Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 27 juni 2013

Sheldan Nidle - 25 June 2013

Sheldan Nidle -
namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie 
 June 25, 20135 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! We komen vandaag jullie welvaart bespreken! Over jullie gehele wereld is er een enorme omschakeling onderweg. Eonen geleden was jullie werkelijkheid opgeslorpt door het donkere en deze heeft de heersende klasse van volgelingen gecreëerd die jullie planeet zo’n beetje naar eigen believen beheerst heeft. We komen jullie nu vertellen dat deze onhandelbare vrije hand voorbij is. Het Licht heeft niet alleen verordend maar ook volledig uitgelegd aan alle betrokkenen dat deze wereld een totale omschakeling moet maken in/naar het Licht en dat ieder van jullie zal worden getransformeerd naar volledige bewuste Wezens van Licht. Dit zal worden voorafgegaan door een serie van speciale nieuwsuitzendingen die onze goedbedoelende aanwezigheid zal aankondigen en de redenen zal uitleggen van het verspreiden van universele welvaart en vrijheid die we zo rijkelijk verdienen. We komen op dit moment om dit te verklaren aan jullie en om de voorbodes te zijn van een nieuw rijk dat gebaseerd is op de heilige wegen van de Hemel. Onze schepen cirkelen om jullie wereld en zijn gestationeerd rond elke planeet in dit zonnestelsel. Jullie donkeren hebben geprobeerd om het moeilijker voor ons te maken om deze heilige missie te vervolmaken maar hun talloze pogingen zijn mislukt. Het donkere moet spoedig verdwijnen en afstand doen van hun volgelingen om het lot te ondergaan dat voor hun bestemd is.

In de nieuwe werkelijkheid, keer je terug naar je familie en je laat de dood en chaos achter je die jullie je hele leven geplaagd hebben sinds de val van Atlantis. Jullie speciale verblijven in Agartha wachten op jullie en hier zullen jullie de magische toestellen vinden die jullie zullen terugbrengen naar de staat van Zijn die zo plezierig was ten tijde van Lemurië dat toen nog regeerde over de wereld. Hier, ook, zul je je ware levenspaden herontdekken en gewaardeerde leden van de Galactische Federatie worden. Tijdens jullie reizen door de donkere landen, hebben jullie veel nieuwe wijsheid opgedaan door jullie ervaringen, en de Hemel vraagt jullie deze wijsheid te delen met de voormalige leden van de nu-gestopte Anchara Alliantie, want het is jullie missie om een blijvende vrede te bewerkstelligen tussen alle sectoren van deze Melkweg. De welvaart en vrijheid die jullie binnenkort zullen plezieren zijn symbolen van wat jullie zullen bereiken, en inderdaad, de Hemel ziet jullie als een hoofdrolspeler om Licht naar alle betrokken aspecten te sturen in de namaak wereld. Je wordt geëerd en er wordt groot respect aan je verleend en rechtmatige erkenning voor je hard verworven bijdragen aan het heilige plan.De verheffing van jullie wereldbeschaving zal meer passende voorwaarden scheppen voor jullie om te worden geherintroduceerd bij jullie sterrenoorsprong. Dit zal jullie herfocussen waarbij de eerste aandacht voor Gaia’s gezondheidstoestand en welzijn is, wat aan jullie zal laten zien welk groot potentieel er in jullie ligt. Het is dit potentieel gekoppeld aan jullie stijgende spirituele bewustzijn dat het allerbelangrijkste voor ons is wanneer ze de ongekende aangeboren mogelijkheden aanspreken die in ieder van jullie zit. Het is onze verantwoordelijkheid om jullie te bij te staan om deze voort te brengen en ze te gebruiken om een nieuwe en levendige sterrennatie te neer te zetten. We komen, daarom, om uit te dragen wat jullie lang gewenst hebben. Zoals jullie weten, het donkere is weerspannig geweest in hun pogingen om het tot uitdrukking komen van deze veranderingen te voorkomen omdat dergelijke veranderingen automatisch zullen leiden tot het luiden van de doodsklok van al datgene waar het donkere naar toe heeft gewerkt. Niettemin, onze heilige toegewezen taak was het om de voorwaarden te scheppen die het zouden toestaan de geplande, weldoende veranderingen naar voren te laten komen. Dit hebben we gedaan. En daarom sta je nu op de rand van opwindende veranderingen die deze heilige wereld voor altijd zal transformeren en het toestaan van het scheppen van een nieuwe sterrennatie. 

