Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 15 december 2012

Wat zijn de Elohim?

Wat zijn de Elohim?

De Elohim zijn krachtige energieën met zeer hoge vibratie die direct voortkomen uit de Goddelijke Kracht. Elohim werken vanuit de scheppingsenergie. Hun werkveld omvat niet alleen de aarde, zij werken in en vanuit alle melkwegstelsels en universa. Zij zijn de Engelen van de waarheid en strijden voor de waarheid, de liefde en de schepper. De grootste kracht van de Elohim is de liefde. Ze zijn zuiver Licht.

Als we ons afstemmen op de Elohim kunnen diepe blokkades en trauma's worden geheeld. Vooral als we de afzonderlijke groepen en kleurstralen doelgericht om hulpvragen. 

Twaalf scheppingsstralen
De Elohim werken via de kleurstralen die een onderdeel zijn van de scheppingsstralen. De basisstralen van de schepping zijn blauw, geel, roze, wit, groen, rood en violet. Tegenwoordig aangevuld met magenta en turkoois. Daarnaast staan de drie andere stralen, goud, zilver en kristallijn, de Goddelijke kwaliteiten, het hoogste bewustzijn: de mannelijke, vrouwelijke en de verbindende kracht.


vrijdag 14 december 2012

Lichtlichaam

Lichtlichaam


Je lichtlichaam is een spirituele glans die je omgeeft, ongeveer 120 tot 150 cm van het lichaam. Het bevat unieke energetische patronen. Er zijn zeven vibrerende energielichamen en de betreffende centra zijn in het lichtlichaam gepositioneerd.


Deze centra moeten niet verward worden met chakra’s. Zij wervelen, trekken energie aan uit het lichaam, zoals de zwarte gaten in de ruimte materie aantrekken. Deze centra zijn verantwoordelijk voor het converteren, het omzetten van materie naar licht. Zij lijken op bellen of bollen, die bekend staan als hemelbollen.

Elk heeft een unieke frequentie of muzikale toon. Wanneer deze klinkt, activeert het de stellaire kern die in het lichtprisma van het fysieke lichaam aanwezig is. Wanneer alle bollen geluid produceren, wordt een unieke melodie of lied gecreëerd. Dit maakt, dat ieder wezen zijn eigen zielpatroon of lied bezit. Op zijn beurt wordt een uniek gekleurd patroon gecreëerd binnen het lichtlichaam. Kleur en geluid zijn niet gescheiden. Dit is het teken van de ziel om de centra van het lichaam (chakra’s) te laten ontwaken en uit te balanceren met de bollen. Hiertoe gebruik je het symbool van de zespuntige ster.

Deze energiepatronen stellen je in staat om interdimensionaal te reizen. De centrale, in het middelpunt draaiende bol is de transformator en de regulator van alle bollen. De bol reguleert de energiestroom die voortdurend het lichtlichaam in beweging houdt. Zij lijken sterk op de tanden van een rad. Het lichtlichaam heeft drie broncentra. Deze bevinden zich boven het hoofd, onder de voeten en één handwijdte boven het hartchakra.

Deze centra voorzien het lichtlichaam van energie om deze door dimensies te laten reizen. Deze drie centra van het lichtlichaam lijken op de quarks in de atomen van het lichaam. Een quark is een hypothetisch elementair deeltje, dat de fundamentele eenheid van al het aardse leven is. Zij lijken op vortexen/zwarte gaten. Zij spiraliseren energie naar een hogere trillingsdimensie.


dinsdag 11 december 2012

Wat is de betekenis van een Flower of Life?

Wat is de betekenis van een Flower of Life?


Deze afbeelding is gevonden in Abydos bij de tempel van Osiris. Het symboliseert de groei van alle leven. 

Onze Flowers zijn daar aan ontleend. Ze zien er uit als het hart van deze afbeelding: een bloem met zes blaadjes.

Het doel van het leggen van een Flower kan verschillend zijn, maar alle Flowers hebben gemeen dat zij organisch zijn en meebewegen, meegroeien met de tijd. Het is de ultieme co-creatie tussen het goddelijke en de mens. Beiden leggen er hun intenties in en de magie blijft hoe het groeit en tot vorm komt. Ze hebben hun werking voor langere tijd en worden krachtiger naar mate ze langer staan.


De Vesica Piscis

Dit is de putdeksel van de bron Chalice Well in Glastonbury.

Het is het hart van de Flower of Life. Het symboliseert de eerste celdeling, hoe creatie ontstaat, het samen gaan van man en vrouw, de balans tussen mannelijk en vrouwelijk, de mens en het goddelijke etc.

MERKABA

MERKABA

Heilige geometrie - Merkaba
Deze afbeeldingen van de merkaba (in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm) is te vinden in de boeken van Drunvalo Melchezidek De Geometrie van de Schepping deel 1 en 2 (ISBN 90 76458 05 7; 90 76458 20 2).

De merkaba is in het kort gezegd het lichtvoertuig in de vorm van een ster-tetraëder (zie tekening hiernaast) dat ons als mensen omhult en kan geactiveerd worden na meditatie: m.b.v. visualisatie- en ademhalingsoefeningen, waardoor we in staat kunnen zijn tijd en ruimte te over-ont-stijgen.

De ‘Merkabar’ is een voertuig van licht, dat in de bijbel door Ezechiël wordt genoemd. Het wordt beschreven als ‘wielen binnen wielen’. Het is een energieveld dat lijkt op een driedimensionaal zespuntige ster. Er zijn drie gedaantes van sterren, die bovenop elkaar liggen.
Er is een mentale ster die van nature elektrisch is en naar rechts roteert.

Er is de gevoelsster die van nature magnetisch is en naar links roteert.

Er is de fysieke ster die gesloten is en niet roteert.

Het vormt de verbinding tussen verstand, lichaam en ziel in een speciale geometrische verhouding. Op een bepaalde kritische snelheid produceert het de Merkabar. Het woord ‘Mer’ betekent tegen roterende lichtvelden,‘Ka’ betekent Geest en ‘Ba’ betekent lichaam of werkelijkheid.

Het is een tijd- en ruimtevoertuig. De verbeelding is de schepper van alle andere dingen. Het is een geometrische reeks patronen die het lichaam omgeven. De verbeelding begint, wanneer de originele acht cellen de fysieke lichamen gaan vormen. Vanaf dat punt breidt het zich uit naar 165 cm in doorsnee.

Het vormt eerst een ster, dan een tetrahedron, daarna een kubus en tenslotte een verbindende piramide. Het is een sleutel om te begrijpen hoe je van de ene dimensie naar de andere kunt reizen.