vrijdag 26 april 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 26 april 2019

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
26 april 2019

Ik voel me weer helemaal goed door een fijne vakantie en het aantrekken van de banden met mijn familie. Over het algemeen lijkt de gang van zaken in de wereld weer uit de hand te lopen, maar het dient toch te worden gezien als de laatste pogingen van het duister om te voorkomen dat we ons doel bereiken. Ondanks hoe het op het eerste gezicht lijkt, is er veel vooruitgang geboekt, en het is opmerkelijk hoe goed de jongeren georganiseerd zijn en in staat om vreedzaam te demonstreren om zo hun doelen te bereiken. Dit lag in de lijn van de verwachting, aangezien die zielen die op Aarde incarneren veel beter geïnformeerd, veel wijzer en gevoeliger zijn en beter georganiseerd, om op die manier de mensheid vooruit te kunnen helpen op haar pad naar Ascentie. Houd in gedachten dat de meeste van de genoemde veranderingen pas na Ascentie kunnen plaatsvinden.

Op 1 november 2013 heeft Elizabeth Trutwin een bericht verspreid dat suggereerde dat Ascentie op het punt stond plaats te vinden. Klaarblijkelijk was dit niet het geval, maar in het licht van de gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden, en gezien de veranderingen die nu omvangrijk lijken te zijn, lijkt het erop dat we dichter bij Ascentie zijn dan ooit. Het versmelten naar Eenheid tussen "Boven – Zowel als Beneden" geeft een Nulpunt aan, en naarmate we dichterbij komen, helpen we de Gouden Eeuw om de Geascendeerde Aarde fysiek vorm te geven. Ik ben van mening dat het onder deze omstandigheden passend is om een ​​volledige versie van dat deel van de boodschap van Lord Ashtar die de meest welkome veranderingen beschrijft die ons in de zeer nabije toekomst te wachten staan, weer te geven. Het complete bericht was feitelijk zes pagina's lang.

DE ASCENTIE VAN DE AARDE - ASHTAR VIA ELIZABETH TRUTWIN.

Onze Nieuwe Universele Rapporten / Channeling door Brenda Hofman, 23 April 2019


Onze Nieuwe Universele Rapporten

Channeling door Brenda Hofman, 23 April 2019

Overzicht van Brenda’s gechannelde “Creatie Energieën” show van 12 april 2019.  http://www.blogtalkradio.com/brenda-hoffman

Sommigen van jullie blijven zoeken naar jullie rol in deze nieuwe wereld. Jullie geloven dat jullie iets moeten schrijven, voorlezen of creëren om anderen te veranderen.
Dat is een voortzetting van jullie naar buiten gerichte 3D-wereld. Jullie nieuwe wezen in deze nieuwe wereld hoeft alleen maar te zijn en jullie zullen liefdesfrequenties over de hele wereld verspreiden. Iedereen, inclusief media, die van buitenaf gerichte angst creëren in jullie nieuwe, naar binnen gerichte wereld, zal of heeft de kracht verloren om dat te doen.

(Brenda heeft twee dingen, er is de show “Creation Energies” en Brenda’s Blog,
ze bevatten verschillende gechannelde informatie.)

Geliefden,

Jullie behoefte om deel uit te maken van een gemeenschap is bedoeld om jullie te helpen de universele familieleden te vinden - degenen met wie jullie doorheen eonen van locaties en tijden hebben gereisd.

Velen van jullie verwisselen degenen van jullie gemeenschap, erkennend dat sommigen zullen blijven, terwijl anderen niet langer van belang zijn.
Dat is zo omdat jullie die interacties of karma hebben voltooid.


Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen / 26 april 2019 / Door Fran Tielemans

Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen
26 april 2019 / Door Fran Tielemans

Een periode van grote Licht-instroom brengt altijd onrust mee. in jezelf - je denken, emoties, lichaam en leven. Maar ook rondom jou en in de maatschappij.

