Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 27 juni 2013

Saint Germain & Merlin "Het Groeipad naar Jezelf" Méline Lafont 26 Juni 2013


Saint Germain & Merlin
"Het Groeipad naar Jezelf"
26 Juni 2013 / Méline LafontGegroet mijn meest geliefde vrienden. Met de hoogste eerbied en het hoogste respect bied ik wederom mijn liefdevolle energieën aan en baad ik jullie allemaal in mijn essentie van violette kleuren en mijn boeket van Liefde. Het is mij toegestaan om wederom in dit Nu moment van jullie werkelijkheid naar voren te stappen en, zoals altijd, ben ik daar dankbaar voor.

De laatste boodschap die ik gegeven heb door deze geliefde Tweeling Vlam van mij ging over Liefde en de aspecten van Tweeling Vlammen. Het was mijn genoegen om een boodschap over deze onderwerpen naar voren te brengen maar vandaag ga ik over geheel iets anders praten als jullie mij toestaan.

Vandaag zou ik graag uit willen wijden aangaande de komende tijden waar de volgende opbouwende energieën zich klaarmaken om jullie werkelijkheid in jullie levens en in jullie ervaringen op te bouwen. Er zijn 2 keuzes die jullie kunnen maken betreffende deze energieën. OFWEL kies je om niets met hen te doen, hoewel je hen integreert voor een later tijdstip wanneer je voelt dat je er klaar voor zult zijn, OF je begint om effectief iets met hen te doen.  Ongeacht welke keuze je maakt, alles zal worden geaccepteerd met het hart en de Liefde en zal gerespecteerd worden vanuit onze positie van Zijn/Bestaan. Geen enkele Meester van het Licht zal jou dwingen om een weg in te slaan die je niet wilt nemen, zelfs als het degene is die je uiteindelijk later zult kiezen om te nemen, of zelfs als het de beste keuze voor jou is zoals waargenomen vanuit het standpunt van het hebben van een verlichte ervaring. Nee, mijn geliefde vrienden, wij als Meesters van het Licht werken niet op die manier. Wij bekijken slechts wat jullie allemaal kiezen om te ervaren en om te creëren, en alleen wanneer wij voelen dat bepaalde geliefden zware lessen ervaren en moeilijkheden hebben dan springen wij in om waar we ook maar kunnen te helpen. Wij laten nooit een geliefde ziel alleen achter, nooit!

Welnu, ik hoor vragen naar boven komen zoals: "Waarom bemerken of bespeuren wij dit nooit?" Wel, mijn geliefde vrienden, dit gebeurd om twee redenen en slechts twee redenen … Net zoals de dualiteit en de polariteit twee zijden hebben, hebben jullie twee helften en diverse energieën, licht en donker, man en vrouw … ofwel ben je te open en wordt je door dit alles op een dermate manier opgeslokt dat je op plaatsen begint te zoeken waar het niet gevonden kan worden en daarmee bedoel ik: buiten jezelf. In een dergelijk geval zal het nooit echt duidelijk zijn zolang als je naar de buitenwereld van afscheiding en verdeling blijft kijken.

De oplossing hiervoor is eenvoudig: blijf binnenin jezelf, zoek en bespeur ons binnenin jouw hart. Wanneer het hart gloeit van warmte en liefde dan is dat een teken van onze aanwezigheid. Hoe meer je ons binnenin jezelf voelt, jij zijnde een deel van ons Wezen en wij zijnde een deel van jouw Wezen, hoe meer dit in jouw Wezen reflecteert en, als een gevolg, ook in de wereld om jou heen. Het is een kwestie van vertrouwen hebben in jouw verbinding met ons, maar bovenal, geloven in de verbinding met jeZelf. JeZelf accepteren en van jeZelf houden, je openstellen voor jeZelf is een eerste vereiste voor jou om jezelf in het hart te accepteren. Alleen dan kan de verbinding met ons gemaakt worden; een andere Jij.

De andere reden kan eenvoudig zijn dat je er niet in geloofd, dat je het niet vertrouwd of dat jij je er niet tot toe openstelt. In essentie impliceert dit dat je ervoor kiest om ons niet in volledig vertrouwen te accepteren vanwege angsten, leugens, kwaadheid, wantrouwen, gebrek aan zelfliefde … de lijst gaat alsmaar verder, zijn jullie het daar niet mee eens?! In een dergelijk geval is het slechts een kwestie van het hieraan werken door jezelf in alle liefde en vertrouwen te accepteren. "Tijd" en de voortgang van ontwaking spelen beide een belangrijke rol in dit alles en zelfs dit moet gerespecteerd worden omdat een ieder van jullie zijn/haar eigen alarmklok geprogrammeerd heeft om jullie op tijd wakker te maken uit deze dualistische droom, want dat is het gewoon, alle dingen in overweging nemend.

