Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 november 2012

Steve Rother & de Groep 30 november 2012 De Hoeder van Tijd over het Ontwaken

De Hoeder van Tijd over het Ontwaken 
van het Innerlijke Kind.
 
en de "Morning after" door Steve
30 november 2012

GROETEN VAN THUIS.

Deze dag heeft een nieuwe trilling gecreëerd. Jullie passen jezelf hierop aan op een nieuwe manier, want jullie krijgen kansen die je nooit eerder had. Het is een kans om je percepties te veranderen, je energie te veranderen en anders naar de dingen te kijken. Jullie lijken allemaal op een of andere wijze healers te zijn, en de meeste onder jullie hebben anderen geholpen de oorzaak van hun problemen te vinden.

Het is erg simpel, geliefden. De meeste van jullie ervaringen doe je op in je kindertijd of zelfs in je adolescentie, want het is erg gemakkelijk de menselijke geest te verwonden op die jonge leeftijd omdat jullie jezelf net leren kennen. Waarom zou je jezelf om de tuin leiden? Waarom zou iemand dat überhaupt doen? Het gebeurt zeker niet met opzet.

Het gebeurt vaak met ervaring opdoen. Bijvoorbeeld; je ziet een open deur en de klink ziet er uitnodigend uit. Dus, je doet de deur verder open, je stapt in de opening en je zegt: "Dit voelt nu goed. Ik ga verder.” Welnu, mensen passen zich snel aan. Je stapt iets nieuws binnen en in plaats dat je zegt: "Bah, dit voelt niet goed aan,” wennen jullie aan de nieuwe situatie en passen alles om je heen aan de nieuwe situatie aan.

Jullie zeggen dan: "Oké, ik heb dat aangepast en ik heb dat veranderd, dus nu voelt het goed aan.” Wat jullie niet beseffen, is dat het soms enorm veel energie kost om dit spel te spelen, dat maakt het in vele opzichten lastiger. Dus, wat is er nodig om terug te keren naar de percepties die je had toen je kind was? Wat is er nodig om je het te Her-inneren?

Natuurlijk is jullie leven veranderd en jullie hebben jezelf sindsdien fantastisch ontwikkeld. Wij verwachten niet dat je teruggaat naar die kindertijd of dat je ook maar doet alsof je weer kind bent. Jullie krijgen nu de kans om je te Her-inneren wat je perceptie was toen je die oorspronkelijke zijweg inging, de eerste keer dat je een nieuwe deur opende en besloot er door te gaan.

Plotseling bevind jij je in de hal en je bent erg geïnteresseerd in je missie en je reisverhaal. Jullie zijn veel te geïnteresseerd om terug te gaan, en dus passen jullie alles aan. "Ach, dit is niet wat ik verwachtte, dus ik zal me aanpassen en ermee in harmonie komen.” Welnu, jullie worden daar erg goed in. 

Nu, hoe staat het met je Her-inneren waarheen je oorspronkelijk zou gaan, en wat je oorspronkelijke intentie was? Dit is een van de sleutels die jullie zullen helpen om hier terug te komen. Jullie zijn de grootste wezens die ooit op Aarde wandelden. Twijfel daar nimmer aan.

Je kunt omkijken en de generaties zien die het pad voor jou zijn gegaan, zelfs in je eigen familie. Je kunt zien hoe de frequentieniveaus in de ganse mensheid zijn gestegen. Het is inderdaad groots. Het gaat je begrip te boven dat wij aan de andere kant altijd jullie evolutie vieren.

Wij zijn opgewonden om te zien hoe jullie je ontwikkelen tot het punt waarop jullie ons kunnen waarnemen zonder de channels en ons in je eigen hart kunnen horen. Dat gebeurt voor iedereen… twijfel daar niet aan. Het is waar jullie om vroegen, en er is slechts één antwoord op waar god om vroeg, en zo is het! Het is erg eenvoudig. Wat jullie beslissing ook moge zijn, jullie harmoniseren wat er buiten je is en het wordt op een nieuwe manier gecreëerd. Nu dat ik de grondbeginselen voor jullie heb uitgelegd, zou ik jullie iets verder willen meenemen in wat jullie kwantum mechanica of kwantum fysica noemen.

