Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 10 oktober 2012

Steve Rother & de Groep oktober 2012 Ontwaak het Kind.


Ontwaak het Kind

Geschreven Door: Steve Rother
Oktober 2012

Groeten van Thuis. Wij spreken vandaag tot jullie omdat jullie op de rand van een afgrond staan; jullie staan op de drempel van een energiegolf dat elk stukje leven op Aarde zal veranderen. Jullie waren je bewust dat dit zou komen en jullie hebben kansen geschapen om dit nieuwe licht dat nu op Aarde indaalt te ervaren.

Die golf is hier als gevolg van jullie wens om dit mee te maken. Jullie beginnen een nieuwe werkelijkheid voor je zelf te scheppen om meer geautoriseerd te worden, om te leven zoals jullie Thuis zouden leven. Dit is een van die reizen waar een ieder van jullie aan begint, het is al begonnen, je zit er midden in.

Ons eigen verhaal scheppen.
Wij hebben hier eerder al over gesproken om wat zaadjes te planten. Nu zijn die zaadjes gegroeid, ze zijn ontloken en dragen hun eigen fruit. Nu tillen we dat naar een ander niveau en we leggen de positie/status uit van het pretenderen dat je mens bent.
Toen je werd geboren droeg een ieder van jullie herinneringen van Thuis, sterke herinneringen aan wie je werkelijk bent en het pad dat je ziel zou reizen. Jullie herinnerden je je eigen plannen die je voor jezelf hebt gepland ook al vergat je ze zodra je ging doen alsof je mens bent. Dat was jullie taak als kind om rond te kijken en iedereen die ouder was te evenaren of naar de kroon te steken.

Door dit te doen creëerden jullie de eerste versie van je verhaal. Weet je nog dat we over jullie verhaal spraken? Iedereen heeft zijn/haar eigen persoonlijke verhaal en dat willen we nu onder je aandacht brengen. Het is jullie perceptie van je zelf die dat verhaal schept en het houdt niet van verandering. Dus het is jullie verhaal dat de meeste groeipijnen kan ervaren terwijl je van het ene naar het andere niveau verhuist.

Wat is jullie verhaal en wat betekent het? Je bent allergisch voor de regeltjes in het leven, en toch zeggen wij je dat jullie allemaal je eigen set regels hebt met betrekking tot de verwachtingen die je koestert van de wereld om je heen. Je hebt regels voor de mensen die je wereld binnen komen, je vrienden, familie en medewerkers.
Hoe zijn die regels er uit? Nu, als een van die mensen op je af kwam en je zomaar in het gezicht sloeg, zou dat je regels geweld aan doen. Wat verwachten jullie van mensen? We vragen je daar naar te kijken. Als jullie je ogen open doen, wat zoek je dan en wat zou je dan net zo vrij laten zijn als het kind dat je eens was? Je hebt je eigen verhaal gemaakt, dat was erg belangrijk om vertrouwen te verkrijgen.
Wij weten dat het typerend is voor mensen om alles te leren via herhalingen, toch worden herhalingen hun eigen valkuil. Zelfs als succes een herhaling wordt, weerhoudt die herhaling jullie van het waarnemen van nog grotere successen die net buiten het bereik van je eigen overtuigingen liggen.
De Golf en het Verhaal.
Welnu, de energiegolf komt eraan en het zuivert de planeet en elke levende geest op Aarde. Plotseling zul je merken dat je geen behoefte meer hebt aan het verhaal zoals het ooit voor je werkte. Wij hopen dat jullie je bewust worden van je verhaal, want dit is alles wat een schepper nodig heeft om bewust te worden.
De grootste uitdaging die jullie op Aarde hebben is de volkomen vrije keus waarmee je het vermogen hebt aan jezelf te twijfelen. Wat zijn dat interessante regels voor de Aarde – een schepper kan zijn eigen scheppingen op het gezicht slaan en hen aan zichzelf doen twijfelen. Hoe interessant is dat? Wij hebben er nooit aan een dergelijke regel gedacht, jullie wel.
En wat zijn de andere regels in jullie leven? Wat verwachten jullie van mensen?
Besef dat het niet verkeerd is om regels te hebben. We vragen jullie gewoon je bewust te worden van je eigen verhaal en de regels. Veel van die regels of de omstandigheden van je verhaal zullen veranderen omdat jullie van het ene naar het volgende niveau gaan.
Jullie hebben het al zien gebeuren, want verschillende aanpassingen zijn gemaakt en jullie staan nu aan het voorportaal van deze energiegolf. Jullie hebben ene krachtgolf gecreëerd die dat wat jullie oorspronkelijk hebben verwacht overstijgt.

