Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 mei 2013

De Hathors van de Aardse Zonne Astrale Gebieden via Wes Annac 21 Mei 2013

"Ascentie-Effecten, Een 
Snelle Evolutionaire en 
Dimensionale Groei"
21 Mei 2013 / Wes AnnacJullie bewuste ervaring, terwijl je die onderneemt, wordt op een frequentie van werkelijkheid doorleefd. Het specifieke octaaf van bewustzijn waarop jullie bestaan kweekt een gelijkaardig specifiek type van ervaring, en als je in bewustzijn omhoog gaat ontdek je dat de dichtheid rondom jou heen steeds lichter en lichter wordt.

Jullie zullen bij jezelf gaan ontdekken dat je minder weegt als jullie verder gaan met jullie fysieke ascentieproces, en één van de eerste symptomen die jullie op zullen merken wanneer jullie waarnemingen in een opmerkzaam hogere versnelling geschopt is, zal de schijnbare gewichtsloosheid van jullie vorm zijn. Jullie ervaringen zullen veel voller zitten met vreugde en synchroniciteiten dan dat zij zelfs momenteel doen en over het algemeen, zullen jullie vinden dat jullie stemmingen zeer gemakkelijk te verlichten zijn.
Jullie zullen bij jezelf ontdekken dat je sprankelt met uitbundige, Goddelijke energie en jullie zullen een energie aan jullie zelf hechten die herkenbaar is in een overvloed aan zwangere vrouwen die schijnen te "gloeien" wanneer zij een nieuw Leven en een nieuwe ziel in zich nemen, welke, in jullie meest recente decennia, vanuit de hogere rijken zal komen (waarschijnlijk) om de Aarde te helpen Haar ascentie te vinden en om Haar collectief op tijd te helpen ontwaken voor een dergelijke ascentie.


Met betrekking hierop, ontdekt het volledige collectief van de mensheid een toegenomen zuiver begrip en perspectief. En terwijl het momenteel nog niet zo schijnt te zijn, vragen wij van jullie om erop te vertrouwen dat de innerlijke-werken van het Goddelijke een overvloed aan zielen laat ontwaken die er anderszins voor gekozen zouden hebben om in slaap te blijven.

Voorbereiding om de Effecten van Ascentie te Voelen

De ondersteuning die jullie allemaal aanbieden helpt groots om de wijdverspreide, collectieve ontwaking te initiëren plaats te vinden, en wij proberen enige van de eerste ascentie gerelateerde symptomen die jullie zullen voelen uit te leggen, wanneer de zuiverste van energieën en waarnemingen beginnen af te dalen in een gedeelde inspanning om jullie op dergelijke gevoelens voor te bereiden.

Terwijl wij niet het gevoel hebben dat jullie overweldigd zullen raken bij de tijd wanneer zij zullen arriveren, wensen wij eenvoudig om jullie gereed te zien en zullen wij jullie onderweg zoveel als dat wij dat kunnen ondersteuning en begeleiding geven, omdat onze Liefde voor jullie aldus zeer sterk en zuiver is.

Wij helpen jullie je voor te bereiden om de boordevolle rijken van volledig bewustzijn te begrijpen waar jullie voor zo heel erg lang naartoe gewerkt hebben, omdat ieder beetje van begrip dat jullie verkregen hebben over de hogere rijken niet gezamenlijk vernietigd moet worden, maar opgewaardeerd.
Jullie ontdekken de hogere rijken door de filters van jullie (huidige) lagere dimensionale verstand, en jullie geopende harten helpen jullie om steeds zuiverdere glimpen in ieder moment in de hogere rijken te verkrijgen. Jullie ontwikkelen jullie waarnemingen van deze rijken, en met dit samen zal een gemakkelijk vermogen komen om veel te begrijpen van wat nog steeds te ingewikkeld of te gecompliceerd voor jullie uitgebreide geesten en harten schijnt te zijn om vanuit jullie huidige perspectief te bevatten.
Jullie waarnemingen nemen in zuiverheid toe, en jullie perspectief in ieder moment zal deze toename beginnen te reflecteren terwijl jullie je exponentieel ontwikkelen en leren.

