Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 24 mei 2013

Steve Beckow Collectief Ascenderen Mei 2013


De Beslissing van de Mensheid om
Collectief te Ascenderen
 Mei 2013 / Steve Beckow 


Eén van de meer omstreden kwesties rondom Ascentie is de teleurstelling die zovelen van ons voelden toen wij niet op 21 december 2012 ascendeerden. Misschien nu, nu er enige tijd verstreken is, wij terug kunnen kijken op de verklaringen die gegeven werden door Het Gezelschap van de Hemel rondom het verzoek van de mensheid dat er meer tijd genomen moest worden zodat een groter aantal van de mensheid zou kunnen ascenderen.
Ashtar sprekend via Philipp Schlienger nodigt ons uit om "Te kijken naar wat geleidt heeft naar de verandering van het Goddelijke Plan." Hij vraagt:
"Wie dit verzoek uitgestuurd heeft? Wie dit pleidooi uitgestuurd heeft naar onze Schepper om meer tijd te hebben om meer mede menselijke broeders en zusters toe te staan aan boord te springen van het schip genaamd Ascentie? Ja, jullie en alleen jullie!
"Laat ons dit uitleggen."
Ashtar begint met ons eraan te herinneren dat, "Jullie bevatten niet wat voor machtige wezens jullie waarlijk zijn." Inderdaad, omdat wij de oogkleppen van een Driedimensionaal lichaam dragen en de sluiers die ons opgelegd zijn zodat wij bij onze missies blijven en hen uitdragen, wij begrijpen echt niet wie er hier zijn.

In feite zijn sommigen van ons aantal; Engelen, Aartsengelen, Seraphim en Elohim. Maar wij hebben er geen idee van wie wij zijn vanwege de oogkleppen en de sluiers die wij dragen. Ashtar gaat verder:
"Jullie zijn verbazingwekkend! … Jullie stuurden een pleidooi uit voor een verlenging van het Ascentieproces (welke, zoals jullie allemaal weten, het Disclosure proces omvat). Jullie pleidooi was verbijsterend en de Schepper en wij allemaal zijn aldus zeer trots op jullie.
"Het heeft bewezen hoever jullie op jullie reis gekomen zijn, dat jullie het welzijn van het collectief boven de doelstelling van het individu zouden willen plaatsen. En deze doelstelling, uiteraard, was om zo snel als mogelijk over de eindstreep van het Ascentieproces heen te komen."
Meester Hilarion via Marlene Swetlishoff schrijft de verandering in plannen toe aan "De Aarde," zonder te zeggen of hij naar de aardse mensen of Gaia refereert:
"De Aarde verlangd er diepgaand naar om de noodzakelijke tijd toe te staan voor zovelen van haar bewoners om zich bij haar aan te sluiten in haar geascendeerde staat van uitbreiding, en dus staat het Kosmische venster van mogelijkheden nog steeds wagenwijd open om deze verandering van transformatie toe te staan zich voor te doen. Iedereen op de planeet ondervindt de ontwaking tot zoveel waarheden bij zichzelf die niet beschikbaar waren voor hun bewuste kennis voorafgaand aan de tijd waar jullie nu middenin zitten.”
Denk eraan, zoals wij gisteren besproken hebben (= niet vertaald:http://goldenageofgaia.com/2013/05/more-to-ascension-than-meets-the-eye/)is de Ascentie van de Aarde de eerste die plaatsvindt in het Universum dus kunnen wij, denk ik, experimentele situaties verwachten om zich voor te doen en ook veranderingen in het plan.
Wakana Taka, een oude Aardse raadgever, verteld ons dat, "Het was een beslissing van het menselijke collectief alsook in termen van het genereuze aanbod om de doorgang open te houden en om die vlam van Gaia stabiel te houden zodat iedereen erdoorheen zou kunnen gaan."
"Het is een onovertroffen handeling van genereusiteit van de zijde van het menselijke ras, en het markeert een grootsheid van een belangrijke ontwikkeling in het bewustzijn. En als je om bewijs zoekt van dat jullie naar een hoger bewustzijn verschuiven, dierbare, dan is dat het! Het feit is, dat jullie bewust gekozen hebben te wachten zodat anderen met jullie gelijk kunnen komen, dat jullie handelen als voertuigen en begeleiding, als Wegwijzers en Pilaren."
