hologram Verlaten en de Tijd Loslaten" 22 Juli 2013 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen
"Het Hologram Verlaten en de Tijd Loslaten"

22 Juli 2013 / Dr. Suzanne LieWij de Arcturianen horen de collectieve oproep van diegenen van jullie op de ascenderende Aarde die bijeenkomsten op ons Moederschip bijgewoond hebben terwijl jullie in jullie nachtlichamen waren. Velen van jullie hadden een korte herinnering van dit bezoek bij het ontwaken, maar vergaten alles snel op slechts een vaag beeld na. Nochtans, hadden velen van jullie een droom net voordat jullie wakker werden. Dezedroom was een energiepakket, ongeveer zoiets als een onderwijsleerpakket van een lezing welke in jullie bewustzijn geplaatst was. Ik zal nu dit energiepakket in/naar een driedimensionale taal vertalen.

Velen van jullie hadden een droom van een wezen van Licht die jullie bij de hand pakte en jullie vroeg of je gereed was om het hologram te verlaten. Voordat je kon antwoorden, informeerden wij jullie dat jij jouw holografische hologram zou verlaten op de "automatische piloot", wat betekend dat het 3D hologram eruit zou zien in die zin dat je daar nog steeds bent. Dan zou je een paar seconden voordat je weggegaan was terugkeren. Vandaar dat, je het hologram zou verlaten door de tijd te verlaten en seconden voordat je weggegaan was weer terugkeert.

Wanneer je eenmaal de 3/4D beperking van de tijd verlaten hebt, keerde jouw resonantie terug naar jouw ingeboren vijfde dimensionale Lichtlichaam. Je had toen vele beelden van het door jouw dagelijkse leven heen te lopen. Nochtans, zou je door alle vormen van materie heen kunnen lopen. Met betrekking op jouw waarneming, toen je door de materie heen liep zouden de moleculen van de materie tijdelijk uiteendrijven. Dan zouden de moleculen terugker
en naar hun voorafgaande vorm wanneer jij eenmaal door dat object heengegaan was.


Dit fenomeen deed zich voor omdat jij uit synchronisatie was met jouw 3D holografische werkelijkheid. Aangezien je resoneerde met een hogere frequentie dan de materie van jouw omgeving, werd je niet gelimiteerd door wat voor fysieke structuren dan ook. Voor de waarneming van diegenen die resoneren met het 3D hologram deed er zich niets ongewoons voor. In feite, geloofden zij dat zij jou om de obstakels heen zagen lopen. Aangezien het derde dimensionale geloof de illusie van 3D werkelijkheid creëert, is dat het wat zij zagen.

Ik zal jullie nu begeleiden in/naar een uitgebreide versie van deze vaardigheidsoefening. Ik zeg vaardigheidsoefening omdat deze ervaring louter een les voor jullie was om te beseffen dat jullie de tijd zouden kunnen verlaten en terug kunnen keren zonder dat het ooit toescheen dat je weggeweest was. Op deze manier, zullen jullie je beginnen te herinneren hoe te bi-localiseren vanuit 3D Aarde naar jullie hogere frequentie werkelijkheden. Wanneer je bi-localiseert lijkt het dat je tegelijkertijd in beide werkelijkheden bent, maar je hebt jouw dominante staat van bewustzijn verschoven van de ene naar de andere werkelijkheid.

Om het tijd-hologram te verlaten en te bi-localiseren naar een hogere dimensie van werkelijkheid,

* Plaats jouw aardse voertuig in een veilige plaats. Met andere woorden,            verzeker je ervan dat je in een veilige plaats zit en niet loopt of rijdt.

* Geloof dat je de tijd kunt verlaten om interdimensionaal te reizen.

* Vertrouw erop dat jouw verbeelding echt is.

* Stap uit de tijd vandaan net zo eenvoudig als dat jij uit jouw schoenen          vandaan stapt.

Als je uit de tijd vandaan stapt, stap je uit jouw aardse voertuig vandaan. Daarom, draai je om en kijk naar jouw aardse voertuig. Vertel jouw lichaam dat je terug zult zijn één seconde voordat je wegging, wat je zult doen. Deze ervaring is niet hetzelfde als astraal reizen. Je bent niet in jouw vierde dimensionale astrale lichaam, want dat is een component van het hologram. In plaats daarvan, ben jij buiten de tijd, en dus buiten het hologram.

