Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 juni 2013

De Terugkeer van de Meesters Deel 1 + 2 Steve Beckow 31 mei 2013


De Terugkeer van de Meesters 

Deel 1 

Steve Beckow 31 mei 2013


Steve Beckow:  
Lord Maitreya’s aankondiging die wordt uitgezonden op 3 juni bij Een Uur Met Een Engel zegt dat hij hier is en dat hij in het openbaar zal verschijnen, later deze zomer, dit is bijna een duidelijke aanwijzing dat het gebeuren dat bekend staat als "De Terugkeer van de Meesters” bijna bij ons is, zoals het waarschijnlijk kan of zal zijn.
We hoorden dat Sanat Kumara, de planetaire logos de Terugkeer van de Meesters aankondigde bij  Een Uur met Een Engel op 28 mei. Bij die gelegenheid sprak hij ook over ons eigen meesterschap en onze terugkeer als meesters die wij zijn als sterrenzaden, als we eenmaal zijn opgestegen. En deze gebeurtenissen zijn werkelijk van grote betekenis, en hier is die uitwisseling in zijn geheel:
Sanat Kumara:  Nu, er zijn diverse meesters, specifiek Jezus Sananda en St. Germain, Lao Tzu, St. Franciscus, St. Claire (Clara?) zoals jullie weten, (1) die ook zeer betrokken zijn bij dit her-ontwakingsproces…. (de nummers staan voor de Engelse teksten bij de voetnoten onder)