Kwantum fysica is slechts het begrip van de innerlijke functies binnen het atoom; de kleinere delen van het Universum, zo je wilt. In de Verenigde Veld Theorie wordt gesteld dat alles wat er in het atoom gebeurt ook in het hele Universum gebeurt. En de regels zijn in principe gelijk.

Hoewel iedereen weet dat het Verenigde Veld bestaat, is niemand tot nu toe in staat geweest het te bewijzen. Het zou Einstein’s grootste prestatie zijn geweest als hij er wat langer op door was gegaan, maar hij ging iets te vroeg. Het was zijn droom om die theorie te bewijzen, want hij wist in zijn hart dat het waar was.

Ja, de Relativiteitstheorie neigde die kant op en opende de deur ervoor, maar hij maakte zijn werk niet af. Anderen maken zijn werk nu af, en het zal nuttig zijn te weten dat de mensheid het Verenigde Veld uiteindelijk zal bewijzen.

Maar om dat te doen moeten jullie meer van je eigen bestaan op de tijdlijn begrijpen. De meeste mensen begrijpen kwantum mechanica of hoe het werkt nog niet helemaal, laat het me daarom met een simpel voorbeeld uitleggen.

De Werkelijkheidsfilter.

Jullie kijken nu naar de Hoeder (Steve Rother) op het podium. Jullie zien bloemen, een tafel en ja, ook zijn ijsthee, die jullie niet zouden moeten zien, daarom zet ik het hier neer.

Omdat jullie alles zien wat je in jullie wereld waarneemt, geloven jullie dat de atomen zich in een opstelling bevinden om jullie dat zicht te bieden. Dat is wat jullie werkelijkheid noemen. Maar er is op dit moment hier zoveel aan de gang. Er zijn vele werkelijkheden in dezelfde tijd/ruimte die jullie allemaal uitfilteren.

Jullie zien slechts minder dan één-tiende van de energie beweging die nu op het podium plaatsvindt. Nu, waarom zouden jullie dat moeten weten? Hoe kunnen jullie daar mogelijkerwijs gebruik van maken? Laat het ons uit leggen.

Net zoals bij een tv zou je een programma of kanaal willen vinden, ach wij vinden het woord kanaal zo leuk. Toen de Hoeder dit woord voor het eerst noemde was het een eng woord, maar nu is het heel gewoon. De Hoeder zou dan zijn tv aandoen en een channel vinden dat hij wilde bekijken.

Spoedig zou hij zich vervelen en, tot verbijstering van anderen die meekijken, een ander kanaal opzetten.

Op dat moment zou hij er niet bij stil staan dat hij ieders realiteit verandert. Eigenlijk voelden jullie je er steeds gemakkelijker bij dat jullie werkelijkheden zeer snel kon veranderen, nietwaar? Wat een interessant proces! Feitelijk was die uitvinding in jullie wereld gedropt om het je gemakkelijker te maken je werkelijkheid te veranderen.

Jullie zijn al die tijd in een multidimensionele wereld geweest; jullie leefden in meer dan 12 dimensies, 11 daarvan zijn in de meeste opzichten identiek. Jullie variëren minder dan 1% van jezelf van dimensie naar dimensie.

Elf van die dimensies zijn actief en een dimensie, die we gewoon de 12e of het Hoger Zelf noemen, bindt alle andere samen tot één, en houdt ze in constante communicatie met Thuis.

De Ongeziene Acties van God.
Dat zijn de twaalf dimensies waarin de mensheid bestaat. Wanneer een mens zijn of haar ogen opent en iets waarneemt, zenden zijn/haar ogen een boodschap uit die betekent: "Hallo iedereen, jullie worden in de gaten gehouden.”

Op dat moment stellen de atomen zich samen tot wat jullie verwachten te zien. "Hoe kan dat nu? Denk ik dat ik god ben en dat al die atomen zich voortdurend ordenen voor mijn plezier?”

Nee, ze zijn voortdurend in beweging en jullie ordenen jullie filters om te zien wat je verwacht te zien. De componenten ordenen zich voortdurend voor iedereen. Wanneer jullie samen iets creëren, kijken twee mensen naar de objecten en filteren ze dezelfde dingen uit zodat ze dezelfde gebeurtenis ervaren.

Nu hebben jullie elkaar energetisch bekrachtigd. Zodra die bekrachtiging plaatsvindt, komt het allemaal in wat jullie werkelijkheid noemen. Een gebeurtenis die door een persoon wordt ervaren is half zo werkelijk als een gebeurtenis die door twee mensen wordt meegemaakt.

