Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

dinsdag 20 oktober 2020

Love Gathering - Internationale Meditatie Zondag 01-11-2020, om 11 uur + Lichtcirkel 6 t/m 11-11-2020 (Nederlands & Engels) / Door Mieke Vulink


Love Gathering - Internationale Meditatie 
Zondag 01-11-2020, om 11 uur (Nederlands & Engels) 

Lichtcirkel 
6 t/m 11-11-2020 (Nederlands & Engels) 

Lieve mensen, we hebben te maken met heel krachtige, hoogfrequente instromingen/uploads! Niet alleen ondersteunen ze ons om steeds weer naar ons eigen Licht terug te keren, maar ze halen ook niets-ontziend alles tevoorschijn wat nog niet op Liefde gebaseerd is.

Veel huidige fysieke klachten hebben hier mee te maken. Je kunt het ascentiesymptomen noemen, die ook griepgevoelens veroorzaken, verkrampingen in spieren, onderbroken nachten, energetische opvliegingen waardoor je het ineens heel warm of heel koud krijgt, vermoeidheidsklachten, geen rek meer voelen enz.

De heldere kern in jezelf / oktober 2020 / Via Pamela Kribbe

De heldere kern in jezelf
oktober 2020 / Via Pamela Kribbe

Ik ben Jeshua. Ik groet je vanuit een diepe verbinding. Verbind je met mij vanuit je kern, je centrum. Je zult dan ontdekken dat ik niet een ander ben; wij zijn één. De energie die ik vertegenwoordigde op aarde als mens is een energie die veel groter is dan een mens. Het is de energie van vrijheid, helderheid en liefde. Deze energie behoort jou toe, behoort tot jouw unieke zelf, jouw unieke kern. Je bent nooit afhankelijk van een ander om die te ervaren, te voelen in jezelf. 

Als ik tot jullie spreek of als je contact met mij voelt, ben ik alleen een brug die je toeleidt naar je eigen diep gevoelde waarheid, je eigen centrum.

Je eigen centrum staat los van deze wereld, zelfs los van wie je bent geworden door allerlei invloeden van buitenaf die op je zijn afgekomen via je opvoeding, de maatschappij om je heen: de sociale wereld die vol denkbeelden zit, gebaseerd op angst en strijd.

Verbind je met het licht van de nieuwe tijd /19 oktober 2020 / Door Martha Krul

Verbind je met het licht van de nieuwe tijd 
19 oktober 2020 / Door Martha Krul

Wij weten dat er een hele mooie tijd aan het
ontwaken is.
De barsten in het “oude” laten het al licht door.

De lichtwerkers komen nu echt in hun lichtkracht te staan.
Je hebt de visualisatie gezien en gevoeld.
De lange lijn van de weg voor je uit.
Daarop het licht van de nieuwe tijd.
Jij staat aan het begin van die lijn.
Je maakt je verbinding met het licht.

Alles wat tussen jou en het licht in staat,
wordt daardoor met het licht “overgoten”.

Jij bent dan volledig in je lichtwerk gestapt.
Iedere keer dat je aan deze visualisatie “denkt”
spreek je uit: “I AM, of IK BEN”.

Ik ben licht
Ik ben liefde
Ik ben

Door dit uit te spreken, verbindt je jezelf met je eigen
licht en daarna met het licht van de nieuwe tijd.

Kryon intensieve Retraite - Banff, AB, Canada / Lee Carroll / 28 augustus 2020 / Geplaatst: 20 oktober 2020 / 5. De Gaia-verbinding.