Sanat Kumara, planetaire logos, vertelde ons in Een Uur met een engel, dat, "Jullie hebben besloten om als één te komen -- zelfs diegenen die in de, zullen wij zeggen, onbesliste groep zitten."
"Het is niet dat al het andere eenvoudig terzijde gezet of langs de kant van de weg gezet is. Nee, nee, dat is niet het geval. Maar de belangrijkste focus die jullie bewust en onbewust, welwillend en onwetend tot uitdrukking brengen - en ik bedoel niet eenvoudig jullie waar ik vanavond tegen spreek; ik bedoel de grotere "jullie" van het collectief - jullie hebben voor het menselijke ras gevraagd om samen als één te komen en als één te verschuiven.
"Dus dat is waar het meeste van de energie en de aandacht, boven en beneden, geplaatst wordt."
Sanat ging verder met het beschrijven van het moment van de keuze.
"Welnu, jullie weten, of misschien weten velen van jullie het niet, dat zeer dichtbij de 21ste van december, het ernaar uitzag dat ongeveer een derde van de volledige populatie gereed was, dat omvatte grotendeels de Lichtwerkers, Liefdehouders gemeenschap. En dat betekend niet eenvoudig diegenen die zich bewust waren of bewust betrokken waren bij de Ascentie.
"Daarin, was er het plan voor de holografische ervaring om de mensen voorwaarts te brengen terwijl sommigen er eenvoudig voor zouden kiezen om te verhuizen. En dat was het primaire plan."
Sanat ging verder met het beschrijven hoe de mensheid diens wens communiceerde.
"Waar jullie aan zouden denken als het 11de uur, of zelfs het 12de uur, ging er een schreeuw naar boven naar de Moeder rechtstreeks vanuit het collectieve hart van de mensheid, wat zelfs ons verraste, dat zei, "Laat ons samen komen. Het portaal van 12/12, de opening van de eensgezindheid van het hart, is zo fenomenaal geweest dat wij niemand achter willen laten, zelfs diegenen die het niet weten, en die niet een pad van Licht gekozen hebben."
"Jullie hebben gezegd - en dit is … voorbij het glorierijke - jullie hebben gezegd, "Laat ons allemaal samen komen." En als het geen onmiddellijkheid betekend, dan is dat prima, omdat wij allemaal kwamen om dit gezamenlijk te doen. Dus kunnen wij ons een beetje aanpassen? Onomwonden gezegd, werd erover beraadslaagd en het werd in overweging genomen, omdat het, zoals ik zei, één van deze minuscule mogelijkheden was. De Moeder is de Bron van oneindige wijsheid en genade, mededogen, en dus zei zij ja.
"Dus waarschuwden wij jullie niet. Wij hebben jullie niet opzettelijk in de val gelokt, want eerlijk gezegd was er niet op geanticipeerd dat het menselijke collectief zo open en genereus en zo liefdevol als dat jullie gedaan hebben zou reageren. Zelfs ik, als planetaire logos, anticipeerde niet op een aanwending van de universele wetten van Liefde dermate volledig en snel. Dus in plaats van het creëren van … afdelingen, werd het collectief uitgevoerd."
Aartsengel Michael omschreef deze opeenvolging van gebeurtenissen ook. Ik verontschuldig mij voor de lengte van deze volgende passage, maar het is belangrijk om de volledige discussie van die discussie ergens opgenomen te hebben.(Persoonlijke/Privé sessie van Steve Beckow met AE Michael op 28 Februari 2013)
Steve Beckow: Zou U ons meer kunnen vertellen over het proces waarbij de collectieve beslissing aan U of aan de Moeder gecommuniceerd werd - en hoe zich dat allemaal ontwikkelde - zodat de lezers daar een beetje meer achtergrond over hebben alstublieft?
Aartsengel Michael: Ja, en in zeer praktische termen en in termen van jullie maatschappij kunnen jullie er bijna aan denken als het uitbrengen van een stem of als een unanimiteit. Deze zijn geen bewuste beslissingen. Maar noem het een zielsbeslissing, alsjeblieft, geen onbewuste of onderbewuste of bewuste beslissing, maar een zielsbeslissing.  
