Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 5 juni 2013

Jezus: Deze Laatste Momenten van Jullie Illusoire Levenservaring zijn Zeer Intens / 02 juni 2013 Jezus via John Smallman

Jezus:
Deze Laatste Momenten van Jullie Illusoire Levenservaring zijn Zeer Intens
02 juni 2013 Jezus via John Smallman

Wij zijn een Bewustzijn, God (onze Bron), allen in de spirituele rijken, en allen in een fysieke vorm in alle fysieke universa.  Liefde en al Haar vele aspecten zijn bewuste energiegolven in een oneindige overvloed vrijelijk stromend door de gehele schepping, en alles wat niet in afstemming is met de Liefde is volkomen illusoir.  God is Liefde en Hij kon niet iets scheppen en zou niet iets willen scheppen dat niet in perfecte harmonie was met Hemzelf.  In Realiteit, in de goddelijke Tegenwoordigheid, is er een briljant, ontzagwekkend Licht, waarin er sprake is van totale helderheid, totaal begrip, totale wijsheid en onvoorwaardelijke liefdevolle acceptatie van al Gods scheppingen.  Wat jullie ervaren binnen de illusie – angst, woede, bezorgdheid, lijden, in feite algemeen alarm, pijn en verwarring – is ONWERKELIJK!  Jullie bouwden en onderhielden de illusie om een gebrek aan liefde te ervaren, en het lijkt erop dat jullie dat gelukt is!  Maar dat is omdat jullie je aandacht erop focussen om het te onderhouden en ondersteunen, en jullie zijn bang om dat los te laten.   

Jullie hebben jezelf ervan overtuigd dat lichamen echt zijn en bescherming nodig hebben, en dus lijkt dat het geval te zijn, want jullie voorstellingsvermogen is zeer effectief.  En omdat jullie ervoor gekozen hebben jezelf ervan te overtuigen dat jullie illusie echt is, lijkt het dat te zijn.  Echter, zoals jullie verteld is, hebben jullie nu collectief besloten dat de tijd van de illusie afgelopen is.    
Als jullie met je menselijke ogen om jullie heen kijken en met je menselijke intelligentie al het leed dat voortdurend wordt ervaren registreren, is het onvermijdelijk duidelijk geworden dat op deze manier leven volstrekt geen zin heeft.  Vergeet niet, de illusie duurde maar een ogenblik.  Echter, als je het ervaart en er deel van uitmaakt, lijkt tijd bijna eeuwig te zijn want het Universum lijkt zo oud in vergelijking met een mensenleven.  Menselijk leven lijkt dan ook zeer broos, zeer breekbaar, en inderdaad menselijke lichamen zijn dat ook.  Maar jullie zijn niet broos en breekbaar, jullie zijn onsterfelijke goddelijke wezens aan het spelen dat je broos en breekbaar bent, en jullie hebben besloten dat de tijd voor dit soort illusoire spelletjes snel tot een einde komt.    
Deze laatste momenten van jullie illusoire levenservaring zijn zeer intens, want kwesties die misschien jaren, zelfs levens, latent aanwezig zijn gebleven, komen nu voor je omhoog om aan te pakken en los te laten.  Dat betekent niet je met ze verbinden, ze analyseren, of jezelf om hen veroordelen.  Het betekent gewoon het ongemak, de vreemde, ongemakkelijke gevoelens accepteren, ze observeren, en ze toelaten te stromen, door je heen en weg.  Huilen is goed!  En volledig acceptabel.  Het laat de stress en spanning in je lichaam los, zelfs schreeuwen of op een kussen slaan als je een plek kunt vinden waar je dat ongestoord en zonder gêne kunt doen.  Het proces is meer zoals de manier waarop je een film kijkt, of een verhaal leest: je focust je aandacht erop zolang het duurt, je voelt de emoties die de acteurs tonen; en wanneer het klaar is laat je het gaan – hoewel herinneringen daaraan nog gedurende een dag of zo in je denkgeest kunnen opduiken.  Maar... je bent er op geen enkele manier aan verbonden.  Op dezelfde manier zullen de zaken die omhoog komen voorbijgaan, tenzij je het probeert te verstoppen of je erdoor laat obsederen.   
Gedurende eonen heeft de mensheid gevoelens verstopt, ze ontkend, en zichzelf er ongevoelig voor gemaakt om de pijn niet te hoeven voelen.  En het resultaat is geweest dat de ontkende pijn dan wordt toegebracht aan anderen als een vorm van loslaten.  Dat kunnen jullie niet langer doen; je moet het in je bewustzijn toestaan, het voelen, en het loslaten.  Het klinkt eenvoudig, maar velen van jullie vinden het moeilijk en vermoeiend werk, dus vraag je gidsen om hulp bij het ​​opruimen van de bezorgdheid en het ongemak, en om een liefdes-knuffel!  Herinner jezelf eraan dat iedere ervaring een les is die je gekozen hebt om te ondergaan.  Je hoeft het niet per se te begrijpen, en proberen om de reden te vinden voor de plotselinge verschijning in je leven of een oplossing voor de ervaring (d.w.z. erop reageren, in de hoop dat dat het zal doen verdwijnen) betekent je ermee verbinden, die de ervaring alleen maar onnodig verlengt en tijd verknoeit die beter gebruikt kan worden om je over te geven en dus het te laten gaan.   
De mensheid laat noodzakelijkerwijs enorme hoeveelheden van verstopte en ontkende angst, woede en wrok los zodat Liefde de delen van jezelf kan vullen waar je aan ze vast hebt gehouden, en je terug kan brengen naar heelheid.  Velen van jullie helpen met dit algemene loslaten, net zo goed als je eigen dingen loslaten.  Je bood je vrijwillig aan om dit te doen want je zag dat het noodzakelijk was, en in liefdevolle compassie incarneerde je om op deze manier voor anderen behulpzaam te zijn.  Jullie doen allemaal prachtig werk, en wanneer jullie ontwaken en begrijpen wat je gedaan hebt zal het je enorme vreugde en voldoening brengen. 
Vergeet niet dat ieder van jullie, zonder uitzondering, ervoor gekozen heeft in deze tijd op Aarde te zijn, om te helpen lijden te verlichten en het los te laten uit het collectief.  Door dagelijks tijd vrij te maken in rustige ontspanning, gebed, of meditatie, kun je het lijden observeren zonder er in te worden getrokken.  Dat is ware compassie, zoals een luisterend oor, een liefdevolle knuffel, een zachte glimlach is voor degene(n) die je helpt, of de intentie ze liefde te sturen wanneer je niet fysiek bij ze aanwezig kunt zijn, en het begrip van jouw kant dat het iets is dat ze zelf moeten loslaten – ze zijn illusoir.  En jullie zijn goddelijke wezens, perfect geschapen voor alle eeuwigheid.  Dus je kunt en je zult ze loslaten.  
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.  
Vertaling: René Meulendijk - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.afstemmingen.com/  Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/