Op het moment dat jullie iets kunnen aanraken, voelen of proeven, komt het je wereld binnen. Dat is hoe jullie stilletjes je wereld hebben gecreëerd via die fysieke lichamen. Om het even waar je naar kijkt, of waar je naar staart, het zijn ongelooflijke scheppingsmachines, geliefden.

Wees voorzichtig waar jullie je ogen op richten, want wat jullie verwachten te zien zal er zijn. Jullie ogen zullen filteren en een energie uitzenden die dingen laat weten bekeken te worden. Dan nemen die dingen ineens de vorm aan die jullie verwachten te zien.

Dus dat brengt jullie in een tamelijk hachelijke positie, nietwaar? Want jullie komen oog in oog te staan met je eigen scheppende vermogens. Waar leidt dat toe? Zijn jullie een wandelende god die de wereld in een oogwenk kan veranderen Door gewoon op straat te lopen? Ja, dat is exact waar dat toe leidt. Jullie ontwaken uit de droom.

Jullie beginnen te beseffen dat, hoewel jullie iets als in perfecte ordening hebben waargenomen, dat wat je waarnam niet verder van de werkelijkheid af kon staan. Het is alleen jullie werkelijkheid op dat moment, omdat jullie het in dit bestaan hebben geroepen. Wanneer het een gedeelde werkelijkheid is, verkrijgt het meer kracht in die vorm en blijft het die vorm langer vasthouden. Dit is de manier waarop jullie je wereld hebben gecreëerd.

Nu dat jullie sommige van de beelden in het atoom hebben ontsloten, is het begonnen je wetenschappelijk onderzoek te triggeren. Hoewel vele wetenschappers het op verschillende manieren hebben benaderd, zullen jullie ontdekken dat jullie spiritualiteit en je wetenschappen nu dezelfde waarheden bereiken. Nu dat jullie allemaal aan dezelfde kant staan, gebeurt het op een nieuwe manier. Jullie zullen ontdekken dat je hart de weg kent. Sta er even bij stil... Zelfs het woord ‘hart’ triggert je gedachten. Jullie gedachten hebben door heel de Aarde gewerkt, en jullie hebben je gedachten nodig om te overleven en met andere wezens dingen te herscheppen.

Meestentijds zijn jullie gedachten gefocust op het creëren van je hartewensen en is het is vreemdste dat wij van hieruit gadeslaan. Wij kijken toe hoe mensen opgroeien, terwijl ze bewust beginnen te worden en zich beginnen te verbeteren. Al die zelfverbetering als je naar school gaat heeft met je hoofd van doen. De meeste mensen openen hun hart niet eens voor ze 30 of 40 zijn, en dan is er weinig structuur aanwezig om je te trainen hoe je het hart kunt gebruiken.

Dus het is de balans tussen je hart en je hoofd waar jullie nu dagelijks mee leren omgaan. Hoe focus ik de energie van mijn hart? Hoe kan ik exact dat creëren waar ik wil zijn, in plaats van waar ik dacht heen te gaan? Moet ik even stoppen en het goed overdenken en plannen?

Ja, dat kunnen jullie, want jullie zijn scheppers. Jullie kunnen op vele diverse manieren creëren. Is het noodzakelijk? Nee, het is niet noodzakelijk. De zuiverheid van jullie emoties creëert alles voor je, want dat is waarlijk je hart.

De 14%.
De meeste mensen groeien op en ontdekken iets wat ze graag doen. Het is een van die dingen waar je niet op kunt wachten om het te doen, om het even wat het is… schilderen, spelen, muziek maken, schrijven of wat dan ook. Je focust je op je passie en je krijgt het voor elkaar.

Je gaat naar school en je leert lezen, schrijven, optellen, aftrekken en de rest. Het werkt voor de meeste mensen; ongeveer 86% van de mensen op Aarde kunnen in feite leren van de scholen. De anderen leren gewoon op verschillende manieren en passen zich aan. Jullie beginnen ruimtelijke leerlingen, die jullie beschouwen als een nieuw type mensen, eindelijk te begrijpen. Ze zijn eigenlijk oud, ze zijn helemaal niet nieuw.

