Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 april 2013

Matthew Ward via Suzanne Ward 11 april 2013


Matthew Ward - 11 april 2013 via Suzanne Ward

Matthew's Bericht van 
11 April 2013


Doorgegeven aan Suzanne Ward

Noord Korea; Paus Francis; Het Vaticaan; 
Visualisaties; Homoseksualiteit

Met liefdevolle groeten van alle zielen in dit station, dit is Matthew. Eerst willen wij wat voor bezorgdheden dan ook over de raket activiteiten van Noord Korea dempen. Grootgebracht om dezelfde vleierij en onderdanigheid te verwachten die de Noord Koreanen aan zijn vader gaven, is Kim Jong Un verstoken van gezond verstand en nog meer, van een gevoel van veiligheid in zijn leiderschapspositie. Het is niet dat zijn retoriek bluf is, maar zonder de wetenschap van het hoe zijn land te regeren, toont hij aan diens burgers en de wereld de militaire macht die tot zijn beschikking staat.

Afhankelijk van andere nationale leiders hun reacties tot zijn twijfelachtige motieven in het positioneren van de raketten zoals hij gedaan heeft, kan hij beslissen één of meer van hen te lanceren. Als hij dat doet, zal hij in verlegenheid gebracht worden door hun wanprestatie om te functioneren, dankzij de tussenkomst van de technologie van jullie ruimtefamilies. Als dat de uitkomst is, is het onbekend met betrekking tot hoe hij zijn gezicht zou willen redden, dus wij zeggen dat het in ieders beste belang is om sancties met besprekingen te vervangen.

Velen hebben ons vragen gesteld om commentaar te leveren aangaande Paus Francis, die in de gedachten van miljoenen rondom de wereld heen is, en wij zijn blij dit te doen. Nee, zijn bescheidenheid/nederigheid is geen "toneelspel" en hij kan niet de "redding van de Katholieke kerk" zijn. Hij is niet gekloond, en hij zal ook niet worden gekloond - de kloningcentrums van de Illuminatie zijn door vrijwilligers vanuit andere beschavingen die tussen jullie in leven gesloten.

Zoals zijn collega's in het Vaticaan en sommige individuen daarbuiten, weet Paus Francis van situaties af die voor het publieke zicht verborgen zijn, en hij heeft de ingeboren goedheid zich genoodzaakt te voelen om de meest ongoddelijke te beëindigen - het internationale hoofdkwartier van Satanisme in het hart van het Vaticaan. Terwijl het Licht zich blijft intensiveren, zal dat einde inderdaad komen, maar het staat te bezien of de Paus het vermogen heeft om diegenen het hoofd te bieden die vastbesloten zijn tegen het de wereld te laten weten dat deze duivelse situatie ooit binnen de muren van het Vaticaan bestond.

Andere informatie die zij niet geopenbaard willen hebben is dat zij de oude verslaggevingen verborgen hebben gehouden die aantonen dat de kruisiging en wederopstanding en andere delen van de Bijbel voorgelogen zijn en andere secties van de verslaggevingen strategisch achterwege waren gelaten. Zij willen niet dat de wereld te weten komt dat "Gods regels" door vroege kerkelijke leiders uitgedacht zijn om de massa's te controleren en persoonlijke rijkdom te verwerven, en dat later andere dogma's toegevoegd werden om de luxueuze stijl te dienen waarin de bewoners van het Vaticaan geleefd hebben. Zij willen ook hun enorme fortuin aan kunstschatten gestolen tijdens Wereld Oorlog II verborgen houden.

Paus Francis heeft de morele moed om te proberen om die informatie bekend te maken, maar nogmaals, gezien de sterke oppositie, blijft het afwachten of hij het kan klaarspelen dat te doen. Wanneer deze waarheden tevoorschijn komen, hopen wij vurig dat de religieuze devoot voldoende licht geabsorbeerd heeft om te beseffen dat de ontelbare goede werken van de kerken gefundeerd zijn in de spiritualiteit, niet in religieuze dogma's.

