zaterdag 15 december 2012

Wat zijn de Elohim?

Wat zijn de Elohim?

De Elohim zijn krachtige energieën met zeer hoge vibratie die direct voortkomen uit de Goddelijke Kracht. Elohim werken vanuit de scheppingsenergie. Hun werkveld omvat niet alleen de aarde, zij werken in en vanuit alle melkwegstelsels en universa. Zij zijn de Engelen van de waarheid en strijden voor de waarheid, de liefde en de schepper. De grootste kracht van de Elohim is de liefde. Ze zijn zuiver Licht.

Als we ons afstemmen op de Elohim kunnen diepe blokkades en trauma's worden geheeld. Vooral als we de afzonderlijke groepen en kleurstralen doelgericht om hulpvragen. 

Twaalf scheppingsstralen
De Elohim werken via de kleurstralen die een onderdeel zijn van de scheppingsstralen. De basisstralen van de schepping zijn blauw, geel, roze, wit, groen, rood en violet. Tegenwoordig aangevuld met magenta en turkoois. Daarnaast staan de drie andere stralen, goud, zilver en kristallijn, de Goddelijke kwaliteiten, het hoogste bewustzijn: de mannelijke, vrouwelijke en de verbindende kracht.


vrijdag 14 december 2012

Lichtlichaam

Lichtlichaam


Je lichtlichaam is een spirituele glans die je omgeeft, ongeveer 120 tot 150 cm van het lichaam. Het bevat unieke energetische patronen. Er zijn zeven vibrerende energielichamen en de betreffende centra zijn in het lichtlichaam gepositioneerd.


Deze centra moeten niet verward worden met chakra’s. Zij wervelen, trekken energie aan uit het lichaam, zoals de zwarte gaten in de ruimte materie aantrekken. Deze centra zijn verantwoordelijk voor het converteren, het omzetten van materie naar licht. Zij lijken op bellen of bollen, die bekend staan als hemelbollen.

Elk heeft een unieke frequentie of muzikale toon. Wanneer deze klinkt, activeert het de stellaire kern die in het lichtprisma van het fysieke lichaam aanwezig is. Wanneer alle bollen geluid produceren, wordt een unieke melodie of lied gecreëerd. Dit maakt, dat ieder wezen zijn eigen zielpatroon of lied bezit. Op zijn beurt wordt een uniek gekleurd patroon gecreëerd binnen het lichtlichaam. Kleur en geluid zijn niet gescheiden. Dit is het teken van de ziel om de centra van het lichaam (chakra’s) te laten ontwaken en uit te balanceren met de bollen. Hiertoe gebruik je het symbool van de zespuntige ster.

Deze energiepatronen stellen je in staat om interdimensionaal te reizen. De centrale, in het middelpunt draaiende bol is de transformator en de regulator van alle bollen. De bol reguleert de energiestroom die voortdurend het lichtlichaam in beweging houdt. Zij lijken sterk op de tanden van een rad. Het lichtlichaam heeft drie broncentra. Deze bevinden zich boven het hoofd, onder de voeten en één handwijdte boven het hartchakra.

Deze centra voorzien het lichtlichaam van energie om deze door dimensies te laten reizen. Deze drie centra van het lichtlichaam lijken op de quarks in de atomen van het lichaam. Een quark is een hypothetisch elementair deeltje, dat de fundamentele eenheid van al het aardse leven is. Zij lijken op vortexen/zwarte gaten. Zij spiraliseren energie naar een hogere trillingsdimensie.


dinsdag 11 december 2012

Wat is de betekenis van een Flower of Life?

Wat is de betekenis van een Flower of Life?


Deze afbeelding is gevonden in Abydos bij de tempel van Osiris. Het symboliseert de groei van alle leven. 

Onze Flowers zijn daar aan ontleend. Ze zien er uit als het hart van deze afbeelding: een bloem met zes blaadjes.