SB: Prima.
AEM: Dus binnen de populatie van de Aarde, van deze fenomenale Gaia, of zij zich er bewust of onbewust van waren, iedere ziel is zich bewust geweest van het Ascentieproces en het plan om interdimensionaal, multidimensionaal voorwaarts te gaan en om de aangepaste fysieke vorm mee te brengen, en de impact dat dit zou hebben op niet alleen Gaia en jullie zelf, maar ook op het gehele omniversum.
Terwijl de tijd naderbij kwam, was er veel vooruitgang geboekt - en dat is iets waar wij niet voldoende over gesproken hebben. Wij hebben tijdens onze vele discussies gesproken, voorafgaand aan december 2012 over de enorme vooruitgang van het menselijke collectief, niet alleen de Lichtwerkers en Lichthouders, maar de vele zeer positieve schreden die er door de mensen gemaakt waren.
Welnu, dat omvatte ook hulp, zullen wij zeggen, vanaf deze zijde van de dingen - zoals containment/indamming, enige schappelijke aanpassingen, de stralende liefde met een verhoogde frequentie moment na moment vanuit het hart van de Moeder/Vader/Eén, alsook van jullie sterren broeders en zusters, verschillende frequenties, verschillende koersen van ontvangst. Desalniettemin, het stralen. Dus werd er veel gedaan. Zoals je nu weet, tijdens onze laatste conversaties, voelde het nog steeds aan dat ongeveer 30% van de populatie, zullen wij zeggen, goed om te gaan was. Dan was daar het grijze gebied, en dan waren daar diegenen die nog goed achter het hek zaten. Zeer getrouwd, zeer verbonden, zeer vertrouwend op, zeer verliefd met de illusies van de oude derde dimensie.
Nu komt er een raam, en jullie neigen ernaar om over dat raam te denken - en ik bedoel niet slechts jou persoonlijk, ik bedoel jullie collectief, jullie die actief werkten aan zulke dingen. Er was een raam dat feitelijk open was voor iets langer dan een jaar en kromp toen in/naar de 11de november 2012, 12 december 2012, 21 december 2012. Maar het raam was feitelijk zeer breed en er werd iedere dag aan kracht verzameld.
Welnu, aan onze zijde, ja, wij begrijpen tijd, maar wij vragen van je om geduld met ons te hebben terwijl ik probeer om dit op manieren uit te leggen die voor de lezers begrijpelijk zijn. Er is een onmiddellijk moment, en je kunt aan dat moment denken als een moment binnenin een zeer langgerekt proces, maar er is een moment van zielsbeslissing, wanneer hoe dan ook de collectieve verschuiving plaatsvindt - alhoewel sommigen al door het portaal heengegaan en verankerd waren, maar velen waren dat niet, de meesten waren dat niet.   
Het collectief van de mensheid, de zielsbeslissing unanimiteit, pleidooi, de keuze, hoe je er ook maar aan wenst te denken - het pleidooi ging omhoog om de Moeder te vragen, niet om een stop, zelfs niet voor een pauze - dat was niet het pleidooi. Het pleidooi was: Wij kwamen tezamen als één familie, om dit te doen, om deze monumentale verandering uit te voeren, dat niet alleen een ieder van ons en onze familie en Gaia veranderd, maar invloed heeft op zo verre hieraan voorbij - wij zijn ons bewust en wij kiezen om deze verschuiving te maken, maar niet iedereen is volledig gereed. Maar wij vragen, en het was een verzoek, in dat onmiddellijke moment: Mogen wij dit gezamenlijk doen? En het antwoord was ja.
Het hartpleidooi was misschien het meest eerlijkste dat wij ooit waargenomen hebben vanuit het collectief. Welnu, het werd niet onmiddellijk in de pauze gezet of stilgelegd. Het proces is nog steeds zeer onderweg - wij hebben er geen tijdsduur op geplaatst, maar jullie - de mensheid, jullie ziel collectief - zei dat, wij willen dit doen - en wij luisterden naar wat jullie tegen ons zeiden - wij willen niet dat het honderden jaren of decennia aan tijd neemt - slechts (wat is jullie uitdrukking)……. Geef ons een kans om onze eendjes op het droge te krijgen. En dat is precies wat jullie aan het doen zijn, en zou ik mogen zeggen, dat jullie het met een verrassende snelheid doen.