Steve Beckow: Maar net voordat u bij uw [round-up].. ..komt, kunt u wat specifieker zijn, over wie de meesters zijn die hier zijn? Omdat ik zelf weet van de serafim die al in incarnatie zijn, ik weet van de elohim, ik weet van de leiders van enige planetaire hoge raden die hier zijn, ik weet van profeten. Dus kunt u wat meer in detail vertellen of met specifieken wie de mensen zijn die gekomen zijn om deel te nemen aan de Ascentie prestatie, alstublieft?  Nu, ik begrijp ook dat als ik zeg dat enkele… .
S.K: Namen, er zijn er die niet bekend willen zijn, en dat is soms geen aspect [van hun incarnatie], maar een uitdrukking van hun wezen.
Alle apostelen zoals jullie die kennen, zijn al op de planeet, net zo als de meeste van de discipelen die met Jezus gewandeld hebben, inclusief zijn familie – nee, uitgezonderd de moeder natuurlijk, en uitgezonderd Jophiël [die als Jozef incarneerde]… Saul/Paulus, Mohammed – in aspect of in uitdrukking; Mozes, Abraham, de meeste oude profeten, zoals jullie ze kennen; vele van hen waarvan jullie denken wat oosterse wezens  zijn –  Djwhal Khul, St. Germain komen erbij en gaan in en uit aspect; Kuthumi, Maitreya – in en uit, niet volledig verankerd nog. Er is een nieuwe Boeddha reeds geboren, en al aan het werk, op zijn plek. De Blauwe Tara, Groene Tara. Een aspect of een uitdrukking van Quan Yin. Dus dezen zijn al aanwezig op de planeet.
Steve Beckow:  En de rest van ons, zogezegd, heb ik horen zeggen, dat we allemaal meester  individuen zijn. Wat wordt er specifiek bedoeld met dat "we meestervolle individuen zijn”?  Is de rest van ons ook Ascentie meester, of wie zijn wij?
SK: Jullie zijn jezelf. En ik zeg dat omdat jullie in feite in jezelf de volheid en de waarheid  onderschatten van wie jullie zijn. (2)
Steve: In deze serie artikelen wil ik ons voorbereiden op Maitreya’s interview op maandag 3 juni 2013, door er naar te kijken wat onze bronnen gezegd hebben over de Terugkeer van de Meesters.
In 2008 her-verzekerde SaLuSa ons dat "we weten dat de taken die voor ons liggen, formidabel zijn maar waar het jullie spirituele kennis betreft, zullen de Meesters terugkeren naar de Aarde om jullie de waarheid te brengen. Ze zullen jullie ook vertellen wat er voor jullie ligt en hoe de keus altijd aan jullie is over welke richting jullie opgaan.” (3)
"Lang voordat de Meesters terug gaan keren naar de Aarde, en met degenen hier al zijn, zullen ze veilig stellen dat de valse leringen en historische verslagen worden gecorrigeerd of verwijderd. De waarheid is niet alleen iets wat in jullie opschrijvingen geschreven staat maar een energie die andere mensen optilt en ze naar een werkelijk begrip brengt.” (4)
"Als de Meesters terugkeren zullen jullie veel meer leren over de hogere dimensies en hoe jullie je zullen moeten aanpassen aan de benodigdheden die nodig zijn om daarin te leven.”(5)
Hij wees ook op de Terugkeer van de Meesters bij veel andere gelegenheden.
"De Meesters… ze wachten in gereedheid om naar de Aarde terug te keren. Jullie kunnen zeggen dat de grote kanonnen wachten om te verschijnen aan jullie en dat is juist, omdat de waarheid beter zal klinken en meer acceptabel zal zijn als die van hen komen die jullie kennen. Jezus en veel Engel Wezens zoals Aartsengel Michaël zal jullie dat vertellen en hun woorden zullen een machtige energie dragen die je geen twijfel zal geven dat ze bij jullie komen met Liefde en Licht.”(6) Sommigen zijn er al.
"De Meesters zijn aan het terugkomen en sommigen zijn al in incarnatie en voeren hun werk uit om zoveel mogelijk zielen in het Licht te brengen. Jullie hebben jullie ideeën over wie jullie zijn maar voor de tijd  die er is, geven ze er de voorkeur aan om onaangekondigd te werken. Maar als eenmaal de grote veranderingen voltooid zijn zullen er enige Meesters zijn die terugkeren als namen in hun eigen recht(rechtmatig met hun eigen namen).