Een Snelle Voortgaande Evolutie

Terwijl voor sommigen van jullie, jullie groei als een ziel ernaar neigt te voelen alsof het zich voortsleept of alsof je nooit de hogere dimensies van ervaring zult vinden; herinneren wij jullie eraan dat jullie evolutie feitelijk op een vrij snel tempo voortgaat tot wat als normaal gezien wordt voor de ascentie van een planeet, en de Aarde ondergaat onder de selecte paar planeten (aanvankelijk) een collectieve ascentie en zal vrij letterlijk een vloedgolf aan ascenties door de gehele grote Kosmos heen beginnen wanneer zo'n ascentie zich voordoet.
Om deze en heel veel andere redenen, vragen wij van jullie allemaal om jullie inspanningen te verhogen wanneer je voelt dat je dat kunt en tezelfdertijd, dat jullie jezelf toestemming geven voor de noodzakelijke rust die jullie op bepaalde punten tijdens jullie reizen moeten nemen.

Jullie metafysieke waarnemingen verhogen zich in ieder moment, en het is belangrijk voor jullie om de energieën te absorberen en op te nemen waartoe jullie jezelf beter in staat voelen om daar toegang tot te krijgen en ook, om jezelf toe te staan te rusten als je dergelijke energieën op een langzamere manier moet assimileren.  

Bij tijden zullen jullie dat, omdat deze zuivere energieën ronduit een verandering mee zullen brengen aangaande het functioneren van jullie lichamen zodat jullie hogere dimensionale vermogens naar voren kunnen worden gebracht en zoveel als mogelijk begrepen kunnen worden.  

Omdat jullie lichamen gedurende een zeer lange tijd aangepast geweest zijn tot een lager dimensionaal gebied van werkelijkheid, roepen de verhoogde waarnemingen/inzichten die jullie in jezelf ontdekken op voor toestemming om aanpassingen aan jullie lichamen te maken; omdat jullie ontwikkeling en het leren alleen maar door zullen gaan en jullie waarnemingen/inzichten alleen maar uit zullen breiden.

Jullie Verheffen het Oppervlak van de Aarde

(Velen van) jullie ontdekken en voelen zoveel veranderingen in jullie zelf en zelfs wanneer het niet zo lijkt te zijn, herinneren wij jullie eraan dat jullie groei en het leren exponentieel geweest is en ermee door zal gaan dat te doen.
Wij zijn hier voor jullie, lieve zielen, om ons perspectief in ieder moment aan jullie doorgaande ascentie processen aan te bieden en aan de ontwaking van de geesten en harten van elk en iedere Aardse ziel die vastzat binnenin de gewaarwordende begrenzingen van een werkelijkheid die aangepast is aan een specifiek lager octaaf van bewustzijn.

Het is echt verbazingwekkend om jullie vrij letterlijk het oppervlak van de Aarde en het collectieve bewustzijn van diegenen rondom jullie heen te zien verheffen, terwijl jullie jezelf en diegenen rondom jullie heen in/naar een zuiverder octaaf van bewustzijn en ervaringen optillen terwijl jullie verder gaan met jullie dagelijkse inspanningen en bij tijden een overvloed aan moeilijkheden ondervinden.

Ieder beetje aan moeilijkheid dat jullie ervaren is noodzakelijk voor jullie uiteindelijke groei als een ziel, wat het waarom is dat wij van jullie vragen om alles toe te staan dat er in jullie Levens gebeurd zich dienovereenkomstig uit te spelen, en om te weten dat altijd en met alle inspanningen, de Bron bij/met jullie is.

