Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 2 juni 2013

Sanat Kumara 1 Juni 2013 / Tazjima


Sanat Kumara

"Wees als een Bron
in de Woestijn"
  
1 Juni 2013 / Tazjima 
IK BEN Sanat Kumara, ook toegenegen bekend als "Raj". Momenteel dien is als planetaire logos, vanuit de heilige stad van Shamballa, de woning van de Geascendeerde Meesters en verbinding met jullie zuster wereld, de naburige planeet van Venus. Door de eeuwen heen voorafgaand aan de grote Val van de Mens, heb ik vele rollen gespeeld en vele gezichten aan vele culturen gerepresenteerd. Sommigen kennen mij als Ahura Mazda; Skanda, de strijderszoon van Siva (Shiva);  en voor sommigen ben ik bekend als de Oude van Dagen. Wat mijn naam ook is, wat voor gezicht ik representeer tot jouw bewustzijn, Ik ben één met jullie binnenin het heilige heiligdom van jullie Hart.

Ik ben gekomen om mijn gedachten aan te bieden, mijn raad en mijn aanmoediging, samen met diegene van mijn broeder, Ganesh, de Grote Goddelijke Bestuurder. Wij zijn één in onze doelstelling en toewijding aan de evolutie van deze planeet en aan diens bewoners. Lang geleden, besloot is mezelf te verplichten aan de missie van het vasthouden van het licht voor de evoluties van Terra. Mijn woning op Venus verlatend, ik kwam naar deze verduisterde planeet arriverend in de plaats die voorbereid was door diegenen die mij voorgegaan waren, Shamballa. Van diegenen die deze woorden vandaag lezen, zijn sommigen van jullie onder de eersten die met mij vanaf Venus arriveerden, één van de 144,000 van hoge Venusiaanse meesters, toegewijd zoals ikzelf aan het welzijn van de bewoners van onze zuster planeet, Terra. 


Wij wensten niet haar vernietiging te zien zoals gebeurde met op z'n minst één andere planeet in jullie zonnesysteem, de planeet, Maldek, die vandaag de dag bestaat als het puingebied van asteroïden dat tussen Terra en Mars in ligt. In plaats daarvan, kozen wij om ons zelf toe te wijden aan de missie van het helpen van de mensheid in/naar het terugkeren naar een staat van zelfbesef waar zij voorbereidt zouden zijn om de mantel van rentmeesterschap van hun eigen planetaire thuis opnieuw op zich te nemen. Die grote dag komt nu naderbij. Hoewel er nog enige weg te gaan is, komt het moment naderbij wanneer voldoende zelfbewuste wezens op deze planeet gereed zullen zijn om bewust rentmeesterschap van de planeet en de toekomst van de mensheid aan te nemen.

Welke missie heb je uitgekozen om te ondernemen? Welke verplichting heb jij gemaakt? Hoe benader jij jouw dagelijkse leven, met een gevoel van verslagenheid of een altijd opwellend optimisme?

Misschien weet je nog niet wat jouw missie is? Misschien ben je onwelwillend om met een heldere blik te kijken naar dat wat je zou willen ontkennen, eenvoudig vanuit een gevoel van onvoorbereid te zijn, niet overtuigd dat jij waardig bent voor zulk een streven. Je ziet wat je kiest om te zien. Je voelt wat je kiest om te voelen. Je kunt jouw gezichtspunt in een seconde veranderen, met een eenvoudige verandering van perspectief. Hoe kies jij om jouw wereld te zien? Ben jij iemand die het glas half leeg of half vol ziet? Weet dat je de macht hebt om jouw eigen werkelijkheid te creëren en hoe jij daarin zult spelen; het is allemaal aan jou. Accepteer de macht die in jou verblijft; het is echt, meer echt dan het hologram waarin je vandaag speelt.

De macht die van binnenuit naar boven borrelt, komt tevoorschijn uit de Bron. Zoals een bron middenin een woestijn, het vindt diens weg naar het oppervlak door de barrière van jouw ontkenning heen en wriemelt diens weg in/naar jouw besef. Je kunt de macht van Liefde niet ontkennen zoals je niet de macht van jullie zonnelichaam kunt ontkennen, de Zon, om jullie met diens stralen te verwarmen. Het is eenvoudig, zoals jij bent. Jij bent de wereld. Jij bent de schepper van jouw wereld. Je overhandigt aan jezelf iedere dag lessen om jezelf te testen, om te zien of jouw begrip gegroeid is of dat je nog steeds in ontkenning bent van jouw prachtige macht. Het is aan jou om te beslissen of je wel of niet van deze lessen leert, laat alle zelfoordeel en afkeuring los en ga met voornemen voorwaarts om in/naar een groter besef te komen of om je terug te trekken in/naar grotere zelfontkenning of duisternis.

