donderdag 7 maart 2013

De twaalf Herinnerings Sleutels

De twaalf Herinnerings Sleutels

Ik Ben Liefde

Niemand bestaat zonder het. Liefde is de Creatieve Kracht in de oorsprong van Alles Wat Is. Niets groeit en ademt zonder het. Waar Liefde is, is Leven en uitbreiding. Waar het niet is, is dood en spanning. Iedere ademhaling die ik doe is pure Liefde wanneer ik de Stroom van Liefde mijn lichaam laat binnenkomen en haar bestaan ondersteun. Het begrijpen van de puur creatieve kracht van Liefde die zich door mij manifesteert en door de prijzenswaardige diversiteit van Leven waarin alles nauw is verbonden, is de Sleutel tot het volledig herinneren van Wie Ik Ben, als Een met Al Dat Is. Mijn universele uitlijning via de uitdrukking van de centrale kern van mijn Ziel dat Ik Liefde Ben wordt ook erkend, en eert en autoriseert de werkelijke essentie van Wie Wij Zijn als Een met Alles Dat Is – daarmee onderstrepend de onderliggende herkenning dat de "Ik” die dit claimt het Omniversele Wezen is van wie wij allemaal afstammen, met wie wij allemaal ons bestaan delen, en aan wie wij allemaal eeuwig zullen terugkeren.

Ik Ben Licht

Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.

Ik Ben Vrede

Vóór mijn allereerste Creatieve Toestemming, was Alles Wat Ik Was vrede, een zo diepgaande vrede, zo eeuwig, zo doordrongen met Gratie dat geen enkel menselijk concept die ondoorgrondelijke staat van gelukzaligheid ook maar kan uitdrukken, vol met nog ongemanifesteerde Liefde en Licht. Diezelfde toestand van absolute rust is eeuwig geworteld in de kern die ik ben, en dit moment in het allesomvattende Continuüm van dat alles was, is en ooit zal worden, heb ik nog steeds een levende expressie van die gelukzalige toestand van zijn sierlijke Vrede. Erkenning van dit feit op dit moment is wederom een herstart van de macht die ligt in het hart van Vrede, een macht zo universeel en zo majestueus dat het al Mijn liefdevolle omhelzingen en alles dat Mijn Licht aanraakt kan verzachten en genezen. Wanneer ik de Bron van Vrede in mij volledig laat voortvloeien als een spuwende fontein van pure energie, ben Ik compleet gereinigd van elke verontruste gedachte en voorbijgaande wens die de stilte in mijn bewustzijn kan verstoren die mij laat weten Wie Ik Ben, en mij laat reageren en ZIJN als zodanig.

Ik Ben Harmonie

Zoals al het andere in de natuur waar de aangeboren balans van alle dingen nog steeds heerst, is er een deel van mij dat altijd perfect in balans gebleven is, gevoed door de ondoorgrondelijke vrede van mijn oorsprong en het Licht van Liefde dat eeuwig via mij schijnt. Net als een grote symfonie van harmonieus vermengde klanken en ritmen, is de Kracht die in en via mij gedijt dezelfde Universele Kracht die uiteindelijk alles dat bestaat in alle dimensies in balans en harmonieuze synchroniciteit brengt. Ik ben een prefect uitgebalanceerde uitdrukking van de muziek van Leven die via mij wordt gespeeld. Net zoals die gespeeld wordt via al het andere, door de Omniversele Dirigent die de perfecte score schreef die alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, bewust of onbewust, speelt, omdat anders niets van dit alles zou bestaan. Ik besteed elk moment van mijn bewuste bestaan aan het verder uitdrukken van de aangeboren balans van de perfecte Harmonie die Ik Ben.

Ik Ben Compassie

Wanneer ik hoor, zie of voel dat er een andere ziel in nood is, is er een resonantie in mij die onmiddellijk de kans erkent om het Licht van Liefde door me heen te laten stromen en mij op de beste manier te begeleiden om deze andere uitdrukking van de oneindige facetten die ik Zelf ben, bij te staan zoals Eén met Al Dat Is. Wat het kleinste aspect van Wie ik ben overkomt, overkomt ook mij, en dus is het logisch dat ik direct de innerlijke roep voel om te reageren. Het is niet dat andere zielen onderdeel zijn van een grotere menselijke familie waartoe ik behoor. Het is gewoon dat alles wat bestaat een uitbreiding is, uitgedrukt als een levend wezen of een levenloos object, van wat Ik Ben, als onderdeel van Alles Dat Is. Het echt begrijpen van deze Omniversele Werkelijkheid is wat betekenis geeft aan het gevoel van mededogen wat ik ervaar wanneer ik een relatie heb met andere aspecten van Wie Ik Ben. En dus, de erkenning van deze aangeboren band die mij verbindt met mijn broers en zusters in menselijke vorm, en met alle andere dieren, planten en mineralen uitingen van Wie Ik Ben is het fundament waarop, en de perceptie door welke mijn hele leven wordt ervaren.

