Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 23 juni 2013

De Huidige Transformatie van Maatschappelijke Structuren 23 juni 2013 Gabriella en Reint Gaastyra


Gabriella en Reint Gaastyra Levin: 
De Huidige Transformatie van Maatschappelijke Structuren


De huidige economische crisis maakt deel uit van een transformatie van alle maatschappelijke structuren

23 juni 2013


Nieuwe Openbaringen vertaald door Paul

Het tijdperk van het ontkennen van de eigen Goddelijkheid komt tot een einde. Op dezelfde manier komen de maatschappelijke structuren, organisaties en instellingen die daarop gebaseerd zijn ook tot een eind. In de praktijk betekent dit dat in de periode tot 2021 een herstructurering van alle maatschappelijke vormen plaats kan vinden. Dit herstructureringsproces geeft ruimte aan meer betekenisvolle waarden en normen die gebaseerd zijn op het openen van het hart en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen. De hypotheek- en kredietcrisis die zich heeft voorgedaan in de jaren 2007, 2008 en 2009 heeft jullie aan het denken en aan het voelen gezet. Jullie zijn individueel en collectief intensiever naar jezelf gaan kijken om de processen die de crisis hebben veroorzaakt binnen een grotere context te kunnen plaatsen om er zo meer greep op te kunnen krijgen.”

Bijzonder versnelling- en transformatiemoment

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In jullie ontwikkeling door de eeuwen heen ontstaan er bijzondere versnellingsmomenten. Dit zijn de momenten waarop overgangen in bewustzijn zich in snel tempo aandienen. Ze zijn het resultaat van jullie persoonlijk en collectief streven naar spirituele ontwikkeling. Tijdens deze versnellingsmomenten kunnen jullie een bewustzijnsprong maken. Jullie bevinden je nu in zo’n proces. Jullie zijn op een punt aangekomen om een belangrijke sprong in bewustzijn te maken. Een sprong die invloed kan hebben op jullie gehele maatschappelijke structuur en op het leven zoals jullie dat tot nu toe kennen. Daarnaast is er tevens sprake van een bijzonder transformatiemoment dat het niveau van liefde in jullie huidige leven sterk kan verhogen.

Jullie hebben jullie deelname aan deze transformatiefase overigens al gepland vanaf het moment dat jullie er voor kozen om in de huidige tijd geïncarneerd te zijn. Elke generatie werkt bepaalde thema’s uit en opent nieuwe wegen voor de jongere generaties. Dankzij jullie persoonlijke ontwikkeling kunnen jullie kinderen zich met een andere problematiek bezighouden dan jullie in jullie eigen kindertijd deden. Op dezelfde wijze dat de familieomstandigheden waaronder jullie geboren werden jullie direct dienden om bepaalde patronen in het eigen bewustzijn te activeren, zo hebben ook de verschillende maatschappelijke structuren jullie gediend. Deze maatschappelijke structuren spelen een belangrijke rol in de omstandigheden die jullie voor je geboorte uitkozen. Ze boden jullie een entourage waarin al jullie eigen vraagstukken, die jullie naar je huidige leven meegebracht hebben, kunnen uitwerken.”
Diverse generaties tegelijk op Aarde

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De generaties die op dit moment op Aarde leven worden gevormd door mensen die tijdens verschillende perioden in de menselijke historie geïncarneerd zijn geweest. Als gevolg daarvan zijn ze, gezien hun spirituele ontwikkeling en de bijdrage die ze aan de maatschappij willen leveren, veelal met een andere eigen ‘agenda’ op Aarde. Deze eigen incarnatieredenen worden uitgewerkt door voor de conceptie specifieke keuzes te maken voor ouders en andere geboorteomstandigheden. De keuzes voor ouders en geboorteomstandigheden van iemand die vóór de Tweede Wereldoorlog geboren is, zijn meestal anders dan van iemand die in de huidige tijd op Aarde incarneert.”


Structuren voldoen niet aan verlangens van huidige generaties

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Hedendaagse waarden en normen en de manier waarop jullie de samenleving gestructureerd hebben, reflecteren een bepaalde visie op wie jullie als mensen zijn. De structuren van jullie maatschappij weerspiegelen een bepaalde mate van jullie Goddelijke essentie. De realiteit is echter dat door jullie bewustzijnsgroei de huidige maatschappelijke structuren niet meer aan de verlangens van de huidige generaties voldoen. Ze zijn door oudere generaties geschapen om aan de behoeften en verlangens te voldoen die bij hun tijd pasten. De waarden en normen waarop ze gebaseerd zijn horen steeds minder bij de ontwikkelingen waarnaar jullie in de huidige tijd verlangen en aan toe zijn om te ervaren.

