Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 15 december 2012

INSTRUCTIES VOOR HET ZELF - ACTIVERING NU 15 december 2012 / Deb Wright


Thymusklier, Verbinding maken met hogere intelligentie en meer

INSTRUCTIES VOOR ZELF- ACTIVATIE NU


Thymus klier, loslaten van Angst, doorsnijden Koorden & Terugnemen van jou kracht , plus Aansluiten op hogere intelligentie, herstellen Oorspronkelijke Goddelijke Blauwdruk en de wapens, met inbegrip van de vijf meest Benodigde 
Dingen voor Ascensie 

gechanneld door Deb Wright van Sananda's Eagles (publiekelijk)ACTIVEREN VAN DE THYMUSKLIER
Een van onze sluiers is die over onze thymus klier. Deze klier heeft ook te maken met telepathie, en kan worden gebruikt, niet alleen met mensen, maar ook in de communicatie met uw huisdieren. Hieronder is een fragment uit een Sananda's channeling, het verklaard deze klier en wat het doet:

Thymus - Zijn Toepassing (Sananda)

Sananda: Ik wil dat je exact hier kijkt [borst boven het hart]. Weet je wat dat is? Dat pikt telepathie echt gemakkelijk op. Wist u dat? Dat is waar je thymus voor is. Het pikt telepathie echt gemakkelijk op. Dus alles wat je hoeft te doen, als je die persoon niet kunt zien ademen, is dat je gewoon elk stukje van je 'gedachten' daar op richt en zegt: 'Haal nu adem'. En dan adem je zelf ook, als je hem vraagt om te ademen. 'Haal nu nog een keer adem '. Je zult zien hoe iemand gaat hoesten, omdat ze niet beseffen waarom ze ineens anders ademen dan ze twee minuten geleden ademden. Dat is ook een hint. "


De kleine ziel en de zon van Neale D Walsch

De kleine ziel en de zon

Naar het boek The little soul and the sun. Neale D Walsch


ER WAS EENS een Kleine Ziel die tegen God zei:
"Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.
" God lachte breed. "Dat is waar!", zei God. "Jij bent ook het licht."
"Wow," zei de Kleine Ziel, "Dit is toch echt gaaf.


Enige tijd later bleek dat weten wie ze was niet voldoende was. De Kleine Ziel voelde onrust van binnen en wilde ervaren wat het was om het licht te zijn. En zo ging de Kleine Ziel terug naar God (Wat geen slecht idee is voor alle zielen die willen weten wie ze werkelijk zijn.)

"Hoi God! Nu weet ik wie ik ben. Is het goed als ik dat wil zijn?"
God zei:"je bedoelt dat je wilt zijn wie je al bent?"
"Wel", antwoordde de Kleine Ziel, "Weten wie ik ben is één ding, maar helemaal écht zijn is iets anders. Ik wil ervaren wat het is om het licht te zijn!"

"Maar je bent het licht al," herhaalde God weer lachend.
"Ja, maar ik wil voelen wat het is!" zei de Kleine Ziel.
"Wel", God grinnikte, "Ik had het kunnen weten, jij bent altijd al de meest avontuurlijke."

Toen veranderde Gods houding. "Er is alleen één ding.... Er is niets anders dan het licht. Zie je, ik creëerde niets anders dan wat jij bent; en daarom is het niet makkelijk voor jou om jezelf te ervaren zoals je bent, omdat er niets is dat je niet bent."

"Huh?" zei de Kleine Ziel, een beetje verbouwereerd.
"Beschouw het op deze manier," zei God. "Je bent als een kaarsje in de zon. Oh, je bent daar met ontelbare andere kaarsjes die samen de zon zijn. En de zon zou anders zijn zonder jouw kaarsje."

"Hoe kun je weten dat je het licht bent wanneer er alleen maar licht is?"
"Dat is de vraag." Weer lachte God. "Dat heb ik al gedaan." Zei God. "Aangezien je jezelf niet kunt zien als het licht als je in het licht bent, zullen we je met duisternis omringen."
"Wat is duisternis?" vraagt de Kleine Ziel.