Het doel van het leggen van een Flower kan verschillend zijn, maar alle Flowers hebben gemeen dat zij organisch zijn en meebewegen, meegroeien met de tijd. Het is de ultieme co-creatie tussen het goddelijke en de mens. Beiden leggen er hun intenties in en de magie blijft hoe het groeit en tot vorm komt. Ze hebben hun werking voor langere tijd en worden krachtiger naar mate ze langer staan.


De Vesica Piscis

Dit is de putdeksel van de bron Chalice Well in Glastonbury.

Het is het hart van de Flower of Life. Het symboliseert de eerste celdeling, hoe creatie ontstaat, het samen gaan van man en vrouw, de balans tussen mannelijk en vrouwelijk, de mens en het goddelijke etc.

MERKABA

MERKABA

Heilige geometrie - Merkaba
Deze afbeeldingen van de merkaba (in zowel mannelijke als vrouwelijke vorm) is te vinden in de boeken van Drunvalo Melchezidek De Geometrie van de Schepping deel 1 en 2 (ISBN 90 76458 05 7; 90 76458 20 2).

De merkaba is in het kort gezegd het lichtvoertuig in de vorm van een ster-tetraëder (zie tekening hiernaast) dat ons als mensen omhult en kan geactiveerd worden na meditatie: m.b.v. visualisatie- en ademhalingsoefeningen, waardoor we in staat kunnen zijn tijd en ruimte te over-ont-stijgen.

De ‘Merkabar’ is een voertuig van licht, dat in de bijbel door Ezechiël wordt genoemd. Het wordt beschreven als ‘wielen binnen wielen’. Het is een energieveld dat lijkt op een driedimensionaal zespuntige ster. Er zijn drie gedaantes van sterren, die bovenop elkaar liggen.
Er is een mentale ster die van nature elektrisch is en naar rechts roteert.

Er is de gevoelsster die van nature magnetisch is en naar links roteert.

Er is de fysieke ster die gesloten is en niet roteert.

Het vormt de verbinding tussen verstand, lichaam en ziel in een speciale geometrische verhouding. Op een bepaalde kritische snelheid produceert het de Merkabar. Het woord ‘Mer’ betekent tegen roterende lichtvelden,‘Ka’ betekent Geest en ‘Ba’ betekent lichaam of werkelijkheid.

Het is een tijd- en ruimtevoertuig. De verbeelding is de schepper van alle andere dingen. Het is een geometrische reeks patronen die het lichaam omgeven. De verbeelding begint, wanneer de originele acht cellen de fysieke lichamen gaan vormen. Vanaf dat punt breidt het zich uit naar 165 cm in doorsnee.

Het vormt eerst een ster, dan een tetrahedron, daarna een kubus en tenslotte een verbindende piramide. Het is een sleutel om te begrijpen hoe je van de ene dimensie naar de andere kunt reizen.donderdag 6 december 2012

Sterrepoort

Sterrepoort


Het plaatje staat voor: De Sirius sterrepoort


Het verschil tussen een vortex en een poort is, dat een poort specifiek op een planeet, ster of sterrenstelsel is afgestemd en de toegang verschaft tot deze planeet of ster.
Tevens geeft het de bewoners van deze planeet of ster de mogelijkheid directe toegang tot de Aarde te hebben.

Natuurlijk kunnen zij met hun ruimteschepen rond de Aarde vliegen en missies uitvoeren, maar dat doen ze alleen op verzoek van mensen of de spirituele hiërarchie. Een poort daarentegen geeft ze de mogelijkheid om veel directer te communiceren met de mensheid of zoals we onlangs gezien hebben, met het Devarijk. 

Dit betekent ook dat er kennisoverdracht kan plaats vinden: enerzijds spiritueel, met wijsheid, maar anderzijds ook gewoon praktisch, zoals technieken die de mensheid zouden kunnen dienen.
Natuurlijk gebeurt veel van deze overdracht onbewust, wanneer de mensen slapen. 

