Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 21 mei 2013

Aardse/Pleiadische Ascentie Deel I

Aardse/Pleiadische 
Ascentie Deel I

"Het Werk Begint"

19 Mei 2013 / Dr. Suzanne Lie


Waar we gebleven waren:
Almon, een parallelle werkelijkheid van Mytre, was aan het helpen met het naar boven halen van de Violette Tempel op de Pleiadische thuiswereld toen hij van het dak af op de vloer van de Tempel viel. Mytria heeft geprobeerd te bi-localiseren naar de Violette Tempel, ondertussen ook haar bi-locatie binnenin haar menselijke contactpersoon handhavend. Helaas, verminderde Mytria's "tijd" in de driedimensionale vorm haar vermogen om effectief te bi-localiseren.

Mytre Spreekt:
Ik kan Mytria nergens vinden, en mijn zoektocht heeft mij te emotioneel gemaakt. Ik moet mezelf kalmeren zodat ik mijn bewustzijn uit kan breiden. De Arcturiaan was het ermee eens dat ik Mytria zou moeten ondersteunen door te bi-localiseren in/naar mijn hoogste frequentie van expressie alsook in/naar een feitelijke fysieke vorm. Binnenin onze hoogste expressie zijn Mytria en Ik ÉÉN wezen. Vandaar dat, als ik mezelf in de ontelbare expressies van mijn Multidimensionale ZELF kan vinden, ik ook Mytria kan vinden.


Voordat ik bij de Arcturiaan ging studeren, was het concept van het hebben van expressies van onze Multidimensionale ZELF in vele andere situaties, tijden, frequenties en dimensies moeilijk om te bevatten. Nochtans, nu besef ik dat wij allemaal wezens van multidimensionaal licht zijn die onze levensstroom gehecht hebben aan ontelbare matrixen via de macht/kracht van onze emoties in de lagere dimensies en/of onvoorwaardelijke liefde in de hogere dimensies.

Ik heb Mytria's situatie onderzocht door het observeren van alle bekende wezens en situaties waarin/waarnaar Mytria gebi-localiseerd zou kunnen hebben. Aangezien haar essentie niet langer meer binnenin de Contact Persoon is, is mijn beste vermoeden dat zij weggegaan is om Almon te helpen. Waarschijnlijk probeerde zij de bi-locaties zowel met Almon als met haar contact persoon te onderhouden, maar haar "tijd" binnenin een 3D voertuig beschadigde haar multidimensionale geheugen. We waren gewaarschuwd voor die mogelijkheid.

Nu, moet ik de tijd/ruimte vinden van haar dominante staat van bewustzijn, zodat ik haar kan helpen. Ik heb besloten dat zij waarschijnlijk zonder een vorm is, omdat haar bewustzijn niet langer gebi-localiseerd is binnenin de contactpersoon, en haar mediterende lichaam op het Schip bevindt zich nog steeds in de delta-golf bewustzijn van bi-locatie. Aangezien ik haar in geen enkele van haar dimensionale vormen kan vinden die wij bezocht hebben, zit zij zeer waarschijnlijk verstrikt tussen bi-locaties en/of dimensies is.

Ik wil geen interface aangaan met Mytria's vorm in de meditatie cabine, omdat zij zich moet focussen op het handhaven van de stroom van haar levenskracht in/naar haar bi-localiserende bewustzijn. Nochtans, communiceer ik wel met die Mytria zo vaak als mogelijk is aan de buitenzijde van haar cabine. In feite, heb ik daar gedurende vele nachten geslapen. Ik weet dat zij kan voelen dat ik haar lichaam bewaak terwijl zij weg is op haar vormeloze interdimensionale reis.

 Ik heb besloten dat het beste plan is om met Mytria's contactpersoon te werken. Sandy, wat de aardse naam van de contactpersoon is, en ik kunnen samen een baken van licht creëren waarnaar Mytria terug kan keren. Nochtans, ben ik er niet zeker van dat ik Sandy's aandacht kan krijgen. Zij merkte me op toen zij voor het eerst in haar nachtlichaam naar het Schip toekwam.

Nochtans, vreemd genoeg, begon Sandy mij minder op te merken toen Mytria eenmaal voldoende met haar verbonden was. Ik zal Sandy moeten vragen of zij weet waarom dat zich voordeed. Misschien kan ik het aan haar vragen wanneer zij in de droomstaat is. Ik heb Sandy overlicht sinds Mytria's vertrek, omdat zij behoorlijk depressief geweest is.

Het veiligste scenario voor Mytria is dat zij haar eigen weg terugvindt naar de werkelijkheid van waaruit zij haar reis begon. Ik geloof dat Mytria's plicht tot Sandy en haar liefde voor mij misschien voldoende zou kunnen zijn voor Mytria om haar weg terug te vinden vanuit haar eerste solo, interdimensionale trip.