Ik ken alle grappen over tijd, want ik ben de Hoeder van Tijd. Ik ben dat en ik zal grappen maken over tijd als je dat wilt, maar geloof me als ik zeg dat ik ze alle al heb gehoord.

Dus hoe zit het met tijd? Wat er gebeurt met de mens is dat jullie gefocust raken en het leven serieus nemen. Jullie gaan naar school en verkrijgen de kennis, de graden en diploma’s die je wilt hebben, en je krijgt vertrouwen. Dan stap je de wereld in en je begint je leven te creëren met het doel om geluk te vinden.

Als deel van het normale proces vind je ook ongeluk, verwarring en al het andere. Al die tijd vergeten jullie wat je oorspronkelijke focus als kind was, en dat is waarom het kind zo nodig moet weerkeren. In het begin van het mens zijn, was het dat kind die de focus vasthield van waar je heen ging. Dat was voordat jullie begonnen al die zijdeuren te openen die jullie magisch genoeg voor je zelf hebben gecreëerd.

Goed gedaan, lieverds, heel goed gedaan!

De Grote Vraag.
En waar staan jullie nu? Welnu, de meeste mensen zijn 12 verdiepingen lager. Jullie hebben je door je successen heen gewerkt, maar zijn jullie gelukkig? Dat is de grote vraag, is het niet? Als je gelukkig bent, waarom ben je dat? Want dat is de grotere vraag. Al jullie ervaringen waren bedoeld om je geluk van het hart te brengen.

Wij zeggen jullie dat het in de lagere frequenties van de Aarde vrij gewoon is geweest om op zijsporen te belanden. Dat is geen probleem, want zelfs een klein voorproefje van je passie kan heel erg lang duren. Jullie waren in staat heel goed te doen alsof je mens bent. Goed gedaan. Nu is alles veranderd, want jullie zijn al een stap hoger gegaan en jullie wachten op die energiegolf van 12.12.12.

Jullie zitten er nu midden in, het komt met een ongelooflijke snelheid, en jullie voelen de verandering al. Jullie zijn op de Nieuwe Aarde geland. Het wordt tijd om je nieuwe creaties te bouwen, je hartenwens, je blauwdruk van waar je echt wilt zijn als bewuste schepper die het hoofd en het hart mengt. Dat is het moeilijke deel.

Twee Belangrijke Concepten voor de Nieuwe Wereld:

Circulaire tijd en Tijd Indruk. Aangezien ik de Hoeder van Tijd ben, wil ik graag even met jullie spreken over jullie illusies betreffende tijd: over wat ze zijn en hoe je op een iets andere manier met ze kunt werken.

Ten eerste, mensen moeten gewoon weten dat tijd van nature circulair is. Wat betekent dat nu precies, hoe schrijdt tijd in een cirkel voort? Welnu, je kunt tijd simpelweg uitstrekken om het van een breder perspectief waar te nemen.

Misschien is er jou iets overkomen en je hebt het voor je zelf verborgen; we zullen het even littekenweefsel noemen. Het zou een emotionele ervaring kunnen zijn of iets anders, maar in feite heb je dit littekenweefsel waar je niet naar omkijkt en voor je zelf verbergt. Je zegt: "het zal wel weg gaan en spoedig ophouden mij lastig te vallen. Dus ik doe net alsof het er niet is en mijn leven voortzetten.”

Dit overkomt de meeste mensen en wat er gebeurt, is dat jullie ruimtes bouwen tussen jullie en je hart om beter in de maatschappij te passen. Daarom geef ik jullie een idee, een simpele verbinding. Het is iets waarmee we werken in de workshop die de Hoeder de LichtMeester cursus noemt. Ik ga voorbij aan zijn regels en deel het nu met jullie.

Het is heel simpel: de tijd waarin jullie werken, wat jullie toekomst noemen, kan volledig beheerst worden door met je verleden om te gaan. Als ik ‘beheersen’ zeg, bedoel ik niet met voorbeschikking handelen. Het betekent dat jullie een zuivere weg voor je uit creëren voor je keuzes. Het is een cirkel, dus tenzij jullie de dingen die in je verleden zijn voorgevallen zuiveren en je ermee verzoent, komen ze gewoon weer terug om het weefsel van je toekomst te vormen.

Telkens weer dezelfde fouten maken… hebben jullie je zelf daar ooit op betrapt? Het zit eigenlijk in de menselijke aard om alsmaar weer de zelfde fouten te maken omdat jullie op de zelfde basis doorgaan die jullie niet zuiverden toen je iets overkwam. Dat noemen wij dus circulaire tijd.