Diegenen van ons die zolang in de gebieden van deze wereld gewerkt hebben, zelfbesef cultiverend onder diens bewoners, beginnen nieuwe modellen van denken en zijn op te starten, wij zouden willen hopen dat jullie ervoor kozen om in/naar een grotere uitlijning te komen met diegene die jouw werkelijke zelf is, jouw Ziel. In het behouden van een diep-gezeteld verlangen om jouw verbinding met jouw Ziel te hernieuwen, zal je ook in verbinding komen, door de Brug van Licht, met jouw Hogere zelf. Dit Zelf bestaat uit diegenen die jullie noemen de Geascendeerde Meesters, engelen wezens, aartsengelen en anderen die in de rijken van het Licht verblijven.

Niet iedereen verkoos om de Rijken van het Licht te verlaten om af te dalen in/naar de diverse werelden van dit universum die verduisterd werden door de onjuiste creaties en onjuiste uitlijning van sommigen. Er waren velen die ervoor kozen om de balans te behouden terwijl hun broeders en zusters en tweeling vlammen afdaalden en toen in/naar de lagere, zwaardere dieptes van de derde dimensie vielen. Zij kozen ervoor om achter te blijven zodat zij de rol van mentor op zich konden nemen, om diegenen die worstelen te onderwijzen en te begeleiden om door de nevelen van het astrale gebied dat jullie wereld omringt heen te kijken.

Begrijp nu, dierbaren, dat hoewel jullie door de verduisterde vallei van de derde dimensie heenlopen, jullie niet gekleed hoeven te blijven in de duisternis van de geest welke diegenen achtervolgt die ervoor kozen om zichzelf te ontkennen, die kozen voor zelfafkeuring en zelfhaat. Deze duisternis wordt verdraaid en verwrongen en vaak naar buiten gericht naar diegenen die "anders" of "verschillend" lijken te zijn, of dit verschil nu bestaat in levensstijl, seksuele voorkeur, religie, cultuur of fysiek voorkomen. Je kunt kiezen, bewust, om deze zelfopgelegde banden los te laten en om vrij in/naar zelfacceptatie, zelfliefde te lopen en door jouw oprechte inspanningen, in/naar dienstbaarheid aan anderen door jouw eigen leven vrij van grenzen, zelfopgelegde of opgelegd door krachten van buitenaf of jezelf te leven. Je kunt ervoor kiezen om in deze wereld te zijn, maar er niet van te zijn, door niets gecontroleerd buiten jouw eigen bewustzijn om (hoewel je waarlijk de enige bent die deelneemt aan deze ervaring).

Onderweg op het pad van het herontdekken van deze delen van jouw wezen waarvan je dacht dat die verloren waren of misschien dat zij jou nooit toebehoord hebben, zal je meer over jouw wereld leren en hoe het werkt. De vertrekkende derde dimensie werkte met stijve structuren en grenzen; expressies van "nooit", "altijd", en "moeten" regeerden het dagelijkse leven van de massa's. Je leerde om de leringen van diegenen "buiten" jezelf te volgen, het meest vaak die individuen die het dichts bij jou stonden in het dagelijkse leven, jouw ouders, leraren, religieuze leiders, en vrienden. Er werd je geleerd om je aan te passen, ertussen te passen, om de begeleiding van jullie ouderen en van verkozen ambtenaren en beroepsmensen te volgen. Je werd onderwezen buiten het vermogen om voor jezelf te denken, om jouw eigen gevoelens te voelen, om op jouw eigen intuïtie te handelen. Je werd aangemoedigd om ertussen te passen, in overeenstemming te zijn en om te zijn wat ook maar beschouwd werd als "normaal" in jouw cultuur en gemeenschap. Het deed er niet toe dat andere mensen die naast jullie woonden in dezelfde stad op een volledige andere manier handelden dan wat jouw geleerd was dat "juist" was. Zij waren anders; daarom, werden zij de vijand.

