Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 21 februari 2020

Jezus: Liefde is zowel Krachtig alsook Zachtaardig / 15 februari 2020 / Door John Smallman

Jezus:
Liefde is zowel Krachtig alsook Zachtaardig
15 februari 2020 / Door John Smallman

Het ontwakingsproces van de mensheid, zoals jullie dit vanuit vele bronnen blijven vernemen, vordert snel en uiterst effectief. Steeds meer mensen, die tot dusver volledig in beslag genomen werden door de schijnbare werkelijkheid van hun leven als mens in een vorm, beginnen te beseffen dat ze veel meer zijn dan hun lichamelijke beleving zou vermoeden en zoeken nu heel actief kennis over het leven na de dood en over hun spirituele erfenis. Deze enorme toename aan belangstelling en bewustzijn is deels omdat iedereen op dit moment in een menselijke vorm er voor koos om hier te zijn en om deel te nemen aan en te helpen bij het proces van ontwaking en deels omdat slechts nu is dat ze beginnen te voelen – d.w.z. herinneren – dat het leven een veel diepere betekenis heeft dan het alleen richten op het leven als mens in een vorm kan verschaffen.

Echt waar, de mensheid is aan het ontwaken en signalen hiervan kunnen over de hele wereld gezien worden omdat steeds meer groepen gevormd worden met de bedoeling om nu de serieuze en hartgrondige noodzaak om essentiële veranderingen in de manier waarop de mensheid met elkaar omgaat, naar het menselijk besef te brengen en met het wereldwijde milieu dat dit ondersteunt  en het leven als mens mogelijk maakt. Verandering is de enige constante in het leven van vorm dat jullie momenteel ervaren en ieder van jullie persoonlijk beïnvloedt de veranderingen die plaatsvinden. Maak er dus een punt van om je bewust te worden hoe jullie persoonlijk de optredende veranderingen in de wereld rondom jullie heen beïnvloeden.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 Februari 2020.

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
21 Februari 2020.

Waarom waarschuwen we zo duidelijk tegen het vasthouden aan negatieve gedachten? Simpelweg omdat het energieën betreffen die zich opbouwen om uiteindelijk vorm aan te nemen. Het gevolg is dat negatieve energieën worden aangetrokken door die zielen die dergelijke gedachten in zich dragen, ook al staan ze voor ervaringen die deze zielen liever loslaten. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is dat van de 'duivel', die alleen in gedachtenvorm bestaat en geen ziel bezit. De invloed ervan is er echter één van angst en hoewel zielen dit proberen te negeren, wordt door de angst die het creëert zijn bestaan in stand gehouden.

Met andere woorden, wanneer je je op iets concentreert, geef je het kracht, ongeacht of het als positief of negatief wordt gezien. Voor Reptilianen is angst de energie waarmee ze zich voeden, en ze creëren omstandigheden die ervoor zorgen dat dit soort energie altijd voor hen beschikbaar is. Voor hun overleving zijn ze, voor hun 'voedsel', afhankelijk van angst en zonder dit zouden ze hun macht verliezen.

Jongeren in Nederland: help ons de uitrol van 5G stoppen! / Door Marije Freeze / 20 februari 2020


Jongeren in Nederland: help ons de uitrol van 5G stoppen!
DOOR MARIJE FREEVE · 20 FEBRUARI 2020

De Nederlandse staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020 in heel Nederland uit te rollen, zonder dat het behoorlijk getest is op mensen, dieren en het milieu.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad erkent dit en gaf in een uitzending op RTLZ op 9 september vorig jaar aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn.
Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

Alarm van 252 wetenschappers

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu.
Zij waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV.
Dit omdat volgens de wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde crisis.

Stop de uitrol van 5G!
Het is bijzonder urgent dat 5G gestopt gaat worden. Met 5G zal er namelijk een enorme toename zijn van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter.
De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

Meer lezen >>>


Live Kryon Channeling: Kryon in Boulder, Colorado. 1. / 4 januari 2020 / Lee Carroll / Geplaatst: 21 Februari 2020


Live Kryon Channeling:
Lee Carroll / 4 januari 2020 
Geplaatst: 21 Februari 2020
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

De Dualiteit. 1

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst

Dit is de eerste channeling van het jaar 2020. Ik wil beginnen met iets dat ik al vaak heb gezegd. Jullie zitten hier in dit publiek en luisteren of lezen waarschijnlijk later, en ik wil het hebben over de reden waarom mijn partner hier in de stoel zit. Waar gaat het allemaal om? De informatie van dit jaar is toegespitst en diepgaander dan normaal omdat jullie naar nieuwe energieën gaan die zich bij jullie deels al voordoen.