Wij zijn ook altijd bij jullie geweest, en wij zijn tamelijk innig met velen van jullie lieve zielen die met ons samengewerkt hebben in eerdere ontmoetingen aangaande diverse facetten van de uiteindelijke ascentie van het Universum.
De ascentie van het Universum op zichzelf bevindt zich in een versnelde fase, en dit zal in toenemende mate duidelijk worden nadat jullie collectief jullie ascentie ondergaat en de hier bovengenoemde vloedgolf dwars door het Universum en dwars door de gehele Schepping heen gevoeld wordt.

Geïnspireerde Evoluties

Zo klein als dat de Aarde in vergelijk is met de oneindige rijken en planeten voorbij dat van jullie, de krachtige evolutie die jullie gaan ervaren zal dat gewoon zijn en zal de evolutie van zoveel andere individuele zielen en collectieven inspireren die waarlijk de verheffende energieën waarin de ascentie van de Aarde zal gaan voorzien kunnen gebruiken.

Als jullie alleen maar het belang zouden kunnen bevatten van jullie missie en hoe prachtig dat wat jullie doen is, zouden jullie de volop aanwezige blijheid begrijpen waarmee jullie altijd in de hogere rijken begroet worden. Natuurlijk, als jullie ons perspectief volledig zouden bezitten en het belang zouden kunnen bevatten van wat jullie op de Aarde aan het doen zijn, dan zou het iets van de pret uit jullie ontwaking vandaan halen in/naar zo een belangrijkheid en begrip van hoe nodig en Verlicht dat wat jullie aan het doen zijn waarlijk is.

Jullie komen 's nachts en wanneer jullie hoofden liggen te slapen allemaal bijeen met Raden van Engelen, jullie ingeboren spirituele zelven reizen af naar vruchtbare astrale landen en komen bijeen met een overvloed aan zielen vanuit de hogere rijken; wij zijn enigen van hen.

Jullie hebben in jullie slaaprijken met ons gecommuniceerd en samengewerkt; met jullie Galactische broeders; met de Agarthanen en met zovele andere zielen die jullie je volledig zullen herinneren op het moment dat jullie in jullie fysieke werkelijkheid aan ons geïntroduceerd worden.
Wat jullie kennen als disclosure brengt veel meer met zich mee dan de aanwezigheid van jullie Galactische broeders, die net zo geestdriftig gewacht hebben als jullie dat allemaal gedaan hebben over de bekendmaking van hun aanwezigheid zodat zij bij jullie op het oppervlak kunnen zijn.

Vruchtbare Introducties & Versterkende Banden

Jullie zullen aan ons geïntroduceerd worden, het Hathor collectief; aan de Geascendeerde Meesters en de oneindige koren van Engelen die in ieder moment met jullie ascentie helpen; aan de diverse geascendeerde zielen binnenin diverse hogere rijken en dimensies die hun "helpende handen" en energie geleend hebben aan jullie evolutie terug in/naar het volledige bewustzijn; wij kunnen door blijven gaan met het opnoemen van zielen waaraan jullie geïntroduceerd zullen worden en die een actieve aanwezigheid op jullie wereld zullen handhaven, maar jullie kom zal overlopen in de aankomende tijd in termen van met hoeveel zielen jullie verbonden zullen worden, vertegenwoordigen en zullen ontmoeten.

Inderdaad, velen van jullie komen vanuit de hogere rijken om als vertegenwoordigers te handelen voor ons zielen die in deze rijken bestaan, en wij kunnen al voelen dat velen van jullie jullie werk met gemak en met ere zullen doen.

Natuurlijk, zullen jullie geconfronteerd worden met de gebruikelijke kleineringen en de zielen die wensen om onze of jullie "imago" te besmeuren, maar jullie kunnen het allemaal tussen de bedrijven door afhandelen wetende dat de invloed van het duister en alles dat het bestuurd en gevoed heeft waarlijk aan het vervagen is.