Jullie leiders en deze schaduwfiguren die handelden als jullie leiders hun marionetten-meesters, de illuminatie en controleurs, zochten ernaar alle afwijkingen binnenin de maatschappij te controleren, alle gevoel van revolutie, om iedere aansturing richting onafhankelijkheid te verstikken. Diegenen van jullie die onafhankelijk dachten of handelden van wat gedacht werd de norm of de geaccepteerde manieren van bestaan te zijn, werden het doelwit voor vervolging, kwellingen/martelingen en soms vernietiging en dood.

Voorbij wat er aan jullie in jullie moderne wereld gepresenteerd werd, bestond voorheen een wereld die zeer, zeer anders was, maar de manieren van de voorouders werden ook in de doofpot gestopt toen zij niet in het verlangde paradigma van de controleurs pasten. Oude bibliotheken en heilige plaatsen werden vernietigd, verbrand, leeggeplunderd en begraven in een verlangen om het verleden uit te wissen en om de wortelen die de mensen aan de Aarde, aan de lucht en wateren verbonden te vernietigen.

Maar toch, bewegen cyclussen verder en nu ontwikkeld het Licht op Terra zich steeds helderder, het uitvaagsel van de laatste paar eeuwen van duisternis en vernietiging wegbrandend. De banden met het oude verleden van deze wereld worden opnieuw gecreëerd door de gretige verkenning en inspanningen van wetenschappers die voorbij het bestaande paradigma gegaan zijn in hun vastberadenheid om het waarom van bepaalde feiten en ontdekkingen die niet passen te begrijpen van was geaccepteerd werd in colleges en universiteiten als zijnde de "waarheid" gedurende aldus het afgelopen tijdperk.

De voortdurende cyclus van geweld en oorlog die gedurende diverse eeuwen wereldwijd bestaan hebben wordt nu geopenbaard als zijnde gecoördineerd door een kleine groep van mensen, onderling met elkaar verbonden door een weg van geheimhouding, vastbesloten om de bevolkingen van landen en continenten in oorlog met elkaar te houden zodat zij, als een geheel, onder controle gehouden kunnen worden. Oorlog en gereedschappen van oorlog, chemische en biologische oorlogsvoering, werden door de legers en ondernemingen van de planeet tegen hun eigen soort, de mensheid gebruikt, in een aanbod om de wil van hun meester te doen, om de overgrote meerderheid van de populatie te elimineren aldus de overlevenden meer zouden hebben. Deze handelingen van zelfvernietiging zijn nu in het proces om geopenbaard te worden, eerst in alternatieve mediabronnen, maar steeds meer in de massa mediabronnen. Wanneer de slapende gigant van de populatie echt de lengte begrijpt dat deze plannen voor massale vernietiging en controle in het bestaan geweest zijn, kan het enige tijd nemen om de kwaadheid, de wanhoop, het verdriet en de gewelddadigheid los te laten dat tevoorschijn zal komen vanuit het astrale lichaam van de mensheid.

Als het licht en de energie die tevoorschijn komen vanuit kosmische bronnen het puin van de structuren van de vertrekkende derde dimensie penetreren en afbreekt, penetreert het licht in het ontwakende bewustzijn van de algemene bevolking, hen wakker makend vanuit hun lange slaap van ontkenning. Zij worden onrustig in beroering gebracht, niet langer in staat zijnde om wat zij met hun eigen ogen kunnen zien, met hun eigen hart kunnen voelen, en met hun eigen oren kunnen horen te verwerpen. De wereld is aan het veranderen en daarmee, moet ieder persoon diens eigen weg kiezen, door voorwaarts te gaan of koppig op hun plaats te blijven, gewillig door zelfbewustzijn te ontkennen, door hun verbinding met hun multidimensionaliteit te ontkennen.

Zal jij kiezen om voorwaarts te gaan of zal jij ervoor kiezen om achter te blijven, ernaar strevend je te verbergen voor je eigen licht en macht? De keuze is aan jou. Het is altijd jouw keuze geweest; en wij zullen jouw wensen voor jezelf aanvaarden. Het is jouw verantwoordelijkheid om te kiezen. Jouw weigering om te kiezen is een keuze om in de driedimensionale wereld te blijven of op z'n minst te proberen je vast te klampen aan wat bekend is, want de derde dimensie gaat verdwijnen. Dus … is het onvermijdelijk dat jij je, uiteindelijk, aan zult sluiten bij jouw medemensen, en jouw weg vindt op het pad naar Huis, terug naar de vijfde dimensie en de Rijken van het Licht. Hoe lang die reis mogelijk kan duren is aan jou.