Wel, nu we deze kwestie ruimschoots uitgelegd hebben, kunnen we verder gaan met een diepere kennis over jullie Zelf. Jullie hebben allemaal een Vonk van Liefde, Gods Wezen. Dit is zeker vele keren aan jullie verteld en nu zou het voor eens en voor altijd bekend en volledig geaccepteerd moeten zijn, denken jullie ook niet mijn geliefde vrienden? Het heeft geen betrekking op het ego noch zelf-vergroting, jij zijnde een Vonk van God is een feit dus laat jouw ego jou dit niet vertellen maar voel het in jouw hart wanneer je tegen jezelf zegt: "Ik ben Gods Vonk van Liefde". Hoe voelt dat aan? Begint jouw hart te gloeien in het vuur en de vlam van Liefde? Een kleine tip van mij aan jullie: wanneer je wilt weten wanneer jouw ego tegen jou spreekt of wanneer de waarheid via het hart geopenbaard wordt, kan je het alleen maar VOELEN, je kunt de waarheid niet verkrijgen door beredeneringen, alleen door het te voelen.

Voordat wij nu verder gaan met de essentie van jullie Zelf, komen wij aan bij de volgende mogelijke hindernis, welke alle externe invloeden impliceert. Ja, mijn vrienden, dit is bij verre de grootste uitdaging! Jullie hebben het juist omdat dit inderdaad een zeer onaangename hindernis is wanneer jullie hierin via jullie ego verloren raken. Het is ondertussen algemeen bekend dat alle externe invloeden maar al te vaak reflecties en spiegels van jezelf en jullie/jouw innerlijke emoties zijn. Het kan te maken hebben met karmische contracten maar het kunnen net zo gemakkelijk de meest voorkomende reflecties van jullie zelf zijn.

Wat te doen wanneer het te maken heeft met een spiegel van jezelf? Dat is een belangrijke vraag om te stellen, zouden jullie het daar niet mee eens zijn? Dat is het zeer zeker! Wel, mijn geliefde vrienden, de oplossing is veel gemakkelijker dan oorspronkelijk gedacht wordt. Laat mij uitleggen waarom. Wanneer het ook maar is dat je geconfronteerd wordt met een dergelijke reflectie van jouw innerlijke zelf, de eerste reactie is vaak het gevoel van confrontatie gevolgd door verontwaardiging en zelfs ontkenning terwijl je heel goed weet dat jij het bent die dit creëert. Daar is niets verkeerds mee, met deze creatie, omdat het overduidelijk met een reden gebeurt. Zelfs de reden hiervoor is eenvoudig: je bewerkstelligd het omdat je dit moet verschuiven en omdat jouw waarnemingen/inzichten aangepast moeten worden, omgedraaid, fijn-afgestemd, waarna jij op jouw pad gereflecteerd krijgt wat je moet voelen, ervaren en moet zijn met het oog op het in staat te zijn om deze waarnemingen/inzichten te herzien en, vervolgens, om jouw verschuiving hierin te maken.
Dus kijk door alles heen en laat jouw ego jou niet vertellen hoe te reageren omdat het erop reageren niet de juiste methode is om met dit om te gaan. Eerder, voel vanuit jouw hart en ontwikkel je door dit, dat is de beste methode. Als het moet zijn, plaats jezelf in een cocon van Liefde en Licht wanneer jij je uitgedaagd voelt te reageren via emoties (die betrekking hebben op het ego) en wees in plaats daarvan jouw hartgevoelens welke jouw oorspronkelijke, diepe zelf reflecteert.

Eens zijn al deze uitdagingen slechts een louter onbelangrijk plakkerig iets welke proberen om zichzelf aan jouw ziel te hechten, je zult in staat zijn om wat anderen over jou denken, voelen of zeggen af te wijzen. Het is volledig ontbonden! Vanaf dat moment verder kan jij je in/naar jouw ware essentie van Zijn ontwikkelen.
De essentie van jouw wezen. Ah ja, we groeien werkelijk of eerder groeien opnieuw in/naar die essentie. Mijn geliefde vrienden, er is geen reden om jouw Zelf te vrezen, om jeZelf deze prachtige Vonk die je bent te ontkennen. Je draagt alle aspecten van Jouw Wezen binnenin jeZelf en jij bent gigantisch in bewustzijn en een uitermate prachtig Licht. Zou je dit alsjeblieft voor eens en altijd kunnen accepteren vanuit jouw hart en jezelf toestaan om te groeien, steeds verder, totdat jij jouw bestemming bereikt: de Godin/God zijnde die je werkelijk bent, waar jij een deel van uitmaakt. Er wordt diepgaand van je gehouden door alles en iedereen, door het gehele universum! Dus waarom is het dat jij jezelf niet kunt accepteren, 1 enkel persoon in incarnatie? Eerst zal je moeten beginnen om van jezelf te houden voordat je van een ander kunt houden en in jouw leven kunt accepteren. Liefde is alles, Liefde is echt waar het allemaal over gaat; Liefde is alles dat er is! Inclusief jij!

Dus houd van jezelf, accepteer jezelf. Ik garandeer het jullie, mijn geliefde vrienden, wij accepteren jullie, wij houden van jullie en wij zijn altijd gereed voor jullie! Met al mijn diepste liefde, respect en vriendschap, groet ik jullie.

Meester Saint Germain en Merlin; aspect van Saint Germain.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://denkmetjehart.blogspot.nl

http://pleiadedolphininfos.blogspot.nl/2013/06/saint-germain-and-merlin-growpath-to.html

Copyright ©  2012-2013 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  http://pleiadedolphininfos.blogspot.nl/  and //lafontmeline.wordpress.com/