Er is een Schepper en het grootste deel van de wereld gelooft dit: Een God! Er is een Schepper en het verhaal is veel grootser dan wie van jullie zich kan voorstellen omdat er een sluier is, een sluier die jullie tegenhoudt om de majesteit van jullie ziel te zien. Elke mens, ook degene die dit vandaag ziet of later leest of hoort heeft een prachtig, geweldig deel van zichzelf dat de ziel wordt genoemd. Dit is ook iets dat door miljarden mensen op de planeet wordt geloofd….de ziel is het deel dat goddelijk is, het deel dat eeuwig leeft en dus heeft het grootste deel van de mensheid al het concept van een prachtige, liefhebbende, welwillende en glorieuze God.

Meer lezen >>>
De eenzaamheid van dit transformatie proces / 20 Februari 2020 / Door Martha Krul

De eenzaamheid van dit transformatie proces
20 Februari 2020 / Door Martha Krul

Het is niet alleen een intensief proces,
het is ook een proces van eenzaamheid.

Inkeer in jezelf.
Jezelf leren kennen.
De zo nodige stilte.
Eenzaamheid en afzondering.

Het klopt.
Wij moeten eerst helemaal terug naar onze eigen kern.
Terug naar je eigen basis.
Je kan het zien als een driehoek.

Je bent nu in de top van de driehoek aan het werk.
Wanneer die top volledig is getransformeerd,
zal niet alleen de top van de driehoek een groot licht vertonen,
maar zullen te gelijke tijd de beide “benen” van de driehoek volledig verlicht zijn.
Dan zal je eigen basis versterkt en krachtig zijn.
Dan sta je op twee sterke benen.

Je kan nu alleen maar “werken” aan je toplicht.
Het licht in de mast van de boot dat je zichtbaar maakt voor de ander.

Jij kan alleen aan je eigen licht werken en hebt daar al je aandacht voor nodig.
Niemand kan je vertellen hoe JIJ in elkaar zit en hoe jij het beste kan functioneren.

Niemand kan jou knoppen omzetten.
Jij zit aan het roer van je eigen functioneren.


In je ware Kracht komen: Licht brengen in het duister / 19 februari 2020 / Door Mieke Vulink

In je ware Kracht komen: Licht brengen in het duister
19 februari 2020 / Door Mieke Vulink

Licht. Ieder mens verlangt er naar! De dagelijkse instroom van Licht is zeer welkom. Totdat ze het duister aanraakt. Daar gaat ons ego meestal protesteren.

Maar het licht wat we dragen wordt juist krachtiger als we de rol van het duister begrijpen. Voor onze groei hebben we zowel het Licht als het duister nodig.

Vanuit een hoger perspectief gezien heeft duisternis ons enorm gediend. Het duister deed ons naar het Licht verlangen. Het duister had nog een andere functie. In het duister kon het nieuwe ingedaalde gronden en rijpen. In oude matriarchale culturen stond de duisternis symbool voor de functie van de baarmoeder, waarin de nieuwe schepping ontvangen en voldragen kon worden.

In het duister waar 'het kwaad' (dat we er zelf op projecteerden) geen toegang toe had heersten rust en stilte. Daar kon het goddelijke scheppingsproces ongestoord tot voltooiing komen.

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Donderdag 20 Februari 2020

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Donderdag 20 Februari 2020


De tijd nemen om duidelijk te zijn met jezelf - om te weten wat je wilt, wat je nodig hebt, wat je emoties zijn en wat er op een bepaald moment voor jou in het verschiet ligt, is niet alleen een groot geschenk voor jezelf, het is ook een geschenk voor anderen. Door te leven en je waarheid te spreken, word je veel betrouwbaarder, omdat mensen je op je woord kunnen geloven zonder zich zorgen te maken over een soort van onderliggende energie. Wat je zegt en wat je bedoelt zijn volledig op elkaar afgestemd.

Dit haalt je volledig uit het mensen tevreden stellen, wat altijd zal leiden tot wrok en een erosie van je relaties. Verder is het veel beter gebruik te maken van je eigen energie omdat het je in de stroom houdt en uit de weerstand. Het stelt je in staat om je te laten zien op een manier die krachtig en overeenstemmend is, wat mensen veel gemakkelijker zullen vinden om te begrijpen en er op te reageren.

Op deze dag van je leven / Donderdag 20 Februari 2020 / Neale Donald Walsch


Donderdag 20 Februari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat inzichten tot je en door je heen komen.
Wijsheid vloeit niet slechts in één richting.

Je hebt jezelf misschien jezelf nooit gezien
als een bron van Goddelijke Wijsheid,
maar dat ben je wel... en nog voor deze week voorbij is
zal er iemand op je rekenen vanwege slechts dat.

Als dat moment komt, weet ik zeker dat je er klaar voor bent.
Als je dat niet was, zou het moment niet komen.
Daarom, vertrouw op het proces... en op jezelf.


