Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 6 juni 2013

Blossom & Galactische Federatie van Licht 5 juni 2013


Blossom & Galactische Federatie van Licht 5 juni 2013

Niet WIJ Ontwikkelden de 
Taal … dat waren Jullie.


Jullie ontdekten in het begin dat de mond automatisch ‘golflengten’ kon voortbrengen … die afgeleid waren van een GEVOEL in het hart. Daarom zeggen we zo vaak dat jullie met het GEVOEL mee moeten gaan …---… Veel is getransformeerd tot een graad van lage energie, waarvoor het een erg goed idee zou zijn om deze uit je vocabulaire te schrappen. 


HET [enige] PLAN IS OM HET PLAN TE SCHEPPEN. Een experiment waarbinnen vrije wil het specifieke karakter van zijn verloop bepaalt. 

In onze ‘Zijnstoestand’ konden we niet WETEN dat LIEFDE zoveel verschillende alternatieven kon inhouden.

~~~~~~~~ 

Blossom - 5 juni 2013,   Hier zijn we weer! Dag allemaal! Vandaag zou ik graag willen vervolgen met een andere vraag uit ons vertalersteam. Wederom VERTROUW ik op mezelf … omdat het nog net binnen mijn grenzen blijft … maar het is goed om dat te doen en goed voor het geheel! Oké … daar gaat-ie … Wat is de echte verklaring voor de verschillende rassen en talen op onze planeet? Over aan jullie! 

GFL:Wij verwelkomen jullie deze dag in Liefde en aanvaarden de gestelde vragen. Mogen we aan jullie allereerst toegeven dat we zien dat het ‘zelf’ door onze gesprekken naar voren kan komen vanwege het belang van deze zaken en dat tegelijkertijd het ego zich kan terugtrekken. Het is erg prettig om dit te zien in het energieveld van iedereen.    

Dus … men wil graag weten wat de exacte positie is van de ‘behoefte’ om zich uit te drukken … in woorden … en, als we dat mogen zeggen, in verschillende talen? 

Zoals je zou verwachten … is het zo dat … er geen behoefte is aan dergelijke dingen … op veel andere niveaus en planeten en vibraties. In de interpretatie door het individu zijn woorden slechts oppervlakkig. En ofschoon men kan denken dat deze hen helpen te ‘begrijpen’ … is veel ervan mettertijd ‘vervlakt’ … daarmee bedoelend dat het gesproken woord dat er ooit was … nu veel van zijn ‘energie’ verloren heeft. 

Oorspronkelijk vormde het ‘geluid’ door en als onderdeel van het Licht een interessant ‘doel’ van communicatie. Door pure LIEFDE tot uitdrukking te brengen … ging het Licht dat naar buiten trad … naar Goddelijk ontwerp automatisch een ‘ zoemende trilling’ voortbrengen. In de begintijd van geluid … was dit eenvoudig een geluid dat van een ziel uitstraalde en dat wat het VOELDE ‘afgaf’. Het was geen ‘intentionele’ spraak … maar een natuurlijke. Het is gewoon een leven op zichzelf gaan leiden. Het lijkt erg veel op het geluid van wind of het geritsel van bladeren. Elk heeft een uniek eigen geluid dat ‘van hen’ is … in tegenstelling tot ‘van hen afkomstig’ is. 

BLS: Kunnen jullie het verschil verhelderen? 

GFL: Een vogel, als het zingt … is zich ervan bewust dat het zingt … maar als het zich stil houdt … komt er nog steeds een trillingsgeluid van hem af … ALLES DOET DIT. Zelfs als jullie niet praten … zijn er instrumenten die jullie trillingstoon kunnen meten. Die toon verandert afhankelijk van iemands ‘energie’ op enig moment. Men laat een lagere toon klinken als men somber is van gedachten en vibratie … vergeleken met de veel ‘Lichtere’ … qua dichtheid … toon van Vreugde en gelach. 

Jijzelf, Blossom, hebt gezegd hoezeer je ervan houdt om de ‘stilte van de nacht’ te horen … terwijl je absoluut het zachte geluid kan horen dat ‘erbij’ hoort. 

BLS: Oké … en … hoe werd het dan tot taal gevormd

GFL: Door een bedoeling mee te laten trillen. De mens kreeg een stemapparaat … deel van een experiment om zichzelf op een andere manier tot uitdrukking te brengen. Veel ‘soorten’ voelen die behoefte niet … omdat telepathie een erkende vorm van gedachteoverdracht voor hen is.  

