Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 8 maart 2013

Ashtar via James McConnell: "Ashtar" en "Iemand Die Dient" De Domino's Staan op het Punt 8 Maart 2013

"Ashtar" en "Iemand Die Dient"
"De Domino's Staan op het Punt
 te Beginnen met Omvallen” 

 Antwoorden van de Meesters:
8 Maart 2013 / James McConnell
Iemand Die Dient:

Ohm Mani Padme Uhm. Groeten aan jullie, het is goed om hier weer met jullie te zijn. Maar ik blijf hier slechts een klein poosje, slechts een moment, om energie voor te bereiden voor de volgende om door te komen die een beetje wenst te spreken. Wij zullen hier in korte tijd weer terug zijn.

Ashtar:

Ik ben Ashtar. Ik ben slechts één keer eerder door deze persoon gekomen, maar het is nu tijd om mijn energie door deze heen te lenen aan velen die deze woorden zouden willen horen en lezen. Want de tijd is nu gekomen, een tijd om je op alles voor te bereiden waarop jullie gewacht hebben. Want zeer spoedig, zeer binnenkort, velen zouden het nu op handen zijnde noemen, zijn er deze veranderingen die eraan komen die gedurende vele eonen aan tijd voorspeld zijn.


Deze veranderingen zijn nu in werking. Zij hebben zich opgebouwd en opgebouwd tot aan dit moment, naar deze ware tijden die naderbij komen waar het deksel, zou je kunnen zeggen, van de pan afgehaald gaat worden, in termen van de waarheden die naar buiten komen.

Vele waarheden zullen geopenbaard worden en vele van deze domino-effecten waarover gesproken werd staan nu op het punt om te beginnen. En als deze domino's beginnen te vallen zullen jullie beginnen op vele manieren verlicht te worden welke jullie je nog niet eens voorgesteld hebben. En iedere keer dat deze domino's vallen, zal een andere waarheid naar buiten komen. En jullie zullen voorbereidt zijn voor de aankomende tijd in de niet al te verre toekomst zoals daar door andere bronnen over gesproken is nu, sprekende in termen van negen maanden, in termen van September van dit jaar zullen er diegenen zijn die voorbereidt zijn om in/naar de hogere frequentie trilling te gaan, massaal, als een wereld, als een planeet.

En deze tijden komen zeer gauw naderbij en deze tijden nu waar jullie in zijn, en deze maand waar jullie nu in zijn, Maart, dus Maart, 2013 is een tijd nu van energieke voorbereiding voor alles dat eraan komt en wanneer dit eenmaal van start gaat zal het de ene kwestie meteen na de andere zijn.

Het zal schijnbaar zonder oponthoud zijn. Jullie zullen op jullie internet zijn en je zult iets nieuws zien, niet gewoon elke en iedere dag, maar praktisch ieder moment en het zal als een toevloed komen. Het zal zo snel zijn en zo furieus dat het jullie op vele manieren bij verrassing zal nemen. En dit is wat eraan komt en het is nu tijd dat het moment, de oproep gekomen is van dat wat zou zijn de hemel en het is zeer spoedig nu om te beginnen, zeer van het ogenblik nu, dat al deze dingen hun begin zullen gaan krijgen.

Dit was de boodschap die wij wensten te geven. Wees voorbereid, al mijn broeders en mijn zusters voor alles waarvoor jullie hier kwamen om te doen want jullie missie, de behoefte voor wat jullie naar de tafel toe brengen zou je mogen zeggen, staat op het punt te beginnen. Dus wees er klaar voor. Ik zal jullie nu verlaten. Mijn vreedzaamheid en liefde zal met jullie allemaal zijn als jullie doorgaan je voor te bereiden en verder gaan te begrijpen en te weten wie jullie waarlijk zijn.

OWS: Wederom groeten aan jullie allemaal. Dit is Iemand die Dient nu om jullie te ondersteunen op wat voor manier dan ook dat wij kunnen met jullie vragen, maar voordat wij dat doen, wensen wij slechts een klein beetje meer met jullie te delen. Begrijp dat deze tijden waar Ashtar over sprak al in werking zijn, al begonnen zijn en deze dingen gaan beginnen om een vaart aan te nemen van "een rollende steen die geen mos verzameld".

Deze vaart, wanneer het eenmaal begonnen is te rollen, zal doorgaan met rollen en zal alles op diens pad met zich meenemen in termen van dat vele dingen gaan gebeuren, vele dingen gaan veranderen en jullie zullen verbaasd zijn als deze dingen in jullie fysicaliteit beginnen te komen, jullie driedimensionale begrip. Wij zeggen nu drie dimensionale begrip en wij hebben met jullie gewerkt met jullie hogere frequentie trillingsbegrip, 4 en 5 dimensionaal.

Maar voor dit is het tijd voor jullie driedimensionale begrip om te beginnen meer van deze glimpen te krijgen waarover wij gesproken hebben zodat jullie voorbereid zijn op alles dat eraan komt. Want het is jullie driedimensionale begrip dat deze dingen moet zien en weten als zij gebeuren. De waarheid zouden jullie kunnen zeggen die naar buiten komt. Zou hier wat voor vraag dan ook over zijn om mee te beginnen?

