Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 mei 2013

Saul: Velen van Jullie Zijn Zich er Bewust van Geworden dat de Levens die Jullie Ervaren Niet Gods Wil Voor Jullie Is" / 22 mei 2013 via John Smallman

Saul:
Velen van Jullie Zijn Zich er Bewust van Geworden dat de Levens die Jullie Ervaren Niet Gods Wil Voor Jullie Is"
22 mei 2013 via John Smallman

Ik ben Saul, een wezen van Licht - zoals iedereen dat is die op de Aarde incarneert. Alle bewustzijn, al het gevoelhebbende is Licht. Licht is een ander woord of symbool voor Liefde, de energie van de Bron, God, de Vader, de opperste Intelligentie, de Essentie van alles dat bestaat. Het is Eén. 

Afscheiding is een droom, een verbeelde staat van angst waarin jullie, door jullie eigen keuze, verwikkeld geraakt zijn, en van waaruit jullie in het proces zitten van het jullie zelf te ontwarren. Ik bied jullie liefdevolle begeleiding en ondersteuning bij die taak aan, zoals zovele anderen in de spirituele rijken dat doen. Wees ervan verzekerd dat het niet mogelijk is om met die taak te falen, het is geen optie; jullie zullen ontwaken!


Velen van jullie zijn er zich bewust van geworden dat de levens die jullie ervaren, waarin pijn, lijden, verraad en conflict bijna een constante zijn, niet Gods Wil voor jullie is. En als die staat niet Gods Wil voor jullie is, dan moet het vanwege de keuzes zijn die jullie gemaakt hebben, keuzes die jullie kunnen veranderen. En jullie hebben de keuze voor verandering gemaakt, om vanuit die droom te ontwaken - daarom, zullen jullie dat.

Nochtans, houden vele anderen zich grimmig vast aan de illusie, gelovend dat het echt is, dat er niets anders afzonderlijk daarvan is, in angst om uitgeroeid te worden, ophouden te bestaan. Gedurende de eonen hebben families vaak stappen ondernomen om hun bloedlijnen te beschermen, specifiek diegenen die zichzelf als aristocratisch zagen, goddelijk bevoorrecht, van een hoger station, of gewoon beter dan de zogenoemde gewone man. Dat concept, van het beschermen van jouw station in het leven, is intensief afscheidend, wiggen drijvend van afgunst of angst tussen jullie en leidend naar keuzes om diegenen af te wijzen of te vernietigen waarvan jullie geloven dat zij aliën/vreemd, onnatuurlijk, niet van jullie familie zijn, en dus jullie voorzien van een voortdurende voorraad aan vijanden. De krankzinnigheid van dit gezichtspunt kan niet langer meer genegeerd worden, laat staan gehandhaafd.  

De Lichtdragers en Wegwijzers omhelzen het goddelijke gebied van Liefde, waarin alles bestaat, en verweven onlosmakelijk met elkaar de energie gebieden van elk en ieder mens erin die zichzelf als afgescheiden verbeeld. Jullie verbeeldingen zijn krachtig; zij zijn onder jullie controle, en zij stellen jullie in staat om dromen op te bouwen waarin het leven in vele verschillende milieus ervaren wordt - fysiek, intellectueel, emotioneel - dromen van begrenzing van beperking, of van vrijheid en vreugde. Wat de Lichtdragers en Wegwijzers aan het doen zijn is dat zij een Liefde als een levenspad demonstreren, de manier waarop het waarlijk is, en tonen diegenen die ervoor kiezen zich ervoor te openen om het geluk te zien dat het brengt. Zonder Liefde kan er geen geluk zijn, geen vreugde; alleen angst, en alle ellendige consequenties die daaruit voortvloeien. Nochtans, is het onmogelijk om zonder Liefde te zijn; je kunt alleen maar doen alsof om er zonder van te zijn - want het is jullie ware essentie.  

Demonstaties van Liefde in actie zijn doorgaand geweest door de eonen van het menselijke bestaan heen, terwijl heiligen de Aarde bewandelden, maar de intentie om afgescheiden te zijn, individueel, was zo intens en donker dat hun voorbeeld frequent genegeerd werd. Nochtans, is jullie natuurlijke staat er één van Liefde, van Licht, en het was vrij onmogelijk dat jullie voor altijd zouden weigeren om dat te accepteren en te erkennen. Het voorbeeld van deze heiligen werd herinnerd en vastgelegd, en na enige tijd begonnen de zaden van Liefde die zij geplant hadden te groeien en tot bloei te komen. Er zijn terugslagen tegen Liefde geweest omdat diegenen met duistere bedoelingen probeerden Het te verstikken, Het uit te blussen, maar, zoals jullie weten, is de vlam van Liefde binnenin elk en ieder mens uitermate onuitblusbaar. Het kan slechts tijdelijk genegeerd of niet erkend worden.

Jullie hebben ervoor gekozen om deze duistere tijden te beëindigen en in/naar het Licht van Gods Liefde te ontwaken. In feite maakten jullie die keuze eonen lang geleden op het moment dat de afscheiding zich ogenschijnlijk voordeed, en nu wordt die keuze in werking gesteld. Nog nooit eerder was er in de menselijke geschiedenis zulk een formidabele demonstratie van Liefde-in-actie op de Aarde, en de denkbeeldige macht van diegenen die dat zouden willen ontkennen of erop staan dat Liefde zwak is ontbindt zich, omdat jullie besloten hebben dat Liefde de weg voorwaarts is terwijl jullie energiegebieden vermengen met het goddelijke energiegebied en jullie diens effecten voelen en kiezen het te omhelzen.

Het getijde is gekeerd, de beslissing voor afscheiding, voor angst is ingetrokken, en bijgevolg, stroomt Liefde vrijelijk dwars over de planeet heen voor allen om te (h)erkennen en te omhelzen. Het duister, wat slechts een afwezigheid van het Licht is, is aan het vervagen aangezien dagelijks meer mensen de vlam van Liefde binnenin zichzelf ontsluieren en zich ermee uitlijnen.

Zoals jullie zo vaak geïnformeerd zijn, "Er is alleen Liefde; niets anders bestaat." Alles wat anders is dan Liefde is een illusie, een illusie waar jullie voor gekozen hebben om je ermee te verbinden terwijl jullie het ervoeren, en aangezien steeds meer van jullie ervoor kiezen zich ervan te ontkoppelen, is het bezig te desintegreren. Liefde is de Weg, de Waarheid, en het Licht. Niets kan Het weerstaan omdat er niets is dat weerstaat. Liefde is Alles
Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/