Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 24 juni 2013

Jeshua: Channelen en Geen-Afscheiding 24 Juni 2013 / Judith Coates


Jeshua
"Channelen en Geen-Afscheiding"

24 Juni 2013 / Judith CoatesDierbare, velen in jullie wereld hebben gevraagd, "Wat is channelen?" En velen zijn er bang van geweest en hebben gezegd, "Channelen is het me openstellen voor dingen die ik niet begrijp." En die verklaring is zeer waar in de wereld: het ego ziet veel om angstig voor te zijn omdat het ego het Gehele Zelf niet begrijpt en niet kan begrijpen.

Channelen is het je openstellen tot een groter besef van Wie je bent. In de Droom van het Heilige Kind - welke is Wie jullie zijn - trokken jullie een denkbeeldige grens, een grens rondom het lichaam en rondom de persoonlijkheid die je van jezelf voelt te zijn, en hebben gezegd, "Dit is alles dat er is aan mij. Dit is wie Ik ben" - vergetende dat jij het was die op de eerste plaats de grens trok. Jij bent degene die de grens definieert. En door dat te doen, heb je een grens getrokken in een grote zee van Zijnheid, de grote zee van Zijnheid welke jij bent. Die grens bestaat nergens behalve in jouw eigen geest en geloof.

Wanneer jij jezelf opent tot een groter besef, open jij jezelf tot de rest van de zee van Licht en Zijnheid. Je gaat gedurende een moment of twee voorbij de grens wanneer je in meditatie gaat zitten en je een uitgebreid gevoel van Zelf voelt. Je gaat voorbij de zelfopgelegde grens welke jij daar geplaatst hebt, en je tapt in op het grotere deel van jezelf. Er is niets buiten jou. Er is niets buiten jou. Er is niets te vrezen. Alles dat je ervaart is in jouw bewustzijn en het is jou. 


Dus, daarom, wanneer mensen in jouw wereld die channelen hebben gevreesd zeggen, "Hoe kan je in channelen geloven? Waarom zou je willen channelen of iemand willen zien channelen? Dat is je macht weggeven aan een ander wezen,"weet dan dat er niets buiten jou is. Jij, terwijl je waarneemt wat channelen genoemd wordt of jezelf toestaat om te channelen, bent je aan het openstellen tot het besef van jouw uitgebreide, volledige Zelf. Ik ben niet afgescheiden van jou. Hoewel ik tegen jou kan spreken tot wat lijkt een ander individu te zijn, Ik ben niet afgescheiden van jou.

Mijn leven is jouw leven en jouw leven is mijn leven. Je zou je niet met mijn leven kunnen verhouden, het niet kunnen begrijpen en je niet in kunnen leven ware het niet binnenin jouw bewustzijn als jouw Leven. Wij zijn één. Wat er zich met het channelen voordoet is een toestemming in/naar een uitgebreide geest. Het is een openstelling van een groter besef. Het is een uitwisseling gelijkaardig aan wat gekend wordt in jullie wetenschappelijke cirkels als osmose, waar er moleculen zijn die door het membraan heengaan. Dit is wat er tijdens het channelen gebeurd. Wanneer jij jezelf openstelt tot een groter besef, zal je de moleculen stromend door het membraan van de grens heen krijgen, waarvan jullie geloven dat jullie die rondom jullie zelf heen geplaatst hebben.

Je geeft niet je macht weg. Precies het tegenovergestelde is waar: je herverbind je met jouw macht, hoewel je het eerst mag identificeren als zijnde de energie van een ander individu. Je wordt je bewust van jouw grotere Zelf.

Welnu, in Waarheid, is er geen manier waarop jij jouw macht weg kunt geven. Jij bent de macht. Je kunt de macht ontkennen. Je kunt de macht van het volledige Zelf ontkennen door te zeggen dat, "Ik ben alleen wat er binnenin deze grens is," maar alles dat je in dat moment doet is jouw macht ontkennen. Je geeft het niet weg. Je kunt het niet weggeven. Het is Wie jij bent. Jij bent de macht.