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper Donderdag 20 Februari 2020 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
Donderdag 20 Februari 2020 / door Jennifer Farley,

Wat Ben Je Aan Het Creëren?
  

Vandaag wordt je uitgenodigd om jouw energieverbruik te observeren.
  Gedurende de vele situaties die jou dagelijks worden gepresenteerd,
hoeveel daarvan worden er gebruikt om liefde,
vriendelijkheid, vreugde en empathie te creëren? 
Hoeveel worden er gebruikt om woede, dissonantie of wrok te creëren? 
Simpel gezegd, het creëren en/of handhaven van
slechts één negativiteit in jouw bestaan
vereist veel meer dan het creëren van een positieve.
De ene creëert een overschot en de andere creëert
 een afname van jouw energetische middelen. 
 Een bewuste gewaarwording hiervan kan genoeg zijn
om jouw ervaring te veranderen en, op zijn beurt, vrede te creëren. 
Geef jezelf dat geschenk!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
donderdag 20 februari 2020

Benjamin Fulford: De U.S. Corporation slaagt er niet in om aan de uiterste betalingsdatum te voldoen en dreigt de watervoorraden van de wereld te vergiftigen – 17 februari 2020

De U.S. Corporation slaagt er niet in om aan de uiterste betalingsdatum te voldoen en dreigt de watervoorraden van de wereld te vergiftigen
Benjamin Fulford 17 februari 2020

De U.S. Corporate-regering was niet in staat om te voldoen aan de uiterst betalingsdatum van 16 februari en dreigt nu de watervoorraden van de wereld te vergiftigen, zeggen MI6- en CIA-bronnen. Het dreigement werd door een senior CIA-bron op deze manier overgebracht: “Vergeet niet dat zuiver, schoon water, leven is. Dit zal waardevoller worden dan goud.” Vertaald betekent dat: “Overhandig het goud of we zullen je water vergiftigen.”

Als gevolg van het faillissement van de U.S. Corporation zeggen MI6-bronnen dat “MOSSAD-IDOD het werkelijke inlichtingenwerk van de V.S. heeft overgenomen.”

“Of, met andere woorden… de Rothshield Bankiersdynastie/Federal Reserve heeft de leningen teruggevorderd en gewoon het hele land geconfisqueerd als zakelijk onderpand”, zeggen de bronnen. Pentagon-bronnen bevestigen dit en zeggen dat de Trump/U.S. Corporate-regering nu geleid wordt door een Israëlische cyber-security groep in New York.


De White Dragon Society en haar bondgenoten zal op hun dreigementen reageren door het intensiveren van hun inspanningen om Khazariaanse Satanisten op te sporen en te doden totdat ze zich allemaal overgeven of sterven. Vergeet niet dat deze mensen tientallen jaren hebben geprobeerd om 90% van de wereldbevolking te doden maar daar niet in geslaagd zijn, en ze zullen daar ook niet in slagen.

Portal 2012: Eindtijd Waanzin Update / Posted: 18 Feb 2020 04:47 PM PST


Eindtijd Waanzin Update

Posted: 18 Feb 2020 04:47 PM PST

De schrik van het coronavirus heeft een groot deel van de menselijke bevolking in angst gedreven en een groot percentage van China in quarantaine gehouden.

Het in quarantaine plaatsen van zoveel mensen heeft de Lichtkrachten in staat gesteld om alle plasma Chimera spinnen en alle andere Chimera entiteiten volledig te verwijderen van de niet-fysieke vlakken. Nu de Licht Krachten alle resterende plasma Archon, Draco, Reptilian en andere entiteiten met volle snelheid verwijderen en wanneer zo'n groot deel van de Chinese bevolking thuis blijft, voorkomt dit niet alleen de verspreiding van het coronavirus, maar ook de verspreiding van plasma-entiteiten die nu effectief uitgehongerd worden in China, wat leidt tot een kettingreactie van entiteit verwijdering op een planetaire schaal, die nooit eerder is ervaren.

De verspreiding van het coronavirus volgt een sigmoïde (logistieke) curve:

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function
https://www.dumblittleman.com/lesson-of-sigmoid-curve/

en begint nu al uit te weiden. 


Aranuth Spreekt: Spirituele Waarheden / Malcolm Bell / 17 februari 2020

Aranuth Spreekt:
Spirituele Waarheden
Malcolm Bell / 17 februari 2020
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, lieve vrienden,

Alweer een jaar voorbij met een spoor van vele verjaardagen, gebeurtenissen en uitdagingen; sommige goed, sommige niet zo goed….maar dat is een oordeel. Uitdagingen, uitdagingen, uitdagingen. Toch zijn zij allemaal onderdeel van het script van ons persoonlijk pad dat is ontworpen door elk individueel ziel-zelf om ons met vertrouwen de uitdagingen tegemoet te laten zien, hen te overwinnen en zielengroei te bereiken…..... zielsverrijking!
Dit nieuwe jaar, als elk nieuw jaar, kwam vol beloften en mogelijkheden voor vooruitgang. Mijn heerlijke start van het jaar met mijn aanwezigheid als getuige bij een bruiloft tijdens de dageraad – een nieuw jaar, een nieuwe dageraad, een nieuwe relatie voor een mooi stel – in het smaragdgroen van het regenwoud bij de kusten van Lake Tinaroo. Adembenemende schoonheid!