Dit nieuwe rijk zal jullie toestaan te groeien, niet alleen op individueel niveau maar ook op spiritueel niveau, en zal jullie toestaan om nieuwe werelden van bewustzijn op te slokken. Zoals we vaak tegen jullie zeggen, jullie zijn een wondere schepping die op een pad geleid is om de manieren en misdaden van het donkere te ervaren. Nu ben je er klaar voor om dit alles achter je te laten. Jullie nieuwe wereld zal Gaia’s oppervlakte en binnenrijken herenigen en jullie zullen “werkelijkheid” op manieren gaan zien die jullie nu niet voor mogelijk houden! Jullie stijgende bewustzijn zal jullie uitrusten met een nieuw gezichtspunt over waar het leven over gaat, en nu al, kunnen velen in jullie wereld een eind zien aan amateur en professionele sport en de teloorgang van sportbonden, en veranderingen die veel groter zijn dan deze komen er aan. Er zijn weinig van jullie huidige sociale constructies en filosofieën die niet getransformeerd worden want de houdingen die ze uitdragen keren enorm. De resulterende geascendeerde galactische samenleving zal zich dienen aan te passen aan jullie eeuwig-uitbreidende gezichtspunt van jullie zelf als snel groeiende galactische Wezens van Licht. Jullie zullen opgewonden raken wanneer je hoort van deze Melkweg als een grote levende eenheid waar jullie deel van uitmaken! Jullie nieuwe sterrennatie zal hoog gewaardeerd worden en Geliefd door allen die lichamelijkheid goedmaken. (? who make up physicality).

Zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen vandaag met meer goed nieuws! Tot aan nu, is jullie wereld lang de verblijfplek geweest van een donkere cabal wiens enige doel was om jullie te ketenen aan schulden-slavernij en jullie op te sluiten in een rijk dat jullie verhindert naar volledig bewustzijn terug te keren. Deze “kooi” en zijn donkere gevangenisbewaarders zullen zeer binnenkort verdwijnen omdat jullie wereld nu klaar is om getransformeerd te worden door het Licht. De leiders van deze komende wereld van Licht hebben tientallen jaren gevochten om verlost te worden van het donkere en inderdaad is er een beweging flink onderweg die tot zover alle voorbereidingen getroffen heeft om zich te ontworstelen aan de macht van de heersende klasse van volgelingen die nog steeds samenzweren om jullie verstrikt te houden in een zeer donkere wereld! Er is nu een speciale groep verantwoordelijk en het zijn deze toegewijden die jullie je nieuwe regering zullen voorstellen en het vrijkomen van de heilig voorgeschreven welvaart voor deze wereld overzien. Wij verklaren hierbij dat deze metgezellen nu een aankondiging van de essentie van deze vele uitzendingen aan het voorbereiden zijn.

Het zijn onze gezegende taken om deze veranderingen te steunen en daarna jullie een serie lessen (onderwijs) te verschaffen, door een ieder van ons geleverd aan elk deel van de planeet, samen met richtlijnen om deze toe te passen in je leven. Algemeen gesproken, hebben jullie onvoorwaardelijk geaccepteerd wat wijd en breid in onze naam bekend is gemaakt en deze leerstelsels hebben nu aanpassingen nodig. Een begrip van de grote eenheid dat is Alles Dat Is is een hoofdvoorwaarde voor ascentie. Jullie overtuigingen moeten zich ook uitbreiden om de wonderlijke Wezens van Agartha op te nemen die ons veilig hebben gehouden daaronder voor duizenden jaren. Zij begrijpen de spirituele natuur van de mensheid en verlangen ernaar vrij en open tussen jullie rond te lopen. Jullie hartopening zal zich ook dienen uit te breiden naar de aloude oorsprongsgebieden van jullie voorouders in de sterren. Kort gezegd, jullie zullen spoedig zien dat de zaden van Spirit behendig stromen door de hele lengte en breedte van de fysieke werkelijkheid!