Een lezer schreef onlangs naar mijn moeder over iets in ons laatste bericht, en haar commentaren in samenvatting zijn: U zei dat negatieve gedachten en gevoelens over een weerzinwekkende situatie het laten doorgaan. Hoe is het zelfs maar mogelijk om enige positieve gedachten hierover te hebben? Zij schreef over de handel in mensen, maar ons antwoord heeft betrekking op alle weerzinwekkende situaties in onze wereld.

De diverse kwesties waar wij in ons laatste bericht over spraken waren van controversiële aard - er is op geen enkele manier controversie over situaties zoals handel drijven in mensen, seks slavernij! Hoewel zielcontracten en karma erbij betrokken zijn, het punt dat wij willen adresseren is de vraag van de schrijver.

Voorafgaande berichten hebben onze aanbeveling bevat om de Aarde in een gouden wit licht te visualiseren omdat het letterlijk "licht brengt naar" vreselijke vreeswekkende condities die voorheen verborgen waren voor de openbare kennis. Alleen wanneer zij blootgelegd zijn kan actie ondernomen worden om hen te beëindigen en te beginnen de trauma's te genezen welke zij veroorzaakt hebben. 

Je kunt jouw kennis van verachtelijke condities niet "ontweten", en nooit zouden wij suggereren dat je probeert om het te begraven - dat zou uiteindelijk het lichaam, het verstand en de geest ongunstig beïnvloeden. Eerder, dringen wij er bij jullie op aan om de Aarde te visualiseren terwijl deze ondergedompeld is in het gouden witte licht, zie dan dat het langzaam begint rond te draaien met gelukkige gezichten die tevoorschijn komen, en stuur gevoelens van Liefde voort. De energie van jouw beeld, de liefdevolle sensatie en intentie zullen naar buiten de wereld ingaan.

Gods energie distributiesysteem, zoals jullie het noemen, verzekerd dat licht-liefde energie vanuit alle bronnen niet-op en op de planeet de zielen bereikt die dat het meest nodig zijn, diegenen die onderdrukt worden en hun onderdrukkers. Jullie energie samen met het licht vanuit ontelbare andere bronnen is wat alle soorten van onderdrukking in jullie maatschappij zal beëindigen.

Nu dan, wij wensen een verklaring in een recent bericht te adresseren: Uiteindelijk zal iedereen weten dat homoseksualiteit een geavanceerd stadium van spirituele groei is waarin vrouwelijke en mannelijke energieën meer gebalanceerd zijn dan in heteroseksuele personen.

Een complexe situatie verklaard in een dergelijke beknoptheid smeekt om een verklaring - vooral sinds homoseksualiteit één van de verdeeldheid zaaiende kwesties is die jullie wereld plagen - en ik heb mijn moeder gevraagd het deel in een boek te kopiëren dat relevant is. Hoewel het ook informatie bevat dat betrekking heeft op bewoners van Nirvana, de geestenwereld van de Aarde, wij denken dat jullie het allemaal verlichtend zullen vinden.

 [Het volgende uittreksel van het hoofdstuk "Relaties"in "Matthew, Vertel Me over de Hemel" werd vroeg in het jaar 1994 doorgegeven.]

      Matthew, kunnen homoseksuele partners hier, daar met hun verenigingen doorgaan in Nirvana als zij dat willen?

      Ja. Moeder, homoseksualiteit wordt niet op Aarde begrepen, en dit is een goede omstandigheid om het uit te leggen. Homoseksualiteit is een evolutionair stadium van de geest, zelfs meer dan een aspect van het fysieke wezen en het moet niet meer veroordeeld of geëerd worden dan ieder ander fysiek of spiritueel stadium van ontwikkeling.