Verder:

Australië staat in brand! Vele levens, inclusief die van onze dappere brandbestrijders, honderden woningen, gebouwen, boerderijen, weideland en hele samenlevingen zijn tot as vergaan. Duizenden dieren, zowel huisdieren als wilde dieren, zijn ten prooi gevallen aan de woedende brandhaarden.

Australië is de vele geweldige vrijwilligers uit eigen land en het buitenland, dankbaar – met name de VS-vliegtuigbemanning die het leven verloor – die hier kwamen om onze brandweer te helpen toen wij in nood verkeerden. Veel van onze inwoners zijn verbolgen, ziedend, over de geziene onzinnigheid en de lompe, in sommige gevallen, ineffectieve zorg en acties van onze regering. Zelfs de minister-president die een totaal vernietigde gemeenschap bezocht was, werd lastige vragen gesteld, uitgefloten en verteld om “op te donderen en niet meer terug te komen” door boze bewoners hetgeen werd ingegeven door het gebrek aan voorbereidingen en actie van de federale regering. Gelukkig zijn de ergste branden nu voorbij en kan het hartverscheurende werk van de opbouw gaan beginnen.

Jij-zelf bent nu degene waar je je houvast kunt vinden / 19 Februari 2020 / Door Martha Krul

Jij-zelf bent nu degene waar je je houvast kunt vinden
19 Februari 2020 / Door Martha Krul

Waar kan ik mij nog vasthouden in deze heftige energie?
In de lagere dimensies leerden wij dat het goed was om ons te aarden.

Wortels via je voeten de grond in.
Aarden via een boom en gebruik maken van de wortels van de boom.

In die lagere dimensies zaten bij met “beton-voeten” vast aan de aarde.
Een sterke aarding gaf veel rust.

Nu voor de mens in de hogere dimensies werkt die aarding heel anders.

Die hogere dimensies zijn dimensies van licht, stroming, vrijheid, etc.
Wil je in vrijheid stromen dan is het moeilijk om jezelf in een aarding aan de boom vast te
maken.

Statisch en vliegen gaan nu eenmaal niet samen.

Je bent al lang geen mens van de lagere dimensies meer.
Maar waar kan ik mij dan aan vasthouden zal je vraag zijn.

Dat is aan jezelf.
Door je sterk met je eigen kern te verbinden.

Visualiseer dat je in je ruggenmergkanaal een sterke mast hebt zitten.
Eentje die vroeger zag bij de oude platbodemboten.

“In de Gevangenis” / Aangeboden door Astrid /13 Januari 2020


“In de Gevangenis”
Aangeboden door Astrid
13 Januari 2020

“Het heeft geen zin meer om te Vechten tégen het Leven; nóóit meer.
Vechten tegen het Leven staat Gelijk aan Zelfmoord: je kunt de Zorg van GOD dan niet toelaten en dan zie je niks meer.
Je krijgt überhaupt geen blik in de Toekomst: àls je die krijgt op de één of andere manier dan gaat je hoofd er “als een haas” iets “moois” van maken = invullen zodat je alsnòg het Spoor bijster raakt.
Want hóe het ook zíj: je zult àf moeten wachten wat GOD er mee wíl.
Hoe Híj de Toekomst (voor jóu) ziet en daar komt Hij niet eerder mee dan dat jíj er klaar voor bent en de Deur open zet (voor Hem).
Dat betekent je niet meer afzetten.
Ook al bèn je boos of verdrietig, en díe emoties móeten er zíjn anders krijg je nóóit duidelijk welke Kant je op moet/kunt, ín die emoties moet daar àltijd weer dat Besef zijn: het ís zoals het ís.
Ik kan dit niet veranderen, zo is het Leven nu éénmaal..

Op deze dag van je leven / Woensdag 19 Februari 2020 / Neale Donald Walsch

Woensdag 19 Februari 2020 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


...dat jouw leven weinig te maken heeft met de meeste mensen
bezighoud in hun "dag tot dag" ervaring.

Het doel van jouw leven is om uitdrukking te geven aan en te ervaren wie je bent.
Dat wil zeggen, om jezelf te kennen als een aspect van het Goddelijke.
 Er zijn elke dag duizenden manieren om dat te doen.

Zoek de meest opwindende manier voor jou om het vandaag te doen.
Wat denk je dat het zou kunnen zijn?


Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl