Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 3 maart 2013

Steve Rother & De Groep 3 maart 2013 Een nieuwe relatie met tijd

Een nieuwe relatie met tijd
3 maart 2013


De hoeder van de tijd

Gegroet, geliefden, Ik Ben de Hoeder van Tijd.

Ik ben hier als eerste omdat Elrah normaliter de eerste is en dan mag ik alle stukjes die hij in de zaal heeft laten liggen oppakken en ze voor jullie begrijpelijk maken. Vandaag dacht ik als eerste te komen om die stukjes aan hem over te laten.

Goed, we zullen zien of dat werkt, maar de reden waarom ik als eerste wil komen is om jullie allen iets te vertellen wat je op een diep niveau begint te begrijpen.

De illusie die jullie tijd noemen is in zeer specifieke gebieden van jullie bestaan op Aarde manifest. Het heeft jullie goed geholpen je zelf te zien als wezens op een tijdlijn. Het heeft jullie vele mogelijkheden gegeven je zelf te zien als geesten die zich als mens voordoen.

Dat was niet gemakkelijk en vaak genoeg liepen jullie tegen uitdagingen met betrekking tot tijds aan omdat jullie altijd geloofden dat tijd eindig was. Met andere woorden er was slechts een bepaalde hoeveelheid tijd.

Goed, wij zeggen jullie dat je relatie met tijd nu is veranderd en dat is lastig te begrijpen. Het zal enige tijd vergen om tot je door te dringen en in jullie nieuwe regels, want jullie hebben allemaal je eigen regeltjes waar jullie je aan houden.

Jullie hebben allemaal je eigen idee over op Aarde zijn en dat werkte redelijk goed, dus het zal nog even zo doorgaan. Maar, jullie beginnen nu alles van een ander perspectief waar te nemen omdat jullie eigenlijk meer inzicht hebben in dat wat jullie tijd noemen.

Dat is geen uitdaging omdat er in werkelijkheid maar één tijd is. Jullie zien de schaduwen aan beide kanten van tijd, maar weet je dat wat jullie toekomst of verleden noemen zijn schaduwen van de enige indruk van tijd die in gans het universum beschikbaar is, en dat is NU, op dit moment.Zonder dit moment, zonder de andere delen ervan bestaat niets, want het zijn slechts reflecties in beide richtingen. Nu was de uitdaging voor de meeste mensen dat ze beheerst werden door hun reflecties in beide richtingen van tijd. De meeste mensen hebben iets gewild.

Positief is Toekomst. Negatief is Verleden.

Wanneer mensen iets van waarde hebben, plaatsen ze het in hun toekomst. We vragen jullie nu even je ogen te sluiten en 12 jaar terug te gaan, ga gewoon 12 jaar terug in je eigen leven en haal je een beeld voor de geest. Noem het niet goed of slecht, zie het op een schaal van 1 tot 5, waar is je energie?

Goed. Nu, laat die energie even los en ga terug in je lichaam. Sluit nu je ogen weer en ga 12 jaar in de toekomst. Test je energie, waar is je energie? Hoe meet je die? Het merendeel der mensen verbergt hun pijn in het verleden en hun vreugde in de toekomst.

Dat was het normale gedrag van de mensheid, dus als jullie in het NU moment zijn, hebben jullie nog steeds die verbinding met wat jullie trachten in de toekomst voor elkaar willen krijgen en wat jullie in het verleden hebben ervaren. Maar wat jullie niet helemaal beseffen, is dat de regels plotseling zijn veranderd.

Jullie spelen nog hetzelfde spel waar jullie zo gewend aan zijn en wat jullie al die tijd hebben gespeeld.
 

Nu zijn de regels veranderd en jullie gaan ontdekken dat je niet meer dezelfde reflectie in de toekomst hebt en dat het verleden veel plooibaarder kan zijn. De mensheid heeft het verleden altijd als vaststaand beschouwd en erg eindig in het bestaan. Geliefden, het is slechts een herinnering en als die herinnering je leven gaat beheersen, kan je die herinnering veranderen. Mensen kunnen zich in het NU moment op de tijdlijn verzoenen.

Het weefsel van Tijd in Harmonie brengen.