"St. Germain die zo nauw verbonden is met jullie evolutie, is altijd gekomen en gegaan zoals hij dat wil en hij zal zeker zichzelf aan jullie bekend maken.” (7)  
Na de Discloure (Onthulling) die "onderweg is”  zoals jullie weten van Aartsengel Michaël, (8) zullen ze zich zelf verklaren deel te zijn van de algemene onthullingen.
"De Meesters  van Wijsheid” …. zullen naar de Aarde komen. Inderdaad zullen sommigen al bij jullie aan het wachten zijn op hun gelegenheid om te onthullen wie ze zijn en dat ze de mensen dienen.” (9)
Aartsengel Michaël via Debbie Erasmus zegt dat er een golf van wegwijzers zal komen met de Meesters mee. Deze wegwijzers zullen bij degenen zijn die al eerder zijn opgestegen – wat ik noem "de vroege omhoog stijgers” 
"Jullie staan nu serieus op de cusp (hoek/rand) van Ascentie bij de opening van het 12.12.12 portaal . Dit portaal betekent de start van het Ascentie proces omdat daarmee een golf van Wegwijzers komen zal die alle hoeken van de Aarde zal infiltreren die degenen die bedoeld zijn om op te stijgen, hun weg zullen tonen naar Ascentie.
"Deze Wegwijzers zijn mensen van een hoog bewustzijn en met een hoog niveau van begrip over hoe Ascentie werkt. Deze mensen houden een buitengewoon hoog Licht quotiënt vast op de Planeet en ze zijn belangrijk om in deze tijd Gaia en haar volkeren te helpen opstijgen.
"Jullie zullen deze Wegwijzers kennen als ze tussen jullie in zijn door hun aanwezigheid. Ik zeg dit omdat het onmogelijk zal zijn om te doen alsof ze er niet zijn. Ze zullen een bevelvoerende tegenwoordigheid hebben die jullie dwingen/verplichten tot luisteren wat ze hebben te zeggen. Ze komen in onvoorwaardelijke liefde en zullen met woorden tot jullie spreken die jullie makkelijk begrijpen.” (10)
De Terugkeer van de Meesters is een van de belangrijke gebeurtenissen in onze Ascentie. Ze zullen de acceptatie verzachten van de Aarde voor onze sterrenfamilie, de volgers van verschillende godsdiensten herverzekeren dat Ascentie legitiem is en bijna bij ons, en waken over de opbouw van een nieuwe gemeenschap.
Wij zijn het die deze nieuwe sociëteit gaan opbouwen. En ze hebben duidelijk geen bedoelingen om ook maar enigszins te dicteren hoe die nieuwe sociëteit eruit gaat zien of de blijdschap van ons afnemen om die op te bouwen.  Het wordt aan ons overgelaten hoe de  vorm wordt. Maar zij zijn beschikbaar als mentor en leiden ons als dat nodig is.
Morgen zullen we naar de geschiedenis kijken van het gesprek over de terugkeer van de meesters en bij volgende delen van die serie zullen we naar de impact kijken van hun terugkeer op de spiritualiteit en de godsdienst en onze rol als wegwijzers erin en ook als terugkerende meesters.  
(Voortgezet in  Deel   2 Part 2.)
Voetnoten
(1) "St. Francis Reveals at Least One of His Later Lives: As Mohandas Gandhi,”http://goldenageofgaia.com/the-2012-scenario/the-masters-return/st-francis-reveals-at-least-one-of-his-later-lives-as-mohandas-gandhi/To listen to the masters collectively, see Wes Annac’s article today: "The Ascended Masters – You’ll Find the Mastery We’re Known For,” channeled through Wes Annac, 30 May, 2013 at http://goldenageofgaia.com/2013/05/wes-annac-the-ascended-masters-youll-find-the-mastery-were-known-for/
(2) "Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, athttp://goldenageofgaia.com/2013/05/sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/
(4) SaLuSa, Aug. 27, 2012.
(5) SaLuSa, April 2, 2012.
(6) SaLuSa, March 22, 2010.
(7) SaLuSa, Feb. 8, 2010.
(8) Reading with Archangel Michael and Steve Beckow through Linda Dillon, May 29, 2013.
(9) SaLuSa, Jan. 22, 2010.
(10)  "Archangel Michael to Susan S. on Why Different Accounts of Ascension Disagree,”  through Linda Dillon, Oct. 30, 2011, at http://goldenageofgaia.com/the-2012-scenario/what-role-are-the-angels-playing/archangel-michael-to-susan-s-on-why-different-accounts-of-ascension-disagree/De Terugkeer van de Meesters