We kijken er naar uit jullie te leiden, jullie te assisteren, en alles recht te zetten omtrent onze werelden door de tijden heen. We hebben de donkeren geobserveerd en gezien hoe zij onze boodschappen verdraaid hebben zodat ze passen bij hun doeleinden. En we houden ervan jullie te vertellen, dat dit nu tot een einde komt! Liefde een eenheid is altijd onze boodschap geweest aan jullie. Grote Wezens van overal van de Melkweg zijn hier gekomen onder goddelijke leiding en hun missie is ons te assisteren in het jullie snel doen vooruitgaan naar volledige bewustwording. Het is onze bedoeling deze komende tijd te benutten om te onderwijzen, te adviseren, en jullie voor te bereiden op jullie eigen gezegende ascentie. We zullen jullie terzijde staan wanneer we jullie leiden naar een nieuwe samenleving die zal samensmelten in jullie nieuwe sterrennatie. Wanneer wij dit tezamen doen, helpen we deze Melkweg en gebruiken onze gebundelde krachten om deze Melkweg in ieder aspect te veranderen in een glorieus, gezegend instrument van het Licht! Dit is waarom we in gebed en kracht komen en om deze nieuwe wereld te zegenen! Halleluja voor de Hemel en voor het Licht!

Vandaag vervolgen we onze boodschap van vrede, vreugde en Licht. Overal daalt er een nieuw tijdperk van de Hemel om dit rijk te bestrooien met welvaart, vrijheid en de hereniging van ons allen met onze locale en verre broeders. Deze grote welkom-thuis missie heeft zijn heilige hoogtepunt bereikt! Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Toevoer en eindeloze Overvloed van de Hemel inderdaad van Jullie zijn!

Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! en Wees in Vreugde!)


Website: Planetairy Activation Organization
 
Vertaling: Karin

 Beste lezer,

Wij wonen op een prachtige planeet. Er is zoveel liefde en schoonheid. Maar de machten die ons besturen, de regeringen en de elite, willen maar niet doen wat juist is. Moeder Aarde produceert genoeg om minimaal 10 miljard mensen te laten leven in vrede en overvloed, maar alles waar onze hoogste bestuurders aan kunnen denken is hoe zij aan de macht kunnen blijven, oorlogen en conflicten kunnen creëren en ons meer en meer kunnen laten betalen. Via duistere broederschappen en geheime operaties negeren zij de wil van de mensen. Zij proberen ons in een staat van afhankelijkheid en angst te houden via de media, die zij beheersen.

Is het niet tijd om dat te veranderen? Is het niet tijd dat WIJ beslissen hoe de planeet bestuurd moet worden? Het is gemakkelijker dan je denkt. Ja, echt. Er is een natuurkundige wet waarvan je al gehoord zou kunnen hebben, die perfect is voor het verbreken van dit oude paradigma, dit oude en afgeleefde systeem waarin de rijken de rest van ons overheersen. Deze wet heet - De Wet van Aantrekking -. De wet zegt dat wat jij ook maar wilt en waarop jij je focust, wat je werkelijk in je hart voelt, wordt aangetrokken tot jezelf. Kijk het maar na op het internet of in de bibliotheek (lees bijvoorbeeld -The Secret -). Er zijn vele, vele verhalen van mensen die hun leven op deze manier succesvol veranderd hebben.

De manier om dit te doen, is door middel van visualisatie. Als je iets visualiseert dat je wilt, en je voelt de vreugde alsof HET AL GEBEURD IS, dan zal het zich manifesteren.

Je kunt dit toepassen op je persoonlijke leven, maar ook voor het hogere goed van onze planeet en mensheid. Hoe meer mensen hierop focussen, hoe sterker de energie wordt. De energie die uitgezonden wordt door een groep mensen, vermenigvuldigd zichzelf, het wordt sterker dan de som van die mensen. Geloof ons niet op ons woord, het is wetenschappelijk bewezen. Kijk naar een video die wij hierover gemaakt hebben, en die je hier kunt vinden:  
http://www.visualizedaily.com/

Er zijn al veel groepvisualisaties en groepsmeditaties geweest. Voor Wereldvrede bijvoorbeeld. Toch is er nog geen vrede. Hebben deze acties niet gewerkt? Zeker wel! Je kunt dit zien in onze video. Het probleem is, dat als de vredesenergie eenmaal haar werk heeft gedaan, terwijl in tussentijd de machthebbers in tegengestelde richting werken, alles weer terugkeert naar de oude situatie. Soldaten wordt bevolen om de wapens op te pakken die zij neergelegd hadden, criminaliteit stijgt weer door de moeilijke situatie waarin mensen zich bevinden, etc. Dat is waarom wij ons moeten focussen op iets dat niet teruggedraaid kan worden. Nooit. 