Het is erg gemakkelijk. Het meeste harmoniseert zich elk moment. Wanneer jullie een ruimte met veel mensen binnengaan, is het eerste wat jullie doen de energie van iedereen voelen en je er op afstemmen, je zelf in harmonie brengen. Dat doen jullie door een deel van je zelf in hun reflectie te herkennen.

Dat is de verbinding die jullie allemaal van nature hebben. Dus, als jullie dit inbrengen en het op die manier in harmonie brengen, vraagt dat een inspanning van iedereen. Die inspanning komt door jullie overtuigingen over wie jullie zijn en wie jullie zijn geweest. Dat is jullie heden en het NU moment is het enige dat jullie hebben.

Wat er nu plaatsvindt, is dat de mensheid in staat zal zijn het allemaal in een enkel NU moment samen te brengen. De energie indruk die deze ervaring achterlaat op het weefsel van tijd. Het zal nog enige aanpassingen vergen voor het benut kan worden. De meeste systemen op Aarde worden nog steeds verworven en geregeld om eindige tijd te meten. Nu, tijd is niet eindig en is dat nooit geweest, daarom zijn er aanpassingen nodig om tijd bij te houden.

De Oproep.

Jullie zullen hier zelf meer over leren want in dit NU moment klinkt jullie oproep.

Dat is de tijd waarop jullie naar de Aarde geroepen werden. Dit is het deel waarvoor jullie zijn opgeroepen… NU.

Jullie denken: "Oké, als ik al die cursussen volg, als ik dat meester word, zal ik mijn werk starten. Ik zal iets beschikbaar maken en ik zal een verschil op Aarde maken.” Geliefden, dat is NU. Dat is niet in de toekomst, het was nooit in de toekomst. Jullie hebben het daar samen met hoopvolle verwachtingen neergezet.

Wij zeggen nu dat alle mensen hun relatie met toekomst en verleden zullen veranderen. Dit is het begin van het wijzigen van de expressie van lineaire tijd op Aarde. Dit zal het bijhouden van tijd op Aarde veranderen. Dit zal veel veranderen in de starre illusie met betrekking tot tijd zoals tot nu toe op Aarde gedefinieerd werd.

Wij hebben oefeningen en kansen gegeven om tijd te buigen en om ermee te gaan spelen en het meer buigzaam te maken. Het eerste vereiste is begrip en overtuiging. Het is heel simpel. Als je gelooft dat je tijd kunt veranderen, zul je het veranderen. Hert zou nog beter zijn als wij zeiden dat tijd niet te veranderen is, omdat zodra we zeggen dat jullie iets niet kunnen, doen het mensen het. En ze doen het nog goed ook!

De waarheid is dat mensen leren op een andere manier naar tijd te kijken en dat is prachtig. Er is geen tijd, ja ik moet dit zeggen, zoals het NU. Er is niets meer dan dit moment, en hoewel mensen veel van hun energie over verleden, heden en toekomst verdeeld hebben, zullen ze die begrippen niet meer in die zin gebruiken.

De mensheid zal ook ontdekken hoe gemakkelijk het te veranderen is wanneer het verleden en de toekomst toegelaten worden in het NU Moment. Veel mensen lopen met emotionele littekens, wat hen helpt het te definiëren.

Ze zullen hun identiteit niet verliezen, ze kunnen het alleen niet meer op elk moment gebruiken. Ze vervallen in een behoudende levensstijl in plaats van een doelgerichte actie. Dit is vaak het gevolg van onevenwichtigheid in het belang van het NU moment. Het is heel gewoon op Aarde om te reageren op iets wat op je afkomt dan je eigen tempo te bepalen.

Circulaire Tijd.

Geliefden, jullie zijn de grootste engelen die ooit leefden en jullie zijn er nu aan toe om een overwicht op Aarde te brengen. Wij zullen jullie alleen kleine dingen hiervan laten zien terwijl jullie je er bewust van worden. Kijk er naar uit want het zal aanvankelijk met kleine stappen beginnen.

Als je er een mist of als je niet elk moment in het Nu bent en het glijdt naar het verleden af, laat je het gewoon gaan. Jullie hebben er geen controle over, maar als het niet in harmonie is, kunnen jullie het zelfs veranderen als het al in je verleden is vergleden.