Afgezien van kennis, komt ook de energie van deze planeet naar de Aarde gestroomd en vice versa. Daardoor weten deze planeten ook wat de actuele toestand is van de Aarde en haar bewoners. Hier is groot voordeel te behalen. Het haalt de Aarde uit haar isolement, de verweesdheid die de mensheid voelt, zal dan langzaam voorbij gaan en plaatsmaken voor verbondenheid. 

De procedure is feitelijk niet anders dan de instroom vortex, alleen de intenties zijn anders en men roept uitaard de planeet of ster aan met wie men de verbinding wenst te maken.

Gaat het niet om één ster of planeet, dan kan men de Galactische Federatie als bemiddelaar en contactgroep vragen de verchristelijkte planeten op de poort aan te sluiten. Dit voorkomt dat planeten die nog niet zo'n hoge trilling hebben gebruik gaan maken van de poort.

De poort kun je ook altijd beschermen met een Christ Consciousness grid of CC-grid


woensdag 28 november 2012

Wat is Creëren en Co-creëren?

Wat is Creëren en Co-creëren?

uitleg door de Elohim.
We vinden belangrijk om iets over het creatieproces te vertellen. Jullie die deze website gaan gebruiken creëren dingen waar je vaak de gevolgen nog niet van kunt overzien.

Daarom willen wij jullie graag ondersteunen.

Wij zijn de Elohim en natuurlijk ook de Aartsengelen en andere hogere orden. We schrijven dit niet om jullie te ontmoedigen, integendeel, we schrijven dit om jullie aan te moedigen en te ondersteunen.
Weet ook dat onze ogen op jullie gericht zijn in bewondering. Jullie gaan doen, waar wij al zolang op hebben gewacht. Echter, daar waar jullie alleen het lokale aspect zien, zien wij de veel grotere uitwerking. Wees dus ook niet verbaast, als wij jullie benaderen en je "kleine vortexje” plotseling een veel grotere betekenis krijgt. Vera is dat onderhand wel gewend, maar voor jullie zal het nieuw zijn.

Creëren en vooral Co-creëren doe je samen, boven en beneden, om het maar in jullie termen te zeggen. Je kunt het alleen doen, maar als je ons erbij vraagt, wordt de reikwijdte veel groter.

Wat is nu precies creëren vanuit de positie van de Schepper gezien? Het begint met een verlangen, een energie-uitstoot vanuit het hart, die je het universum instuurt en het universum reageert. Het universum legt de vraag terug: wat wil je precies? Dat stuurt jouw focus aan: je gaat nadenken over wat je wel en niet wilt. De gedachten hierover zend je weer uit naar het universum, dan reageert het universum met het inleggen van een idee. Hierop reageer jij weer met je emoties: je vindt het leuk of juist niet. Vindt je het leuk, dan ga je erop handelen, vind je het niet leuk, dan verwerp je het, dan komt er weer een ander idee. Interactie dus, zonder dat je dat wellicht beseft. Dan heb je nog je zielemissie, als de persona daar te veel van af wijkt, dan zal de ziel de persona trachten te corrigeren.
Daardoor komen niet al je plannen uit, of niet zo uit als jij had gedacht. Maar als je terugkijkt, zie je vaak dat, hoewel het pad anders was dan jij dacht, het toch zin heeft gehad. 

Dit zijn creaties op persoonlijk vlak. Als jullie lichtwerk doen, zetten jullie vaak dingen neer voor het grotere gehee. Eigenlijk werken die hetzelfde, maar dan groter. Weet wel, dat de werking van bepaalde objecten pas later in de tijd zichtbaar gaat worden. Wees dus geduldig en niet teleurgesteld als je het gevoel hebt dat het resultaat uitblijft. Dat is niet zo. Vera zegt altijd: "je weet nooit wat je voorkomen hebt door het neer te zetten” en dat is zeker waar.
De grote apocalyptische visioenen zijn niet uitgekomen. Er zijn wel kleinere problemen, zoals aardbevingen en orkanen etc., maar dat zijn feitelijk kleine correcties in verhouding tot wat het anders had kunnen betekenen. Dus hoe meer jullie van dit werk doen, hoe eleganter de transitie kan plaatsvinden. 