Donkere kantjes worden plots zichtbaar, je ziet je geconfronteerd met je eigen schaduwstukken, en met die van anderen.

Hoe groter de onbalans, onvrede en kloof tussen de liefde die steeds aanwezig is in de puurste kern van elk Zélf en de gekwetste persoonlijkheid, hoe groter de behoefte om de eigen duisternis naar buiten te gooien, om ze te projecteren op anderen of om anderen pijn te doen.

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers: “DE OORSPRONG VAN NURLAILA” / 20 april 2019/ Door Astrid

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:
“DE OORSPRONG VAN NURLAILA”
20 april 2019/ Door Astrid

NURLAILA.

In het Leven geroepen voor de Wederopbouw van de Wereld die nú gaande is.
Er is zóveel te Vrézen.
Maar wàt maakt dan nog dat wij kunnen Léven?

Het gaat  om Vertróuwen.
Vertrouwen in het Leven, in je Oorsprong, in je Afkomst.
Vertrouwen dat je dáár komt waar je Wezen moet, om Eén te worden met je Wezenskern.
Er is zóveel wat je onder Ogen moet zien wil je Zuivere en “schone” Ik weer de Boventoon kunnen gaan voeren en Nurlaila is je daar Behulpzaam bij.

Nurlaila is beslist niet door Toevalligheden verrezen.
Alles was “afgesproken Werk” en ligt diep geworteld in een Oeroud Verleden, wat in het Heden zijn Weerslag heeft.

Nurlaila.
(Licht)Bron in de Duisternis, door Mijzèlf verkózen, gebaseerd op Allen die mèt Mij zijn.


Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid” / geplaatst: 26 april 2019


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 13 “Het Herijken van de Mensheid”
geplaatst: 26 april 2019 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Duister Overleven

Lieve familieleden. Net zoals wij zijn jullie eeuwig in BEIDE richtingen. Er was geen begin van jullie bestaan en er zal geen einde zijn. De Goddelijke Vonk die in jullie is weet dit heel goed. Er zal voor ieder van jullie een tijd komen waarop jullie aan het einde van deze incarnatie de kans zullen hebben om de angst voor wat jullie de dood noemen, te voelen.

Toch zijn er velen in deze zaal die daarnaar zullen knipogen en deze dood herkennen als iets waar zij al eonenlang doorheen zijn gegaan. Er is geen angel bij de dood. Het is gewoon een transmutatie van energie – van de ene energie naar de andere. Als jullie dit weer voelen zullen jullie direct weten dat het een “welkom thuis” zal zijn.

Wij vertellen jullie dit, familieleden, omdat wij willen dat jullie begrijpen hoe diepgaand jullie werk op deze planeet is.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 April 2019


Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 25 April 2019


We spreken zo vaak over het belang van vertrouwen. Het is een absoluut essentieel element voor jullie spirituele reis. Maar er kan een schaduwkant van vertrouwen zijn en dat is wat we vandaag willen bespreken.

Vertrouwen is een krachtig hulpmiddel wanneer het op een krachtige manier wordt gebruikt voor co-creatie. Dit betekent jezelf te zien als een even belangrijke partner in creatie en die stappen te nemen door alles te doen wat je kunt van jou kant. Dit houdt in dat je je in overgave en stroming bevindt, let op en volgt de tekenen, synchroniciteiten en inspiraties terwijl ze in jouw bewustzijn komen en gebalanceerd zijn om te bewegen met wat de energieën ondersteunen.

Op deze dag van je leven / 25 April 2019 / Neale Donald Walsch


25 April 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het nooit veilig is om in de toekomst te kijken met ogen van angst.

Edward H. Harriman zei dat, en hij had gelijk.
Er is niets om bang van te zijn, tenzij het denken het zo maakt.
 Ik kan eerlijk zeggen dat voor waarschijnlijk 95% van de dingen waar ik bang voor was,
geen reden voor bleek te zijn om dat te zijn.