Het is een erg gemakkelijke inprenting om het je te Her-inneren; om het ons te Her-inneren kunnen we allemaal naar ons verleden kijken en onmiddellijk weten wat zuiver is en wat niet. Jullie kunnen dat alleen voor je zelf doen, dat kan niemand anders.

Kijk nu naar die stukken. Impliceert dat je terug moet gaan en je geheel moet verzoenen met een ieder die er bij betrokken was? Nee, het betekent dat je met je zelf moet verzoenen om dat pad te zuiveren. Als er pijn in je hart schuilt over iets wat in je het verleden is gebeurd dan ben je voorbestemd om het te herhalen. Dat wordt je toekomst, het is wat nu voor je ligt, dus ruim het op. Tijd Indruk is een van die studies waar ik mee begin om mensen er door heen te leiden. Laat me simpelweg zeggen dat Tijd Indruk het NU is.

Als jullie je zelf als een bal kunnen beschouwen – laten we jullie een kristallen bal noemen – en jullie zijn hier om tijdelijk een opwindende reis te ervaren terwijl je pretendeert of je eindig bent. Jullie zullen pretenderen mens te zijn in een biologisch omhulsel. Jullie komen hier en maken met je essentie een stempel in het weefsel dat tijd genoemd wordt.

Dat stempel, die indruk, kan gevoed en geperfectioneerd worden, dan zal het jullie de nieuwe energie gewoonten geven om je te verzoenen met alle voorvallen zodra ze zich voordoen.

Stel je zelf voor in de sneeuw. De sneeuw is erg diep, je draagt laarzen en je hebt een lange weg afgelegd. Nu draaien jullie je om en kijken terug, en je kunt zien dat sommige stempels/indrukken van je laarzen volmaakt zijn. Terwijl je ook andere voetsporen ziet waarbij je uit balans was, er is dus enige imperfectie om sommige van je sporen in de sneeuw.

Dat is zeer vergelijkbaar met een tijd indruk, behalve dan dat een tijd indruk allen in het Nu bestaat. Mensen hebben tijd in drie delen opgebroken die niet bestaan: het verleden, het heden en de toekomst. Slechts een ervan is werkelijk, dat is het heden. De toekomst is slechts en potentieel en het verleden is slechts een herinnering.

Hoe Is Jullie Tijd Indruk Vandaag?
Er zal een tijd komen dat jullie elkaar tegenkomen en elkaar de hand schudt. "Hoe gaat het met je?’ En je zegt: "Prima!”

En er zal een tijd komen waarin je elkaar ontmoet en je zegt: "Hoe is je tijd indruk vandaag? Kan ik je daar ergens mee helpen?”

Jullie zullen manieren ontdekken om aan je indruk van tijd te werken. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dit alles is wat jullie hebben. Het is waar jullie nu over beschikken, het is jullie erfenis op dit moment. Dus, jullie doen vaak dingen om het moment te verlengen… jullie drinken, roken en doen van alles om je bewustzijn uit te breiden.

Dat draagt er alleen aan bij om je in het NU te houden, nietwaar? Zou je willen dat wij jullie een van de grootste dingen verklappen die alle mensen doen om het in het NU te houden en neigt iets langer te duren? Het wordt een orgasme genoemd, en de meeste mensen hebben dat ervaren.

Wij hopen dat jullie allemaal ze meerdere keren hebben ervaren, en zo niet ga er mee spelen. Ze zijn leuk. Het hele idee is echter dat je op dat moment niet aan de toekomst denkt, toch? Je denkt niet aan het verleden en je maakt je nergens zorgen om. Je bent in het NU en je tijd Indruk is volmaakt.

Dat is wat wij jullie vragen, begin je bewust te worden van je nieuwe energieën. In plaats van je zorgen te maken of je er wel goed uitziet voor je omgeving, vragen jullie je af hoe je tijd indruk vandaag is. Hoe geniet je van je leven? Wat kun je doen om het volmaakte spoor in de sneeuw te maken. Daar gaat hert om!