Dat komt omdat zovele van jullie ontwaken uit de droom.
Ja, er werd gesuggereerd dat slechts 5% van de mensen op Aarde thans jullie overtuiging delen, maar wij zeggen dat dit percentage nergens op sloeg. Meer dan 80% mensen delen jullie mening tot zekere hoogte. Jullie zijn als menselijke wezens meer verenigd dan je denkt. Het zijn alleen jullie verhalen die jullie van elkaar vervreemden.
Jullie verhalen zorgen ervoor dat jullie doen alsof je afgescheiden bent en in onenigheid leeft. Het wordt afgespeeld op het grote filmdoek van de Aarde en eindigt in een oorlog waarvan niemand iets begrijpt. Het gebeurt alsmaar weer. Nu zijn jullie aan het roer en jullie zijn verantwoordelijk voor jezelf. Wij vragen jullie dit te overwegen wanneer je aan een stel nieuwe regels begint, als je een nieuw verhaal schrijft dat een geautoriseerd mens past.
Het gebruik van Harmonische Resonantie.
Wij hebben op deze planeet met harmonie gewerkt en vele van Julie zullen de kunst van Harmonische Resonantie tamelijk nuttig vinden in de toekomst. Harmonische Resonantie is een erg simpel concept: harmonie is een extensie van jullie zelf en het maakt dat je verder in het Universum om je heen kunt reiken. Jullie verhalen zorgen behoorlijk vaak voor disharmonie en daardoor verliezen jullie Harmonische Resonantie met het Universum dat je omgeeft.

Dat gebeurt als jullie wereld erg klein wordt, en omdat die niet helemaal aan je verwachtingen voldoet is er disharmonie, waardoor jullie problemen hebben in de communicatie met de Wezens van Thuis. Jullie dragen nu twee wezens in je fysieke voertuig. Jullie dragen de Geest van Thuis die absoluut zuiver is, het aspect van god dat je hebt is je unieke expressie en je bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
 
Maar jullie dragen ook het aspect dat je meedroeg sinds je kindertijd; je verhaal of het idee dat je van je zelf hebt. Begrijp alsjeblieft dat het verhaal een noodzakelijk deel op Aarde is, want niemand van jullie had het vertrouwen op naar voren te komen en op te staan met je eigen deel van de puzzel zonder verhaal.
Hoewel die verhalen je tot hier gebracht hebben, moeten ze nu aangepast worden om je naar het volgende niveau te brengen. Ze waren er alleen maar om jullie het vertrouwen, de energie en ondersteuning te geven die jullie energetisch nodig hadden om je rol in het Spel te spelen. Dat is wat er nu gaande is en veel mensen zeggen: "Ik weet nog steeds niet wat ik hier kom doen.

Ik denk dat ik een normaal mens ben die z’n dagelijkse ding doet. Ik speel echt niet een of andere belangrijke rol.”
Jullie zouden niet verder bezijden de waarheid kunnen zijn, geliefden. Dit is een heel grote puzzel van het herscheppen van wat jullie hemel noemen en wat wij.
Thuis noemen. Het bestaat momenteel niet op Aarde behalve in de herinneringen van jullie geest. 


Zou het niet verbazingwekkend zijn als de volgende stap van de mensheid en de evolutie elk aspect van je wezen zou integreren in plaats van het enige aspect waarvan je gelooft dat je naar voren moet laten komen? Vergun het ons dit iets nader te verklaren.
Wat zijn de regels van je verhaal?
Staan jullie niet elke morgen op? Gaan jullie niet voor de spiegel staan om je haar te kammen en je op de dag voor te bereiden met verf, deodorant en andere voorbereidingen om het spel te spelen waarin jullie pretenderen mensen te zijn… tegen over een ander mens?
Maakt dat geen deel uit van de regels waar jullie elke dag mee spelen? Gaan jullie ook wel eens het huis uit zonder make-up? Mooi! Wij hopen dat jullie de regels versoepelen, maar het zijn jullie regels en ze zijn niet verkeerd, lieverds.
Ze zijn gewoonweg van jullie en alles wat wij jullie vragen is je bewust te worden van die regels, want ze hebben jullie leven meer gevormd dan je ooit zult weten.
Wordt bewust van die regels en besef wat je verwacht zodra jullie je ogen openen. Jullie beginnen te ontdekken dat jullie scheppers zijn op niveaus die jullie vroeger niet begrepen. Wanneer jullie je ogen openen, geliefden, creëren jullie in zekere zin alles wat je voor je ziet.