Dus wanneer wij zeggen, of kennis aan jullie geven, dat het een collectieve beslissing was - dan is dat wat wij zeggen. Het heeft helemaal niets te maken met of het collectief het verdiende, of dat zij gereed waren. Jullie waren gereed op het moment dat jullie incarneerden en de beslissing namen om terug te keren. Dus de gereedheid is er altijd op een zielsniveau geweest.
Dus zeg je tegen mij - Wel, Michael, Heer, wat gebeurd er als sommigen van deze wezens langzamer zijn dan anderen en niet opschieten. En wat ik jou vertel is dat niet alleen wij, want wij zijn niet opgehouden te doen met wat wij doen. Maar jullie, een ieder van jullie, op jullie eigen manier, als bouwers en bestemmers van Nova Aarde hebben jullie je activiteit verhoogd. Jullie hebben het verhuisd van een punt in de tijd naar een voltooiing. Dus jullie hebben het verhuisd van een eenvoudig evenement naar iets dat jullie samen met ons creëren en doen.
Dus jullie zijn in/naar een veel sterkere vorm van partnerschap gegaan en jullie mogen dit zien - jullie zien het in jullie energiegebieden, jullie zien het in hoe jullie je voelen, jullie zien het in wat jullie ervaren, jullie zien het in jullie niveau van uitputting, jullie ascentiesymptomen en in dat wat er gaande is. En ja, ik weet het, jullie zullen tegen mij zeggen - Heer, het is nog steeds niet snel genoeg. En mijn broeder, ik zou het niet meer eens met jou kunnen zijn, maar het gebeurd nog steeds. Helpt dit?
Volgens AEM bestaat de oude Derde Dimensie nu als een hologram.
"Dus wat jullie aan het doen zijn is dat jullie letterlijk de deur open houden. Dus dat is precies was er gebeurd is.
"Dus in plaats van dat dertig procent ascendeert, gaan velen naar een holografische Aarde, een paar gaan naar een afwisselend universum, denk eraan als het indrukken van de pauzeknop, maar zelfs zoals je weet, dat zelfs als de pauzeknop ingedrukt is, is er nog steeds een opname activiteit. Het is niet dat je 'geen tijd' binnengaat.
"Dus wat zich hierin plaatsgevonden heeft is dat waar je aan kunt denken als een pauze, het is de oude derde welke diens vorm volledig genomen heeft als een hologram, aan de buitenste rand, in plaats van afgescheiden van Gaia, Zij heeft dit toegestaan, vele kijken nog steeds naar buiten naar dat hologram. Dat is het slechts, hoewel veel van het leven een hologram is, zoals jij hebt uitgelegd."
Hij adresseerde het feit dat wij niet bewust zijn van het maken van die beslissing.
"En de verzameling wordt gemaakt zodat iedereen kan verschuiven in/naar de nieuwe vorm en dit is mogelijke gemaakt niet alleen door ons die de pauzeknop ingedrukt hebben, maar door een ieder van jullie. Je zegt, maar wij zijn ons hier niet bewust van. Maar jullie ziel is zeer zeker bewust hiervan."
En hij vermande ons voor het "ontrukken van de controle" van Ascentie van het Gezelschap van de Hemel - wat hij verwelkomd.
"Welnu, laat ons vanuit ons perspectief spreken over wat er zich voordoet, zich voorgedaan heeft en zal voordoen in het proces van Ascentie. Het menselijke collectief, het ziel collectief, dwingt controle af. Dit is iets waar vele, vele lichtwerkers, lichtdragers, liefde-houders, zich van afwenden. En ik weet dat ik hier eerder over gesproken heb, maar ik zal er weer over spreken.
Velen kijken naar dit afdwingen van controle in de fase van volledig partnerschap als iets negatiefs. Wij kijken er niet op die manier naar. Als het bekeken werd als tegengesteld of absoluut tussen beide komend of onderbrekend, of proberend om het plan van de Moeder te saboteren, dan zou het niet zijn toegestaan, en het zou zeer zeker niet gezien worden als een groots gebaar.