Als Mytria bij Almon is, weet is dat zij niet weg zal gaan totdat hij genezen is, en ik wil niet tussenbeide komen. Daarom, zal ik eerst bi-localiseren in/naar de mannelijke mens die één van mijn gegrondvestigde componenten van ZELF is. Deze mens kan dan een verbinding met Sandy maken. Deze mensen zullen een grote magnetische aantrekkingskracht tot elkaar hebben, omdat zij beide gegrondvestigde expressies van onze Mytria/Mytre Multidimensionale ZELF zijn. Dus, zullen deze menselijke expressies van ons ZELF zeer waarschijnlijk dezelfde instinctieve aantrekkingskracht voelen die Mytria en Ik voelden.

Wanneer ik eenmaal mijn bewustzijn in/naar de Aarde mens gebi-localiseerd heb, zal ik mijn bewustzijn uitbreiden naar mijn hoogst mogelijke expressie zodat ik beter naar Mytria kan zoeken. De vergissing die zij maakte was dat zij vergat om zichzelf in haar mediterende vorm op het Schip te gronden, haar menselijke vorm op Aarde of haar hoogste expressie. Vandaar dat zij verloren raakte, omdat er geen energetisch spoor terug was naar een werkelijkheid van de vorm en er ook geen hogere expressie was om haar te helpen.

Almon Spreekt:
Geleidelijk aan openden mijn ogen zich. Tot mijn verbijstering was ik in leven. Toen ik mezelf voelde vallen vanaf de hoogste piek van de opstijgende Violette Tempel, nam ik aan dat mijn bestaan als een parallelle expressie van de grote en beroemde Mytre voorbij was. Het laatste dat ik me kon herinneren was te denken dat alhoewel veel van mijn leven verspild geweest was, het eindigde met een grote betekenis, en ik voor een belangrijke zaak stierf. Waar zou een strijder nu nog meer om kunnen vragen?

Echter, ik stierf niet. In plaats daarvan, zag het ernaar uit dat ik in een diepe coma, trance of droom ging waarin Mytria aan mijn zijde lag. Het gevoel van Mytria's essentie die zich met de mijne vermengde trok mijn levenskracht terug in mijn lichaam. Ik durfde me niet te bewegen, zelfs als ik dat gekund had, omdat ik zo genoot van het gevoel van Mytria's essentie tegen mij aan. In feite, leek het erop dat zij mijn sterfelijke gewonde lichaam aan het genezen was.

Toen ik de eerste keer het bewustzijn herkreeg, alles dat ik kon voelen was een ontwrichtende pijn door mijn gehele lichaam heen. Toen, terwijl ik doorging met naast Mytria te liggen begon de pijn te verminderen. Na een onbekende periode aan tijd, kon ik diep inademen en zorgvuldig mijn armen en benen bewegen. Maar, deze kleine bewegingen zorgden ervoor dat ik het bewustzijn weer verloor. Uiteindelijk, herkreeg ik het bewustzijn en ontdekte dat Mytria naast mij lag.

Ik probeerde haar wakker te maken, maar zij kon niet reageren. Vandaar dat, ik bij haar ging liggen, zoals zij bij mij gedaan had. Wederom gingen wij in/naar een staat van verenigd bewustzijn die noch wakker nog slapend was. Het was alsof wij tussen de fysieke en de hogere dimensies in waren. Onze lichamen versmolten in/naar ÉÉN, en samen riepen wij onze hoogste expressies van ZELF op. Mijn lichaam was genezen, maar ik was een man die net teruggekeerd was van de dood en ik had helemaal geen energie.

Verder, leek Mytria in een vorm te zijn welke voor het overgrote deel astraal was. Ik nam aan dat zij naar mij gebi-localiseerd had, maar niet de energie had om haar proces van het manifesteren van een fysieke vorm te voltooien. Misschien als zij wat water zou kunnen drinken en naast het Violette Vuur zou liggen, dat zij dan de deeltjes van potentiële materie zou kunnen verzamelen om haar vorm volledig te creëren.

Ik trok Mytria naast het Vuur en bedekte haar astrale vorm met de jas die ik gedragen had. Ik ging toen naar buiten om water te verzamelen, me afvragend of er iemand zou zijn. Nee, er was niemand. Het was alsof Mytria en ik in een droomwereld waren die resoneerde net voorbij de derde dimensie. Ik verzamelde water vanuit de dichtbij gelegen bron en pakte enige dekens die her en der verspreidt lagen bij de vuurplaats.