Wij verrukken ons wanneer jullie jezelf beginnen te openen tot de hogere rijken en waar wij zielen in deze rijken bestaan op meer zuivere manieren dan dat jullie dat voorheen gedaan hebben, omdat wij jullie zoveel te leren hebben en zoveel ondersteuning en Liefde aan te bieden hebben in de aankomende tijd wanneer jullie volledig en zuiver bij ons kunnen zijn en wij kunnen beginnen met het delen van vele van de openbaringen en begrippen die wij samen met jullie hebben, onze relaties en banden zullen zelfs sterker groeien dan dat zij al gedaan hebben.

Sommigen van jullie die op de Aarde zijn kennen ons van vruchtbare eerdere ontmoetingen tot zelfs ver voor de ascentie van de Aarde teruggaand, wij hebben velen van jullie geholpen bij het verheffen van diverse planeten en beschavingen.

Het Vierde Dimensionale Bestaan

Op de weg van jullie ascentie processen zullen jullie diverse verschuivingen tegenkomen van sub-gebied naar sub-gebied van bewustzijn, en velen van jullie die deze communicatie lezen reizen in iedere moment voor en achteruit vanuit diverse sub-gebieden.

Veel van jullie collectief bestaat grotendeels al in de vierde dimensie; zelfs de zielen die het zich nog niet realiseren of er aanvankelijk niet in geïnteresseerd zijn te begrijpen waar zij vandaan gekomen zijn en de overvolle rijken van bewustzijn waarnaar zij terugkeren.  

Als iemand om zich heen kijkt, kan men opmerken aan diegenen rondom hen heen dat zij beginnen vierde dimensionale lessen te geven, en de inzichten die jullie voor jezelf blootleggen, welke in zuiverheid in iedere moment groeien in termen van jullie vermogen om hen te bereiken, zal gereflecteerd worden door het grotere vierde dimensionale perspectief dat nu naar jullie af begint te dalen.

Een uiteindelijk thema van de vierde en vijfde dimensies die aan jullie gegeven zal worden is balans/evenwicht, en dit is één van de redenen dat wij en zovele anderen nagestreefd hebben om jullie de noodzaak te laten begrijpen van balans in jullie alledaagse Levens, alsook mededogen en geduld met jezelf en diegenen rondom jullie heen te hebben.

Samen met jullie vierde dimensionale onderwijs en groei, zullen dingen naar boven komen die bedoelt zijn om jullie uit jullie natuurlijke centrum vandaan te halen, en wij vertrouwen erop dat velen van jullie in staat zullen zijn om jullie balans te vinden en voor een zeer lange duur te handhaven dan wat voor negativiteit dan ook die zou proberen jullie te laten wankelen.

Wij Kijken Ernaar Uit om Jullie te Begroeten

Terwijl wij onze definitieve impressies voor deze communicatie maken, brengen wij onze dankbaarheid tot onze lieve schrijver tot uitdrukking en tot een ieder van jullie die door blijft gaan essentieel en behulpzaam te blijven voor de ascentie van de Aarde en de diversie ascenties die plaats zullen gaan vinden wanneer het eenmaal bereikt werd.

Wij kijken ernaar uit om jullie in de hogere rijken van volledig bewustzijn te begroeten en wanneer wij dat doen, kunnen jullie eer inleggen wetende dat jullie de grootste hand gespeeld hebben in jullie eigen persoonlijke evolutie en in die van iedere andere ziel die bij jullie en ons zullen zijn in deze prachtige rijken.

Waarlijk, zij zijn een vreugde om te voelen en wij weten dat een ieder van jullie je de gevoelens zullen herinneren die jullie bij jezelf ontsluiten bij het wederom bereiken van deze staten van bewustzijn. Herinner je dat je Goddelijk bent, en dat alles rondom jou heen samengesteld is van dezelfde Goddelijke energie van Liefde en volmaaktheid.
Met dank aan de Hathors van de Aardse Zonne Astrale Gebieden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

AquariusParadigm.com