Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 31 augustus 2012

Kryon: Contact met de zielenfamilie – Chakra’s. Barbara Bessen 31 augustus 2012. Geplaatst: 29 oktober 2014

Kryon:
Contact met de zielenfamilie – Chakra’s.
Barbara Bessen
31 augustus 2012. Geplaatst: 29 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie-oefening over de zielenfamilie en de chakra’s.

Contact met de zielenfamilie is hierom zo voedend omdat het jullie vertelt dat jullie nooit alleen zijn. Het is een paradox om dit aan te nemen omdat jullie als energieveld steeds met de andere delen verbonden zijn. Laat deze informatie, deze gedachten in je hoofd rondgaan en merk hoe goed deze voorstelling je doet.

Op een hoger niveau communiceren jullie steeds met elkaar en wisselen jullie ervaringen uit. Het Hoger Zelf is de verbinding, de bemiddelaar, de centrale van de groepseenheid die wij als ziel aanmerken. 

In deze samenhang wil ik graag kort op de chakra’s ingaan. In de tijd van de Harmonische Convergentie speelden bij de aardse ontwikkelingen de zeven hoofdchakra’s en de vele nevenchakra’s de hoofdrol.


woensdag 29 augustus 2012

Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon De Sfeer van Alle Mogelijkheden 29 augustus 2012


 De Sfeer van Alle Mogelijkheden


29 augustus 2012


(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )

In deze boodschap zullen we trachten om aan jullie een methode mee te delen om resultaten in jullie 3D werkelijkheid te manifesteren maar ook in andere dimensies van jullie wezen. Deze methode is gebaseerd op een fundamenteel begrip betreffende geometrie en de aard van bewustzijn. Er zijn vele geometrieën beschikbaar om gebruikt te worden als voertuigen van manifestatie. We willen een van de eenvoudigste en ironisch, de meest effectieve meedelen.

Het eerste wat je moet begrijpen over manifesteren is dat er voor iedere daad een tegenactie is. Dit komt door de aard van dualiteit totdat je de hogere dimensies van bewustzijn bereikt waarin geen dualiteit meer is. Daar deze methode voor het manifesteren is van nieuwe werkelijkheden in jullie 3D leven, is dualiteit dus een factor.

Nog een belangrijk aspect om te begrijpen is de aanmaning om geen schade te berokkenen. Dit principe is om jullie te beschermen tegen negatieve consequenties en de eenvoudigste manier dit te zeggen is dat jullie creaties geen schade aan jezelf of aan anderen zou moeten toebrengen.
Vanwege de aard van dit materiaal zullen we de informatie in drie delen geven. Dit eerste deel handelt over de geometrie manifestatie.

Het tweede zal gaan over non-duale staten van bewustzijn en hoe je deelneemt aan die hogere rijken van je wezen. Deze twee delen van informatie zullen worden voltooid op 1 oktober van dit jaar. Dit is een voorbereiding op een Wereld Geluid Meditatie die zal plaats vinden op zondag 4 november bij een Hathor Intensive die getiteld is The Art of Seeding New Realities.

Het derde deel van deze informatie houdt een vereniging in van niet-duale staten van bewustzijn door meesterschap om resultaten te scheppen in tijd en ruimte. Dit verenigende veld van kennis zal voor 1 december van dit jaar worden meegedeeld.