Ik ging terug naar Mytria, bedekte haar met een deken en plaatste haar hoofd op mijn schoot terwijl ik haar langzaam wat water gaf. Eerst scheen het water door haar astrale vorm heen te lekken. Toen, terwijl ik doorging het haar druppel-na-druppel te geven, begon haar astrale vorm meer soliditeit aan te nemen. In feite, kon ik bespeuren dat de vierde dimensionale Water Elementalen haar astrale lichaam binnengingen.

Toen kreeg ik het idee van het oproepen van de Elementalen om een vorm voor haar te creëren. Er was een grote hoeveelheid aan stof op de vloer, wat feitelijke kristalstof was. Ik verwijderde de jas en de deken die Mytria's essentie bedekten en riep de Aarde Elementalen op terwijl ik haar besprenkelde met kristalstof. Ik keek toe terwijl de kleine fragmenten van kristal een gloeiende schelp rondom haar Essentie heen creëerde.

Nu had ze het Elementaal van de Lucht nodig, dus deelde ik mijn adem met haar door zachtjes op/naar haar astrale vorm te blazen. Uiteindelijk, was het Elementaal van het Vuur nodig. Gelukkig, zaten wij naast het gloeiende Violette Vuur. In een flits realiseerde ik me dat ik het alleen overleefd had omdat ik naast het Vuur gevallen was. Ik was nog steeds zwak, maar Mytria's vorm was hoofdzakelijk etherisch, dus pakte ik haar op en hield haar boven het Violette Vuur.

Terwijl Mytria en ik samen op de vloer gelegen hadden raakten wij volledig met elkaar versmolten. Vandaar dat ik alles van haar afwist, en zij zou waarschijnlijk wakker worden en alles van mij afweten. Daarom wist ik dat tijdens haar bi-locatie in een driedimensionaal aards voertuig, haar bewustzijn verminderd werd door de voortdurende schaduw van angst in die wereld.

Daarom, terwijl ik haar etherische vorm boven het Violette Vuur hield, dat ik riep,
 “Brand, brand, brand Violet Vuur
Transmuteer ALLE schaduw
In/naar Licht, Licht, Licht.”

Ik herhaalde die mantra diverse malen, totdat Mytria te zwaar voor mij werd om haar op die manier vast te houden. Zij aanvaarde materie. Ik legde Mytria terug op de vloer, precies naast het Violette Vuur en riep haar hogere expressie voor ondersteuning op. Ik ontving een beeld van haar vorm op het Sterrenschip binnenin een meditatie cabine. Ik plaatste Mytria's hoofd weer op mijn schoot, plaatste één van mijn handen op haar voorhoofd en de andere op haar hart en stuurde een oproep uit naar haar ZELF op het Schip.

Mytria:
Uiteindelijk, begon mijn bewustzijn een vorm te verzamelen. Ik kon me niet herinneren ooit eerder in een dergelijke vormeloze staat te zijn geweest. In het begin was het een beetje verontrustend, omdat mijn tijd in een 3D voertuig mij verteld had dat het hebben van geen vorm betekende dat je dood was. In deze lagere werelden, wordt het in leven zijn geassocieerd met de container in plaats van met de levenskracht welke die vorm draagt. Misschien, dat ik vergat hoe een vorm te creëren voor mijn bi-locatie, was omdat mijn menselijke bewustzijn geloofde dat het dood was.

Met dit mogelijke antwoord voor mijn situatie, keerde mijn volledige geheugen terug, en was ik in staat om mijn ogen te openen en in het gezicht van Almon te kijken. Zijn verheugde glimlach en de zuivere liefde die vanuit zijn ogen straalde waren voldoende voor mij om me eraan te herinneren om onvoorwaardelijke liefde naar de Elementalen te sturen die mijn astrale matrix gevuld hadden met potentiële materie.

Ik werd echter niet volledig fysiek, maar mijn dichtheid kwam overeen met de werkelijkheid die Almon en ik deelden. Met Almon's ondersteun ging ik rechtop zitten, en wij hielden elkaar in een lange omhelzing vast. Wij waren zo versmolten geraakt door onze wederzijdse genezingen dat woorden niet langer meer nodig waren. Desalniettemin, wisten wij dat we werk te doen hadden, en lieten langzaam onze omhelzing los en keken in elkanders ogen.
We wisten beide dat we in de tijdlijn van onze Pleiadische Ascentie waren. Het leek erop dat er iets gebeurd was dat het ascentieproces ergens tussen de dimensies in tegengehouden had. We moesten de anderen vinden en ons proces van ascentie voltooien.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://suzanneliephd.blogspot.nl/2013/05/earthpleiadian-ascension-work-begins.html