En hoe verander je de toekomst? Je hoeft de toekomst niet te veranderen; je verandert de toekomst door je energie in het NU moment te zuiveren. Dat is het concept van circulaire tijd. Ik zal er nu niet veel energie aan besteden, maar ik zeg jullie gewoon dat de energie die mensen hun verleden noemen in feite het weefsel schept van hun toekomst.

Het is een grote cirkel. Het weefsel van het verleden en alle onopgeloste zaken cirkelen rond en scheppen steeds weer dezelfde problemen op jullie planeet. Daarom hebben jullie dezelfde uitdagingen met andere mensen. Vonden jullie dat niet interessant? Wij zeggen jullie dat alle mensen leren van herhalingen. Zo werkt tijd eigenlijk en dat is het mooie van dit moment, aangezien jullie alle dingen uit je verleden, die jullie zo dierbaren waren, loslaten. Jullie zullen het heel gemakkelijk vinden.

Nu jullie door de poort zijn gegaan, zullen jullie ontdekken dat het gemakkelijker is de energetische koorden die jullie op vele manieren in je leven hebben beheerst, los te laten. Stel dat je een disharmonie in je leven ervaart. Je hebt bijvoorbeeld een confrontatie met iemand die je heel dierbaar is. Jullie zeggen zeer kwetsende dingen, gaan uit elkaar en praten vijf jaar niet met elkaar.

We zeggen je dat de kwetsende woorden die gezegd zijn je de hele tijd pijn doen, elk moment van elke dag, omdat jullie je niet met die moment hebben verzoend en in harmonie hebben gebracht. Goed, betekent dit dat jullie je met elk wezen en elk mens moeten harmoniseren. Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het niet om op Aarde. Op Aarde gaat het om diversiteit. Wij weten dat jullie op plaatsen komen waar je, zoals jullie dat noemen, uitdagingen zult ervaren.

Soms zijn het in feite jullie uitdagingen die de Geest van Thuis bepalen en in jullie allen naar boven halen, en dat heeft de afgelopen jaren erg goed gewerkt. Wat er nu plaatsvindt, is dat jullie Aarde aan het veranderen is. Jullie hebben deze kans gecreëerd door in je toekomst te stappen en je Nu moment te claimen.

Wacht niet tot morgen, geliefden, het komt niet op de manier zoals jullie denken. Als jullie vasthouden aan de oude overtuigingen van het verleden, zullen jullie ook tegengewerkt worden in het aarden van je energie op de mooiste tijdstempel van dit moment. Wij vragen jullie dus je hiervan bewust te zijn.

Jullie hebben hier op Aarde de gewoonte om, als je elkaar ontmoet, te zeggen: "Hallo, hoe gaat het met je?” Wel, ik ga dat anders aanpakken. Ik zal zeggen: "Hallo, hoe is je tijdstempel? Hoe gaat het Hier en Nu met je? Hoe past jouw geest op dit moment in je fysieke lichaam?”

Het is helemaal in orde om te zeggen: "Oh, mijn broekriem zit te strak”, of wat dan ook. Want wij zijn er zeker van dat je een dergelijke reactie kunt verwachten.

Maar de reden waarom wij jullie dit vragen is je er bewust van te zijn, want dat is het moment dat je het in afstemming met je macht kunt gebruiken. Dat is het moment waarop alle mensen geautoriseerd worden en hoe het zou moeten zijn.

Herhaling staat aan de Basis van Lineaire Tijd.

Nu, ik wil nog één ding noemen voor ik plaats maak voor mijn broeder. Ik zal jullie ook zeggen dat er cycli zijn. De mensheid gaat op vele niveaus door cycli, inclusief de cyclus die je als jullie werkelijkheid ervaart. Deze cycli zijn wat Elrah ritmes noemt.

De simpelste manier om dit uit te leggen is het te vergelijken met een willekeurig patroon op het tapijt dat hier voor me ligt. Ik kan een plek vinden waar het patroon anders is dan de rest, maar als het echt een willekeurig patroon is, zal dat patroon zich op ander plekken herhalen. Dat is hoe het Universum is gebouwd.

