Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 11 februari 2013

AARDE-VERANDERINGEN - DEEL 2 - 11 februari 2013


Aardbevingen Modelleren de Nieuwe Wereld

door Frank Hoogerbeets
vertaald uit het Engels
Download dit artikel als PDF.

11 februari 2013

In 2007 schreef ik “De Planeet Aarde en de Mensheid in Balans Brengen” omdat het getal 26 opvallend veel voorkwam bij destructieve aardbevingen tussen 1999 en 2007, en ik had sterk het gevoel dat dat een betekenis had. Als je meer wilt weten over de betrokkenheid van het getal 26, raad ik je aan dat artikel eerst te lezen. In dit artikel laat ik je de echte waarde zien van numerologie als wetenschap, en zal ik bewijzen dat aardbevingen niet willekeurig plaatsvinden, maar met specifieke intervallen terwijl de Aarde om haar as draait als het mechanisme van een klok gebaseerd op het getal 8.

Een paar dagen geleden plaatste ik een bericht op Facebook en daarbij vond zo'n grote concentratie van het getal 8 plaats dat ik het niet kon negeren, want ik besefte dat dit een boodschap was. Ik zal vertellen waarom. Eerst klikte ik op 'Like' en het bleek dat ik de 2 260e was die de betreffende pagina leuk vond. Omdat het getal 26 een belangrijke rol speelt in mijn leven, herkende ik meteen de 26 in het genoemde getal. Ook besefte ik dat het 8 februari was, en dat ik nu 44 (4+4=8) jaar ben. Maar wat me het meest raakte was het tijdstip waarop ik het bericht plaatste, namelijk 8:26
<8:26>
Nu beoefen ik al meer dan 25 jaar numerologie, maar zo'n concentratie van een enkel getal heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dit moest een belangrijke boodschap zijn. Toen herinnerde ik mij het bovengenoemde artikel dat ik in 2007 had geschreven over aardbevingen en hun relatie met het getal 8, in het bijzonder de 26-trilling. Ik nam het artikel weer even vlug door en besloot om nog eens wat onderzoek te doen want er waren sindsdien weer een paar significante aardbevingen geweest. Het resultaat was verbazingwekkend. Ik had nu datgene ontdekt waarnaar ik in 2007 feitelijk op zoek was omdat de verschijning van het getal 26 een diepgaander betekenis moest hebben.Grootste Aardbevingen

Grote aardbevingen hebben een enorme geofysische impact en veranderen de rotatie van de Aarde om haar as. Over de Sumatra-Andaman aardbeving van 26 december 2004 zegt newworldencyclopedia.org het volgende:
  • De aardbeving heeft de langste verschuivingstijd ooit waargenomen, met een tijdsduur van 500 tot 600 seconden (8,3 tot 10 minuten), lang genoeg om de hele planeet meer dan een centimeter te laten schudden.
  • Een breuklijn van meer dan 1600 km verschoof ongeveer 15 m langs de subductiezone waar de India-plaat onder de Birma-plaat schuift.
  • De aardbeving veroorzaakte seismische trilling en in de oppervlakte van de Aarde van 20 tot 30 cm, gelijkwaardig aan de getijdenkrachten die worden veroorzaakt door de Zon en de Maan.
  • Langs de breuklijn werd een beweging van 10 m horizontaal en 4 tot 5 m verticaal gemeten.
  • Door de aardbeving schommelde de as van de Aarde minuten lang tot 2,5 cm richting 145º oosterlengte, misschien zelfs 5 tot 6 cm.
Hierdoor kwam bij mij de gedachte op dat er een direct verband zou kunnen bestaan tussen grote aardbevingen en de draaiing van de Aarde om haar as, om precies te zijn, het aantal omwentelingen (dagen) van de ene aardbeving naar de andere. Ik keek op de website van het USGS en selecteerde aardbevingen vanaf een magnitude 8.8 tussen 1900 en 2012:


DATUM (UT)
MAG
LOCATIE
1906-01-31
8.8
OFF THE COAST OF ECUADOR
1952-11-04
9.0
KAMCHATKA
1960-05-22
9.5
CHILE
1964-03-28
9.2
PRINCE WILLIAM SOUND, ALASKA
2004-12-26
9.3
SUMATRA
2010-02-27
8.8
OFF SHORE MAULE, CHILE
2011-03-11
9.0
NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
tabel 1: aardbevingen met magnitude 8.8 en hoger tussen 1900 en 2012

Aantal Dagen

Met dagen tellen van de ene datum tot de andere, bedoel ik het aantal dagen van datum tot datum, niet tussen datums. Dus van 1 februari naar 2 februari is 1 dag, van 1 februari naar 3 februari is 2 dagen, enzovoorts. Voordat je nu gaat denken: “Dat is een hoop rekenwerk.” Nee. Dat doet mijn numerologie software.