      Denk eraan, wij hebben hier te maken met cumulatieve zielen, niet enkelvoudige personages. Binnenin iedere cumulatieve ziel zijn misschien zoveel als duizenden aan levensspannen aan ervaring als mannelijke, vrouwelijke en androgene wezens in zowel geïncarneerde als niet geïncarneerde lichamen. Nochtans, is het onmiddellijke vroegere leven dat hier het meest de staat van de begingroei beïnvloed.

      Als dat Aardse leven homoseksueel georiënteerd was, zal het hier op dezelfde manier binnenkomen. Aangezien onze lichamen ontworpen zijn voor seksuele activiteit, vergezeld alleen het mentale aspect van de oriëntatie de arriverende ziel.

      Het onmiddellijke vroegere Aardse leven heeft een andere impact op deze kwestie. De mensen daar die het meest fel homoseksualiteit aan de kaak stellen zijn diegenen wiens zielen een onmiddellijk vroeger leven ervaren hebben als een personage met die oriëntatie.

      Matthew, dat vind ik niet logisch klinken. Ik denk eerder dat begrip en acceptatie veel meer waarschijnlijk zouden zijn.

       Het is een complexe en verwarrende psychische situatie, Moeder. De energie van de personages is nog steeds gebroken vanuit hun onmiddellijk vroegere leven ervaringen. In het extreme, zijn homoseksuelen fysiek gemarteld en zelf vermoord, en op z'n minst zijn zij belasterd, vaak zelfs door hun eigen families, tot zo een omvang dat hun psyche ernstig beschadigd raakte. Misschien leefden zij met de pijn van ontkenning en schaamte of het schuldgevoel van bedrog.

      Wat hun ervaringen ook waren, hun energie heeft zich voor hen niet voldoende geheeld om dezelfde soorten van traumatische situaties te zien die zij zelf ervaren hebben en aldus medeleven voelen. Eerder, zien zij wraak mogelijkheden.

     De cyclus van ervaring gebeurd zo snel dat de pijn van de meest recente bekende herinneringen, maar verborgen voor het bewustzijn, te dicht bij hen is voor de genezing die in opeenvolgende levens zal komen.

     De slepende pijn in de onderdrukte herinneringen van deze zielen die in dit leven kozen voor een heteroseksuele aard veroorzaakt hun extreme tegenstrijdige houdingen richting homoseksuelen. Deze pijnlijke gevoelens zullen niet naar boven komen in de vorm van herinneringen van hun homoseksuele leven ervaringen, maar in houdingen om de herinneringen te verstikken.

     Dit is de Universele hetzelfde-trekt-hetzelfde-aan principe. Wanneer de resulterende gevoelens van ruwe of oneerlijke behandeling in wat voor situatie dan ook recent en intens zijn, worden gelijkaardige gevoelens naar die ziel aangetrokken. Onderdrukte herinneringen kennen de bron onderbewust en roepen het opnieuw op, aldus het 'hetzelfde' aantrekkend. Nochtans, kan de psyche van het huidige leven niet bewust weten dat het de aantrekking van gedeelde gevoelens is, en de overname van de pijnlijke sensaties van de onderdrukte herinneringen.

     Vanuit dat punt voorwaarts gaande, in het psychische doolhof komt dan het proces van de levensafdruk overzicht binnen, identificatie van karmische lessen die nog geleerd moeten worden, het volgende leven kiezen, en de vooruitgang in het spirituele besef.

      Gaan de mensen die homoseksueel waren in hun onmiddellijke vroegere leven altijd door dat heen wat jij beschrijft, wat de dingen alleen maar schijnt te bestendigen, of is er het één of andere egaliserende punt waar wij allemaal elkaar gewoon accepteren voor wie wij zijn? 