Maar waar wij over spreken, voordat wij zelfs deze kwestie van Ascentie bespreken - waar wij zeer geestdriftig over zijn om te doen, tussen aanhalingstekens - is dat wij van jullie vragen om jullie denken en het gevoel rondom dit woord van controle aan te passen. Want wat jullie zeggen is, "Wel, de hemel is nog steeds in controle. De Moeder, het Gezelschap van de Hemel is nog steeds in controle, en wij zijn aan hun genade overgeleverd." En dat is eenvoudigweg niet het geval. 
Jullie hebben de controle genomen, dus, laat ons zeggen, denk hieraan als copiloten als jullie zouden willen, en dan denk hieraan als copiloten van twee enorme grote groepen, niet eens de ondersteunende groepen in overweging nemend, twee enorme grote groepen met hun handen aan de controles. "
Wij bewegen ons vanuit een situatie waarin die dertig procent gereed was om de volledige restauratie van het bewustzijn te betreden op 21 december 2012. Een onmiddellijke sprong naar een situatie waarin wij allemaal een meer geleidelijke stijging in bewustzijn ervaren, voorafgaand aan de volledige restauratie welke plaats zal vinden in de niet te verafgelegen toekomst.
De meeste mensen zullen willen weten wanneer de volledige restauratie zich voor zal doen, dus laat mij nu de discussie daarvan insluiten, wetende dat niemand meer veel te maken wil hebben met specifieke datums, maar ook wetende dat Lichtwerkers enige doeldatums zullen willen, zelfs als bij benadering.
Hier is AEM die de kwestie adresseert. (26 december 2012)
Aartsengel Michael: Het einde is het wanneer van de volledige restauratie, de volledige restauratie en het vreugdegeschreeuw, de volledige restauratie van inzicht en het kennen van jouw interdimensionale zelf volledig daar is. Welnu, het is er al voor sommigen van jullie. Het komt in gradaties.
Je vraagt mij naar een datum. En ik geef je er niet één. Omdat ik een vreselijk beoordelingskader heb, heb ik die niet?  
Steve Beckow:Hah!  Ja, Heer.
AEM: Maar ik vertel jou dat het niet onbepaald is. Het zijn geen jaren. Wij spreken niet over honderden of duizenden aan jaren. Wij spreken over een menselijk proces dat goed onderweg is.
SB: Spreken wij over weken? Spreken wij over maanden?
AEM: Wij spreken over maanden.
SB: Maanden? Oh, gossie, dat is een lange tijd.
AEM: Maar het is niet omdat er een heleboel tussentijds gebeurd.
In februari 2013, vroeg ik Aartsengel Michael om het onderwerp opnieuw te bezoeken en hij plaatste de datum van volledige restauratie op ongeveer een jaar maar niet later dan twee jaren.
Steve Beckow: Ik ben me zeer bewust van de overeenkomst met het kanaal over datums, maar het probleem dat ik heb is dat u eerder zei maanden. Is dat als in minder dan één jaar, of is het meer dan één jaar?
Aartsengel Michael: Het is ongeveer één jaar.
SB: Ongeveer een jaar, is het onder 2 jaren?
AEM: Wij zouden ja willen zeggen.
SB: Prima, omdat Lichtwerkers zeer, zeer kribbig, humeurig zouden kunnen worden als we een jaar voorbij gaan en er niets gebeurd zou zijn. We moeten proberen om hen zoveel als mogelijk is zekerheid te geven gezien alle andere factoren die er in het spel zijn.
AEM: Wij begrijpen dit.
SB: Prima. Dus om het duidelijk te stellen. We mikken op minder dan één jaar, het kan wat langer duren, maar het zal geen twee jaren zijn. Is dat correct?
AEM: Welnu, wij zeggen niet dat dit gepantserd is, maar dat het 99% waarschijnlijkheid is, ja.
SB: Prima, om het dan nogmaals te verduidelijken, de 99% waarschijnlijkheid is dat onder de 2 jaren?
AEM: Dat is correct.
SB: En wij mikken op onder één jaar. Is dat correct?
AEM: Jullie mikken daar allemaal op, en zo doen wij dat ook. Het is de Olympische sprint.
Sanat Kumara noemde de tijd van volledige restauratie een "knip".