Kortom, ga lekker aan de slag, roep ons aan, vraag om het hoogste goed voor allen en sta open voor onze bijdrage. 

Liefs,
Amora (Elohim)

woensdag 14 november 2012

De Opgevaren Meesters (AscendedMasters)

De Opgevaren Meesters (AscendedMasters) 


De Opgevaren Meesters zijn verlichte spirituele wezens die ooit op aarde leefden, net zoals wij nu. Gedurende vele levens van devotie en inspanningen, vervulden ze hun missie en de reden van hun bestaan - hun goddelijk plan - en stegen op, terug naar hun goddelijke oorsprong, waar zij herenigd werden met Gods Geest. Ofschoon zij eens lichamen hadden zoals wij die nu hebben, hebben zij nu Lichtlichamen en wonen zij in de hemelse wereld, ofwel het etherisch niveau.

Zij kwamen voort uit elk tijdperk, elke cultuur en religie en zijn verenigd in wat genoemd wordt 'De Grote Witte Broederschap'. De term 'wit' heeft niets te maken met ras of huidskleur, maar slaat op het ontzagwekkende helwitte licht dat hun omringt. In de 20e eeuw is er een dispensatie gekomen dat ieder mens die meer dan 51% van zijn karmische schuld op aarde heeft afgelost, na overlijden, niet meer opnieuw hoeft te incarneren, (als keuze).

Wel moet zo iemand de mensheid op aarde nog blijven dienen en kan daarmee de laatste restanten van zijn karma aflossen. Als de opgevaren wezens geheel vrij zijn van hun negatieve karma kunnen zij kiezen waar zij in het universum zouden willen dienen. Zij kunnen dan kiezen om te helpen met de ontwikkeling van de aarde of om naar andere werelden toe te gaan.

woensdag 17 oktober 2012

Wat is Channelen?

Wat is Channelen?
Channelen is een vorm van communicatie tussen mensen en andere wezens, meestal van hogere dimensies. Deze wezens kunnen engelachtige wezens, natuurgeesten, geesten van overledenen dierbaren, buitenaardse entiteiten, of zelfs dieren en huisdieren zijn.

Een channelaar kan kiezen wie of wat ze willen kanaliseren. Als de andere partij een belang heeft in de communicatie, wordt de koppeling gemaakt en het kanaliseren kan 
beginnen.Er zijn verschillende manieren van channelen. Op de site van b.v. de Galactische Federatie, richten we ons op channelings met ET wezens, of in het geval van Suzy en Matthew Ward, het kanaliseren van een moeder met de geest van haar overleden zoon in Nirvana (de Hemel). 


Met het oog op het kanaal, zal een medium meestal niet in een te diepe trance gaan, of hun lichaam en / of geest over geven aan de entiteit. Ze richten hun zintuigen en aandacht op de entiteit die ze aan het channelen zijn. Maar er zijn ook channelings waar de ziel of de geest van het medium ofwel opzij stapt of het lichaam verlaat. Dit maakt ruimte voor de andere energie het lichaam gebruiken voor een bepaalde periode. Deze verschuiving van energie kan seconden of minuten duren, en wie in staat is aura's te zien, kan de verschuiving zien.


woensdag 10 oktober 2012

Wat zijn Graan/grascirkels?

Wat zijn Graan/grascirkels?(in het Frans: Les agroglyphe, in het Engels: cropcircles / corncircles)

Graancirkels zijn geometrische, niet-geometrische, of (ogenschijnlijke) willekeurige figuren in gewassen of vegetatie. Ze komen voor in de vorm van één simpele cirkel tot meerdere cirkels, tot zelfs zeer uitgebreide en complexe figuren.