 

Kryon intensieve Retraite - Banff, AB, Canada 

Lee Carroll / 28 augustus 2020 
Geplaatst: 20 oktober 2020 
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur 

5. De Gaia-verbinding. 

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst 

Alweer vertellen wij jullie die dingen waarvan het nodig is dat jullie hen horen. God is niet in een vacuüm, echt niet. God is wat wij de Creatieve Bron van alle dingen noemen. Stel je eens voor dat er een Bron van Schepping is, een Bron die ook de mens omvat als deel van de actieve liefde en compassie die zich bevonden in de creatie van alle dingen. Stel je een Creatieve Bron voor die weet wie jullie zijn. Er zijn mensen die naar de grootsheid van het Universum kijken en zich afvragen hoe dit mogelijk is….dat de Schepper van het Universum jullie namen kent en weet wie jullie zijn en dat jullie in het systeem zitten als een onderdeel van deze Creatieve Bron. Jullie hebben een ziel en de mensheid ziet deze ziel als zeer interessant. De mensheid spreekt bijna collectief, het overgrote deel van de planeet, over de ziel…..de term die bij de scheepvaart wordt gebruikt: “Hoeveel zielen zijn er aan boord?” zegt men.” De ziel is het voertuig dat apart van de mens lijkt te staan en dat als de mens overlijdt, doorgaat, weet je?” Dit komt omdat zovele mensen intuïtief voelen dat er iets in hen is dat veel groter is dan het lichaam. Zo groot dat het nooit dood gaat.

5D ASCENSIE UPDATE Nieuwe Aarde /The Galactic Federation

 
5D ASCENSIE UPDATE Nieuwe Aarde

Dierbaren, 

De energieën op planeet Aarde zijn momenteel explosief. Er zijn grote veranderingen aan de gang.

Voor veel mensen over de hele wereld eindigt het leven zoals zij wisten en staan de mensen voor de verantwoordelijkheid en worden zij gedwongen om iets nieuws op te bouwen.

Waar drijven deze energieën jullie naartoe? Welke fase van jullie leven eindigt?

Zijn jullie in de war over de vraag of dit een gelukkig of een triest einde is? Wees gerust, wat er gebeurt is in afstemming om jullie hoogste en beste goed te dienen.

Op deze dag van je leven / Woensdag 23 september 2020 / Neale Donald Walsch


Woensdag 23 september 2020 / Neale Donald Walsch 
Op deze dag van je leven, geloof ik 
dat God wil dat je weet… 


...dat er meer is waar dat vandaan komt. 

Dit is een belangrijke les. 
Een belangrijke boodschap. 
De goedheid van het Universum is niet beperkt. 
Wanneer iets "eruit ziet alsof" het uitgeput raakt, maak je dan niet druk. 
Dit, of iets beters, is onderweg. 

Een Schrijven van de Schepper / Maandag 4 Mei 2020 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper 
Maandag 4 Mei 2020 / door Jennifer Farley, 

” Balans” 


Kijk eens naar jullie ervaringen op Aarde tot nu toe... wat zien jullie? 
Ja, er mogen dan wel negatieven zijn, 
maar er zijn meer positieven dan je kunt tellen. 

maandag 19 oktober 2020

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 18 oktober 2020

Blossom Goodchild 
- Federatie van het Licht en White Cloud - 
18 oktober 2020 

Blossom: Ik groet u. Blossom Goodchild meldt zich voor de plicht (Ik weet dat het geen plicht is!) Ik had net een hele frustrerende ochtend, proberend om een video op te nemen met White Cloud … dus dacht ik dat ik meteen maar voor dubbelspel zou gaan, en te kijken of u vandaag ook nog iets te vertellen heeft?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … Lieve Lichten die uw Planeet Aarde Verhelderen, waardoor diegenen die er niet toe behoren toch de Energieën kunnen zien van hen die hun opdracht vervullen, terwijl u UW MOEDER AARDE VERHEFT TOT HAAR GERESPECTEERDE, RECHTMATIGE POSITIE.
Ja, wij zijn ons bewust van veel dingen waarmee u maar moeilijk kunt omgaan. Maar wij WETEN dat de winst zich rondom, boven en binnenin Ieder van U bevindt. Zoals White Cloud het (deze morgen) zei: WEET, WEET, WÉÉT DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.