In de onderstaande tabel zie je het resultaat, tellend van de ene datum naar de volgende, waarmee de gebeurtenissen als het ware met elkaar worden verbonden:


STARTDATUM
EINDDATUM
DAGEN
1906-01-31
1952-11-04
17 079
1952-11-04
1960-05-22
2 756
1960-05-22
1964-03-28
1 406
1964-03-28
2004-12-26
14 883
2004-12-26
2010-02-27
1 889
2010-02-27
2011-03-11
377
tabel 2: aantal dagen

De rechter kolom toont het aantal omwentelingen van de ene aardbeving naar de volgende. Een eerste blik laat niet veel bijzonders zien, maar de sleutel is de trilling die de Aarde voortbrengt met het voltooien van een gegeven aantal omwentelingen, iets wat de gevestigde wetenschap nog niet erkent. De trillingswaarde van een gegeven aantal omwentelingen wordt berekend door de cijfers bij elkaar op te tellen. Dit is de numerologische benadering, en je zult zien hoe belangrijk dat is om te laten zien dat er een intelligente kracht werkzaam is achter de schermen. Laten we dus de cijfers van het eerste getal in de tabel bij elkaar optellen:

1 + 7 + 0 + 7 + 9 = 24
2 + 4 = 6


In de numerologie noteren we dit resultaat als 24/6. Als we dit met alle getallen uit de vorige tabel doen krijgen we:


STARTDATUM
DAGEN
TRILLING
1906-01-31
17 079
24/6
1952-11-04
2 756
11/2
1960-05-22
1 406
11/2
1964-03-28
14 883
24/6
2004-12-26
1 889
26/8
2010-02-27
377
17/8
tabel 3: trillingen

Kijk goed naar de eerste vier regels. De trillingen van elke twee paar vormen het getal 26. Dit is heel belangrijk. Ik heb de startdatum van elke trilling toegevoegd en we kunnen duidelijk zien dat we een nieuwe fase zijn ingegaan sinds de Sumatra-Andaman aardbeving in 2004. De overeenkomstige trilling bevestigt de eerste twee paar, dat we, in essentie, te maken hebben met de 26-trilling. In de numerologie heeft het getal 26 een speciale betekenis, want het wordt het getal van 'God in actie' genoemd. Je zou het ook het getal van 'Liefde(6) in actie(2)' kunnen noemen. Verscheidene mensen die ik begin 2005 sprak, zeiden het gevoel te hebben dat we een nieuwe fase hadden bereikt in het transformatieproces.

Vanuit een wetenschappelijk standpunt bezien, wat zijn de kansen dat vier van de grootste aardbevingen op rij een tabel zouden voortbrengen zoals hierboven getoond? Eén aardbeving hoeft maar één dag af te wijken en het geheel zou niet tellen! Dit kan geen toeval zijn. Maar laten we verdergaan, want er is meer.

Fases Verbinden

Zoals blijkt, zijn er verschillende fases die ofwel worden aangegeven door de grote periode tussen aardbevingen, ofwel door de aard van een aardbeving. Drie aardbevingen onderscheiden zichzelf doordat ze verwoestende tsunami's teweegbrachten: de aardebeving van 1960 bij Chili, de aardbeving van 2004 bij Sumatra, en de aardbeving van 2011 bij Japan. Sommige mensen zeggen dat het de vloeiingen zijn van moeder Aarde voordat zij geboorte geeft. Een interessante analogie, en ik ben het ermee eens. Door deze fases met elkaar te verbinden krijgen we de volgende tabel:


START DATE
END DATE
DAYS
VIBRATION
1906-01-31
1960-05-22
19 835
26/8
1960-05-22
2004-12-26
16 289
26/8
2004-12-26
2010-02-27
1 889
26/8
2004-12-26
2011-03-11
2 266
16/7
tabel 4: fases verbinden

Zei je wouw? Ik wel toen ik dit zag. Als je nog meer overtuigend bewijs nodig hebt voor het bestaan van een Goddelijke Intelligentie die hier aan het werk is, dan denk ik dat je te sceptisch bent. En ik weet dat sommige mensen dat zijn, want zij zouden Goddelijkheid in geen enkele vorm herkennen, zelfs niet als het onder hun neus zou worden geplaatst. Maar dat is ok. Mijn hart klopt hevig bij het zien van deze getallen, en het maakt me nederig, respectvol en vervuld van ontzag. Wij leven op een gevoel hebbend wezen, een levend organisme, en zij heeft ons gevoed en ons alle kansen gegeven om de lessen van liefde en wederzijds respect te leren. Zij heeft ons toegestaan om oorlog te voeren, maar enkel en alleen om ons de zinloosheid ervan te laten inzien.