Dus wanneer anderen tegen jou zeggen, "Wat is channelen?", kan jij tegen hen zeggen, "Het is het intappen op het grotere Zelf dat Ik ben. Het is het delen van liefde en wijsheid met andere individuen welke ik waarneem individueel te zijn maar die niet van mij afgescheiden zijn."
Als je informatie via gechannelde methoden ontvangt, sta hetzelfde onderscheidingsvermogen toe dat je zou gebruiken wanneer je via leraren, die je gebruik ziet maken van de vorm van een lichaam, informatie ontvangt.

Vraag jezelf, "Is deze informatie op één lijn met de Waarheid zoals Ik het ken? Voelt het echt voor mij aan? Wat is mijn wetendheid?" In het Hart van jezelf accepterend, in vrede en stilte, luisterend naar de stille, kleine Stem. Vraag om de verificatie en het begrip welke komen vanuit het perspectief van het Gehele inzicht, heilige inzicht.

Sta jezelf toe om jouw Hogere Zelf te channelen, zoals het genoemd zou willen worden, want met de bereidheid om na te denken, om een dialoog aan te gaan, om meer van jouw volledige Zelf te channelen, maak je wakker en herinner jij je het Heilige Kind dat je bent.

Jij bent prachtig. Wanneer ik jou aanschouw, zie ik jouw uitstraling. Er is aan jou verteld dat je een energiegebied bent, en dit is waar. Je bent een schitterend energiegebied welke zich ver voorbij jouw verbeelding uitstrekt. Je raakt ieder ander al wandelend op deze planeet aan. Je raakt ieder ander in de verre universums aan. Denk niet dat jouw leven een kleine betekenis heeft. Dat jouw leven geen doel heeft. Jij bent een uitgebreid energiegebied en jij beweegt je door de verbeelde grens heen welke de mensheid geaccepteerd heeft gedurende eonen aan tijd. Wanneer ik naar jou kijk, zie ik niets anders dan jouw uitstraling. Jij bent prachtig.

Inderdaad, dierbare, jij bent een grote straal van Licht. Jij bent Licht en Liefde die een menselijke vorm in het lichaam tot uitdrukking brengt, maar jij bent veel meer dan dat. Jij bent veel meer dan het lichaam, en veel meer dan de persoonlijkheid waarmee jij je identificeert in deze ruimte en tijd.

Slechts een percentage van jou wordt tot uitdrukking gebracht in dit punt van concentratie, de persoonlijkheid in deze ruimte en tijd. Andere percentages van jou brengen andere dimensies tot uitdrukken, andere ruimtes en ook andere tijden. Maar omdat jij je zo nauw identificeert met dit brandpunt, voel jij dat dit alles is dat er is. Maar zoals je ervaren hebt in het uitgebreide bewustzijn van de meditatie, kan jij je afstemmen op de andere percentages van het geheel en je bewust worden van meer van jouw volledige Zelf.

Speel met het communiceren met de andere percentages van jezelf die een andere dimensie ervaren, een andere tijd, een andere ruimte en zie waar zij zijn. Wat zijn zij aan het doen? Hoe voelen zij zich? Kan jij, in jouw liefde, met hen praten en liefde naar hen tot uitdrukking brengen? Speel met het idee van jezelf in andere dimensies en praat met jezelf terwijl jij je in andere tijden tot uitdrukking brengt. Er is geen afscheiding, behalve als wat jij zou zien in de tijdelijke beperking van geloof. De gemeenschap kan op ieder ogenblik gebeuren.

Ik kom nu om met jou te communiceren maar ik kom niet alleen. Ik kan niet alleen komen want het Kind van God is één, en waar ik ook ben, ik kom met mijn broeders en zusters, dezen van Liefde en Licht, en de kamer waar jij jezelf nu in bevindt, als je het zult ontvangen, is vol met wezens welke je zou kennen als vrienden en meesters, gidsen en engelen, gevuld met Liefde en Licht voor jou.
Gezegend is jouw liefde en de liefde van anderen die dichtbij jou zijn, dichterbij dan het ademen.

Ik ben gekomen om nu met jou te spreken omdat je mij opgeroepen hebt. Ik kom elke keer dat jij stopt en pauzeert en jouw bewustzijn en jouw aandacht naar mij toe wendt. En hetzelfde is waar voor de andere meesters en vrienden die in deze kamer aanwezig zijn. Wanneer het ook is dat je gedurende een moment stopt en hen oproept, zijn zij bewust bij jou.