Het Universum bevat meervouden van vele zaken. Gedurende de komende zeven maanden krijgt alles op Aarde een kans om collectief de ganse planeet te veranderen. Jullie worden nu door al deze argumenten en uitdagingen op Aarde heen en weer geslingerd. Maar wij zeggen jullie dat een eenvoudige harmoniserende techniek voor de meeste mensen goed zal uitpakken.

Ik geef het nu over aan mijn broeder, want hij staat minzaam te wachten om te kunnen spreken, en dat is ongebruikelijk. Ik verlaat jullie voor dit moment, maar weet dat jullie me dierbaar zijn, en dat mijn hart weet wie jullie zijn en ik kon niet trotser zijn op de prachtige wezens die in bewustzijn op Aarde lopen. Jullie veranderen deze planeet met elke ademtocht die je doet, en wij juichen jullie toe van deze kant van de Sluier op een manier die jullie nooit hebben gekend. Perfect werk!

Ik Ben de Hoeder van Tijd.


------------------------------

Gegroet, Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst.

Glimlach je weg naar Thuis


Oké, laat me jullie zeggen wat er hier aan de hand is. Ik ben hier om met jullie te spreken over iets wat voor mij heel belangrijk is en zeker voor jullie allemaal.

Niet lang geleden triggerde de Hoeder zelf ons om een paar verhalen te vertellen door een verhaal te schrijven over waar het om ging in dat wat jullie het leven noemen.

Hij schreef een boek dat uitkwam en Ik werd in dat boek genoemd! Het was een van de keren dat ik in een Aarde boek werd genoemd. Hij noemde met naam en toenaam. Maar ik zei tegen hem: "weet je, ik wil mijn eigen boek schrijven.

Kan ik mijn eigen boek schrijven? Het heet Glimlach je weg naar Thuis. "

Glimlach je weg naar Thuis. Waarom zou ik het zo noemen? Omdat telkens als je glimlacht de geest door jou heen lacht en de hele mensheid iets hoger tilt. Dus ik ga jullie een beetje huiswerk geven om te tonen hoe het werkt. Want jullie kunnen het allemaal vaak redelijk goed, het is dus geen probleem.

Het is heel simpel. Ben je er klaar voor? (Elrah laat plotseling zijn beruchte ‘Elrah Glimlach’ zien). Daar heb ik je! Jullie glimlachten allemaal terug, zelfs zij die dit nu lezen… Nu merken jullie hoe de spiegel werkt. Wanneer je de energie van Thuis uitzend, komt het naar je terug. Jullie denken nu: "Oké, wat ga ik dan doen, gewoon rondlopen en naar mensen glimlachen? Dat lijkt mij niet zinvol. Hoe ga ik het dan toch op een of andere manier benutten?”

Geliefden, er zijn momenten dat als jullie iemand op straat passeren en je weet dat je eigenlijk naar zijn/haar ziel kijkt. Dat kan in een seconde gebeuren. Het kan zijn dat hun ogen even oplichten en plotseling hun ware Zelf openbaren, wie ze echt zijn. Dit heeft in het verleden angst veroorzaakt.

Als jullie je omdraaien en contact met hen maakt en zij naar jullie terug kijken, zien ze jouw ziel op dezelfde manier. Hoewel het in een oogwenk gebeurt, is het genoeg je te helpen herinneren wie je bent en het is genoeg om je te helpen de herinneringen van Thuis te downloaden, want dat is wat je doet als je deze mensen raakt… Jullie herinneren hen aan hoe jullie hen kennen van Thuis en welk aspect van jou ze momenteel zijn.

Heimelijke Healers.

Goed, hier is een simpele techniek. Het is een glimlach, een heimelijke glimlach, enkele onder jullie zijn hoe dan ook heimelijke healers. Sommige onder jullie pretenderen geen healers te zijn. Jullie doen maar wat en healen evengoed mensen, daarom is dit ene perfecte plaats om het te doen. De glimlach.

Nu, soms kan je het doen en een hele glimlach voor alle mensen tonen, en soms lukt dat niet. Soms moet je het een beetje heimelijk doen. Soms moet je op het laatste moment omkijken en een snelle glimlach doen. Hoe het ook loopt, wanneer je die energie van Thuis via de ander door ziet komen, wanneer je ziet dat hun ogen groter worden, wanneer je hun hart ziet, hun hartslag en het ritme herkent, hebben jullie een kans om die connectie te maken.