En dat is: een DOORBRAAK.
Maak je geen zorgen over exact datgene waarop je focust, energie is intelligent, zij vindt haar weg. Zoals je kunt zien in onze video: als mensen vrede visualiseren, verminderd ook de criminaliteit tegen mensen, verkeersongelukken verminderen, bezoeken naar de Eerste Hulp verminderen en de aandelenmarkt gaat omhoog. Vrede is vrede, een doorbraak is een doorbraak. Energie weet waarheen zij moet gaan. Als wij focussen op een doorbraak, zal de energie de zwakste schakel vinden in de keten die nog steeds dat uitgeleefde paradigma samenhoudt. En zij zal die BREKEN.

Als genoeg mensen het visualiseren, en het werkelijk voelen in hun hart, zal het gebeuren. Het kan de 6.578e deelnemer zijn die het oude paradigma het laatste duwtje geeft, of het kan de 10.234e zijn, maar het zal breken. Wacht maar af.

Focus op iets dat jou echt heel, heel gelukkig zal maken. En voel het gevoel alsof het al gebeurd is. Of het nu Obama is die UFO Disclosure aankondigt, vrije energie die tot beschikking komt van de mensen, een groot tv-station of krant die onthult dat de Amerikaanse regering betrokken was bij 11 september, of iets anders groots. Het komt allemaal op hetzelfde neer: het einde van de gevestigde orde. Kies maar iets uit:) Wat het meest belangrijke is, is dat je de vreugde voelt zoals je je zou voelen als zo'n doorbraak net plaatsgevonden had. Visualiseer bijvoorbeeld dat oorlog en honger plaatsmaken voor vrede en overvloed, over de hele planeet. Wanhopige kinderen krijgen opnieuw hoop. Stress en angst maken plaats voor geluk en tijd met je dierbaren. Corrupte politici en inefficiënte medische zorg maken plaats voor gezond voedsel en vrije energie. Al deze dingen BESTAAN AL op onze planeet, maar worden nog steeds onderdrukt door het duistere systeem. Dat is waarom wij een doorbraak nodig hebben. En wij zullen die laten plaatsvinden!

Wij gaan geen tijd en plaats noemen waarop wij dit allemaal gaan doen, wij vragen je om het NU te doen.


Het is niet belangrijk hoe lang je dit doet, 5 seconden is genoeg. Belangrijk is dat je werkelijk de vreugde van deze doorbraak voelt, alsof het al gebeurd is. Dat is genoeg om jouw eigen kleine (maar tegelijkertijd GROTE) bijdrage te leveren aan de kwantumwijze waarop de Wet van Aantrekking werkt. Samen maken wij er een GIGANTISCHE macht van die deze wereld voor altijd zal veranderen, ten goede van de mensen.


Probeer het maar, je hoeft het maar 1 keer te doen. Stop wat je aan het doen bent (waarschijnlijk lezen) en sluit je ogen. Stel je voor dat er een Extra Nieuwsuitzending is over iets waarvan jij al heel lang wilde dat het zou gebeuren, en voel de vreugde die je op dat moment zult voelen. Visualiseer het NU. NU!!!!


Dat is het! Vond je het leuk? Ons collectieve bewustzijn heeft zojuist jouw stem gekregen. Dank je. Jouw bijdrage is toegevoegd aan de grote golf paradigmaverschuivende energie die al over de planeet gaat. De Wet van Aantrekking zal ervoor zorgen dat het werkelijkheid wordt.


Als je klaar bent met jouw visualisatie, komt het tweede belangrijke onderdeel. Dit project werkt via het - iedereen-kent-iedereen-principe -. Er wordt gezegd dat binnen 6 keer doorsturen, je elke persoon op de planeet kunt bereiken. Dus wij vragen jullie om deze mail door te sturen naar iedereen in jouw adresboek waarvan je denkt dat zij zich hierbij willen aansluiten. Door dit te doen kunnen wij een enorm lichtleger creëren, zelfs binnen één dag!


Heel erg bedankt voor het aansluiten bij deze actie. Moeder Aarde en wij allemaal, die net zoals jij snakken naar vrede en harmonie, zijn je dankbaar, evenals alle anderen die zich aansluiten, want wij doen dit SAMEN! Stuur deze mail nu door alsjeblieft. Stel het niet uit, NU is het moment.


Dank je wel!!!