Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 27 april 2013

Jezus: Een Ommekeer op de Manier dat Informatie aan het Publieke Domein Vrijgegeven Wordt is Onderweg / 26 April /John Smallman

Jezus: 
Een Ommekeer op de Manier dat Informatie aan het Publieke Domein Vrijgegeven Wordt is Onderweg
26 April /John Smallman


Wij kijken met vreugde vanuit hier in de spirituele rijken terwijl de goddelijke energieën jullie allemaal omringen om echt effect te sorteren, aldus zoveel dat zelfs in jullie reguliere nieuws media enig "goed nieuw" gerapporteerd wordt, ofschoon met een bepaald gebrek van het overkoepelende enthousiasme dat zij tonen wanneer rampen toeslaan! Desalniettemin, is het een teken van de dingen die eraan komen. Het Goede Nieuws kan niet langer genegeerd worden, eruit gegooid of ongerapporteerd blijven. Een ommekeer op de manier dat informatie aan het publieke domein vrijgegeven wordt is onderweg, hoewel die reportage altijd achterblijft wanneer het aankomt op het rapporteren van de veranderingen die zich in houdingen, gedragingen en besef voordoen die in deze veranderingen geresulteerd hebben. 
Er gebeurd veel wereldwijd dat jullie zal verbazen wanneer jullie erover horen. Het gebied van goddelijke Liefde werkt voortdurend en heimelijk om in staat te stellen en naar voren te brengen de essentiële gedragsveranderingen die zullen verzekeren dat er een einde aan nijpende armoede, besmettelijke ziektes en schending van de planeet soepel en effectief bereikt worden. Als dat gebeurd, zal planeetbreed herstel van de Aarde zelf en van al de levensvormen die Zij ondersteund versnellen, terwijl de onophoudelijke schadeberokkenende activiteiten die deze miserabele condities aangemoedigd en gehandhaafd hebben ophouden. Die stopzetting van wijdverspreide schade toebrengende activiteiten zullen enorme kwantiteiten van energie loslaten om in de noodzakelijke reiniging en hernieuwing te ondersteunen die zich voor moet doen om jullie planeet terug te laten keren naar een staat van evenwichtigheid waarin Haar gezondheid, schoonheid en overvloed kunnen uitdijen zodat aan de behoeftes van iedereen volledig tegemoet gekomen kan worden die rekent op haar welvarendheid voor hun eigen welzijn.

De gehele schepping is aaneengesloten, wederzijds ondersteunend, en harmonieus samenwerkend, omdat dat is hoe God aldus liefdevol creëert, maar toen jullie de illusie bouwden om afscheiding te ervaren, raakte het besef van dat essentiële aspect van bestaan verloren omdat ruige individualisme ernaar zocht te bewijzen dat het sterk, onafhankelijk en vindingrijk was. Dat leidde uiteraard naar de staat waarin de mensen elkaar frequent beroofden in plaats van met elkaar samen te werken voor het profijt van iedereen, en de schade welke deze houdingen naar voren brachten zijn eindelijk begonnen om begrepen te worden. Velen werken er nu aan om onenigheid en ongezonde competitie te vervangen met harmonieuze samenwerking. Hun aantallen groeien dagelijks, en met de ondersteuning die jullie ontvangen van de nieuwe energieën waarmee jullie welwillend een verbintenis aangaan, is succes met die inspanning verzekerd. Zoals ik jullie vertelde in "Een Cursus in Wonderen," en zoals jullie heel goed weten in de dieptes van jullie wezen: "Is de Hemel hier. Er is nergens anders. De Hemel is nu. Er is geen andere tijd." Die wetenschap staat op het punt door te breken in jullie bewuste experimentele besef, jullie waarneming van elkaar en de wereld rondom jullie heen permanent veranderend.
Wat jullie momenteel waarnemen als de werkelijkheid, de fysieke wereld en alles waar het van samengesteld is - de mensheid, de flora, fauna en de minerale rijken - zullen in een nieuw en schitterend licht van acceptatie, begrip, waardering en dankbaarheid gezien worden, als de lessen die jullie in staat stelden te leren duidelijk worden, zodat jullie je voor konden bereiden om te ontwaken vanuit de nachtmerries van pijn en lijden die jullie hebben ondergaan. Jullie zijn inderdaad in het Nieuwe Tijdperk, en de veranderingen die zich voordoen als een resultaat hiervan worden steeds meer zichtbaar.
Jullie kunnen het energiegebied dat jullie omringd geweldig versterken alsook het effect dat jullie op anderen hebben door jezelf zo ver als mogelijk is te verwijderen van het betrokken zijn met het drama en de emoties die aangemoedigd worden door het slechte nieuws. In plaats daarvan, heb stil te bedoeling om liefde en medeleven uit te sturen naar allen die gekwetst zijn, en tezelfdertijd herbevestig jouw intentie voor de mensheid om te ontwaken in het besef van diens heiligheid als kinderen van God. In jullie huidige belichaamde staat als mensen is het bijna onmogelijk voor jullie om te waarderen hoe ongelooflijk effectief dat soort van intentie is, maar wees ervan verzekerd dat iedere liefdevolle bedoeling die je maakt de intentie van het menselijke collectief om te ontwaken verder intensiveert.
De macht en intensiteit van de liefdevolle bedoeling dat een ieder van jullie bezit en deelt is een essentieel deel van jullie ontwakingsproces, dus herinner jezelf hier alsjeblieft aan terwijl iedere dag begint, wanneer het ook is dat je er tijdens de dag aan denkt, en wederom als jouw dag eindigt. Jullie brengen de mensheid naar huis naar jullie natuurlijke staat van zijn opgevrolijkt levend in Liefde, schitterend stralend met Diens Licht, en anderen het pad tonend door jullie demonstratie van liefdevolle begeleiding om te volgen.
Als jij jouw dagelijkse stille tijden neemt voor gebed, meditatie en reflectie, waar je op zou moeten reflecteren is het feit dat jullie goddelijke wezens zijn die slapende zijn geweest, en terwijl jullie in die staat waren jullie tijdelijk vergaten wie jullie zijn. Dan maak opnieuw en verklaar opnieuw jouw ferme intentie om te ontwaken en vraag jouw spirituele gidsen, de heiligen, en de engelen om jou te ondersteunen. Dat te doen is een uitermate krachtige keuze en beslissing, en het zal jou op jouw pad versnellen.
Jullie liefdevolle broeder, Jezus
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/04/26/a-sea-change-in-the-way-information-is-released-into-the-public-domain-is-underway/