"Is er een noodzaak voor enorme veranderingen om te gebeuren zodat die rollende steen vaart verkrijgt, zoals bijvoorbeeld waar ik naar refereer is toen mijn zoon zei dat je de volledige wereld kunt voeden gebaseerd op wat we spenderen aan zes dagen van militaire dingen in dit land. Dus de wereld zou een jaar lang gevoed kunnen worden van iets gebaseerd op hoe wij ons geld besteden. Het lijkt er gewoon op dat het moet stoppen voor andere zaken om vaart te krijgen - zoals de krankzinnigheid van de mensheid".

OWS: Je moet begrijpen dat al deze dingen die je zegt correct zijn maar er zullen deze dingen zijn die er gaan gebeuren die de mensen wakker zullen maken, je zou kunnen zeggen, om eerder de katalysator te zijn. Niemand zal ertoe aangezet worden iets te doen maar het zal een katalysator zijn om mensen alert te maken tot wat er gaande geweest is en hoe zij op zovele manieren onder de duim gehouden zijn.

Ja, het is door de eigen vrije wil maar zij zijn onder de duim gehouden en weten niet eens dat zij onder de duim gehouden worden, zie je? Dus deze dingen zoals zij zich beginnen voor te doen gaan een groot aantal laten ontwaken net zoals jullie zelf, de lichtwerkers ontwaakt zijn. Daar zullen diegenen zijn die nog niet ontwaakt zijn maar dat zullen doen door deze dingen waar wij over spreken in termen van dat vele waarheden naar buiten zullen komen. Wij spreken van een verandering, een totale verandering in jullie financiële systeem.

Wij spreken over jullie disclosure, van de galactische situatie, wij spreken over het eerste contact, al deze dingen die gaan gebeuren, de één meteen na de ander. Wanneer het eenmaal begint, is er geen stoppen meer aan en eerst zal het een beetje geleidelijk zijn maar dan zal het aan snelheid gaan winnen en aan snelheid gaan winnen - zoals jullie zeggen, en het zal op een bepaald punt niet te stoppen zijn.

"Is het het kwantum effect?”

OWS: Het zal niet noodzakelijkerwijze een kwantumsprong zijn maar voor sommigen zal het zeker een kwantumsprong lijken te zijn. Voor sommigen zal het een geleidelijke opbouw zijn. Voor jullie, diegenen die lichtwerkers zijn, is het een geleidelijke opbouw. Jullie hebben je voor een zeer lange tijd hierop voorbereid. Voor deze anderen zal het plotseling zijn en zij zullen vragen, waar komt dit dan toch vandaan? Beantwoord dit jouw vraag?

"Moeten deze dingen veranderen zodat de mensheid kan veranderen. Bijvoorbeeld, mensen over de gehele wereld lijden honger, terwijl wij ons geld spenderen aan wapens en bommen."

OWS: Zie je, wanneer het financiële systeem eenmaal gereorganiseerd is zou je mogen zeggen, zullen er vele dingen zijn die er in het spel zullen komen en er zullen vele veranderingen zijn, vele programma's die ontwikkeld zullen worden die zullen voorbereiden en zullen zorgen voor de grote aantallen die nu in deze tijd lijden. Je moet begrijpen dat jouw zoon daar een klein beetje correct was. Er zijn zoveel bronnen, geld en dit alles dat beschikbaar is voor wanneer de tijd komt om uitgegeven te worden.

Het zal niet alleen de volledige planeet voor één jaar voeden, maar het zal hen voor een zeer lange tijd voeden. Er zijn biljoenen en biljoenen, vele honderden aan biljoenen van dollars voorbereid. Je zou kunnen zeggen genoeg voor ergens nabij de tien miljoen te vergeven aan ieder individu op de planeet als het op die manier zou gaan. Dat is hoeveel er is. En het zal een gelijkmakingseffect zijn, want iedereen zal gelijk zijn en het maakt het speelveld egaal zou je kunnen zeggen. Niet dat velen van jullie denken dat dit een spel is.

"ik las een channeling vandaag, een andere Ashtar channeling en het was zeer gelijk omdat het sprak over die negen maanden, je weet wel in September en al deze dingen die beginnen te gebeuren en dat allemaal. Vanavond wat ik dacht dat ik hem hoorde zeggen, naast alle domino's en dat alles omvalt en zo, dat de tijd in September een tijd zou kunnen zijn van velen die ascenderen."

OWS: Ja, dat is correct. Zijn er andere vragen hier?

* Opmerking van Cobie: Verder werden er algemene en persoonlijke vragen beantwoord, welke ik besloot niet te vertalen… Natuurlijk zoals altijd moet je alles wat je leest met je intuïtie/onderscheidingsvermogen lezen. Maar dat alles op gang begint te komen kunnen we wel rustig aannemen denk ik. Zoals door een mede-vertaler André een lang artikel over de OPPT vertaald is, en wat aangeeft dat er inmiddels al belangrijke stappen genomen zijn en dat wij in feite al VRIJ zijn van onze onderdrukkers… Een stuk dat je gelezen moet hebben.

Klik hier: Wat is de "One People's Public Trust" (OPPT)? Of hier OPPT

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Channeled by James McConnell
www.meetup.com/ancient-awakenings