Vele van jullie hebben van Licht Taal gehoord. Een taal die gesproken wordt door … sommige ‘buitenaardse Wezens’, zogezegd. Wij zouden zeggen dat het de vibratie is van veel geluiden en toch kent dat wat wordt geproduceerd geen ‘woord/word format’. Het is een mix van tonen en ‘supertonen’ die een expressie van Licht ‘afgeven’ … die vervolgens door iemand anders wordt ontvangen door ‘seinen’ van trilling.

Zo begon ‘taal’. 

Nogmaals … onthoud dat het menselijk ras een experiment is. Wij wisten van het meegegeven stemapparaat om te kunnen communiceren met geluiden … maar niet WIJ ontwikkelden de taal … dat waren jullie. Door de ziel zich te laten uiten. 

Jullie ontdekten in het begin dat de mond automatisch ‘golflengten’ kon voortbrengen … die afgeleid waren van een GEVOEL in het hart. Daarom zeggen we zo vaak dat jullie met het GEVOEL mee moeten gaan … omdat mettertijd … de woorden zich veelal hebben ontwikkeld tot overbodige energie. 

Begrijp ons niet verkeerd … in veel gevallen heeft de ontwikkeling van expressie van de ziel/het hart veel schoons in zich … wanneer men ECHT luistert … maar veel is getransformeerd tot een graad van lage energie, waarvoor het een erg goed idee zou zijn om deze uit je vocabulaire te schrappen.  

Daarom ontwikkelde het experiment van geluid als ‘uiting geven aan gevoel’ zich naarmate men langer op het Aardse vlak verkeerde … in sommige gevallen. 

BLS: En in andere gevallen? 

GFL: Zij ontwikkelden zich samen met jullie. Sommige gevorderde rassen introduceerden bepaalde ‘talen’ afkomstig van andere systemen … omdat hun ‘schrift’ en symbolische ontwerp codes bevatten … die een diepgewortelde betekenis hebben. 

BLS: Wat duidelijk voor een andere keer bewaard moet worden! Ik veronderstel dat jullie het hebben over ‘Egyptisch’? … Hebreeuws misschien? 

GFL: Onder anderen.  

BLS: Dus … tenzij ik het verkeerd heb … wat jullie hier verhelderen is dat, ofschoon ‘wij mensen’ een experimentele levensvorm zijn … wij wel degelijk zijn geholpen door wezens van andere systemen … die naar beneden kwamen om ons verder te helpen. Hoorde dit aldoor al bij het plan? 

GFL: Wij glimlachen … omdat, ofschoon het ALLESOMVATTENDE GODDELIJKE PLAN er IS … jullie er goed aan doen te begrijpen dat HET [enige] PLAN IS OM HET PLAN TE SCHEPPEN. Een experiment waarbinnen vrije wil het specifieke karakter van zijn verloop bepaalt.  

BLS: Ik had het gevoel dat jullie VRIJE … DOCH GODDELIJKE WIL … zouden zeggen … waarvan het mij ging duizelen … dus maar door naar een ander onderwerp … nietwaar? 

GFL: Natuurlijk is het VRIJ en natuurlijk is het GODDELIJK. ALLES … zoals we zullen blijven herhalen IS GODDELIJK … zelfs wanneer jullie met geen mogelijkheid het Goddelijk kunnen zien of het Goddelijke erin kunnen VOELEN. 

BLS: Ik weet dat velen zouden vragen … waar het Goddelijke zit in een dorp dat in gruzelementen wordt gebombardeerd of in het misbruik van jonge kinderen … ik kan nog wel verdergaan. 

GFL: We zouden dan zeggen: “Zoek het”. 

BLS: Verhip … dat antwoord verwachtte ik niet. Bedoelen jullie via onze harten … zoek de LIEFDE? … of bedoelen jullie ‘geef’ LIEFDE aan die situatie? Twee verschillende dingen. 

GFL: Maar beide zijn aanbevelenswaard. 

BLS: Ik WEET hoe ik Liefde kan geven aan een zekere ‘lage trilling’ situatie … maar het is een heel andere zaak om ín die situatie feitelijk de LIEFDE te vinden.  

GFL: Maar dat is wat we jullie vragen te doen. 

BLS: Hoe?

GFL: Door te accepteren dat ALLES GODDELIJK is. Het kán niet iets anders zijn. Hoe jullie een bepaalde gebeurtenis ergens op jullie planeet ‘onderzoeken’ is via het ‘ego-zelf’ … want jullie kunnen het niet vanuit een weidser perspectief bekijken. Als altijd … vinden we dit … moeilijk om ‘IN WOORDEN’ uit te drukken. 