"Maar ja, in termen van het collectief, zal er ook een punt komen van waar jullie aan denken als een knip. Waar de vloedgolf - nee, de Aarde zal niet verschuiven omdat iedereen naar één zijde ervan beweegt - maar het zal zijn alsof de energie zo aanzienlijk verschoven is met de totaliteit, of voldoende van de totaliteit, dat de verandering onmiskenbaar is, zodat jullie naar elkaar zullen kijken en zeggen, "We hebben het gedaan."
"Wij spreken niet over de één of andere verafgelegen toekomst.… Dus jullie, in dit herontwerp, plaatsten ook wat wij zouden zeggen, en waar ik opgetogen over ben, een eerder gelimiteerd tijdskader voor dit om zich voor te doen. Dat is waarom jullie je allemaal zo opgewonden voelen! Jullie werken op volle kracht! Om deze verkorte tijdskaders te accommoderen voor het collectief om als één te zijn, als een geheel, met alle koninkrijken en Gaia in de Vijfde.
Dus, dit was niet alleen ons plan, het is jullie plan."
Ashtar sprekend door James McConnell zei ook dat het "Openbarsten" plaats zou vinden in een niet te verre toekomst.
"Dit paradigma is waarlijk aan het openbarsten, wat het waarom is dat jullie Licht en jullie kennis meer dan ooit nodig zal zijn.
"En jullie zullen voorbereid zijn voor de tijd die eraan komt in de niet te verre toekomst zoals daar nu over gesproken is door andere bronnen, sprekende in termen van negen maanden, in termen van september van dit jaar zullen er diegenen zijn die voorbereidt zijn om in/naar die hogere trillingsfrequentie en masse, als een wereld, als een planeet te verhuizen.
"En deze tijden komen weldra naderbij."
Ashtar noemt een datum. Ik persoonlijk zou het liever eruit gelaten hebben omdat ik niet denk dat volledige restauratie zal gebeuren in september 2013. Ik denk dat het later zal zijn. Maar het maakt deel uit van zijn boodschap via Philipp Schlienger en dus voel ik mij plichtsgebonden om het erbij in te sluiten.
"De Schepper heeft jullie verzoek/pleidooi in een negen maanden gratieperiode geplaatst waar Denise Le Fay over gesproken heeft. En dankzij jullie allemaal, hebben wij heel veel bezoekers meer in jullie luchten die helpen om jullie ascentieproces te coördineren (brede glimlach). Het raakt aardig overbevolkt rondom jullie planeet!
"Onze Schepper is gevuld met vreugde, blijdschap en liefde voor jullie en is aldus trots op jullie ontwikkeling. Zijn project het "Speelgebied Aarde" komt tot een succesvolle afsluiting.
"Deze gratieperiode tot en met September 2013 was niet gemakkelijk om jullie mee te voorzien. Vergeet alsjeblieft niet dat hoewel jullie je focus op jullie Ascentie en dat van Gaia plaatsen, de laatste welk al plaatsgevonden heeft, dit gehele plaatje veel meer complex en breder is dan dat jullie denken.
"Jullie zitten nu in een overgangsperiode, welke zeer kort is, zelfs in jullie termen, en wij raden aan dat jullie deze korte tijd zeer wijs gebruiken. We zullen hier meer over uitweiden in een latere channeling, aangezien ons kanaal moe wordt."
Dus om te recapituleren: De Mensheid heeft te elfder uren gevraagd dat de volledige restauratie van het bewustzijn lang genoeg uitgesteld wordt om het volledige menselijke ras toe te staan te ascenderen. Natuurlijk omvat dit niet diegenen die ervoor kiezen om niet te ascenderen. De Moeder gaf toestemming aan die wens. Omstreeks die tijd (nabij 21 december 2012), werd geschat dat dertig procent van de globale populatie Gaia zou willen volgen naar de Vijfde Dimensie, de eerste dimensie van verenigd bewustzijn. Met maart 2013 was dat nummer gestegen naar 55%.
Het Gezelschap van de Hemel beschouwt dit als onze beweging naar volledig partnerschap met hen in de Ascentie inspanning. Schattingen over wanneer de "knip" naar volledige restauratie van bewustzijn plaats zal vinden variëren van september 2013 (Ashtar) naar tussen februari 2012 tot februari 2015.
Niemand weet de datum voor zeker.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.goldenageofgaia.com/