Wat jullie zien is in vele opzichten je eigen prachtige weerspiegeling. Jullie creëren dat niet, maar ze ontwaken (worden alert) als ze waargenomen, en door jullie opgeroepen worden om je zelf met die creaties in harmonie brengen. Vergelijk het maar met het afstemmen op een enkele radiozender. Alle zenders zijn optioneel, en toch stemmen jullie op die ene zender af.
Dus, wat is de grootste harmonie die jullie kunnen integreren in je nieuwe verhalen? Wij vragen je eerst binnenin uit te kijken naar verwarde of dissonante energieën en dan elke kans te nemen om naar de oorzaak van die… wij noemen ze energie hindernissen.
Hoe ziet een energie hindernis eruit? Stel je voor dat de telefoon gaat en je pakt hem op. Er is iemand aan de lijn en jullie hebben een gesprek dat je absoluut niet leuk vindt. Je hangt op en je zit met een energie hindernis. Er was iets niet helemaal afgerond.
Onderzoek je verwachtingen en hoe die verwachtingen in jouw verhaal passen. Welke verwachtingen werden in dat telefoongesprek niet vervuld? Wat verwachte je dat niet gebeurde, en hoe past dat in je overtuigingen? Weten jullie wat er gebeurt als een schepper zijn of haar overtuigingen onderzoekt? Hij of zij begint te creëren op alle nieuwe niveaus als bewuste scheppers.
Ontwaak het Kind.
Wij vragen jullie het kind te laten ontwaken want jullie bevinden je op een zeer kritiek tijdsgewricht. Jullie beschikken over opties met betrekking tot hoe deze energiegolf geaccepteerd zal worden.
Vele van jullie hebben de veranderingen al gevoeld die zich nu voor jullie op allerlei manieren voordoen. Sommige onder jullie zijn alleen maar de baan kwijt waar ze zich veilig en comfortabel waanden om een nieuw leven te beginnen.
Anderen zagen zich zelf geconfronteerd met hun eigen talenten voor lesgeven en healing, hoewel ze nooit gedacht hadden dat ze het konden. 

Jullie beginnen te ontwaken uit de droom van het massa bewustzijn, geliefden.

Dit overkomt iedere ziel en geest die pretendeert mens te zijn. Jullie zullen echt aanpassingen moeten maken in je overtuigingen en regels om te zien hoe die voltooid zullen worden en hoe het voor jullie zal uitpakken.
Onlangs was er een channeling over bloot rondrennen en dat raakte een aspect van het kind in jullie allemaal omdat het totale vrijheid impliceert. Er waren toen geen overtuigingen en verwachtingen, want jullie speelden gewoon je Zelf. Jullie kunnen terug naar dat kinderlijke gedrag zonder je kennis en wijsheid kwijt te raken.

Er is een aspect van jullie dat ongelooflijk opgewonden wordt als je de geest krijgt, wanneer je iets creatiefs doet waar je van houdt. Dat is de geest die doorkomt (channelt), en wij zeggen jullie dat er miljarden geesten er op wachten bij de eerste de beste gelegenheid binnen te springen.

