Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 juni 2013

de Pleiadische Hoge Raad Wes Annac 27 Mei 2013


Zuivere Liefde Creëert en Onderhoudt Jullie Werkelijkheden

27 Mei 2013 /  Wes Annac


De ontwaking van het collectief van de mensheid gaat tamelijk wonderbaarlijk te werk, hoewel wij weten dat het niet zo schijnt te zijn vanuit het gezichtspunt van diegenen van jullie die doorgaan met worstelen. Wij vragen jullie om sterk te staan in jullie inspanningen, lieve zielen, want het Goddelijke is veel dichterbij jullie dan dat jullie graag zouden willen geloven en wij zijn, in feite, op dit moment bij elk en iedereen van jullie.
Wij voelen zo een sterke Liefde voor het ontwakende collectief van de mensheid en inderdaad, voor de gehele Schepping.

Wij voelen de sterkste Liefde en het verlangen om jullie samen met jullie persoonlijke en collectieve ontwikkelingsprocessen te helpen omdat waarlijk, wat jullie doen onovertroffen is. Jullie staan een planeet toe wiens oppervlakte voor een veel te lange tijd gonsde met negativiteit om het Licht en Ascentie als een resultaat te vinden, en jullie inspanning tot aan dit punt toe is meer dan nodig geweest.


Dit is omdat iedere enkele Aardse ziel diens gedachten en emoties in een raster van energie voedt, welke eerder besproken werd. Jullie voeden jullie gedachten en gevoelens in/naar het collectieve bewustzijn, en wat jullie manifesteren komt als een resultaat van deze gedachten en gevoelens.
Dit is waarom wij positiviteit en Liefde in alle inspanningen aanmoedigen omdat waarlijk, deze emoties en energieën jullie niet verkeerd zullen sturen.

Gluur In/Naar het Onbekende

De zielen op jullie wereld hebben door een overvloed aan tijdperken heen het Leven en het Universum rondom jullie heen naar een mentale betekenis gebracht, en dit heeft bewezen een uitermate vruchteloze manier van het kijken naar jullie Levens te zijn want waarlijk, alles rondom jullie heen gonst met de zuiverste spiritualiteit; zelfs wanneer dat niet zo lijkt te zijn.
Ja, jullie lagere rijken zullen bogen op voortdurende fysicaliteit dat bij tijden behoorlijk onveranderbaar lijkt te zijn, maar een eenvoudig meditatief gluren in/naar het onbekende zal jullie eraan helpen herinneren dat Goddelijkheid en spiritualiteit overal aanwezig zijn en dat alles dat iemand hoeft te doen is om eerlijk naar dergelijke dingen te zoeken om hen te vinden.
Diegenen op jullie wereld die weigeren te geloven in het bestaan van de geest of de rijken voorbij jullie bewuste waarneming zullen hun verhoogde begrip van deze rijken in hun eigen perfecte timing ontdekken; het is eenvoudig dat de dichtheid en de fysicaliteit van de Aardse ervaring de geesten en harten van teveel Aardse zielen beneveld heeft die voelen alsof de werkelijkheid die zij ervaren de enige werkelijkheid in het bestaan is.

Wij vragen aan jullie om te zien hoe onjuist een dergelijk idee echt is in het aangezicht van de grote planeten, galaxies en Universums die voorbij deze liggen. Inderdaad, het zou weinig zinvol zijn voor een volledige Schepping om gevisualiseerd te worden op alleen het hebben van één kleine, blauwe planeet in de hoek van de Kosmos en de enige te zijn die Leven en bewuste ervaringen huisvest.
Het doel van de Schepping voor jullie is om jezelf te ervaren als de Schepper in een meer verwrongen vorm dan waar je oorspronkelijk in bestond, en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn zal jullie volledige en ongeremde begrip dat jullie God zijn aankondigen, in iedere enkele vorm dat God naar voren gekomen is.