Je ervaart nu de werkelijkheid via jouw multidimensionale bewustzijn. Jouw lichaam is op een veilige plaats, en je zult één seconde voordat je wegging terugkeren. Vandaar dat, jouw aardse voertuig gemakkelijk het levensonderhoud kan handhaven terwijl je weg bent. Wanneer je de illusie van de tijd loslaat, herinner jij je dat jouw multidimensionale bewustzijn door welke tijd of ruimte dan ook van al jouw incarnaties die je ervaren hebt heen kan reizen.

In het begin kan het schijnen te zijn dat je gelimiteerd bent om jouw eigen incarnaties te bezoeken. Nochtans, nadat jij jezelf gewend hebt aan dit type van reizen, zal je niet langer de "markering" van één van jouw eigen aardse voertuigen nodig zijn. Deze markeringen/incarnaties zijn gelijk aan videospellen. De speler moet een avatar zelfhebben (jouw aardse voertuig) om in dat spel in te kunnen loggen, alsook eenprogrammerend zelf (Jouw Hogere ZELF) om de leiding te nemen van het creëren van jouw eigen leven.

Velen van jullie, ascenderenden, hebben zeer moeilijke video spel levens gecreëerd. Jullie creëerden dit leven omdat jullie beseften dat dit het leven was waarin jullie de kans zouden hebben om het hologram te verlaten en terug naar huis te keren naar jullie Multidimensionale ZELF. Bijgevolg, wilden jullie wat voor onafgemaakte zaken dan ook opruimen.

Als jij je kunt herinneren dat jij jouw leven creëerde voordat je geboren werd, zal het jou ondersteunen met het loslaten van wat voor overblijfselen dan ook van het je voelen als een slachtoffer. Wanneer je eenmaal jouw bewustzijn uitbreidt van de avatar binnenin het spel naar de programmeur van het spel, kan je het spel creëren waarin je ascendeert.

Jullie waren allemaal zeer dapper om zulke moeilijke aardse uitdagingen te kiezen. Ook, was het vanuit het perspectief van jullie Hogere ZELF gemakkelijk te vergeten hoezeer het leven een uitdaging kon zijn in een derde dimensionale werkelijkheid. Gelukkig, terwijl je doorgaat je meer te herinneren van jouw Multidimensionale ZELF, wordt het in toenemende mate natuurlijk je te herinneren dat jij jullie tijdsgebonden 3D Aarde bezoekt, maar dat jij een multidimensionaal wezen bent die tegelijkertijd in ontelbare werkelijkheden leeft.

Wij zien dat velen van jullie zich veelvoudige expressies van jullie Multidimensionale ZELF herinneren. Daarom, zal ik jullie ondersteunen bij het je herinneren van jullie ZELF in een hogere dimensionale werkelijkheid. In dit geval, zal het de werkelijkheid van de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde zijn.

* Dirigeer jouw intentie en aandacht naar de hogere frequentie expressie van      jouw Multidimensionale ZELF die op de Nieuwe Aarde leeft.

* Deze vijfde dimensionale ervaring van ZELF is zeer gelijk aan het ZELF die      jij in jouw huidige incarnatie bent.

* Sta jezelf toe je voor te stellen dat je een bezoek brengt aan en/of op de        Nieuwe Aarde leeft.

* Geef jezelf over aan jouw verbeelding zodat je kunt geloven dat deze              vijfdimensionale persoon JIJ is.

* Je hoeft niet een opeenvolgend proces te volgen, aangezien je slechts jouw    dominante staat van bewustzijn in/naar een hogere frequentie van jouw          Multidimensionale ZELF verschuift.

* Wanneer je eenmaal jouw waarneming van ZELF verschoven hebt naar jouw    vijfdimensionale expressie, heb je automatisch de tijd verlaten. Tijd, zoals      jullie het kennen, bestaat niet in een vijfdimensionale resonantie van            werkelijkheid.

* Alles dat je moet doen is geloven dat jij dat ZELF bent.

* Zie dat ZELF voor je en transporteer de primaire focus van jouw bewustzijn      naar jouw ZELF op de Nieuwe Aarde.