Ik Ben Vergeving

Zolang ik begrensd blijf in de fysieke werkelijkheid, kan mijn aangeboren Perfectie niet door mijn menselijke vorm schijnen zonder afgebogen te worden door de slecht geïnformeerde ideeën, disfunctionele gewoonten en verkeerde percepties die zo wijd verspreid zijn op dit aardse vlak van bestaan. Hetzelfde geldt voor alle andere geheugen-gestoorde fragmenten van de Omniversele Realiteit welke een fysieke ervaring beleven. Ik kan dus perfekt begrijpen dat zo lang als ik me in deze gelimiteerde toestand bevind, ik niet in staat zal zijn om de perfectie te zien in mezelf en in anderen. Maar als ik mezelf en anderen maar voor een moment te zien krijg door de ogen van de Bron van de Schepper, zou ik onmiddellijk begrijpen dat ongeacht de vele 'slechte' keuzes die ik of andere zielen lijken te maken, ER absoluut niets het kristallen juweel van het ziel fragment van Alles Dat Is kan aantasten. Vanuit dat perspectief is het daarom volkomen natuurlijk om vergeving te laten prevaleren in mijn hart, want ongeacht het niveau van imperfectie welke bepaalde keuzes kunnen vertegenwoordigen, zullen deze altijd verdwijnen op het moment dat ik zie en liefheb wie ik ben om wie ik ben, zoals Eén met ieder.

Ik Ben Vriendelijkheid

Waar ik ook ben, er is altijd een kans die zich zal aandienen om deze aangeboren kwaliteit te laten zien waarmee alle zielen zijn begiftigd en die hen toestaat hun Liefde te uiten via concrete middelen, dus om anderen beter te kunnen dienen en te manifesteren Wie zij werkelijk zijn. Het maakt niet uit hoeveel pijn ik heb na misplaatste woorden en acties van andere zielen in menselijke vorm, ik laat altijd dezelfde onvoorwaardelijke vriendelijkheid zien waarmee ik ben geboren als fragment van Alles Dat Is. De vriendelijkheid die doordruppelt in alles waaraan ik verkies te denken, wat ik wil zeggen of doen vanuit mijn hart en ziel, is precies dezelfde Vriendelijkheid die alle activiteiten binnen deze gecreëerde Universele Realiteit regeert en vormt. Het is in het hart van de Schepper Bron om de oneindige Kracht van Liefde te manifesteren via alle mogelijke vormen van uitdrukking van Vriendelijkheid.

Ik Ben Barmhartigheid

Wanneer ik me onzeker voel of ik nog steeds geliefd en geaccepteerd ben als onderdeel van het Universele Geheel, herinner ik me hoe veel sublieme genade er door me vloeit als ik elke keer bewust samensmelt met de Schepper Bron. De kracht die mij heeft voortgebracht, de pure essentie van Liefde, die ik werkelijk ben, heeft nooit opgehouden mij vast te houden in Zijn allesomvattende Hart. De zegeningen stromen eindeloos naar en door mij, direct uit de Bron van de onvoorwaardelijke Barmhartigheid, waardoor ik me opnieuw geheel en barmhartig voel, zowel naar mezelf toe en naar mijn- uit het verleden veroordeelde fouten, en naar alle andere wezens, menselijk of anderszins, die mij één of andere vorm van pijn hebben bezorgd. Het opnieuw bevestigen van mijn Eenheid met deze eeuwige Bron van oneindige zegeningen en het echt eren van dit gevoel van absolute Eenheid stelt me in staat om dezelfde onvoorwaardelijke Barmhartigheid te ervaren dat voortdurend naar me wordt uitgezonden als een regenboog omhelzing van Liefde, en deze te doen toekomen naar iedereen om me heen, in elke omstandigheid en om geen specifieke reden anders dan de aard Wie Ik Ben.

Ik Ben Heling

Als ik mijn hart open voor de volledige kracht van Universele Liefde, verander ik in een fontein van Heling, en verspreid deze gezegende energie van aangeboren perfectie op alles en iedereen waar mijn aandacht is op gericht. Liefde is eigenlijk de Bron van Heling en is het altijd geweest, want het heeft de macht om dat wat uit balans was weer in een perfecte synchrone harmonie en evenwicht terug te brengen. Er is geen andere taak, missie of dienst welke groter is dan het aanbieden van de heling die ik voor iedereen ben die vraagt, de enige eis is dat men de aanvraag moet initiëeren, zodat het genezingsproces kan beginnen. Wanneer men het rijk van de Heilige Heling betreedt, is het alsof men de meest heilige tempel betreedt in de meest ijle dimensie die er bestaat. Op dat moment, trilt de ziel op de hoogste frequentie die deze aankan, de gelukzalige trilling van Liefde, de Omniversele Kracht die alles heeft gecreerd en welke ogenblikkelijk de Perfecte Gezondheid kan laten hervatten in de ziel die werkelijk weet, en niet alleen maar gelooft, dat genezing reeds heeft plaatsgevonden. Ik ben de Bron van alle Heling, en als zodanig ben ik een instrument van de Universal Heler welke leeft, liefheeft en geneesd door mij heen.