Geliefden, jullie bevinden je in een fase van de Aardse geschiedenis waarin jullie door deze samentrekking om door de poort te kunnen gaan die je net achter je hebt gelaten. Hoe was de contractie? Contractie/samentrekking is erg eenvoudig. Werp jezelf in angst en je krimpt ineen. Het is doodeenvoudig. Wanneer jullie bang worden op Aarde, trekken jullie je energieveld strak om je lichaam heen en jullie houden het daar vast alsof je bang bent het kwijt te raken.


Jullie trekken het naar je lichaam toe, maar dat maakt het erg lastig om met andere mensen iets uit te wisselen. Jullie hebben feitelijk weinig oogcontact als er vrees op Aarde rondwaart. Nu, waar ging die angst over? De angst ging een beetje over de economie.

Een van de eenvoudigste manieren om een golf van angst over de Aarde te spreiden is het tapijt onder sommige mensen weg te trekken en het kleed onder de meeste mensen weg te trekken zodat jullie je systemen opnieuw moesten opzetten om in de nieuwe frequentie te kunnen bestaan; de hogere frequenties van de Nieuwe Planeet Aarde. Nu beginnen jullie er goed mee om te gaan en jullie klimmen uit dit wereldwijde economische probleem.

En maar goed ook. Het is de eerste keer dat jullie dit allemaal hebben meegemaakt. Wij zeggen jullie dat jullie dachten dat je economie geheel verschillend was van je persoonlijk leven, maar dat is niet zo.

De waarheid is dat iedereen geïnvesteerd heeft in alle anderen. Jullie kunnen op deze planeet niet ten oorlog trekken zoals jullie dat heel lang gewend waren, want de mensen tegen wie je oorlog voert bezitten een groot deel van de eigendommen die jullie nu hebben.

Dat is perfect! Het is een perfecte manier om energie te vermengen. Het gaat niet langer. Het zal een goede uitwerking hebben, en ja wij zeggen jullie dat heel wat regeringen, organisaties en veel economieën van de wereld zich wat flexibeler op moeten stellen om met de nieuwe energie om te kunnen gaan.

De mensheid bevindt zich in een fase van opnieuw opbouwen omdat opbouwen een hele dobber wordt als jullie je energieveld om je heen samentrekken. Jullie denken alleen nog aan dit moment, nu! Jullie denken niet aan waar je heen gaat of wat je werkelijk wilt doen en hoe je het in gang wilt zetten.

Dus wat er nu gebeurt, is dat de ganse mensheid zich begint uit te strekken. Jullie bevinden je op de drempel van wat wij economisch herstel zouden noemen.

Wij zijn geen economen, en we geven eigenlijk niets om de wereldeconomie, maar het was in staat een angstschok over de hele Aarde teweeg te brengen en jullie trokken je energievelden in en jullie kwamen ongeschonden door de poort.

Nu is het tijd om de angst kwijt te raken. Het is tijd de handen uit de mouwen te steken en vooruit te denken. Ik heb jullie dit eerder verteld en ik zeg het je nu weer, er is geen betere tijd op Aarde om iets te beginnen. Om het even welk project, welk bedrijf, wat jullie maar willen doen zal je de wind in de rug geven als je het in deze energie opstart.

Het grootste probleem dat jullie op Aarde hadden, was dat jullie allemaal getracht hebben je eigen grenzen vast te stellen. Het is erg moeilijk omdat als jullie beginnen je open te stellen, jullie alles en iedereen voelen. Jullie geven teveel van je zelf, je begint je (energie) heel dun te spreiden, je raakt uitgeput en voor je het weet heb je een burn-out.

Dus jullie beginnen grenzen te stellen en jullie zeggen: "Mijn energieveld gaat tot hier. Ik ben niet verantwoordelijk voor…” Dat is prachtig, omdat nu jullie je eigen grenzen bepalen, jullie alle grenzen samen kunnen loslaten. Ze zijn niet nodig. Jullie kunnen naar de persoon kijken die voor je zit en ontwaren welk aspect hij/zij van jou is. Heb je daar ooit aan gedacht?