En zelfs als het ding waar je bang voor bent, gebeurt ... wat dan?
Nogmaals, 95% van de tijd zal jouw wereld niet uit elkaar vallen,
 jouw leven zal niet in gevaar zijn.
Dus laat de angst vallen.
Laat het gewoon....los.
Maak dan plaats voor een verrassende toekomst.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Vrijdag 26 April 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 26 April 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Omdat ze bepaalde negatieve invloeden van het gezin op de kinderen hadden waargenomen, hebben sommige denkers beweerd dit te kunnen verhelpen door het bestaan van het gezin in twijfel te trekken: volgens hen is het niet langer het gezin dat de opvoeding van de kinderen moet verzekeren, maar instellingen gecontroleerd door de staat. Welnu, dat zijn foute opvattingen die alleen maar ernstige problemen kunnen veroorzaken zowel voor de kinderen als voor de ouders. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen het nodig om de aanwezigheid van hun ouders te voelen en ouders hebben het nodig om voor hun kinderen te zorgen. Een staat of een instelling zal nooit de problemen van de opvoeding van de kinderen oplossen door ze van hun ouders weg te nemen en hen toe te vertrouwen aan vreemden. Uiteraard heb ik het niet over uitzonderlijke gevallen waarin ouders niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. 

Niet alleen moeten we kinderen bij hun ouders laten, maar ouders moeten veel aandacht geven aan hun kinderen, en zich terdege bewust zijn van hun verantwoordelijkheid bij de opvoeding die ze hen geven. En die verantwoordelijkheid is in de eerste plaats een goed voorbeeld voor hen te zijn."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/Een Schrijven van de Schepper / Donderdag 25 April 2019 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 25 April 2019 / door Jennifer Farley,

” Kruising”


Met de huidige inkomende energie biedt Het Universum
je een veelheid aan keuzes en paden. 
Wanneer je je op een kruising bevindt,
 is dat altijd een goed moment om te pauzeren,
opnieuw te beoordelen en na te denken over de richting waarin je wilt bewegen. 
Sommige van de veranderingen kunnen subtiel
en nauwelijks waarneembaar voor je zijn,
terwijl andere hersenspinsels zijn.
Hoe dan ook, als je echt je hart volgt,
zul je altijd weten dat je in de goede richting beweegt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 25 april 2019

Jezus: Echt waar, er is ZO VEEL waarvoor jullie met dankbaarheid vervuld zouden moeten zijn! / 20 April 2019 door John Smallman


Jezus:
Echt waar, er is ZO VEEL waarvoor jullie met dankbaarheid vervuld zouden moeten zijn!
20 April 2019 door John Smallman

Pasen is een tijd van viering want het bewijst eer aan mijn verrijzenis, het belangrijkste feest in het Christelijke jaar, het feest dat jullie er aan herinnert dat jullie de goddelijke kinderen van God zijn, voor altijd gehuld in Zijn liefdevolle omarming en dat jullie goddelijke wezens zijn die gezegend zijn met een eeuwigdurend leven. Het leven kan en zou gevuld moeten zijn in vreugde en wanneer jullie ontwaken zal dat zo zijn!

Als mensheid zijn er maar zeer, zeer weinigen die deze feestdag echt erkennen of er aandacht aan besteden, anders dan een feestmaal te hebben en te genieten van het eten van chocolade eieren. Daar is niets mis mee, maar, naarmate jullie ontwaken steeds dichterbij komt, betaamt het jullie aandacht te besteden aan jullie spirituele levens en aan de heilige dagen die zich door het jaar voordoen. De Christelijke kalender van heilige dagen werd ingevoerd om mensen aan hun spirituele erfenis te herinneren en om de belangrijkste dagen waarop de herinnering van die betekenis in ere wordt gehouden door middel van devotie aan hen die als heiligen genoemd worden, te gedenken. Vanzelfsprekend zijn jullie allemaal heiligen, want ieder kind van God werd perfect geschapen en is daarom een heilige. Jullie zijn gewoon vergeten wie jullie waarlijk zijn.