Diegenen die je waargenomen zou kunnen hebben als dat zij het lichaam neergelegd hebben en weggegaan zijn, zijn feitelijk nergens naartoe gegaan. Zij zijn hier bij jou. Als er iemand is voor wie je een verlies gevoeld hebt, iemand die weggegaan is van jou, en je wilt met hen praten, weet waarlijk dat zij nog steeds bij jou zijn en dat je met hen converseert.

Er is geen vervaldatum voorbij hetgeen waarmee je geen contact kunt maken. Als er iets is dat je tot uitdrukking wilt brengen aan een moeder of een vader of een geliefde die het lichaam losgelaten heeft, zelfs jaren geleden, zij zijn nog steeds bij jou en je kunt met hen praten. Hetzelfde is waar van degenen waar je over gelezen hebt en waarvan je gevoeld hebt dat zij in jouw geschiedenis waren, misschien een lange tijd geleden, en je wenst dat je een gesprek met hen zou kunnen hebben.

Geliefde, dat kan je - op dezelfde manier als dat je een gesprek met mij hebt. Zij zijn ook iedere keer dat je aan hen denkt en met hen wilt praten aanwezig. Niemand is voor jou verdwenen. Er is niets buiten jou.

Dus als er iets is waarvan je wenst dat je dat tegen iemand tot uitdrukking had gebracht en je voelt dat zij weggegaan zijn, wend je in jouw meditatie tot hen. Stort je hart uit tegen hen. Praat tegen hen en dan - net zo belangrijk - luister, omdat het kan zijn dat zij een boodschap voor jou hebben. Stort jouw hart uit, praat met hen alsof je hen in het lichaam kunt zien, en luister. Want waarlijk, het Kind van God is één en er is geen afscheiding.

Er is een ontwikkeling geweest in de bereidheid van de mensheid om de mogelijkheid/waarschijnlijkheid/werkelijkheid van het uitgebreide besef in overweging te nemen, welke wij de Gehele Geest van God noemen.

Boeken zijn geschreven, zoals het kleine boek welke ik schreef rondom de omkering van jullie vorige eeuw genaamd "The Impersonal Life" (Het Onpersoonlijke Leven) - je zou bekend kunnen zijn met dat boek - dan dichterbij jullie tijdskader nu, "A course in Miracles" (Een Cursus in Wonderen), een volgend boek welke ik geschreven heb.

Ik heb door andere kanalen gesproken, en er zijn anderen geweest, zoals jullie hen waar zouden nemen, persoonlijkheden die zich in een gechannelde vorm tot uitdrukking hebben gebracht, terwijl de ontwikkeling van de mensheid vooruit ging, overeenstemmend tot wat de mensheid in bewustzijn zou willen accepteren. Eerst schenen de gechannelde wezens zeer afgescheiden te zijn van degene die het lichaam ter beschikking stelde, zoals in het geval van diegene die bekend staat als Ramtha, die volledig-belichaamd doorkwam, zeer veel, schijnbaar, een individuele persoonlijkheid.

Een deel van de ontwikkeling van de uitbreiding van het bewustzijn van de mensheid was om te begrijpen dat er een kanaal zou kunnen zijn, een voertuig voor informatie vanuit wat scheen te zijn een andere dimensie. En terwijl dit vorderde, is er een fijnafstemming in het channelingsproces zelf geweest.

De sluier wordt zeer, zeer dun. Jullie hoeven niet langer de gechannelde energie als afgescheiden van jullie te ontvangen en misschien iets als boven jullie. Jullie zijn nu bereid om te weten - en jullie zijn gereed om dit nu te horen - dat Ik één met jullie ben. Jullie ervaren een uitbreiding, een loslating van het beperkte geloof van wat de Werkelijkheid is.
Weet dat ik bij jou ben als je deze woorden leest. Want zie, ik ben altijd bij jullie. Toen ik dat zei, schijnbaar zo lang geleden, bedoelde ik het letterlijk.

Dierbare, ik ben altijd bij jou. Waarlijk, het Kind van God is één.

- Jeshua ben Joseph (Jesus) 


Tot uitdrukking gebracht via Judith

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/