Maar laten we eens kijken naar tabel 4. Hij eindigt met een 16/7-trilling en sluit daarmee de 26/8-reeks af. Blijkbaar markeerde 2011 de voltooiing van een lange periode van voorbereidingen en het modelleren van de aardkorst. En kijk eens naar het aantal omwentelingen: 2266! Kan het nog duidelijker? Heb ik je niet verteld over het samengaan van de getallen 2 en 6? Het is zo herkenbaar. Maar 16/7 als laatste trilling is ook heel belangrijk. De materiële wereld wordt geregeerd door het getal 7. Denk aan de 7 hoofdtonen in de muziek, of de 7 kleuren van gebroken licht, of de 7 hoofdchakra's in ons fysieke lichaam. Mijn interpretatie is dat we nu de laatste fase hebben bereikt waarin de Aarde zich opnieuw zal modelleren, met grote beroeringen van de oppervlakte, zeer waarschijnlijk in combinatie met een poolverschuiving.

Poolverschuiving in 2013

Numerologisch is het getal 13 het getal van transformatie, dood en wedergeboorte, het verheffen van het bewustzijn. Ik geloof dat dit precies is wat we binnenkort gaan ervaren. Nu wil iedereen weten wanneer dit precies gaat gebeuren. Door de hierboven genoemde getallen, en het feit dat de Zon recht boven de evenaar staat tijdens de lente- en herfst-equinox, denk ik dat het proces begint rond de komende lente-equinox, 20, 21, 22 maart. Ik heb een paar berekeningen gemaakt die resulteerden in de volgende tabel:


STARTDATUM
EINDDATUM
DAGEN
TRILLING
1906-01-31
2013-03-21
39 131
17/8
1960-05-22
2013-03-20
19 296
26/8
1964-03-28
2013-03-22
17 891
26/8
2004-12-26
2013-03-22
3 008
11/2
2010-02-27
2013-03-21
1 118
11/2
2011-03-11
2013-03-20
740
11/2

tabel 5: aardbevingen verbonden met de lente-equinox 2013

Nogmaals, is dat niet treffend? Het is een periode van drie dagen, en elke dag komt in de tabel twee maal voor. De laatste drie regels zijn bijzonder interessant. Kijk naar het aantal omwentelingen vanaf de Sumatra aardbeving in 2004, die als de meest dodelijke en meest destructieve te boek staat. Daar begint de reeks van de 11-trilling. Het aantal omwentelingen naar de lente-equinox van 2013 is 3 008. Het getal 3 is het getal van het leven, en 8 is het getal van balans en oneindigheid. Daarom is mijn interpretatie van dit getal dat het leven zich opnieuw in balans brengt. Hetzelfde soort getal verschijnt vanaf de aardbeving van 2010 bij Chili, 1 118. We zien weer het getal 8, ditmaal werkzaam door drie maal een 1. De aardbeving van 2011 bij Japan ten slotte, maakt een verbinding met de lente-equinox van 2013 met 740 omwentelingen. Het getal 4 is het getal van kristallisatie, en het getal 7 is, zoals ik al zei, het getal dat de materiële wereld regeert. Dit betekent dat de materiële wereld zich zal herstructureren volgens een nieuw kristallijnen raster dat was voltooid in 2011.

We hebben het getal 11 vele malen gezien gedurende het transformatieproces, dat van start ging in de jaren 60 volgend op de aardbeving bij Chili. Vrijwel iedereen met wie ik heb gesproken over meestergetallen, zoals 11, 22, 33, vertelde mij dat het belangrijk voelde, als een boodschap voor de ziel. Mijn interpretatie hier is dat 11 een portaal representeert, een verschuiving naar een nieuwe dimensie. Persoonlijk geloof ik dat we binnenkort opnieuw de 4e en lagere 5e dimensie zullen binnengaan, anders dan toen we die verlieten tijdens de laatste vernietiging van Atlantis 12 000 jaar geleden. Ik zeg niet dat er in maart een poolverschuiving van 90º komt; het zou heel goed de aanvang kunnen zijn die leidt naar een omwenteling van 90º later dit jaar. Als ik het helemaal fout heb, geen probleem, zoniet, dan ben je gewaarschuwd.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets www.ditrianum.org. Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid inclusief deze copyright-vermelding.Deel 1     Deel 3    Deel 4    Deel 5