     Het "egaliseren" is zeer zeker een deel van het goddelijke plan, omdat gevoelens van vooringenomenheid en haat en de aanwending van emotionele en fysieke wreedheid een belemmering voor de spirituele groei zijn. Nochtans, zelfs met de versnelling van het licht dat naar jullie planeet gestraald wordt om de negativiteit te verjagen die rijkelijk vertegenwoordigd is in de mensheid; verwacht alsjeblieft niet dat deze verandering binnen de volgende generatie voltooid zal zijn.  

      Is homoseksualiteit nu meer heersend dan voorheen in de Aardse geschiedenis?

      Nee, maar er zijn nu meer mensen dan voorheen in jullie geregistreerde geschiedenis, dus hetzelfde percentage creëert de grotere aantallen. Door jullie geregistreerde geschiedenis heen zijn welbekende en hooglijk gerespecteerde meesters in één of ander gebied homoseksueel geweest, en velen produceerden hun briljante en inspirerende creaties vanwege hun gekwelde geesten betreffende dit aspect van hun aard.  
      Je zou kunnen zeggen dat zonder dit element van hun personage, dat zij niet aangedreven konden zijn om in de omvang van glorie zoals zij deden te creëren.

     Waarom is homoseksualiteit een noodzakelijke ervaring?

     Hoe beter dan te leren evenwicht te vinden in de twee extremen van mannelijke en vrouwelijke seksuele energie dan op een geïntegreerde basis? Het ideaal is androgeen, welke op geen enkele manier te doen heeft met de menselijke seksuele aard. Maar eerder met de twee tegengestelden van de menselijke seksuele energie attributen. Androgene zielen zijn veel meer spiritueel geavanceerd vanwege de mannelijke en vrouwelijke energie balans die zij bereikt hebben.

     Slechts als mannelijke energie is niet het gebied van alleen mannelijke mensen, vrouwelijke energie is niet beperkt tot vrouwelijke mensen. Mannelijke energie is ruw, vaak productief door meedogenloze middelen, heeft er altijd behoefte aan om een punt te bewijzen of om succes in gewaagde ondernemingen te bereiken. Vrouwelijke energie is zacht, maar toch met grotere, stille kracht als diens fundering. Onderlinge verbondenheid, wat het ultieme in bewuste voltooiing is, is vrouwelijke energie.  

      In relaties waarin één partner alleen mannelijke energie karakteristieken heeft en de ander heeft alleen vrouwelijke energie karakteristieken, kan de vrouwelijke energiepartner niet de onbalans levenslang weerstaan of het leven zal niet lang zijn. In mijn besef van zulke relaties, diegenen welke in die onbalans bleven eindigden in een vroege overgang van de vrouwelijke energieziel. De overlevende heeft vaak geen kader van referentie van zijn of haar betrokkenheid in de dood van de partner.

     Jullie zeggen "Die persoon" - of "jij" - zal nog eens mijn dood zijn." Zoals vele andere alledaagse uitdrukkingen die jullie gebruiken, kan dat een accurate verklaring zijn, maar weinigen begrijpen de waarheid van hun woorden. In een dergelijke verhouding treft geen van de beide partners hier schuld, omdat in vele gevallen dit niet meer is dan karma dat vervuld wordt volgens pregeboorte overeenkomsten. De ontbinding van deze verhoudingen door scheiding kan ook in overeenstemming zijn met de gekozen lessen van hun overeenkomsten.

     Elke balans binnenin een levensspanne is gewenst. Nochtans, sinds seksuele energie één van de meest essentiële aspecten van de menselijke psyche is, is de balans van mannelijke en vrouwelijke energieën waarschijnlijk het meest gewenst. In dit Rijk is er dat vermengen van mannelijke en vrouwelijke energieën in zoverre als tendensen, gevoeligheden en fijngevoeligheden. Die ideale staat van uitgebalanceerde werkelijkheid bestond eens op Aarde, maar het werd beschadigd.