Deel 2

Steve Beckow / Juni 2013

  

Er is een levendige discussie geweest bij de communicators over het leven na dit leven en dat gaat terug naar het jaar 1870, over het gebeuren zoals de Terugkeer van de Meesters. Soms werd dat opgenomen bij de gesprekken van de Tweede Komst. Dat komt van hoger-dimensionale wezens en van gewone mensen die net waren gestorven en nog met hun geliefden communiceerden of met hun vroegere lezers.
Ik kan die discussies terugnemen zo ver als 1870 toen "Imperator” sprak, het pseudoniem dat werd aangenomen door de profeet Malachia via Reverend Stainton Moses. Hij sprak over de komende Terugkeer van de Meesters naar de Aarde.
"Christus is naar de sferen van Contemplatie gegaan;  (1) maar Hij kan zelf terugkeren als ons werk gedaan is. Maar dit moet bereikt zijn voordat de oogst zal komen maar de tijd van zaaien en groeien zal langdurig zijn.
"U weet niet hoe groot het werk is dat gedaan wordt;  hoe enorm het zicht is dat zal worden geopend. Nooit eerder is er zoveel Goddelijke Liefde uitgestort als nu. Stille invloeden zijn aan het werk in het denken van de mensen. Over de hele wereld worden ze geprepareerd om de leringen te ontvangen die we jullie hierbij geven.
"Zou het nodig zijn voor het verdergaan van de missie, dan zullen andere grote Intelligenties terugkeren, en hun magnetische kracht meebrengen om op de aarde te zijn. Op dit moment is het nog niet nodig omdat het werk al verder gaat.” (2)
Bij een andere gelegenheid beschreef Imperator zijn werk dat hoort bij de spirituele terugkeer van de Christus.
Imperator: Ik heb eerder gezegd dat ik  mijn missie heb gekregen en dat ik in mijn werk wordt beïnvloed door een spirit die voorbij de sferen is gegaan van werk in de hogere hemel van contemplatie. Jezus Christus is nu Zijn plannen aan het regelen voor de verzameling van Zijn volk maar ook voor de zuivering van de onjuiste geloven die in het verleden werden op  gestapeld.
Stainton Moses:  Ik heb daar iets van gehoord door andere bronnen. Is dit dan de terugkeer van de Christus?
Im: Het is de spirituele terugkeer. Er zal geen stoffelijke terugkeer zijn zoals waar de mensen van gedroomd hebben. Dit zal de terugkeer naar Zijn volk zijn, door de stem van Zijn Boodschappers die spreekt tot degenen wier oren open staan, zelfs toen Hij Zelf zei: "Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen; hij die in staat is tot ontvangen, laat hem ontvangen.”
Stainton: Komt deze boodschap naar velen?
Im: Ja, aan velen wordt het bekend gemaakt dat God nu speciaal de mens beïnvloed in deze belangrijke tijd. We mogen niet meer zeggen. (3)
Nadat Imperator, de spirit communicator John Heslop, een bewoner van de Christus Sfeer, een hoog spirit niveau, zinspeelde op de rol van engelen die de geboorte van de nieuwe wereld zullen spelen in een communicatie rond 1912: 
"Engelwezens helpen bij de geboorte en ontwikkeling van die nieuwe werelden. Ze bouwen de nodige condities op voor de uiteindelijke productie van leven, want dit proces kan nog miljoenen jaren nodig hebben. Eerst worden alleen de laagste vormen geproduceerd. Geleidelijk gaan die in capaciteit omhoog totdat de wereld klaar is voor de hoogste intelligenties.
"Het was zo in jullie wereld en de engelen werken nog steeds, omdat zij er geweest zijn sedert het begin. Pas geleden zijn ze verder gegaan en doen hoger werk. Als ras zullen jullie opstijgen, totdat dit in waarheid voor jullie een nieuwe haven en een nieuwe aarde wordt, waarin gerechtigheid woont.” (4)
Ik word ertoe gebracht te geloven dat er belangrijke aantallen engelen aanwezig zijn die heden op Aarde zijn geïncarneerd.  Het lijkt dat elke dag we over meer mensen weten in het stoffelijke lichaam die engelenachtergrond hebben (in feite zeggen sommigen dat we dat allemaal hebben.)
In een tweede boek, voorspelde Heslop dat de terugkeer van Christus vergezeld wordt door legioenen engelen.
"Wees niet bang voor de huidige condities van slechtheid en onrust, de Christus komt, en dan zal alles op zijn rechtmatige plek vallen. De Christus komt! Laat de hele Aarde voor Hem stil zijn!”
"Voor hen die de Spirituele visie hebben verkregen is hij reeds zichtbaar en vanuit elk deel van de wereld zullen ze Hem begroeten en kwaad en kwaaddoeners zullen wegvluchten uit het Licht van zijn Aanwezigheid. Dan zal Hij op Aarde regeren in Rechtvaardigheid en Waarheid.
