Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 28 juni 2013

Aartsengel Zadkiel "Kijken door de Ogen van een Uitgebreid Bewustzijn" Linda Robinson


Aartsengel Zadkiel
"Kijken door de Ogen van een Uitgebreid Bewustzijn"
Juli 2013 / Linda Robinson

Gegroet Dierbaren,Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij brengen jullie Liefde en groeten vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie.De energie is veranderd en bewoog naar een hogere frequentie. Het vibreert op een veel hoger niveau.

Jullie zijn door vele beproevingen heen gegaan om jullie vermogen te testen om met de nieuwe energie te werken, en jullie zijn met vlag en wimpel geslaagd. Jullie zijn naar een hogere trilling verhuisd, en jullie hebben vele mogelijkheden/kansen die op jullie liggen te wachten.Op hogere trillingsniveaus, zijn jullie in staat om voorbij de overduidelijke betekenis van de dingen op een 3D niveau te kijken.Nieuwe perspectieven zijn beschikbaar wanneer je voorbij het voor de hand liggende kijkt. Wanneer jij je geest ontspant, begin je naar nieuwe hoogtes op te stijgen. Wanneer jij jouw geest toestaat om naar boven en naar buiten te projecteren, is de horizon grenzeloos.Jullie kijken door nieuwe ogen - die van het uitgebreide bewustzijn.
Jullie zien de onderlinge verbondenheid van de gehele Schepping. Jullie zien overeenkomsten in plaats van verschillen. Jullie zijn in staat om kleine details op te merken op hetzelfde moment dat jullie het grotere plaatje zien en voorbij wat voor de hand ligt. Jullie uitgebreide bewustzijn staat jullie toe om op vele niveaus tegelijkertijd te kijken.

Dit staat jullie toe om de matrix van de onderlinge verbondenheid van de gehele Schepping te zien. Het is als een raster van Licht met vele punten van Licht die het raster omvatten. Wanneer je vanuit dit perspectief kijkt, ben je in staat om een groter mededogen en begrip te ontwikkelen voor de gehele Schepping.Je begrijpt hoe de gedachten of handelingen van één Wezen uit kunnen rimpelen in/naar het raster en het geheel kunnen beïnvloeden. Hoe sterker de gedachte of emotie, hoe groter het rimpeleffect zal zijn.De aard van de gedachte of de emotie zal het type van beïnvloeding bepalen. Een oordelende gedachte zal een zeer andere trilling dragen dan een gedachte van Liefde en vreedzaamheid. Het rimpeleffect dat door deze gedachte geproduceerd wordt en diens begeleidende emotie zullen een overeenkomstige elektrische lading dragen die het raster, welke het omringd, zullen buigen. Hoe sterker de gedachte en de emotie, hoe verder naar buiten in het raster de rimpeling zal reizen.Dit heeft gevolgen voor het individu alsook voor groepen. Eén individu kan diegene beïnvloeden in de onmiddellijke omgeving alsook daarbuiten in het raster.Willekeurige of onbedoelde gedachten en emoties dragen een elektrische lading net zoals opzettelijke gedachten en emoties dat doen. Als jij jouw gedachten en emoties laat ronddwalen zonder innerlijke controle, dan zal het type van effect dat je in/naar het raster stuurt gemixt zijn - sommige effecten zullen optillend zijn, en sommigen zullen dat niet zijn. Jouw gedachten en emoties controleren zal jou toestaan om hogere trillingen van Liefde, vreedzaamheid en harmonie uit te sturen.Groepen van individuen met gelijke gedachten en emoties hebben zelfs een groter effect.Wanneer groepen van individuen samenkomen met een opzettelijke-gefocuste doelstelling zoals Liefde, zullen de resultaten vergroot worden en kunnen verreikende effecten op het raster hebben.Wanneer je naar het raster van Licht kijkt, merk je op dat elk deel een integraal deel van het geheel vormt. Ieder punt ondersteunt de andere punten. Wanneer één deel zwak is, beïnvloed dat het gehele raster. Nochtans, wanneer ieder deel sterk is, is het volledige raster sterker.Jouw uitgebreide bewustzijn kan dan beginnen om op de overeenkomsten te reflecteren in plaats van op de verschillen van ieder punt op het raster. Ieder punt van Licht representeert een individu. Omdat ieder punt van Licht voort springt vanuit de Opperste Schepper, werd het gezegend met een Goddelijke Vonk welke Liefde en Licht bevat.Als je naar dit raster van Licht kijkt met jouw uitgebreide bewustzijn, zou je op kunnen merken dat sommige punten meer helder stralen dan anderen. Dit kan het resultaat zijn van de omstandigheden van de reis van die specifieke punt van Licht en diens huidige staat van bewustzijn. Nochtans, is het de innerlijke gloed welke de gehele Schepping verbindt. Het is het deel waarnaar je Liefde stuurt. Dit voorziet in de mogelijkheid om Liefde en Licht naar alle punten van het raster te sturen. Door het rimpeleffect naar buiten in het raster, voorziet dit in condities die voordelig zijn voor het bewustzijn van alle punten om uit te breiden en opgetild te worden.

Nochtans, is vrije wil nog steeds in het spel. Je kunt een ander persoon of een andere groep niet dwingen om te veranderen, maar je kunt wel doorgaan met het sturen van Liefde naar alle punten.Het gaat over het verheffen van jouw eigen bewustzijn naar steeds grotere niveaus. Het gaat over het verbinden met jouw eigen Goddelijke Vonk en het handhaven van deze focus en het besef. Hoe groter jouw bewuste verbinding met jouw Goddelijke Vonk, hoe groter jouw eigen capaciteit van Liefde, mededogen, en begrip zullen zijn. Je wordt zelfs een meer stralend punt van Licht op het raster.Geliefden, wij applaudisseren voor jullie voor het kijken door de ogen van een uitgebreid bewustzijn. Jullie zijn heldere lichten op het prachtige raster van creatie, en jullie zijn een zegen voor iedereen.Er wordt groots van jullie gehouden.WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst...en wij omringen jullie met Liefde.


En zo zij het.  


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.comPosting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.