Saul: Jouw 'werk' is liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. door John Smallman /17.10.2020


Saul: 
Jouw 'werk' is liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. 
door John Smallman /17.10.2020 

saul-audio-blog

Het ontwakingsproces van de mensheid gaat nu snel vooruit, omdat elke dag meer en meer mensen wereldwijd zich bewust worden van de essentiële noodzaak van grote veranderingen in de manier waarop mensen over elkaar denken – de vriend, onbetrouwbare ander, of vijand - en begrijpen dat allen, zonder enige uitzondering, net als zijzelf, de geliefde kinderen van God zijn. Dit beseffend en wetend zijn zij in staat om het oordelen, de afkeer en de afwijzing van anderen als afwijkend en verkeerd te laten gaan en in plaats daarvan naar hen te luisteren en met hen te discussiëren over zaken die opgelost moeten worden. Er zijn veel kwesties die de mensheid het meest succesvol kan oplossen als zij ervoor kiest om naar de meningen en overtuigingen van anderen te luisteren en deze te horen om zo een zinvolle discussie aan te gaan. Vergeet niet, er is grenzeloze liefdevolle hulp en begeleiding beschikbaar voor jullie van je support-teams in de spirituele sferen als je een beroep op hen doet en jezelf toestaat om ze te horen - je intuïtie - zonder te geloven in de ogenblikkelijke egoïstische geringschattende gedachte die zich voordoet: "dat zal nooit werken!"

De Rol van Lichtwerkers in de Huidige Chaos / 18 oktober 2020/ door Steve Beckow

De Rol van Lichtwerkers in de Huidige Chaos

18 oktober 2020/ door Steve Beckow

In een reeks artikelen wil ik, als ik tijd heb, enkele recente uitspraken van Het Gezelschap van de Hemel bespreken, over wat zij zien als de rol van lichtwerkers en andere sterrenzaden in deze huidige chaos.

Jezus verraste me toen hij op 19 september 2020 zei dat we een tijdje compassie zouden achterlaten ten gunste van verbetering:

" Jullie leven in roerige tijden en jullie leven in een tijd van vervulling. ... Jullie laten compassie en ruimte voor aanpassing en begrip achter.

" Jullie brengen aan het licht wat er geopenbaard moet worden zodat het de vezel van jullie samenleving niet kapot maakt. …

" Wanneer jullie de schaduw zien, definieert dat het licht." (1)

OVER VRIJHEID / Door Peter Sattva

OVER VRIJHEID 
Door Peter Sattva 

Religie zou een bewuste vrije keuze moeten zijn, waarin mensen zich kunnen identificeren met wie ze werkelijk zijn en met wat ze zich willen verbinden. Ik ontdekte dat onze menselijke definitie van vrijheid helemaal geen vrijheid is! Het is een sociaal keurslijf, binnen een samenleving, met gestandaardiseerde en gemeenschappelijk goedgekeurde regels!

Vrijheid is een onbekend fenomeen voor de gehele mensheid! Door overtuigingen die ons, als kind al, door de strot werden geduwd, leerde ons ego vrijheid te zien zoals anderen dat voor ons definieerden! We hebben geleerd onze vrijheid en onszelf te zien als gehoorzaam aan regels, wetten en voorschriften.

Boodschap 29 van Meesters van Andromeda / 17 oktober 2020 / Via Marjo van Knippenberg


Boodschap 29 van Meesters van Andromeda 
17 oktober 2020 / Via Marjo van Knippenberg

Nu jullie, lieve aardbewoners, weer de gevolgen ondervinden van het coronagebeuren, willen we jullie uitdrukkelijk vragen je aandacht te vestigen op hetgeen in jezelf gebeurt.