'Ruimte Orkest': luister naar 26 verre neutronensterren die unieke Melodieën spelen (VIDEO) RT - 22 April, 2019

'Ruimte Orkest': luister naar 26 verre neutronensterren die unieke Melodieën spelen (VIDEO)
RT - 22 April, 2019


Deze signalen, uitgezonden door verre 'knipperende' sterren, werden omgezet naar muziek, met elk een eigen frequentie en een eigen geluid. Video vrijgegeven door het Russische ruimteagentschap Roscosmos toont ze allemaal samen 'spelend'.

Pulsars zijn snel roterende neutronensterren. Door de snelle spin kunnen ze de lucht vegen als vuurtorens met krachtige stralen van elektromagnetische straling. Daarom lijken ze voortdurend te 'knipperen' naar waarnemers op Aarde.

De frequentie van hun signalen, opgenomen door de Russische Spektr-R radiotelescoop, ook bekend als RadioAstron, werd omgezet in geluidsgolven, waarbij elke pulsar zijn eigen unieke melodie had.
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

Alvast bedankt, Ine & MartienHeling na mijn scheiding / 24 april 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

Heling na mijn scheiding
24 april 2019 / Door Vegan & Spiritualiteit

Zo’n vijf jaar geleden werd door mijn ex het mes gezet in onze relatie. Hij had op zijn werk iemand leren kennen waar hij verliefd op werd. Zijn gedrag naar mij toe veranderde in ongeveer een half jaar tijd van leuke en gezellige partner naar iemand waarbij ik niets meer goed kon doen. Dat was een zeer moeilijke tijd waarbij ik veel op mijn tenen heb gelopen om te proberen nog een en ander van richting te doen veranderen. Veel boeken over het redden van je relatie heb ik samen met hem doorgenomen om te zien of we er nog iets van konden maken. Maar het mocht niet baten. Er was een neerwaardse spiraal ingezet die uiteindelijk niet verder kon dalen.

Ik ben nog nooit in mijn leven zo verdrietig geweest. Ik voelde me enorm in de steek gelaten, had het gevoel dat mijn leven in elkaar stortte. Mijn geliefde en maatje viel ineens weg, degene waarmee ik achttien jaar lief en leed had gedeeld…

We hebben samen drie kinderen. Wellicht is dat nog het moeilijkste punt van scheiden. Want als je zelf erg verdrietig bent, kun je er niet goed voor je kinderen zijn. Ik was erg met mezelf bezig en behoorlijk van slag. Het vrolijke, leuke en ondernemende doen met hun was even op slot. Het heeft wel enkele maanden geduurd voordat ik mezelf weer kon herpakken.


Toen we uit elkaar gingen, waren we niet meer een geheel, waardoor onze mening over sommige punten van de opvoeding lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het was soms erg moeilijk om samen nog een lijn te trekken. Bijvoorbeeld over voeding. Ik was in die tijd vegetariër en hij vleeseter. Als de kinderen dan bij mij kwamen vertelden ze meestal dat ze het eten niet lekker vonden, vroegen waar het vlees bleef en zeiden dat ze de vervangers maar niets vonden. Toen we nog samen waren aten we soms vlees, maar ook vaak vegetarisch. Ik ben nooit gek op vlees geweest, maar at soms een stukje mee voor de gezelligheid.

Multidimensionele dag van: Ontmoeten & Verbinden & Helen op 25 mei 2019


Op zaterdag 25 mei organiseren wij inmiddels voor de derde keer de multidimensionale healingdag.

Het wordt een dag van ervaren en loslaten, liefde en verbinding.

We leven in een boeiende tijd. Door de verhoging van de energiefrequenties op aarde krijgen we te maken met oude stukken die ons belemmeren volledig in onze kracht te gaan staan. Door het loslaten van deze oude energieën kunnen we ons hoger zelf, verbonden met onze wijsheid en met ons persoonlijk plan hier op aarde, verder in ons lichaam in laten dalen. Ons verbinden met onze eigen unieke krachtbron.

