Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 25 april 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 303

 "Wij Dagen Jullie Allemaal Uit om 

eens Goed om Jullie heen te Kijken" 


25 April 2013 / Aisha North 


Een lange tijd geleden is het getijde gekeerd, maar toch, zijn er diegenen die onder de beïnvloeding zijn om te denken dat er helemaal niets gebeurd is. Ze schoppen het stof omhoog en klagen dat alles in een stilstand is. Maar is dat werkelijk zo? Wij dagen jullie allemaal uit om eens goed om jullie heen te kijken, en wij denken dat jullie allemaal de sporen aan alle kanten van jullie zullen zien van deze toevloed van binnenkomende energieën. Niet alleen in het hart van deze gelijkgestemde zielen waarmee jullie samengekomen zijn hier in deze ruimte (de site), maar ook verder daarbuiten. Want jullie wereld is er al mee begonnen om voorbij het niveau van besef te bewegen waarvan jullie hebben kunnen denken dat het de limiet voor iedereen was die niet zo "open" als jullie zijn aangaande deze nieuwe energetische boodschappen. Want zij bewegen allemaal op de één of andere manier, en zelfs als sommigen van jullie het er moeilijk mee hebben om het te zien, gebeurd het toch, elke en iedere dag.  

Dus wederom is de boodschap hetzelfde, denk eraan je met jouw intentie te focussen op de juiste richting, en dan zal je waarlijk resultaten zien. Niet omdat jullie degenen zijn die deze gehele verandering laten gebeuren, maar omdat ook jullie op vele manieren verblind zijn geweest aangaande de effecten van het Licht. Want herinner je, gedurende eonen zijn jullie ook gedwongen geweest om naar deze muur van duisternis te staren die jullie aan alle kanten omringde, en nu, wanneer die ondoordringbare muur gereduceerd werd naar een opstapeling van puin op zovele plaatsen, blijven sommigen aandringen om jullie ogen op deze porties van de muur gericht te houden die nog steeds overeind staan alsof er niets gebeurd is. En dus voelen jullie je teneergeslagen, en denken dat al dit werk voor niets geweest is. 

Maar als je bereid bent om jouw focus te verschuiven, en in de meeste gevallen, slechts voor een loutere fractie van een centimeter, zal ook jij zien dat wat eens een schijnbare ondoordringbare vestingmuur was, dat er nu op zo heel veel plaatsen een bres in geslagen is. En nu, zal ook jij een plaats vinden waar het dus gemakkelijk is om over het puin heen te springen en je aan te sluiten bij diegenen die al dartelen, dollen en capriolen uithalen in de gebieden daarbuiten.

Wij zeggen dit niet om jullie op wat voor manier dan ook uit te foeteren, maar slechts om jullie eraan te herinneren dat het heden in sommige aspecten misschien al veel beter is dan wat jullie je voorgesteld hebben dat iets van de toekomst zou zijn. Maar nogmaals, het is in de ogen van de aanschouwer die de "werkelijkheid" definieert. En dus, als je ervoor kiest om naar de muur te staren, dan zal de muur jou gedurende een zeer lange tijd inderdaad gefascineerd houden. Maar als je ervoor kiest om jouw focus te verschuiven, en naar buiten loopt en je aansluit bij al deze vrije spirits die al genieten van de zoete lucht van de vrijheid, zal jouw werkelijkheid snel volgen. Dus wederom zeggen wij, wees voorzichtig met waar jij jezelf aan hecht, want de lijm die jou nu op je plaats houdt is inderdaad een zeer sterke lijm. Dus verzeker je ervan dat jij jezelf de vrijheid laat hebben van het vastgelijmd worden aan de heldere/duidelijkere delen van deze wereld, want zij bestaan wel degelijk, en zij worden dag na dag duidelijker en lichter.

En denk eraan, de muren zullen niet sneller vallen als jij aanhoudt te proberen om hen omver te duwen door jouw gehele macht op hen te focussen. Deze muren zullen omvallen zodra jij er achter vandaan stapt. Dus geef jezelf de vrijheid om dat gewoon te doen, want door te beslissen om opgesloten te blijven zitten binnen de overblijfselen van deze oude vesting, zorg je er alleen maar voor dat het slechts zoveel langer zal blijven staan, en dit zal jou niet helpen, noch de rest van de mensheid. Je bent hier om door de muren heen te breken door de angst los te laten die geholpen heeft om jou opgesloten te houden achter hen, en je kunt dit niet doen door niet in staat te zijn deze muren om te laten vallen vanuit jouw aandacht. Dus laat iedere gedachte gaan van het zijn van een stormram die deze laatste stukken van metselwerk omlaag haalt. Dat is niet jouw rol, jouw rol is om over deze muren heen te vliegen met jouw prachtige vleugels van vrijheid, en op het moment dat jij de vlucht neemt en jezelf afzet van deze oude gronden, zorg je ervoor dat deze muren rondom jou heen in stof uiteen vallen. En dat is de enige manier om te verzekeren dat deze oude gevangenis geen moment langer zal staan dan dat het bedoeld was.

Het is gemakkelijk om met dit alles in principe akkoord te gaan, maar zoals velen van jullie al vastgesteld hebben, jezelf voldoende vertrouwen om jouw vleugels jou naar deze groenere weiden over te laten brengen is geheel iets anders. Maar wacht nu niet te lang meer, opdat je niets zult missen van zoveel van de pret. Want zodra je aan de andere zijde arriveert, zal jij jezelf omringd weten door zoveel liefde en gelach, dat je alles over die lange gevangenistermijn zult vergeten die je moest verduren. Want jouw geheugen zal schoon gewist worden van alle dwang, en je zult geen tweede gedachte verspillen aan "Wat als" of "Waarom deed ik dat" of "Waarom niet eerder". Want dan zal je opnieuw beginnen, en je zult al jouw energie op het creëren focussen, niet op het afbreken of zelfs berouw voelen. Want dat is wanneer je met een schone lei begint, en je zult alle kleuren van het Universum hebben om uit te kiezen wanneer je begint jouw eigen eerste beeld te maken van het leven dat je op het punt staat te beginnen te leven.

The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

www.aishanorth.wordpress.com