"Bid voortdurend dat de dag van Zijn Komst verhaast kan worden want ook wij hier werken  voor dat einde. De vreugde en de glorie van de Regering van Vrede zal ver te buiten gaan aan iets dat je je nauwelijks kunt voorstellen.
"Maar, ik kan jullie niet vertellen hoe zwaar ons werk nu is; er zijn zo vele kwade krachten over jullie hele wereld die moeten worden tegengegaan of getransmuteerd. Het is een overgangstijd van vitaal moment voor iedereen die op aarde woont en voor de vele lagen en sferen die erop zijn.
"Legioenen Engelen hebben dienst om dit op te tillen en te zuiveren zodat de Christus kan komen en in jullie midden kan regeren. Houd je geloof sterk bij de Tweede Komst van de Christus.”(5)
De Terugkeer van de Meesters, is in mijn opinie het gebeuren dat correspondeert met de Tweede Komst. Een vriend van Heslops’vrouw, "Stella” werkte ook voor de Tweede Komst vanuit de andere kant van het leven:  
"Mijn speciale werk nu op Aarde is om de weg te helpen voorbereiden voor de Komst, van opnieuw de Christus en Zijn Regering van Vrede en Liefde, want Hij komt en jullie allemaal helpen om de condities te maken die nodig zijn voor Zijn ontvangst.
"Hij is nooit ver weg van de ziel die van Hem houdt en aan hen laat Hij vaak Zichzelf zien. maar waar jullie naar verlangen is – zijn Zichtbaarheid aan iedereen – zodat iedereen het zal moeten zien en Hem erkennen. Als de tijd rijp is, gebeurt dat ook, want nooit heeft de Aarde hem zo nodig gehad als nu. Dit is ‘het einde der tijden’ waarover werd gesproken in het Nieuwe Testament, dus bid en bid dat deze dagen korter kunnen worden, omdat ook wij hier voor jullie bidden.” (6)
Melchisedek vertelde ons een tijd geleden dit:   "Dit zijn de eindtijden die vele keren geprofiteerd werden in vele eeuwen in het verleden en nu zijn die tijden bij jullie. Jullie die dit lezen zijn Degenen die hier wilden zijn om het Licht te verankeren op de Planeet in voorbereiding voor deze tijd.”(7) 
De spirit gids die bekend staat als White Eagle gaf een terloopse verwijzing naar de spirituele hiërarchie om naar de Aarde terug te keren. De spirituele hiërarchie staat ook bekend als de Witte Broederschap en is een synoniem voor de opgestegen meesters. 
"Een snelle ontwikkeling vindt nu plaats, alhoewel de mens zich er grotendeels onbewust van kan zijn. Over een kleine tijd zal het menselijke ras worden opgetild door eigen inspanning en de inspanning van de [spirit]  hiërarchieën .
"Er is ook grote spirituele activiteit in de buitenste ruimte, een penetratie van de nevels van de Aarde door het engelen leven. De mens moet leren ontvankelijk te zijn voor deze stralingen vanuit de buitenste ruimte. Hij moet zichzelf prepareren door zachtaardige, goede gedachten, en door alles dat wreed, onbetamelijk, ongoddelijk is, op te ruimen, om bezoekers, stoffelijk, etherisch en spiritueel, vanuit andere werelden te ontvangen.
"Meer hierover moet bewust worden niet alleen over het leven in de buitenste ruimte en op andere planeten, maar ook van het bewuste leven in de hele natuur, en zijn eigen relatie ermee in ieder koninkrijk.”( 8)
De spirit die bekend staat als Silver Birch (Zilverberk) liet ook zijn besef zien van de terugkeer van de Meesters. Hij begon door over een "nieuwe dispensatie” te bespreken. "Als Spirit een nieuwe dispensatie brengt, zal er een revolutie zijn die machtiger is dan alle revoluties van oorlog en bloed.
"Dit zal een revolutie zijn van de ziel, en over de hele wereld, zullen de mensen claimen wat hun gepaste recht is - het recht om de volle vrijheden te genieten van spirit. Weg zal elke beperking zijn die ketenen op hen legt.” (9)
Er is veel werk te doen voor de goddelijke kracht. "In alle landen [van de Aarde] zal de machtige kracht gevoeld worden van spirit, want er is heel veel werk te doen om het egoïsme en de onwetendheid van jullie wereld tegen te gaan…  En overvloed aan werkers is gekomen  om hun lpaats in te nemen naast jullie…. Als je nu denkt aan degenen van wie je de namen kent, probeer je dan te realiseren al de talloze mensen van het onbekende, die zonder enige wens om gekend of erkend te worden, die hun kracht geven om te worden gebruikt.” (10)
 (Continued in Part 3.)    3 en 4 volgen.