De Bron Creëerde de Lagere Rijken om te Ervaren

Dit is omdat de Schepper; Bron; God; hoe het ook is dat je de entiteit wilt noemen die al onze bewuste ervaringen Creëerde en doorgaat te ondersteunen totdat wij teruggroeien in het begrip dat wij een dergelijke Schepper zijn; deze ziel heeft lagere, dichte rijken gevormd vanuit Zijn/Haar eigen omnipotente structuur, voor gefragmenteerde aspecten van Zijn/Haar ultieme Wezen om te ervaren, om erin rond te spelen en uiteindelijk er uit vandaan te groeien.

Jullie hebben zeer zeker jullie onverholen aandeel van het spelen op de Aarde gehad, maar wij merken weer het niveau aan tegenslag en moeilijkheden op die door velen van jullie worden ervaren die eenvoudig wensen te voelen en te herinneren hoe het is om in de rijken van volledig bewustzijn te bestaan.
Jullie vergaren kleine maar toch potente glimpen in de hogere rijken met ieder beetje van intentie en inspanning die jullie maken om hen te zoeken en zoals gezegd werd, jullie verbinding met de Schepping; de Bron van Alles Dat Is, is volmaakt onmiddellijk. Je hoeft alleen maar het verzoek te maken dat de Schepper bij jou moet zijn en vrij onmiddellijk, zal jij je in de omgeving van de energieën van de Schepper bevinden.

Inderdaad, op zoveel manieren voelen wij allemaal al en bestaan als een deel van de energieën van de Schepper, maar wij weten dat velen van jullie lieve Aardse zielen zelfs meer dan een glimp zouden willen nemen die jullie bewuste ervaring van werkelijkheid opmaakt en jullie altijd voorwaarts naar zuivere dimensies en bewustzijnen leidt.

Het Reinigen en Herstellen van Georkestreerde Verontreiniging

Wij zijn voortdurend in jullie luchten, helpen om te verzachten en in sommige gevallen, de verontreiniging die voortdurend gemanifesteerd en gevoed wordt op jullie dierbare Aarde, helemaal te neutraliseren.
De kliek heeft het opzettelijk op zich genomen om Gaia te beschadigen door de manier van het verontreinigen van Haar aarde, luchten, waterwegen en atmosfeer en als zodanig, namen wij het op ons om onszelf in de luchten van dierbare Gaia te stationeren zodat wij formules en energieën uit kunnen sturen die helpen bij de verzachting van de negatieve effecten welke de enorme verontreiniging die gevoed wordt anderszins zou hebben.

In zoveel gebieden van jullie wereld heeft de kliek raffinaderijen, molens en andere dingen gevestigd die bedoeld zijn om handelsgoederen en voedsel op jullie Aarde te produceren, maar die Haar oppervlakte en atmosfeer drastisch verontreinigen.
Wij vragen aan het collectief van de mensheid om te beginnen zo actief te worden als jullie mogelijk maar kunnen met het verhogen van het besef van de massale verontreiniging die gevoed wordt. Want als een collectief kunnen jullie waarlijk zoveel meer bereiken dan dat jullie gewoonweg zouden willen geloven.

Jullie collectieve macht is inderdaad behoorlijk sterk, wat het waarom is dat jullie gedurende zo heel erg lang gescheiden gehouden zijn.
Wanneer het begrepen wordt dat er niemand anders is dan een ander en dat er van iedereen gelijkwaardig door een Schepper gehouden wordt die niet oordeelt of welke ziel dan ook naar wat voor een helachtig landschap dan ook stuurt als zij niet een strikte reeks van regels en dogma's volgen, zal de mensheid zich met de gratie en het gemak van onze Schepper verenigen. Wij wachten opgetogen een dergelijke tijd af wanneer jullie volledig samen kunnen komen, jullie zelf als facetten van een oneindige overziel aan bewustzijn tot uitdrukking brengend.