De afmeting van een graancirkel kan bij simpele cirkels slechts een enkele meter bedragen. Maar de zeer uitgebreide en complexe figuren kunnen meerdere voetbalvelden groot zijn. In talloze formaten hiertussen in en in talloze geometrische vormen, patronen en figuren komen graancirkels voor.

Graancirkels komen niet alleen in tarwe (graan) voor, ook in andere gewassen zoals wortel, gerst, koolzaad, maïs, en andere, zijn ze gedocumenteerd. Ook in andere vegetatie komen graancirkels voor. 


woensdag 15 augustus 2012

De 40 symptomen van Spiritueel ontwaken

De 40 symptomen
van Spiritueel
ontwaken


1. Veranderende slaappatronen: Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.

2. Activiteit ter hoogte van het kruin-chakra : Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

3. Plotse golven van emoties: Plotse huilbuien : opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (emotionele roller-coaster).


dinsdag 24 april 2012

Vortex of energievortex

Vortex of energievortex

Misschien kijk je naar de titel en vraag je je af wat energie vortexen zijn. Een energie vortex is een draaikolk van energie op de aarde. Ze worden ook wel de chakra's van de aarde genoemd. Er zijn een aantal heel grote en bekende maar ook veel kleine vortexen.

Een vortex vind je op een kruising van ley lijnen. Een ley lijn is een energie baan op de aarde, het is net zoiets als de meridianen in het lichaam. Dit zijn ook energiebanen die chakra's verbinden. De oude reizigers trokken zonder het te weten al over deze energie banen van stad naar stad. De oude Romeinen bouwden daar hun wegen overheen.

De oude tempels van vergane culturen stonden ook op dit soort kruisingen waar de energie een vortex had.

Veel oude wicca en druiden tempels en krachtplaatsen zijn vroeger verwijderd en daar overheen zijn katholieke kerken gebouwd om gebruik te maken van de energie die daar beschikbaar is.

Een vortex kan natuurlijk zijn, dus ontstaan op de aarde door het elektromagnetisch veld zelf of door mensen gemaakt worden door regelmatig herhalend energie werk. Een paar voorbeelden zijn het Crystal Grid dat door de Correllians opgezet is, dit is een energie netwerk met op elke energiebaan kruising een kristal die samen met de moeder kristal gebruikt wordt voor heling.


dinsdag 21 februari 2012

Een Grid om de aarde

Wat is een Grid?

Een Grid om de aarde, wat is dat dan precies?

Een Grid, zoals we het hier bedoelen, is een beschermend veld, om een bepaalde ruimte een bepaalde energie te geven en dat degene die in dat veld is, de mogelijkheid geeft de ongewenste energie niet in zich op te nemen.

Dat wil zeggen, het veld geeft een filter mogelijkheid om alleen de gewenste energie te ontvangen: de andere energieën worden getransformeerd en liefdevol weerkaatst.

Het is eigenlijk een hele bolvormige sfeer, maar de ene helft staat boven de grond en de andere helft onder de grond

Grids kun je dus gebruiken om een ruimte te beschermen, maar ook om een ruimte een hogere energie te geven. Een Grid is dus een ontvangend en transformerend systeem. Anders dan de Graal, waar we het dadelijk over gaan hebben, concentreert een grid zich op de omsloten ruimte.

Een Graal is ook een ontvangend systeem, maar de filter is gericht in de schaal, om de wereld buiten de kom te voorzien van bepaalde energie, de kom (de scheidingswand) filtert de energie uit van wat gewenst is en wat niet van toepassing is.

De grote graal die in Drenthe is neergezet, heeft als doelstelling de energie van het Goddelijk Vrouwelijk (Divine Feminine), over de wereld te laten stromen. De andere koepel (Grid), was naar binnen gericht om het Goddelijk Mannelijke de Aarde in te stralen.