Deze planeet en het grote wezen dat haar bezield, Gaia, is toegewijd aan het pad van terugkeer. Diegenen, die zich vrijwillig aanboden om haar bij haar terugkeer te ondersteunen, de Lichtwerkers en de Wegwijzers, de Sterrenzaden, zoals zij op diverse manieren genoemd worden, zijn ook toegewijd aan het pad van terugkeer. Zij bewandelen het pad niet voor de eerste keer, maar als diegenen die zich eens Meester werden van andere paden en dimensies in hun "verleden" of andere levens, welke tegelijkertijd in het altijd aanwezige Nu bestaan. Deze concepten zijn soms moeilijk uit te leggen in termen van de menselijke taal welke bij gewoonte en intentie gelimiteerd is in diens vermogen om spirituele werkelijkheden over te dragen. De geest bestaat binnenin het paradox. Alle dingen bestaan binnenin de Ene. Jullie hebben geloofd dat jullie afgescheiden wezens zijn, maar in waarheid hebben jullie de Tuin nooit verlaten. Nochtans, moeten jullie de onjuiste geloven/overtuigingen loslaten, het herstel/de genezing toestaand van jouw fysieke lichaam en langzaam te ascenderen door de trillingsniveaus heen totdat je de lichtere frequenties van de vijfde dimensie kunt hanteren.

Jullie bestaan allemaal in vele werelden en dimensies tegelijkertijd. Dit is waarheid en zal nooit het vermogen ontlopen van het rationele verstand of ego om de paradox die het presenteert te begrijpen. Voel gewoon in het besef hiervan en beslis voor jezelf of het voor jou vandaag waar is. Slechts omdat het jou oncomfortabel laat voelen op deze ochtend, betekend niet dat je niet kunt leren om deze waarheid als jouw eigen te accepteren in het "toekomstige" huidige moment. Je zult in zelfbesef komen en het besef van jouw verbinding met al het leven in jouw eigen tijd en op jouw eigen manier.

Zoals een bron in de woestijn de oase bewatert en handelt als een plaats voor iedereen om zich daar te verzamelen en te rusten van hun reis en om kracht te vergaren voor de volgende stap, aldus kunnen jullie, ook, handelen als de wateren van het leven, jouw licht en aanwezigheid gevend aan iedereen die je tegenkomt gedurende jouw dagelijkse leven. Hoe jij omgaat met mensen, hoe jij jouw innerlijke begeleiding eert, hoe jij te werk gaat om jouw innerlijke verbindingen met de Ziel en met jouw Hogere Zelf te versterken en opnieuw op te bouwen, zal reflecteren in hoe andere mensen jou zien. Zij zouden misschien niet kunnen begrijpen wat het is dat jij bent, maar zij zullen instinctief reageren, een ieder volgens diens eigen niveau van zelfacceptatie en zelfliefde. Diegenen die nog steeds volledig bestaan in een wereld van zelfmisleiding en vermijding zullen niet in staat zijn om jullie in de ogen te kijken, nochtans zullen zij voeding vergaren ondanks zichzelf. Diegenen die verder op het pad van de terugkeer zijn zullen jullie als hun vrienden en kameraden beschouwen op dezelfde of gelijkaardige reis. Zij zullen jullie met grote bevrijding en vreugde begroeten als jullie bijeenkomen bij de waterrand en jullie misschien begeleiden als je weer verder gaat naar de volgende oase.

Wij staan bij jullie, altijd aan jullie zijde, terwijl een ieder van jullie zich voorbereid om de wandeling over de brug van het licht te lopen om je opnieuw met de Geest te verbinden, met jullie Hogere Zelf en volledige multidimensionaliteit. Jullie zijn in het proces van het terugkeren naar volledig bewust besef en het ervaren van jullie meesterschap. Het is een reis die concentratie, toewijding en verlangen vergt. Het is geen reis om op je te nemen voor egoïstische redenen, maar voor het profijt van de velen.

Wij zijn dienstbaar om de mensheid terug in/naar het licht te verheffen, maar jullie moeten de laatste stappen zetten op de reis in jullie eigen tempo, stap na stap. Wij kunnen alleen maar begeleiden, raad geven en onderwijzen. De rest is van jullie zelf, om je eigen te maken en om te accepteren dat je waarlijk bent wat al binnenin een ieder van jullie bestaat, Liefde en Macht en de verbinding tot de Wil van God. Ga met onze zegeningen en met onze liefde. Wij buigen voor de goddelijkheid die binnenin een ieder van jullie bestaat;

Namaste. Dank U, geliefde Sanat Kumara 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2012-13 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/