Deze door jullie verlangde bewustzijnsontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden binnen een aangepaste samenleving die deze ontwikkelingen mogelijk maakt. Maatschappelijke structuren, zoals onderwijs, religies, overheidsorganen, media, leger, kunst, cultuur, banken en financiële instellingen, zijn aan de ene kant een reflectie van het huidige collectieve bewustzijn en aan de andere kant bieden ze ook een specifieke mogelijkheid om bepaalde ervaringen op te doen. En deze ervaringen passen bij de ontwikkelingsdoelen van de generaties die op dit moment op Aarde geïncarneerd zijn. Bijvoorbeeld iemand die in de huidige tijd in een West-Europees land incarneert, zal in zijn of haar bewustwording ervaringen nodig hebben die behoren bij het betalen van belasting, het gebruikmaken van energiebronnen die het milieu vervuilen, de mogelijke confrontatie met terrorisme en raciale en religieuze spanning, maar ook bij welvaart, democratie, massamedia, technologische ontwikkelingen, een bepaalde mate van tolerantie voor elkaars meningen en gezondheidszorg en onderwijs die door een nog rationele visie op de mens gestructureerd zijn.”

Tijdperk ontkennen van de eigen Goddelijkheid komt tot een einde

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De manier waarop de samenleving is geordend hoort nog bij ontwikkelingsprocessen van vorige generaties. Veel van deze maatschappelijke structuren zijn gebaseerd op processen van vóór de Tweede Wereldoorlog, toen jullie je collectieve omkeerpunt op weg naar eenheidsbewustzijn nog niet bereikt hadden en jullie vooral nog bezig waren om individuen te worden. Een bepaalde mate van angst ligt aan deze structuren ten grondslag. Een doodsangst die in wezen te maken heeft met het ontkennen van de Goddelijkheid van de mens. Door deze ontkenning voelden jullie je afgescheiden van je Goddelijke bron en bouwden jullie een maatschappij op die op deze ontkenning gebaseerd is.

Het tijdperk van het ontkennen van de eigen Goddelijkheid komt evenwel tot een einde. Op dezelfde manier komen de maatschappelijke structuren, organisaties en instellingen die daarop gebaseerd zijn ook tot een eind. In de praktijk betekent dit dat in de komende jaren een herstructurering van alle maatschappelijke vormen plaats kan vinden. Een herstructurering die gebaseerd is op de groeiende mate van eenheidsbewustzijn die jullie willen ervaren. Dit herstructureringsproces geeft ruimte aan meer betekenisvolle waarden en normen die gebaseerd zijn op het openen van het hart en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn. De manier waarop jullie je leven vormgeven zal steeds meer afgestemd zijn op het verder indalen van je Hogere Zelf en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mensen op Aarde.”

Jullie vermogen om eenheidsbewustzijn te ervaren stijgt met de dag

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie bevinden je niet alleen op weg naar het openen van het hart, maar tevens in een heel speciale overgangsfase. Namelijk een overgang tussen een leven dat volkomen gebaseerd is op dualiteitsbewustzijn naar een leven dat ook op eenheidsbewustzijn gebaseerd is. Met andere woorden: jullie vermogen om eenheidsbewustzijn te ervaren stijgt met de dag. Jullie verlangens om je hart te openen worden ook steeds intenser. Jullie bereidheid om aan je leven een vorm te geven die onvoorwaardelijke liefde reflecteert is ook steeds groter. Deze ontwikkeling in jullie bewustzijn heeft de weg geopend voor zielen die er aan toe zijn om een sterker niveau van liefde en eenheid in hun menselijk leven te ervaren dan vorige generaties.

Jullie eigen ontwikkeling, samen met die van de nieuw geïncarneerde zielen, en de ontwikkelingen van de Aarde zelf, hebben een verhoging in de collectieve trilling van de mens en van de Aarde gecreëerd. Deze verhoogde trilling maakt het mogelijk om jullie Hogere Zelf dieper in je Aardse leven als mens te laten incarneren. En dat betekent dus dieper in je fysieke lichaam, in je emoties en in je denken. Maar ook in je levensstijl, relaties, werk en alle maatschappelijke structuren die je huidige leven ondersteunen en vormgeven. Jullie huizen, werkplekken, steden, landbouw, industrie, financiële stelsel, gezondheidszorg, relaties en regering zullen een reflectie zijn van de hogere niveaus van liefde die bij jullie steeds meer aanwezig zullen zijn. Jullie nieuwe creaties zullen jullie doorlopend inspireren om je verder te blijven ontwikkelen.”