Wij zeggen jullie, geliefden, dat we meer van jullie houden dan je ooit zult weten. Jullie zijn de grootste engelen die ooit ergens leefden. Jullie zijn doorheen het ganse Universum geroepen en jullie hebben ver gereisd. Die oproep werd bijna 800 jaar geleden gedaan, want jullie moesten Nu op je plaats zijn. Jullie moesten je incarnaties hebben, je ervaringen op Aarde, en je fiasco’s zoals jullie ze noemen.

Maar jullie zijn HIER & NU, en er is een nieuwe Tijd Indruk gaande. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van elk individu, want jullie omvatten tevens de collectieve tijd stempels zoals jullie nu zijn.

Wij zeggen jullie dat elk hart in deze zaal juist nu in harmonie klopt. Draag dat gevoel in je en draag het de rest van de dag op je gezicht in de vorm van een glimlach.

Jullie zijn er aan herinnerd waar je vandaan komt en we hopen dat wij je aan je eigen hart als kind hebben herinnerd. Speel het Spel goed, geliefden, en bovenal, geniet van de reis. Het gaat je verstand te boven, maar wij zijn ongelooflijk dankbaar dat jullie je posities hebben ingenomen om deze transitie te maken.

Met de grootste eer herinneren we jullie er aan elkaar met respect te bejegenen. Voed elkaar waar en wanneer je kunt en speel goed samen.

IK BEN… de Hoeder van Tijd.

--------------------------------------------

The Morning After.

Van Steve.

De dag na de uitzending voel ik me veel beter, maar ik wilde mijn versie van wat er tijdens deze channeling gebeurde met jullie delen. Helemaal onder de indruk van de strekking van de informatie die de Hoeder van Tijd gaf op de recente uitzending van november 2012, bereidde ik me voor op een lastig tweede deel van zijn basislessen door in mijn kleine hoek van de zaal op de Virtual Light Broadcast te blijven zitten.

Bovendien wilde ik niemand besmetten met mijn verkoudheid! De Hoeder van Tijd vertelde mij dat wanneer mensen nieuwe niveaus bereiken hun eerste visioen/droombeeld het moeilijkst te bevatten is. Hij was zich daarvan bewust en was niet zeker of dit bericht toch volledig begrepen zou worden.

Omdat ik me een beetje schuldig voelde vanwege de zware verkoudheid en niet de beste vertaler was voor zo’n belangrijk bericht, was ik erg somber toen ik de channeling begon. Voor ik het wist, kwam Elrah al pratende binnen en maakte iedereen aan het lachten toen hij me vertelde dat we zouden gaan staan.

Ik zei nee! Daar zijn we niet opvoorbereid en ik ben duizelig. Hij keek de zaal rond en zei: "Let maar eens op.” En het volgende moment namen de camera’s nieuwe posities in om alles op te nemen als ik van het podium en uit de spotjes was gestapt.

Dat, naar later bleek, was voor mij persoonlijk. Elrah is mij het meest nabij en voordat de Hoeder van Tijd kon komen, moest hij binnenkomen en mij een beetje opknappen. Hij vertelde mij dat hij me alleen maar met Licht vulde. Ik had last van jet lag en een beginnende zware verkoudheid.

Elrah gaat niet zoveel uitwisselingen aan met een ‘live’ publiek, en hij vindt het leuk om net te doen alsof hij mens is. Hij kijkt er echt naar uit om vrij en ongeremd te zijn op 12.12.12 en de informatie die hij brengt op de Direct Light Series is ontzagwekkend.

Laat ik het zo zeggen dat de overeenkomst die wij hebben ook zo zijn eigen uitdagingen heeft. Hij wil door mij heen komen als ik niet kanaal ben. In een hotel in Amsterdam antwoordde hij onlangs nog de persoon die de room service kwam brengen. Dat zou nog niet zo erg zijn geweest, maar de jonge vrouw kende me al een paar jaar.

Ik voel hem en de groep altijd op mijn schouder, maar ze hebben altijd enige afstand gehouden. Elrah zou er minder moeite hebben en hij is ‘close’ genoeg om te weten dat ik hem onvoorwaardelijk vertrouw.

Nu snap je mijn innerlijke strijd, of ik blijf me aan mijn geloofsovertuigingen vastklampen, of ik geef hem de vrije hand. Laten we maar zeggen dat mijn vrouw glimlacht en dat het er over hebben om het podium aan te passen om ruimte te maken voor Elrah om te staan.

Big hugs Steve

Smile your way Home

Elrah