Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 3 juni 2013

"Niemand kan Jullie Ontwikkeling voor Jullie doen…" 2 Juni 2013


De Arcturiaanse Groep
"Niemand kan Jullie Ontwikkeling
voor Jullie doen…"

2 Juni 2013 / Marilyn Rafaelle


Wij zijn hier om elk en iedereen te ondersteunen die wensen te ascenderen in/naar de hogere dimensionale energie die nu beschikbaar is. Steeds meer Licht stroomt er de Aarde binnen aangezien vele heilige portalen nu open zijn om deze gedenkwaardige tijd van ontwaking te ondersteunen.
Wij horen velen van jullie zeggen dat er niets aan het veranderen is. Zoek niet naar wereldse veranderingen gebaseerd op de driedimensionale concepten, want deze zijn eenvoudig ideeën van wat jullie geloven dat er zou kunnen gebeuren op basis van een gelimiteerde kennis van de wereld zoals jullie het gekend hebben.

Met jullie intentie en toestemming, stroomt veranderde energie eerst in/naar jullie energiegebied en begint dan om dat wat oud en onjuist is te ontbinden--de schaduwenergie die jullie bij je in de vorm dragen van welke onjuiste geloven/overtuigingen dan ook aangaande jullie zelf en anderen. De schaduwen worden ontbonden in de aanwezigheid van het Licht--hogere frequentie energieën. Geleidelijk aan, begint het individu dan verandering te ervaren binnenin diens denkpatronen alswel binnenin alle facetten van diens leven en dit is vaak waar de "problemen" beginnen. Zij ontdekken dat zij niet langer meer resoneren met mensen, plaatsen of dingen zoals zij gewend waren en de ontwikkelende student kan bij zichzelf ontdekken dat hij enige moeilijke persoonlijke keuzes heeft te maken.


Deze subtiele veranderingen ontvouwen zich gewoonlijk geleidelijk aan en leiden de ingewijde in/naar het nieuwe als zij gereed zijn of in staat zijn de hogere frequenties te hanteren. Misschien schijnt het voor de student zo te zijn alsof er niets gebeurd. Begrijp dat als je het toestaat en geleidelijk aan meer Licht begint vast te houden, je de energie van de gehele planeet verandert. Alles dat er is aangaande schaduwenergie is een onwetendheid van het Zelf--sommigen dragen meer, sommigen dragen minder. Terwijl ieder nieuwe besef van de waarheid zich binnenin jou verdiept, wordt diens Licht een deel van jouw energiegebied.

Velen hadden verwacht dat een toverstokje plotseling heen en weer zou zwaaien en de wereld anders zou maken. Niemand kan jullie ontwikkeling voor jullie doen, dierbaren. Zelfs het geloof dat de Meester Jezus kwam om dit voor jullie te doen is een onjuiste interpretatie van zijn boodschap. Hij zaaide liefdevol het bewustzijn van de mensheid met de manier--de middelen om het te doen, maar velen geloofden en geloven nog steeds dat hij het werk voor hen zal doen. Het is jullie werk, jullie keuze, jullie reis en het is het waarom jullie in deze tijd op de Aarde zijn. Wij zijn hier om te ondersteunen als jullie ondersteuning willen. Jullie zijn wezens van de vrije wil en jullie kunnen treuzelen zolang als dat het jullie aanstaat. Nochtans, wisten jullie allemaal van deze verschuiving af voordat jullie dit leven binnengingen en ervoor kozen om hier te zijn. Precies nu is de meest krachtige tijd in eonen voor de mensheid om voorwaarts te gaan en alles is nu op z'n plaats.

Wij zouden graag willen praten over de ervaring van het leven op de aarde in deze tijden. Het is een understatement om te zeggen dat het zeer moeilijk voor velen van jullie geweest is. Jullie zien chaos in vele vormen terwijl het oude schoppend en schreeuwend vertrekt en het nieuwe binnenkomt. Velen beseffen ineens dat ideeën die tot dusverre als feiten gepresenteerd waren eenvoudig leugens waren die gegeven werden om jullie gesetteld te houden in een staat van angst en acceptatie. Jullie, individueel en als een geheel, beginnen het te onderzoeken, vragen te stellen, en jullie beginnen te beseffen dat jullie bedrogen zijn--steeds maar weer opnieuw. Dit zijn tekenen van de ontwaking--van de sluiers van onwetendheid die opgetild worden, want zelfs een paar jaren geleden zouden jullie alles geaccepteerd hebben dat als waarheid gepresenteerd werd. De wereld is niet bezig slechter te worden, want begrijp, het is het Licht dat op de schaduwen schijnt. Jullie beginnen vragen te stellen, jullie persoonlijke macht te demonstreren, en jullie intuïtie te vertrouwen. Dit zijn tekenen van een wereld die aan het ontwaken is tot diens ingeboren spirituele kracht en waarde.