Transformatie ontvouwt zich in dertien jaar

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Deze transformatie zal zich door een intense interactie tussen mens en Kosmos in dertien jaar volledig ontvouwen. Deze periode, die in 2021 is afgerond, kent pieken en dalen en de nodige turbulenties en groeimomenten. Fasen van onzekerheid en van verlichting kunnen elkaar opvolgenMaar er zal geen ondergang van de menselijke beschaving plaatsvinden, alleen maar een transformatie naar een hogere samenleving die onvoorwaardelijke liefde in jullie Aardse leven mogelijk maakt.

De mogelijke onzekere momenten die jullie hierbij kunnen ervaren zijn noodzakelijk. Ze zijn bedoeld om jullie te inspireren om en je sterk te maken voor het openen van je hart, als mens en als samenleving. Dit is nodig om een verhoging van het niveau van het maatschappelijke systeem teweeg te brengen. Zonder openlijke erkenning van jullie Goddelijke essentie kan het systeem zich niet transformeren.”

God als geheel ondergaat een activering

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Het is ook belangrijk voor jullie om je te realiseren dat dit proces een individuele en collectieve creatie van jullie is. Het is niet van buitenaf opgelegd. Het werd bepaald door je keuze om als mens op Aarde bewust je Goddelijkheid te willen ervaren.

Binnen dit proces bevinden jullie je in een heel bijzondere overgangsfase. Het bewust beleven van eenheidsbewustzijn als mens op Aarde waartoe jullie op dit moment steeds meer in staat zijn om te ervaren, betekent niet alleen een verhoging van het niveau voor jullie alleen, maar voor het gehele Universum. God als geheel ondergaat een activering die te maken heeft met het integreren van het manifeste niveau van God, aanwezig in jullie mens zijn, met het Absolute niveau van God, aanwezig in het ervaren van eenheidbewustzijn. Dit nu vormt de eerste stap richting het versmelten met het Goddelijke waarbij jullie mensen een leidende rol spelen binnen de gehele Schepping.

Wij, Maria Magdalena, Jezus en Maria, delen vanuit de onvoorwaardelijke liefde van ons spiritueele hart met vreugde jullie ontwikkelingen. We staan altijd als jullie spirituele familie voor jullie klaar om jullie op welke manier dan ook hierbij te assisteren.”


Oefening voor de transformatie van maatschappelijke structuren

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen, de komende tijd zullen zich vele transformaties en nieuwe mogelijkheden voor de gehele mensheid aandienen. Door deze transformaties en nieuwe mogelijkheden zijn jullie huidige maatschappelijke structuren intens aan verandering onderhevig. Zo zullen het onderwijs, de politiek, de gezondheidszorg, de kunst en het financiële en economische systeem allerlei veranderingen ondergaan. 

Om je bewuster te worden van je eigen bijdrage aan dit proces geven we jullie de volgende oefening:

- Zoek een rustige plek en trek je terug

- Sluit je ogen en maak contact met de ademhaling in je buik

- Voel hoe je tot rust komt

- Ga met je aandacht naar je hart en voel de     onvoorwaardelijke liefde in je hart

- Laat deze liefde zich verspreiden door alles wat je bent

- Open je hart om contact te maken met de transformatie van een maatschappelijke discipline waardoor je op dit moment het meest geraakt wordt

- Voel in je hart wat deze transformatie voor jou betekent en wat het op je doet

- Word je ervan bewust of er iets is dat je hierbij los dient te laten

- Open je hart om los te laten wat er als gevolg van deze transformatie niet langer vastgehouden kan worden

- Voel of je bereid bent om dit proces te accepteren zoals het is

- Voel of je bereid bent om je aan dit proces over te geven

- Voel of je bereid bent om dit proces te vertrouwen

- Word je ervan bewust of je in dit transformatieproces op jezelf vertrouwt

- Open je hart en maak contact met je Goddelijke bron

- Maak een verbinding tussen de onvoorwaardelijke liefde van je hart en de transformatie van de maatschappelijke discipline waardoor je nu het meest geraakt wordt

- Laat deze transformatie mede geleid worden door de onvoorwaardelijke liefde van je hart

- Open je hart om een nieuwe structuur voor deze maatschappelijke discipline toe te laten; een structuur die de Goddelijkheid van de mens reflecteert

- Adem in je buik en voel hoe deze nieuwe structuur voor je voelt

- Ga met je aandacht naar je ademhaling in je buik. Voel je handen en voeten. Voel je hele lichaam. Kom terug naar het hier en nu en open langzaam je ogen.”