Versmelten met Je Tweeling Vlam & Echte, Onvoorwaardelijke Liefde

Als de mensheid samenkomt en een ongeëvenaarde collectieve groei en lering ondervindt, zal jullie Eensgezindheid in toenemende mate duidelijk worden en sommigen van jullie die bepaald innig zijn kunnen uiteindelijk met elkaar versmelten als jullie je vermogen ontdekken om dat te doen.
Wat wij bedoelen is dat jullie allemaal samengesteld zijn uit dezelfde spirituele energie, en velen van jullie die zich momenteel zeer innig met elkaar voelen kunnen uiteindelijk kiezen om terug te versmelten in/naar een gefragmenteerd aspect van de Ene Overziel die jullie waarlijk zijn, welke opgemaakt is uit beide (of meer) individuele zielen die wensen om zich opnieuw met elkaar te verbinden.

Vele tweelingvlammen zijn op jullie Aarde geïncarneerd en fysiek gescheiden ondanks het feit dat op een spiritueel niveau, zij uitgelijnd en verenigd zijn. Zuivere Liefde Creëert en onderhoudt jullie werkelijkheden en wanneer wij de term Liefde gebruiken, gebruiken wij het niet op de inhoudsloze manier waar velen op de Aarde gewend aan zijn geraakt.

In plaats daarvan; spreken wij over ware, zuivere onvoorwaardelijke Liefde, welke uitgezonden wordt naar ieder facet van onze Scheppers onverklaarbare-grote Schepping. Iedere enkele Godsvonk op jullie lieve Aarde en ver daaraan voorbij kan beginnen om de ware, volledige en verbazingwekkende macht van de energie welke Liefde is te ontsluiten en te begrijpen.
Deze energie helpt om te ondersteunen en houdt jullie bewuste ervaring van de werkelijkheid op z'n plaats, en als jullie je ontwikkelen en meer zuivere dimensies van bewustzijn, waarneming en begrip ontdekken, zullen jullie zien dat de energieën iedere ervaring formuleert op elk octaaf van bewustzijn die jullie ondergaan, en de heersende macht blijft die jullie helpen om de werkelijkheden te Creëren waarin jullie bestaan met betrekking op jullie ontwikkeling.

Zoveel aspecten van jullie huidige ervaring zullen vervagen of gezamenlijk getransmuteerd worden als jullie je ontwikkelen naar grotere waarnemingen, maar de energie die Liefde is zal alleen komen om steeds meer begrepen te worden als de ultieme, onfeilbare energie die het is.

Jullie Onfeilbaarheid & de "Barrières van de Negativiteit"

Samengesteld zijnde uit deze energie, zijn jullie ook onfeilbaar en jullie kunnen in ieder moment bevestigen dat dit zo is.
Jullie hebben te maken met zeer echte barrières die zouden willen en zullen proberen om jullie te voeden met de sterkste negativiteit, afscheiding en haat, maar wij vertrouwen erop dat jullie, lieve zielen, kunnen herkennen wanneer een duidelijke kwaadwillende invloed probeert om de controle over jullie emoties over te nemen en met recht te werk te gaan om de aspecten van deze barrières te transmuteren die proberen om de negativiteit op z'n plaats te houden.

Psychische aanvallen zijn inderdaad echt, maar wij willen niet voor jullie, lieve zielen, om wat voor type van kwaadwillende entiteit dan ook te vrezen die doorkomt en jullie "aanvalt". Eerder; zullen psychische aanvallen in de vorm komen van uitgestuurde disharmonische energieën en impressies, en negatieve of lage emoties zitten gewoonlijk gehecht aan dergelijke onaangenaamheden omdat de entiteit die hen uitstuurt probeert om de ziel die hen ontvangt te voeden met dergelijke negativiteit.