Toch zeggen we dat, als jullie JULLIE WETEN VOLLEDIG zouden VERTROUWEN … door gewoon te VOELEN dat er GODDELIJKE LIEFDE in ALLE DINGEN is … dat dan dit WETEN … ofschoon verwarrend wanneer jullie het denken toelaten … door opkomende woorden … dat WETEN van de WAARHEID door jullie kan worden geaccepteerd. 

BLS: Maar … jullie hebben gezegd dat, vanwege de vrije wil, dit experiment afschuwelijk mis is gegaan! Hoe kan het dan Goddelijk zijn? 

GFL: Dat is een heel goede vraag. 

BLS: En jullie antwoord? 

GFL: De andere zijden van de munten hebben ons allen veel laten leren … Die ‘illusies’ binnenin deze ‘werkelijkheid’ zijn de brengers van grote kennis en verheldering. 

BLS: Hoe kon het dan … met alle respect … afschuwelijk mis gegaan zijn? 

GFL: Omdat, door de vrije wil … er mensen waren die zichzelf in de dichtheid van ‘Satan’ hebben verloren.  

BLS: Heremetijd! Jullie hebben nog NOOIT dat woord gebruikt … zolang ik me herinner … en toen het in mijn hoofd opkwam … moest ik echt even pauzeren om te controleren of ik het goed ‘opgepikt’ had. 

GFL: Dat had je wel degelijk. Want het is onze bedoeling om dit te bespreken. Het is een woord dat gebruikt wordt … en het roept een onmiddellijke duistere kracht op, nietwaar? 

BLS: Ja. Maar ik WEET dat er geen duivel is. Nou ja, dat is mijn WAARHEID. 

GFL: En het is een ECHTE WAARHEID. Het is gecreëerd door gedachte … dus is de duivel voor sommigen echt. Maar alleen wanneer men het wil erkennen als een bestaande energie. Hetzelfde met andere dingen. Jullie hebben zoveel strijdige ‘geloven’ … omdat er zo verschillend gedacht wordt over elk ervan. Welke laan men verkiest af te lopen … is wederom … heel vaak een kwestie van vrije wil. 

BLS: Dus, als jullie zeggen dat sommigen zich verloren hebben in de dichtheid van Satan … bedoelen jullie alleen maar ‘verloren in de duisternis’? 

GFL: Inderdaad. Maar we vonden het nodig om het op deze manier te beschrijven … opdat we jullie kunnen helpen begrijpen dat ‘iemands wereld’ wordt gecreëerd in iemands gedachtepatroon … Ook al leven jullie op dezelfde planeet … dat betekent niet dat jullie wereldbeeld hetzelfde is … het hangt af van wat jullie verkiezen te denken …. LIEFDE OF ANGST. 

In onze ‘Zijnstoestand’ konden we niet WETEN dat LIEFDE zoveel verschillende alternatieven kon inhouden. Maar … door te accepteren … werden we ons bewust van de interessante dynamiek die het opriep en gingen we ons realiseren dat de dualiteit, te midden van zijn LEUGENS, veel meer verschijningsvormen van WAARHEID kende! 

BLS: Ik struikelde ook al over dat woord. Leugens? 

GFL: Want ook zij kunnen de ziel helpen. Het onderscheid kunnen maken tussen wat WAARHEID is en wat niet … maakt volledig deel uit van iemands groei. 

BLS: We lijken van de oorspronkelijke vraag te zijn afgedwaald … zoals zo vaak … Maar kunnen jullie ons, voordat jullie weggaan, nog een antwoord geven … over de verschillende rassen … huidskleuren … culturen, enz.? Hoe/waarom vormden zij zich? 

GFL: In het kort willen we ervan zeggen dat veel zich ontwikkeld heeft door een voortdurende natuurlijke vooruitgang. 

We VOELEN dat het zinnig zou zijn om er een andere keer over te praten, wanneer we niet aan het eind zitten van een gesprek … maar aan het begin ervan … want in dit stadium kan het brein ervan in de war raken … en het is het beste om er met jullie over te praten wanneer we helder en fris van geest zijn.

BLS: Oké … Dat is prima … wellicht de volgende keer. Heel erg bedankt … ik geniet altijd van deze gesprekken … zelfs als ze hun eigen weg gaan en ons door straten voeren die ik niet bedoeld had. Dat zal wel altijd zo doorgaan, denk ik. 

GFL: Maar wij willen wel zeggen ‘ZIJ LEEFDEN ALLEMAAL NOG LANG EN GELUKKIG’. 

BLS: HET EINDE! IN LIEFDE EN LICHT EN VEEL DANKBAARHEID VAN ONS ALLEMAAL! 

  
Vertaling: Lia Opdam - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/