Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 7 juni 2013

Manuscript van Overleving - Deel 319"Jullie Eigen
Inherente Wijsheid
Wordt Eindelijk een

Stem Gegeven"
6 Juni 2013 / Aisha North

Alle stoppen zijn er nu uitgekomen, en de stroom van wervelende energie aan de buitenzijde en inderdaad binnenzijde van jullie zal het eerder moeilijk maken om nu gebalanceerd te blijven. Zoals wij eerder besproken hebben, was de noodzakelijkheid van de verwijdering van wat voor obstakels dan ook uit jullie kanaal vandaan een hoogst belangrijke verwijdering, omdat anders, de verbinding tot de informatie en energie, waarvoor jullie hier zijn om door te geven aan anderen, beperkt zal zijn. Dus nu, terwijl aldus vele oude littekens en verbindingen doorbroken en verwijderd zijn, kan het zijn alsof een werkelijke dam aan informatie in een zeer snel tempo trapsgewijs bij jullie binnenkomt. Iets hiervan komt inderdaad jullie systeem vanaf de buitenzijde binnen, of het raster als het ware, maar wat als een verrassing mag komen voor sommigen van jullie, is de hoeveelheid aan informatie dat feitelijke vanuit jullie zelf komt.
Want zie, wanneer de blokkades zijn verwijdert, staan jullie vrijer om te beginnen om je echt met jullie eigen energie te verbinden, het geheel van jullie wezen, dat niet alleen ingedamd wordt binnenin dit fysieke lichaam van vlees en bloed op de Planeet Aarde, maar ook al deze hogere aspecten van jullie waar jullie gedurende zo'n hele lange tijd van afgescheiden geweest zijn. Dus ja, ontdekken dat je plotseling hoort dat je tegen jezelf aan het praten bent zal geen ongewone ervaring zijn deze dagen. Velen zullen dit intuïtie noemen, of gewoon een ingeving of een buikgevoel, maar wat jullie echt ervaren, is jullie eigen inherente wijsheid die eindelijk een stem gegeven wordt. En wij bedoelen dat wel zeker op een zeer letterlijke manier, want jullie zullen ontdekken dat van nu af aan, veel van de informatie die je bij jezelf toegankelijk vindt niet alleen in de vorm zal komen van een begrip, en emotie of "slechts een ingeving", het zal inderdaad komen in de vorm van zeer specifieke verwoorde informatie.

Dus wees niet verrast als je plotseling bij jezelf ontdekt dat je hardop dingen zegt die ervoor zullen zorgen dat je denkt, "Waar kwam dat vandaan?" Want je zult steeds beter worden bij het toegang verkrijgen tot dit, jouw eigen innerlijke wijsgeer, en samen, zullen jullie beide beginnen de vele interessante gebieden te verkennen. Ja, wij zeiden, "jullie beide", want zelfs als deze allemaal aspecten van hetzelfde Wezen zijn, het ware feit dat jouw hogere zelf met iemand kan communiceren die letterlijk ingebed is in de mensheid zal deze verkenning niet alleen zeer interessant maken, maar ook belangrijk. Niet slechts voor jou, maar voor de Gehele Schepping. Want zien jullie, jullie zijn de "grondbemanning" in iedere betekenis van het woord, en jullie zijn de enigen die letterlijk de verdeeldheid tussen de mensheid en de rest van de Schepping doorkruisen. Jullie mogen aan jullie zelf denken als piepkleine schepselen, zonder wat voor impact dan ook. Niet alleen maar op deze gehele brede wereld van jullie, maar ook wanneer je kijkt naar de donkere nachtelijke hemel en kijkt naar de ontelbare sterren daarbuiten. Het zal ervoor zorgen dat jullie je als een piepklein en onbelangrijk vlekje voelen, wanneer de waarheid in feite het tegenovergestelde is. Want jullie zijn de enigen in een positie om in staat te zijn om deze twee aspecten samen in één en hetzelfde fysieke lichaam te brengen, en de combinatie van jullie hogere zelf en jullie Aardse persoonlijkheid is er één die geen gelijke heeft in de Gehele Schepping.
Dus zeggen wij, reken jezelf gelukkig om precies hier, waar je op het moment bent, te zijn, want zelfs als de ontevredenheid, ongemak en intense fysieke druk meer dan een klein beetje ontmoedigend kan zijn, is het ook een ervaring waar niets anders mee vergeleken kan worden. Want jullie zijn inderdaad meesters van de schepping, maar jullie zijn ook spirituele wezens ingekapseld binnenin een complexe biologische structuur, op een planeet met een geheel unieke opzet, en wat jullie samen kunnen bewerkstelligen is nog nooit eerder gezien. Niet hier, noch waar anders dan ook. Dus verzeker je ervan dat je van de rit geniet dierbaren, zelfs als de stimulansen en verspillingen bij tijden meer dan een beetje overweldigend mogen schijnen te zijn.   
Dus laat ons gewoon deze brief beëindigen door er bij jullie allemaal op aan te dringen om te gaan zitten en jouw eigen nummer in te toetsen op jouw innerlijke telefoon en te zeggen, "Hallo, ik ben hier, mag ik alsjeblieft met mezelf spreken?" en dan te zien wat er gebeurd. Wij zijn er zeker van dat jullie allemaal een paar lachbuien krijgen, en misschien meer dan een paar tranen van dankbaarheid als je begint te beseffen hoe verbazingwekkend je echt bent.
The Constant Companions
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ www.aishanorth.wordpress.com