Jullie maken die keuzes zelf, maar jullie groeien met de snelheid van liefde en dat is aanmerkelijk sneller dat de snelheid van het licht. De ganse mensheid evolueert nu op een ongelooflijke snelheid. Het is mooi om waar te nemen en grappig om te zien.
Maar vele van jullie ervaren wat jullie problemen of uitdagingen zouden noemen, en ze hebben allemaal met je eigen verhaal van doen. Wij v ragen jullie dat verhaal te herkennen en in eigendom te nemen. Tracht er geen oordeel op te zetten net zoals je zou doen bij een boek dat iemand anders heeft geschreven. Dit is jouw verhaal en het staat te dichtbij om er over te oordelen. God oordeelt nimmer over het Zelf.
Gewoon ZIJN, dat is waarmee we jullie graag naar voren zien komen. Jullie wisten voor je geboorte dat je, ongeacht wat er op je pad kwam, een zeer belangrijke lichtstraal naar de Aarde moest brengen, en het was de missie ven je geest voor het verblijf op deze planeet. Julie staan nu vlak voor die missie en sommige onder jullie weten al waar die Lichtstraal is.
Misschien koester je die straal al door les te geven of door het licht op diverse manieren rondom je te spreiden. Sommige onder jullie denken dat jullie geen leraren zijn en dat jullie er gewoon zijn om energie op een andere manier vast te houden. Wij zeggen jullie, geliefden, dat jullie je plek op Aarde hebben gekozen in overeenstemming met je vertrouwen en met wie je denkt dat je echt bent.
Wij vragen jullie je overtuigingen op dat gebied te onderzoeken terwijl je op het pad van licht voort gaat. De hele mensheid neemt die stappen nu en het zullen zevenmijlslaarzen zijn voor ieder mens.
Bewuste Evolutie / Thuis met een hoofdletter ´T´.
Er zijn vele planeten die geëvolueerd zijn gelijk de Aarde, maar niet één van die planeten heeft dit bewust gedaan. Jullie gaan niet uit je lichaam als je die volgende stap maakt. Jullie doen het gewoon Hier & Nu, dat impliceert enorme veranderingen die je bevattingsvermogen van dit moment te boven gaan. Weet dat jullie er klaar voor zijn; de menshei is er klaar voor en dat ontbrak tot nu toe.
Het was niet eens zo lang geleden dat een grote verschuiving van deze energie indaalde en zich op deze planeet trachtte te verankeren, wat een geweldige golf van angst teweeg bracht.


Angst is vaak het gevolg als waarheid te vroeg geopenbaard wordt. Mensen reageren gewoonlijk met angst op zaken die ze niet begrijpen, en dat vond plaats rond het jaar 2000. Het is magisch om te zien wat jullie doen en wij hopen dat jullie het ook kunnen zien. Want als je die magie integreert in je overtuigingen en verwachtingen, zul je overtuigend creëren wat je verwacht. 


Jullie creëren Thuis met een kapitale T Hier & Nu, en het is nog nooit op deze manier gedaan. De conflicten van alle tijden zijn er en de Akasha Archieven memoreren elk moment en elk detail van jullie levens, en toch dachten jullie dat je verborgen was en dat niemand je kon zien. 


Geliefden, het wordt allemaal gedocumenteerd hoe jullie het op Aarde hebben gedaan. Dit is nog nooit eerder op deze manier volbracht. Als je naar je verhalen en je overtuigingen kijkt, besef dan dat jullie het voor elkaar hebben gekregen op dit magische moment. Jullie hadden een onbetwistbare reservering om precies nu hier te zijn, en wij zijn blij dat je geslaagd bent.
En hoe ga je daar nu mee om?
Vooraleerst vragen we jullie te stoppen met denken en begin te voelen. Keer terug naar je kinderlijke onschuld en laat de kinderlijke verwachtingen bepalen wat je ziet. Je kracht als kind is veel groter dan als volwassene. Dat komt omdat jullie eigen overtuigingen je macht blokkeren, maar dat kan nu onmiddellijk veranderen.


Jullie focus was altijd gericht op: "Hoe word ik een goed mens? Hoe krijg ik een goede baan? Hoe kom ik aan de kost? Hoe voldoe ik aan de verwachtingen die men van mij heeft?”


Als jullie je focus verschuiven naar: "Hoe evolueer ik geestelijk?”, wat verwachtingen jullie dan wanneer jullie je ogen openen? Wat verwacht je te zien?


Verwacht je werkelijk een wonder? Verwacht je dat je een wonderbaarlijk leven hebt vol synchroniciteiten waarbij alles moeiteloos op zijn plaats valt? En zo is het… als je dat zeven seconden kunt vasthouden, is het er.


Een zuivere gedachte van zeven seconden wordt in elke denkbare vorm manifest, maar weet je wel hoe lastig het is een gedachte zo lang vast te houden? Je gaat tellen; vijf, zes, zeven …. Nee, het werkte niet! Het is erg lastig om een dergelijke frequentie vast te houden, dat was het tenminste tot nu toe. Nu zullen jullie ontdekken dat het hoe dan ook met minder moeite zal gebeuren door het gebruik van Harmonische Resonantie.