* Denk dat je in de vijfde dimensie bent, en gebruik jouw liefdevolle emoties      om met jouw ZELF binnenin die werkelijkheid te versmelten.

* Vertrouw erop dat jouw verbeelding jouw vijfdimensionale gedachte is, en        herinner je dat jouw gedachten en emoties jouw werkelijkheid creëren.

Weet dat het een tijdje kan duren voor jouw driedimensionale denken om zich te herinneren hoe deze frequentie van werkelijkheid waar te nemen. Daarom, geef je over aan deze "verbeelde ervaring" zodat het binnenin jouw bewustzijn vorm aan kan nemen.

Velen van jullie hebben het hologram van de 3D Aarde al verlaten en zijn overgegaan in/naar deze hogere expressie van jullie ZELF, maar jullie zijn je niet bewust van deze verschuiving omdat jullie denken nog steeds driedimensionaal is. Vandaar dat, jullie bewustzijn feitelijk vijfdimensionaal is, maar jullie denken is nog steeds driedimensionaal. Nochtans, zijn jullie tamelijk gelukkig over de ontelbare manieren waarop jullie wereld aan het veranderen is.

Diegenen van jullie die de openers zijn van de portalen in/naar de hogere expressies van Gaia zijn zich bewust van hun overgang. Jullie herinneren jullie meditaties en betekenisvolle intenties richting het uitlijnen van jullie bewustzijn met de hogere frequenties van energie om Gaia te ondersteunen bij haar overgang. Daarom, wachten jullie actief op de vrijgeving van de vele ingeperkte patenten. Jullie zijn je bewust van de grote toename in UFO waarnemingen en wachten energiek op de landingen om te beginnen. Jullie weten ook dat deze landingen alleen waarneembaar zullen zijn met betrekking tot diegenen die kunnen accepteren en geloven dat de landingen echt waren.

Vele mensen wandelen aan jullie zijde die zich volledig onbewust zijn van deze veranderingen. Hun lichaam resoneerde met de uitbreidende frequenties van Gaia, maar hun denken is nog steeds aangesloten op de beperkingen van de derde dimensie. Deze mensen hebben jullie hulp nodig. Als zij hun bewustzijn niet uit kunnen lijnen met de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde, zullen zij niet in staat zijn om in deze frequentie van de Aarde te blijven. Deze mensen zijn liefdevol en vriendelijk. Anders zouden zij niet kunnen resoneren met deze werkelijkheid. Nochtans, zit hun denken nog steeds verstrikt in de geloven van een werkelijkheid die geëindigd is. Jullie kunnen vriendelijk met deze mensen praten en hen vertellen wat er gaande is.

**** 

Welnu, houd deze tijdlijn in jouw bewustzijn vast, en keer terug naar de overblijfselen van jullie derde dimensionale werkelijkheid. Voel hoe uitgeput je bent met die lage frequentie van de derde dimensionale werkelijkheid. Herinner je dat je gereed bent om terug te keren (en al teruggekeerd bent) naar een hogere expressie van jouw ZELF. Echter, jij vraagt je nog steeds af hoe zich dat voor zal doen, en dat jij je dit afvraagt creëert twijfel. Deze twijfel verlaagd jouw bewustzijn, en je bent niet langer in staat om de Nieuwe Aarde rondom jou heen waar te nemen.

Daarom, laat het concept van de tijd uit jouw besef los en leef alleen in het NU. Binnenin het NU is er geen toekomst om naartoe te gaan en geen verleden die jouw weg belemmerd heeft. Binnenin het NU, ben jij jouw ZELF in jouw dagelijkse leven. Derhalve, herinner je te ontspannen in ieder moment dat jij aan het ervaren bent terwijl je doorgaat jou driedimensionale denken los te laten.

Laat de concepten van het hoe, wanneer en waar los. Geef je over aan jouw verwarring. Geef je over aan jouw verlangens. Geef je over aan jouw uitputting, en geef je over aan jouw denken. Laat de tijdsgebonden oorzaak-en-gevolg werkelijkheid los die te klein voor jou geworden is. Voel jouw ZELF en BEN jouw ware, Multidimensionale ZELF NU.

JIJ bent/JULLIE zijn de Nieuwe Aarde!


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/