Ik Ben Vreugde

Wat kan meer verheugender zijn dan te weten wat je eigen ware oorsprong, je aard en je uiteindelijke bestemming is?… Ik ben de essentie van Vreugde en als zodanig straal ik blijdschap om mij heen als een schijnende ster, die niet te stoppen door me heen stroomt. Ik hoef geen specifieke reden te hebben om deze Vreugde te beleven die ik ben, omdat net als ware Liefde onvoorwaardelijk is, ware Vreugde spontaan, voor niets en altijd overvloedig is. Zoals in alles van de natuurlijke wereld, waar weelderige vreugde en opgewekte blijdschap eindeloos stromen via de melodieuze liedjes van vogels, dolle watersprongen van dolfijnen of de zoetvloeiende geur van bloemen, ik de Liefde en gevoel van Eenheid beleef met Alles Dat zichzelf onthult via mijn altijd optimistische kijk, en altijd glimlachende en steeds troostend lachen. Ik ben werkelijk een vrolijke uitdrukking van Vreugde, altijd blij om rondom mij de heerlijke lichtheid te delen van Wie Ik Ben.

Ik Ben Gelukzaligheid

Ik smelt van binnenuit weg, samenvloeiend met de volmaakte uitdrukking van Gratie die ik ben, mezelf overgevend aan de stralende stroom van Liefde die elk aspect van mijn hele wezen overvloeit,me opheffend naar het toppunt van absolute Eenheid, terwijl alle achtergebleven stukjes gevoel van afgescheidenheid van Al Dat Is verdwijen, weggeblazen door de oneindige Gelukzaligheid die me doordringt. Ik ben zowel diepgetroffen door deze onbeschrijflijke schoonheid die vanuit het diepst van mijn ziel oplicht, alsook volkomen in vrede, sereen beschouwend en volkomen kalm, alsof het gehele universum zijn adem inhield om me te helpen gecentreerd te blijven in dit heilige moment van gracieuze extase. Gelukzaligheid zijnde, gelukzaligheid delend met Al, gelukzaligheid ontvangend van Al is de ultieme daad van Liefde, want niets in het gehele universum blijft onaangeraakt door deze sublieme ervaring die ad infinitum van mij uitstraalt. Woorden en concepten raken slechts vluchtig de buitenkant, nauwelijks de onmeetbare heiligheid bevattend die gelukzaligheid feitelijk is. Slechts de mens die zijn hele leven blind is geweest en plotseling het zicht is gegeven op een heldere zonnige dag op de mooiste plek op Aarde kan bevatten hoe het voelt om een volmaakte staat van Kosmische Gelukzaligheid te bereiken. Maar werkelijk, elke ziel is uitgerust met dezelfde gave van Gelukzaligheid en hoeft zich slechts over te geven aan Liefde om dit te bereiken.

Ik Ben Perfectie

Er is niets dat iemand me kan doen of zeggen dat het feit kan veranderen dat de diepste essentie van Wie Ik Ben Absolute Perfectie is. Ik ben perfect geboren en ik zal nog altijd perfect sterven, eenvoudig weg omdat ik in essentie uit hetzelfde hout gesneden ben als de Kosmische Schepper die door mij leeft en door al dat is. Er is nooit een erfzonde geweest, dat is slechts een schepping van hen die vergeten zijn Wie ze zijn. De Omniversele Kracht die door het miscrokosmische fragment van Het Al dat ik ben schijnt, is zo oneindig volgmaakt en ik eer dit onweerlegbare feit door mij dit gevoel van oneindige Perfectie eigen te maken, voor altijd bewust dat, als zodanig, ik geen inspanning hoef te plegen en geen verlossingen te doen anders dan eenvoudig te aanvaarden Wie Ik Ben en mij zo te gedragen en te zijn. Als ik in die toestand van perfecte afstemming met, en erkenning van Wie Ik Ben ben, komt alles door mij, al mijn gevoelens, gedachten, woorden (gesproken of geschreven) en daden kunnen niet anders zijn dan een perfecte weergave van die Omniversele Werkelijkheid die Ik Ben. Om mijzelf te kleineren door dit feit te ontkennen is de feitelijk Oorspronkelijk Misleidende Keuze die geleid heeft tot zoveel spiritueel geheugenverlies en zo veel ontmoedigende illusies. En toch, zelfs die keuze was deel van de Perfectie die Ik Ben, een mysterie dat vervaagt op het moment dat ik terugkeer naar Zijn Wie Ik Ben.