Nu krijgen jullie de gelegenheid omdat er in de volgende 7 maanden er een heen en weer gaande balans is. Jullie gaan terug in polariteit zoals jullie regeringen, in het bijzonder die van de VS hier. Het is zo grappig te zien hoe de partijen elkaar bevechten en hoe het allemaal tot polariteit leidt. Nu, jullie zullen elkaar ergens in het midden ontmoeten.

Het is slechts een spel dat jullie hebben gespeeld. Nu is het tijd om daar aan te gaan werken. Wanneer jullie gaan kijken naar de overeenkomsten met de mensen en de energieën om je heen in plaats van de verschillen te zien, kunnen jullie op dezelfde manier je grenzen bepalen. Jullie hebben tot nu altijd andere grenzen gesteld.

Je kijkt naar iemand en je zegt: "Och die… wel ik ben beter dan hij/zij. Ik heb iets waar ik aan werk.” En zo bepalen jullie je grenzen.

Nu is het tijd op een nader manier je grenzen te bepalen. Hoe kunnen jullie deel uitmaken van een tamelijk grote familie die Hier & Nu een geweldig verschil gaat maken op deze planeet?

Een Tapijt van Liefde.

Het is niet altijd even gemakkelijk, geliefden. Daarom zeggen wij: "Glimlach je weg naar Thuis.” Je hoeft je alleen maar dagelijks te verbinden met een paar andere geesten op deze planeet en je energie te spreiden. Zo weven jullie een Tapijt van Liefde dat niet verslagen kan worden.

Het is werkelijk magisch, en jullie zijn in de perfecte positie om dat NU te doen.

Dit is het moment om echt naar je eenheid te kijken. Om echt te kijken naar de mensen om je heen en alle andere energieën; de mensen die met je samen werken, de mensen die je tegenwerken en zelfs mensen die jullie vijanden noemen.

Mensen moeten al die polariteit zeer snel laten schieten om een groot verschil op Aarde te maken en om iets op te bouwen dat zal blijven bestaan. Het werkt niet meer zoals het altijd deed, zelfs jullie economieën zullen niet meer werken zoals je gewend was. Graag gedaan, goed werk, dank je! Jullie hoeven hetzelfde probleem niet opnieuw te ervaren.

Wat er voor in de plaats komt ligt aan jullie! Dus staan jullie toe dat de Geest door je heen komt? Laten jullie je glimlach door je ogen schemeren en ga je lichtzaden planten in alles wat je ziet? Of sla jij je ogen neer terwijl je mompelt: "Ik weet niet wie ik ben. Ik ben het niet waard. Ik weet niet of ik iets te bieden heb. Dus ik ga niet in andermans ogen kijken…”

Ga er voor! Nu kunnen jullie het verschil maken op de kleinste manier. Want als genoeg mensen dit doen, als slechts 5.000 mensen dit de komende 7 maanden doen, zullen jullie de planeet zo snel veranderen dat de wereld echt mooi wordt. Jullie beginnen Thuis – met een kapitale T – te bouwen waar je staat en wij zijn hier om jullie daarmee te helpen. Vergeet nooit dat je niet alleen bent. Je zou niet eens alleen kunnen zijn al wilde je het graag, en wij zouden het appreciëren als je daarmee stopte.

Soms proberen jullie heel erg afgescheiden te zijn, je zit daar en je zegt: "Geest raak me aan. Voel mij. Laat mij jou voelen. Laat me beseffen welk aspect van de Geest ik ben.” En de Geest staat daar en zegt precies hetzelfde. In werkelijkheid zijn jullie het. Jullie zijn de scheppers. Durf je nek uit te steken, zie jezelf in een nieuw licht en glimlach je weg naar Thuis. Dat is het mooiste deel van mens zijn. Ik houd meer van jullie dan je denkt. Ik ben altijd bij je.

Ik sluit nu af met een woord dat de Lemuriërs altijd gebruikten als ze elkaar op de schouder wilden kloppen. Ze bedachten een woord dat zowel ‘hallo’ als ‘tot ziens’ kan betekenen. Het is Espavo, en dat betekent: "Dank je dat jij je macht oppakt.”

Espavo, geliefden.

Ik Ben Elrah van de Ritmische Dienst. Espavo.

De groep.
bron: ArjunA – http://www.assayya.com/