Denk aan dit proces als dat de mensheid tevoorschijn aan het komen is vanuit een cocon van slaap dat het geaccepteerd heeft en waarin gedurende een lange, lange tijd comfortabel gerust is. Als een vlinder tevoorschijn komt, worstelt het en schijnt het een zeer moeilijke tijd te hebben. Als iemand zich ermee bemoeid en het eruit trekt, sterft de vlinder, want het heeft de worsteling nodig als een deel van diens ontvouwing. Dus jullie dierbaren, komen nu te voorschijn vanuit de comfortabele cocons waarvan jullie onwetend geloofden te zijn wie jullie waren. Sommigen hebben grotere en dichtere cocons dan anderen, en dat is prima want cocons worden gevormd vanuit vroegere levenservaringen en de resulterende staat van bewustzijn.

Begin erop te vertrouwen dat alles te werk gaat volgens plan zoals begeleidt door jullie Hogere Zelven. Sta het ontvouwende proces toe te werk te gaan op wat voor manieren dan ook die noodzakelijk zijn, welke zeer waarschijnlijk niet zullen zijn zoals jullie verwachten. Probeer niet om jezelf met anderen te vergelijken die op een sneller tempo lijken te ontwikkelen dan jij, want zij zouden een niet zo dichte cocon gehad kunnen hebben om uit tevoorschijn te komen. Vaak hebben deze zielen hun "zware verheffing" in voorafgaande levens gedaan.

Allen zullen zich ontwikkelen en allen worden begeleidt in dit proces als zij dat kiezen. Denk eraan dat jullie niet alleen zijn dierbaren, er zijn velen van ons aan deze zijde en jouw zijde begeleidend, ondersteunend en onderwijzend in deze krachtige tijd. Alles dat je hoeft te doen is te vragen, maar zonder concepten van hoe de ondersteuning eruit moet zien want concepten zijn gebaseerd op oude geloven/overtuigingen. Sta jullie zelf toe jullie te openen tot het nieuwe--tot subtiele energieën van kennis en besef die nu gemakkelijker stromen in de hogere energieën.

Sommigen kiezen ervoor om te blijven in wat oud en afgelopen is. Deze dierbaren zijn aan het worstelen, want het zand waarop zij hun kaartenhuis gebouwd hebben brokkelt af en zij gaan in de angst en de paniek. Op Aarde leven in deze tijd is niet voor de lafhartigen. Jullie ervaren een afwisseling van de wacht en het oude verweert zich met een groots gevecht. Stuur hen Licht dierbaren, zodat zij misschien uit de schaduwen van de angst vandaan komen die hen in gevangenschap houdt en in/naar onvoorwaardelijke liefde brengt.
Ook Gaia beweegt zich voorwaarts in haar ascentieproces en jullie zien de resultaten hiervan in het gewelddadige weer die velen ervaren hebben. 

Nochtans, gaan de stormen niet alleen maar over de opwarming van de Aarde of Gaia's ascentie, maar gaan over een spirituele herverdeling--buren spreken met en ondersteunen buren, vreemdelingen die tussenbeide komen, en de geboorte van universeel mededogen. Het gaat over een hoger gevoel van liefde en eenheid dat tevoorschijn komt vanuit iedereen die tot nu toe zichzelf op de één of andere manier als afgescheiden van elkaar beschouwden (volks, economisch, intellectueel, leeftijd etc.) Dit herverdelingsproces was noodzakelijk bij het verschuiven van grote groepen in/naar een dieper besef van eensgezindheid.

Iedere ziel ontvangt wat voor lessen dan ook die er noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling en iedere ziel wordt liefdevol begeleid en ondersteund ongeacht de uiterlijkheden. Twijfel er niet aan dat er veel aan het plaatsvinden is voor elk en iedereen van jullie zowel binnenin als buitenom. Jullie fysieke, emotionele en mentale lichamen worden opgeruimd/gereinigd en voorbereidt om hogere dimensionale energieën vast te houden.

Dit is een uitermate krachtige tijd om op de Aarde te zijn. Begrijp dat jullie bevoorrecht zijn om hier te zijn in deze tijd want er waren vele zielen die deel uit wilden maken van dit proces. Wankel nooit dierbaren door jullie levens en ervaringen te vergelijken met wat de 3D wereld zou willen dat jullie zouden geloven van hoe de dingen zouden moeten zijn zodat jullie tevreden en gelukkig kunnen zijn. De driedimensionale concepten zijn aan het ontbinden, diegenen die ontwetend van de waarheid zijn zeer gefrustreerd achterlatend in hun pogingen om dat wat afgelopen is te heractiveren.

Terwijl de hogere waarheden het wereldbewustzijn binnenkomen, verschijnen de resulterende botsing van energieën als chaos. Herinner jullie dit dierbaren, terwijl jullie vol vertrouwen, stil, en heimelijk, moment naar moment leven vanuit jullie hoogste besef en begrip, dit het is hoe je groeit en je ontwikkeld in/naar een steeds dieper besef van jullie ware zelf.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/