Wat zijn de Elohim?

Wat zijn de Elohim?

De Elohim zijn krachtige energieën met zeer hoge vibratie die direct voortkomen uit de Goddelijke Kracht. Elohim werken vanuit de scheppingsenergie. Hun werkveld omvat niet alleen de aarde, zij werken in en vanuit alle melkwegstelsels en universa. Zij zijn de Engelen van de waarheid en strijden voor de waarheid, de liefde en de schepper. De grootste kracht van de Elohim is de liefde. Ze zijn zuiver Licht.

Als we ons afstemmen op de Elohim kunnen diepe blokkades en trauma's worden geheeld. Vooral als we de afzonderlijke groepen en kleurstralen doelgericht om hulpvragen. 

Twaalf scheppingsstralen
De Elohim werken via de kleurstralen die een onderdeel zijn van de scheppingsstralen. De basisstralen van de schepping zijn blauw, geel, roze, wit, groen, rood en violet. Tegenwoordig aangevuld met magenta en turkoois. Daarnaast staan de drie andere stralen, goud, zilver en kristallijn, de Goddelijke kwaliteiten, het hoogste bewustzijn: de mannelijke, vrouwelijke en de verbindende kracht.


vrijdag 14 december 2012

Kryon: Gedachten en Emoties. Barbara Bessen 14 december 2012. Geplaatst: 1 september 2014

Kryon:
Gedachten en Emoties.
Barbara Bessen
14 december 2012. Geplaatst:
1 september 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wat kunnen jullie nu bewust doen om de stappen te ondersteunen nadat jullie je reine intentie hebben verklaard om de nieuwe tijd in te gaan? Jullie zullen veel te doen hebben met de eerste delen van de weg, namelijk jullie gedrag bekijken. Wat verhindert jullie dat te leven wat jullie werkelijk willen leven? Weten jullie wat jullie echt willen leven?

Sommige mensen zijn zozeer in hun dagelijkse drama’s verwikkeld dat zij hun zielenplan, dat wat de ziel zou willen doen na de oplossing van het karma, helemaal niet kennen. “Waarom ben ik hier en wat is mijn opdracht?” zullen zij misschien vragen. “Ik weet het niet. Ik heb zoveel te doen dat ik niet weet wat ik moet doen als de druk weg is.” De eerste stap is – ondanks alle opgaven, tijd voor de eigen, persoonlijke dingen te nemen. Dit is een proces dat door de ascensiehelpers wordt gesteund.Lichtlichaam

Lichtlichaam


Je lichtlichaam is een spirituele glans die je omgeeft, ongeveer 120 tot 150 cm van het lichaam. Het bevat unieke energetische patronen. Er zijn zeven vibrerende energielichamen en de betreffende centra zijn in het lichtlichaam gepositioneerd.


Deze centra moeten niet verward worden met chakra’s. Zij wervelen, trekken energie aan uit het lichaam, zoals de zwarte gaten in de ruimte materie aantrekken. Deze centra zijn verantwoordelijk voor het converteren, het omzetten van materie naar licht. Zij lijken op bellen of bollen, die bekend staan als hemelbollen.

Elk heeft een unieke frequentie of muzikale toon. Wanneer deze klinkt, activeert het de stellaire kern die in het lichtprisma van het fysieke lichaam aanwezig is. Wanneer alle bollen geluid produceren, wordt een unieke melodie of lied gecreëerd. Dit maakt, dat ieder wezen zijn eigen zielpatroon of lied bezit. Op zijn beurt wordt een uniek gekleurd patroon gecreëerd binnen het lichtlichaam. Kleur en geluid zijn niet gescheiden. Dit is het teken van de ziel om de centra van het lichaam (chakra’s) te laten ontwaken en uit te balanceren met de bollen. Hiertoe gebruik je het symbool van de zespuntige ster.