Neem waar wat je voelt en ervaart, wellicht goed dit kort te beschrijven in een agenda of schrift. Neem de tijd om voor jezelf te ontdekken wat hetgeen je opschreef voor jou betekent. Noteer dit ook, zo ga je op ontdekkingsreis in jezelf en bemerk je dat er in jou meer leeft als dat je in de alledag bemerkt

zondag 18 oktober 2020

JEZUS: VERDRIET IS EEN STERKE EMOTIE DIE ONTSTAAT WANNEER JULLIE VERLIES ERVAREN. / 14 oktober 2020 / Via John Smallman


JEZUS: 
VERDRIET IS EEN STERKE EMOTIE DIE ONTSTAAT WANNEER JULLIE VERLIES ERVAREN. 
14 oktober 2020 / Via John Smallman

Audio:

Vandaag wil ik het hebben over verdriet. Veel mensen ervaren groot verdriet omdat ze, vanwege de huidige wereldwijde beperkingen van samenkomsten en sociale interacties van iedere soort, zijn afgescheiden van vrienden en geliefden. Wanneer jullie zelf verdriet voelen, droefheid of welke vorm van ontevredenheid dan ook met de omstandigheid van jullie leven, doe dan een beroep op mij. Ik ben altijd beschikbaar en ik zal jullie oproep altijd onmiddellijk beantwoorden! Het is voor mij een genoegen om jullie allemaal te helpen bij je doorgaande proces van ontwaken, dat velen van jullie uiterst verontrustend ervaren. Terwijl jullie meer tijd alleen doorbrengen en emotionele kwesties sterk in je voelen opkomen, die uitgewerkt, bedankt, vergeven en losgelaten moeten worden, vraag mij dan om je te ontspannen in jullie heilige innerlijke tabernakels, waar Liefde op jullie wacht in de wens om je alleen maar te omhelzen en te eren, wanneer je dit toelaat om te gebeuren. Toestaan en verwelkomen is de sleutel. Laat dus alle negatieve gevoelens of zelfoordeel over onwaardigheid varen en nodig Liefde uit om Zich daar bij je te voegen.

Het Wonder - hoofdstuk 2 Het Christusbewustzijn / Door Chris van Benthem

 Het Wonder - hoofdstuk 2

Door Chris van Benthem

2. CHRISTUSBEWUSTZIJN

Sinds de dood van Jezus de Christus wacht de mensheid al op zijn wederkomst. Deze terugkeer is al voorspeld in de Bijbel en heeft velen door de eeuwen heen hoop gegeven op een betere toekomst.

Deze terugkeer zal echter niet in fysieke vorm plaatsvinden. In plaats daarvan vindt er in deze tijden een beïnvloeding plaats van het Christusbewustzijn. Het Christusbewustzijn is niet alleen gekoppeld aan Jezus. Ook andere grote Meesters, zoals Boeddha, Krishna en Lao-Tse, hebben op gelijkwaardige wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van dit universeel bewustzijn van liefde. Deze lichtenergie doorstraalt alle levende wezens. Ook onze planeet Aarde is onderhevig aan deze kracht.

The Ninth Wave of Evolution / Meditatie - Healing op zondag 18-10-2020 / Door Marcelius

The Ninth Wave of Evolution 
De negende golf van Evolutie in het bewust - zijn! 

Meditatie - Healing op 
zondag 18-10-2020
om 21.00 uur tot 21.45 uur
Door Marcelius 


We leven nu in een tijd van ontwaking en spiritualiteit in de next level. 
Deze tijd is geëigend om alle spirituele vormen te laten evolueren in het 
mens zijn. De negende golf van de nieuwe transformatie geeft de ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen voor de mens. Er zal meer ruimte komen 
voor verbinding met jouw medemens maar dat gaat niet altijd gemakkelijk. 
Velen zijn al gegroeid en zijn op zoek naar de weg van verbetering om te 
verenigen en dat is/ wordt gestagneerd door de nu (nog) zittende corrupte 
volksvertegenwoordigers. Het mooie is dat zij deze nieuwe energieën ook 
voelen en zij proberen dit met man en macht te voorkomen maar dat gaat 
niet lukken wij met zijn allen zijn in de MEERDERHEID.