We werken met behulp van
  •        Geleide meditaties
  •        Soundhealing
  •        Healing
  •        Orgones
  •        Klanken
Bart begeleidt ons op een reis met de draken.

Cathrien neemt ons in een meditatie mee naar Atlantis, Lemurië of Arcturius.

Richard dompelt ons onder in soundhealing en klanken.

Babs heelt met edelstenen en orgones. Ze zorgt voor een prachtig grid dat de energie ondersteunt.

Annette brengt je in contact met je eigen energie.

Meer lezen >>>


Live Kryon Channeling: Kryon in Ashville, North Carolina. 4 / 23 maart 2019 / Lee Carroll / Geplaatst: 25 april 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Ashville, North Carolina. 4
23 maart 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 25 april 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Regels

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Als jullie een van degenen zijn die hier naartoe zijn gekomen of later de opname horen of deze boodschap lezen, naar welk medium jullie ook luisteren, wees je er dan van bewust dat dit de vierde boodschap is van dit weekend. Dit is een toevoeging aan de andere drie, je zou het zelfs de afscheidsboodschap van dit weekend kunnen noemen. Ik wil ieder van jullie aanmoedigen om te weten dat er een plek is waar de andere drie bestaan zodat jullie de samenhang kunnen zien tussen de vier boodschappen. Zoek de anderen op, zij zijn niet zover weg!

Jaren geleden vertelde in mijn partner om alle boodschappen op te nemen en te bewaren en hen beschikbaar te maken voor de planeet. Hierbij is er soms een misvatting omdat degenen die maar een boodschap lezen niet weten wat er eerder werd gebracht. Daarom zeggen wij wat wij nu zeggen.

De energie waar jullie nu in zitten is een samenwerkende energie. Jullie hebben bij de vorige boodschappen gezeten, bij de vragen en de leringen. Dit schept bijna een familie door deze ervaringen, ook al zijn het maar twee dagen. Dit vormt de boodschap, lieve mensen, die ik aan deze zaal wil brengen, want de boodschappen van Kryon, hoewel die voor iedereen worden gegeven, zijn specifiek bestemd voor de energie van de hier aanwezigen. Jullie zitten samen met mijn partner en de boodschap is voor jullie. Degenen die later lezen en luisteren kunnen sommige dingen van waarheid opmerken, maar echt waar, dit is voor jullie! De energie van de mensen die hier voor mij zitten beïnvloedt altijd de boodschap die wordt gebracht. Wat voor boodschap kan ik brengen aan een publiek dat zit op een hoogtepunt van samenwerking die ervoor zorgt dat zij de meeste dingen die ik vertel kunnen begrijpen. Het gaat dus geen instructie worden, maar meer een ervaring. 

Meer lezen >>>


Dagtekst van Donderdag 25 April 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 25 April 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Doe het volgende experiment. Neem twee stukken hout die je tegen elkaar wrijft. Al snel breng je door die wrijving warmte voort, en als je ermee doorgaat zal je weldra kleine vlammen zien verschijnen: dat is het licht. Beweging, warmte en licht zijn drie fasen die hun equivalent hebben in ons psychisch leven: beweging (de wil, de daad) produceert warmte (het gevoel, de liefde) en warmte produceert licht (de gedachte, het inzicht).

De conclusie daaruit is dat je de oefeningen die een spiritueel onderricht je aanreikt niet mag verwaarlozen. Wanneer je bepaalde kennis ontvangt, hou dan genoeg van deze kennis om ze in praktijk te brengen. Al doende zal je stilaan een warmte in je voelen opkomen en je zal er de smaak van te pakken krijgen zodat je die oefeningen al vlug niet meer zal kunnen missen. Wanneer die warmte zich in licht omzet, zal je inzichten ontvangen die je zullen helpen om je leven een steeds betere richting te geven."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/