Jullie focus zal verbeterd worden, je mentale vermogens en scherpzinnigheid zullen sprongen maken met zachte technologische duwtjes in de rug. De uitdaging is dat jullie niet weten waarom het gebeurt. Je kunt het je niet voor de geest halen, dus heb je geen idee wat er gaande is. 

Geliefden, jullie zullen in zeer korte tijd letterlijk slimmer worden in je definitie van dat woord aangezien een ieder van jullie dingen vanuit een uitgebreider perspectief gaan waarnemen.


Dit veroorzaakt alle frustratie op Aarde. Nu staat het Midden Oosten op barsten van frustratie. Nog niet zolang geleden werd die frustratie gericht tegen de problemen van Wall Street terwijl mensen over de hele wereld op straat gingen kamperen om hun gevoelens te uiten.


Niemand wist precies waarom ze gefrustreerd waren, ze waren gewoon gefrustreerd omdat ze niet de kinderen kunnen zijn die ze willen zijn. Hun overtuigingen werken niet als ze hun ogen openen, want ze zien iets anders. Het is tijd terug te keren tot wie we werkelijk zijn… wij allemaal.


Wij weten dat jullie een vracht woede kunnen verwachten op Aarde; jullie zijn een gepolariseerde paneet geweest. Jullie zijn uit een veld van dualiteit gekomen, waar jullie alles hebben waargenomen als licht en donker tegenstellingen; de einden van het spectrum, en nu beginnen jullie het hele lichtspectrum op een andere manier te zien.
Accepteer dat. Laat je hele wezen zo volledig mogelijk met licht vullen. Er is, op momenten dat je aan je zelf begint te twijfelen, een instrument dat we jullie zullen geven. Sla je met je eigen hand op je gezicht, want het past god niet te twijfelen aan god. Veel mensen raken daarmee in een vicieuze cirkel. Als er iets was dat we jullie konden geven, zou het vertrouwen zijn.


Aangezien dat iets is wat een ieder voor zich zelf moet verdienen, zullen we blij zijn jullie een duwtje, een hint of wortel te geven die jullie toont wat je kunt verwachten. Wij leren jullie niets. Wij helpen jullie je te Her-inneren wat je al weet en wie je al bent. Vele van jullie zullen druk voelen wanneer je die volgende stappen onderneemt, maar besef dat die druk voortvloeit uit de overtuigingen en energie die jullie vasthouden.


Houd in plaats daarvan vreugde vast. Durf als je iemand ontmoet hem/haar in de ogen te kijken en ontdek vreugde voor je ‘Hallo’ zegt. Durf vreugde en passie te projecteren in alles wat je doet. Beschouw het niet als een ‘tandpastaglimlach’.


Het is je passie en het zou ieder moment je hele wezen moeten vervullen.
 
En voor degenen die hun passie niet kunnen vinden, het niet hebben kunnen aarden of er aan deze kant van de sluier op een passende manier verbinding mee gemaakt hebben, weet dat we hen Thuis zullen brengen als het moet om ze hun passie te tonen. Want het is nu mogelijk om zelfs dat te doen.


Iedereen heeft als ziel een passie die nooit weerhouden kan worden. Jullie hebben een levensdoel als ziel. Nu proberen jullie dat levensdoel aan te passen in je fysieke lichaam en het tijdens je fysieke leven te manifesteren. Bravo. Goed werk. Laat je zien want het is tijd. Wij zullen de wind onder je vleugels sturen, maar je moet ze wel uitslaan als het tijd is. 


Je moet je zelf durven zijn, de echte jij, want dat is wat je van Thuis meebracht, en wij kennen je. Wij zien jullie zielen als de broeders en zusters die je bent. Jullie maken een enorm verschil op deze planeet, hart voor hart. Jullie komen dichter bij Thuis en je brengt de mensheid met je mee. Met veel eerbied herinneren we jullie eraan elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar en open elke deur voor elkaar, want je helpt je zelf. Het is een splinternieuw spel dat je speelt. Speel het goed samen.


Espavo.


De groep
Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: 

ArjunA – http://www.assayya.com/