     Gedragingen afstammend van de verdraaiingen van de seksuele energiestroom hebben negativiteit op de Aarde in zulke proporties geprofileerd als zijnde bijna onvoorstelbaar. In geen geval is seksuele energie beperkt tot wat jullie algemeen noemen "seks willen" of "seks hebben."

     Hoewel uitbreidend voorbij de originele intentie van de seks stimulering, welke de voortplanting was, brengt een bevredigende seksuele relatie harmonie in de levens van liefhebbende kameraden, en ik spreek beslist NIET tegen een wederzijdse aangename, voordelige seksuele vereniging.

     Verder, is het mogelijk om seksuele energie in/naar andere productieve trajecten te transmuteren, en velen die liefhebbende kameraden verloren of deze nooit gehad hebben, doen dat. Maar ik adresseer niet het positieve gebruik van deze energie. Slechts de welig tierende negativiteit gecreëerd door verdraaiingen van de volledige seksuele energiestroming.

     Dit is de worteloorzaak geweest van alles waar jullie aan denken als kwaadaardige attributen in de menselijke natuur. Er is geen misdaad door jullie civiele, religieuze of filosofische standaards die niet begaan is vanuit een worteloorzaak van seksuele energie verdraaiing.

     Als een voorbeeld, Satanische verafgoding waarbij de marteling en opoffering van menselijke en dierlijke levens en wrede seksuele activiteiten betrokken zijn overheersen op een schaal die zou smeken om ongeloof, maar echt zijn. Dit is versluierd onder de vermomming van "religie", en jullie regering erkend het officieel als zodanig! Je verbindt niet ofwel deze ongoddelijke praktijken of hun religieuze status met het verdraaide gebruik van seksuele energie, dat het feitelijk is.

     Het zou jullie niet moeten verrassen dat moord vaak seksuele energie is gedirigeerd in/naar vunzig afwijkend gedrag, of dat verkrachting en incest andere voorbeelden zijn. Gemengde seksuele ontmoetingen of obsessies met ofwel het hebben van seks of stijfkoppige onthouding van natuurlijke drang zijn meer goedaardig, maar nog steeds vernietigend voor de psyche.

     De duistere krachten zitten achter al deze gedragingen van verdraaide seksuele energie. Het is niet ongewoon voor de meest corrupte activiteiten om naar het fundament van dichte energie te leiden, en geen ander aspect van de menselijke aard is zo centraal geweest in het vervreemden van een persoon van God.  

     Op zielsniveau is er onafscheidelijkheid, maar in het fysieke leven, hoe meer corrupt en tegennatuurlijk de seksuele energie is, hoe meer de mensen zich in deze activiteiten verbinden en zichzelf van God verwijderen. Droevig genoeg voor jullie en de Aarde, zijn deze vrije wil keuzes welig tierend in jullie beschaving en verre van de gekozen missies in de meeste van de pregeboorte overeenkomsten van de zielen.

    Moeder, hoe het ook door velen op Aarde bekeken wordt, een liefdevolle homoseksuele partnerschap is GEEN verdraaiing van seksuele energie, en dat brengt ons terug naar jouw vraag over homoseksuele verenigingen in dit Rijk.

     Sinds er hier geen afwijzing is van de voormalige seksuele oriëntatie van de mensen, is er duidelijk geen oordeel betreffende welke zielen tot elkaar aangetrokken zijn als kameraden. Het hier ervaren op ieder niveau is ontworpen voor de spirituele ontwikkeling van de ziel, en dat omvat alle verenigingen. Ofwel heteroseksueel of homoseksueel van aard, de zielsniveau-energie en verbindende verplichtingen van alle stellen wordt volledig gerespecteerd.

Dank U, Moeder. Terwijl u verder gaat met uw reis naar het verhogen van spiritueel en bewust begrip, weet dat u ondersteund wordt door de hoogste trillingen van de planeet in vele millennia. En u hebt de onvoorwaardelijke liefde, respect en bewondering van alle verlichte wezens in dit universum.

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/