Deze energiepatronen stellen je in staat om interdimensionaal te reizen. De centrale, in het middelpunt draaiende bol is de transformator en de regulator van alle bollen. De bol reguleert de energiestroom die voortdurend het lichtlichaam in beweging houdt. Zij lijken sterk op de tanden van een rad. Het lichtlichaam heeft drie broncentra. Deze bevinden zich boven het hoofd, onder de voeten en één handwijdte boven het hartchakra.

Deze centra voorzien het lichtlichaam van energie om deze door dimensies te laten reizen. Deze drie centra van het lichtlichaam lijken op de quarks in de atomen van het lichaam. Een quark is een hypothetisch elementair deeltje, dat de fundamentele eenheid van al het aardse leven is. Zij lijken op vortexen/zwarte gaten. Zij spiraliseren energie naar een hogere trillingsdimensie.


dinsdag 11 december 2012

Wat is de betekenis van een Flower of Life?

Wat is de betekenis van een Flower of Life?


Deze afbeelding is gevonden in Abydos bij de tempel van Osiris. Het symboliseert de groei van alle leven. 

Onze Flowers zijn daar aan ontleend. Ze zien er uit als het hart van deze afbeelding: een bloem met zes blaadjes.

Het doel van het leggen van een Flower kan verschillend zijn, maar alle Flowers hebben gemeen dat zij organisch zijn en meebewegen, meegroeien met de tijd. Het is de ultieme co-creatie tussen het goddelijke en de mens. Beiden leggen er hun intenties in en de magie blijft hoe het groeit en tot vorm komt. Ze hebben hun werking voor langere tijd en worden krachtiger naar mate ze langer staan.


De Vesica Piscis

Dit is de putdeksel van de bron Chalice Well in Glastonbury.

Het is het hart van de Flower of Life. Het symboliseert de eerste celdeling, hoe creatie ontstaat, het samen gaan van man en vrouw, de balans tussen mannelijk en vrouwelijk, de mens en het goddelijke etc.

MERKABA

MERKABA

Heilige geometrie - Merkaba
Deze afbeeldingen van de merkaba (in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm) is te vinden in de boeken van Drunvalo Melchezidek De Geometrie van de Schepping deel 1 en 2 (ISBN 90 76458 05 7; 90 76458 20 2).

De merkaba is in het kort gezegd het lichtvoertuig in de vorm van een ster-tetraëder (zie tekening hiernaast) dat ons als mensen omhult en kan geactiveerd worden na meditatie: m.b.v. visualisatie- en ademhalingsoefeningen, waardoor we in staat kunnen zijn tijd en ruimte te over-ont-stijgen.

De ‘Merkabar’ is een voertuig van licht, dat in de bijbel door Ezechiël wordt genoemd. Het wordt beschreven als ‘wielen binnen wielen’. Het is een energieveld dat lijkt op een driedimensionaal zespuntige ster. Er zijn drie gedaantes van sterren, die bovenop elkaar liggen.
Er is een mentale ster die van nature elektrisch is en naar rechts roteert.

Er is de gevoelsster die van nature magnetisch is en naar links roteert.

Er is de fysieke ster die gesloten is en niet roteert.

Het vormt de verbinding tussen verstand, lichaam en ziel in een speciale geometrische verhouding. Op een bepaalde kritische snelheid produceert het de Merkabar. Het woord ‘Mer’ betekent tegen roterende lichtvelden,‘Ka’ betekent Geest en ‘Ba’ betekent lichaam of werkelijkheid.

Het is een tijd- en ruimtevoertuig. De verbeelding is de schepper van alle andere dingen. Het is een geometrische reeks patronen die het lichaam omgeven. De verbeelding begint, wanneer de originele acht cellen de fysieke lichamen gaan vormen. Vanaf dat punt breidt het zich uit naar 165 cm in doorsnee.

Het vormt eerst een ster, dan een tetrahedron, daarna een kubus en tenslotte een verbindende piramide. Het is een sleutel om te begrijpen hoe je van de ene dimensie naar de andere kunt reizen.