Als een geprobeerde psychische aanval jouw kant opkomt, is er waarlijk niets te vrezen omdat je de lieve Aartsengelen Michael of Raphael op kunt roepen of wie van ons dan ook om jou te helpen met het volledig en duidelijk stoppen van zulke aanvallen. Jouw en onze gezegende energieën zullen naar de entiteit toe gaan die probeert om hen naar jou toe te sturen.
De kliekhoofden specifiek (die achter vele van dergelijke aanvallen zitten) hebben hun dag in de zon gehad, en momenteel ervaren zij zuivere vormen van indamming/containment die wij inderdaad intensiveren, totdat hun invloed naar niets gereduceerd is in termen van wat zij in staat zijn om te doen of te bereiken.

Intensivering van de Indamming/Containment & de Verantwoordelijkheid van de Mensheid

Jullie maatschappij zoals het vandaag de dag is werd behoorlijk gefabriceerd en uitgepland, en de kliekhoofden die zeer grote rollen gespeeld hebben in de engineering van jullie maatschappij hebben, voor een vrij lange tijd, geprobeerd diverse verschillende intriges en aanvallen tegen het collectief van de mensheid te begaan welke, terwijl zij er weinig vanaf wisten toen zij hen planden, nooit in werking gesteld zouden worden omdat zij niet in uitlijning zijn met dat wat bedoeld is voor de mensheid om te ervaren via jullie uitgevaardigde vrije wil contracten.

Wij spreken over deze zielen die in een holografische werkelijkheid bestaan waarin zij denken of aannemen dat zij een enorme grote, kwaadwillige daad klaarspelen, om slechts te ontdekken dat de evenementen die zij aldus rigoureus planden helemaal niet gebeurden.
Dit is één van de sterkste aspecten van de indamming die de kliekhoofden ervaren in deze tijd en hiermee samen, worden zij vruchtbaar gecontacteerd in hun droomstaat en wordt er met hen gewerkt zodat de kwaadwilligheid die hun harten voor zo'n lange tijd afsloot niet langer de effecten hebben of de veroorzaking zijn van het enorme lijden en de ellende zoals het dat deed.

Wij willen niet voor de discussies over indamming, disclosure of wat dan ook anders om de persoonlijke aansturing van de mensheid te verzachten om verandering op jullie wereld in werking te stellen terwijl wij jullie met zoveel facetten van jullie evolutie ondersteunen, en deze waarheid kan eenvoudig niet overschat worden; wij kunnen slechts werken binnenin de parameters die aan ons toegewezen zijn en wij moeten jullie ervaringen toestaan om grotendeels uitgespeeld te worden zoals jullie hen Creëren.

Wij kunnen helpen om de kliekhoofden en de lafhartige daden te neutraliseren die zij zouden willen proberen om op de Aarde te begaan, en wij kunnen helpen jullie milieu op te ruimen zodat het speelveld eerlijk is en de mensheid geen aanzienlijke catastrofe ervaart als een resultaat van de handelingen van de kliek of het algemene besef met betrekking tot de enorme verontreiniging die op jullie wereld gevoed wordt, maar voorbij dit alles moeten wij naar jullie, de ontwaakte mensheid, kijken om ontmaskering en vrede naar voren te brengen voor jullie volledige collectief om te voelen, uit te stralen en er jullie voordeel mee te doen.

Terwijl wij onze laatste impressies maken voor deze communicatie, vragen wij wederom aan een ieder van jullie om zo actief als dat je maar mogelijk kunt te worden in het herstellen van de Aarde en eraan te werken om aan het volledige collectief alles over jullie planeet te ontmaskeren dat niet op één lijn is met de vrijheid en soevereiniteit welke iedere ziel verdient om te voelen en te begrijpen.

Wij zullen bij jullie zijn, en zijn bij jullie geweest, in jullie innerlijke rijken en aldus zeer spoedig, zullen wij in staat zijn om bij jullie op de grond te zijn. Dan, kunnen de echte feestvieringen beginnen.
Met dank aan SanJAsKa en de Pleiadische Hoge Raad.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/