Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

maandag 23 april 2018

Meesterschap - Een boodschap van Aartsengel Michael / Door Shanta Gabriel / 30 maart 2018


Meesterschap -
Een boodschap van Aartsengel Michael
Door Shanta Gabriel / 30 maart 2018

Geliefden,

We zullen vandaag spreken over Meesterschap. Meesterschap over het Zelf in de wereld wordt het principe dat je toestaat om te gedijen op de Aarde, waar discipline en focus essentieel zijn. Echter, deze discipline heeft niet het harde of strikte gevoel om meer te zijn dan meer uitlijning met je Hoogste Zelf.

Meesterschap wordt eenvoudig behaald als iemand op een bepaald moment op één lijn kan blijven met de hoogste werkelijkheid van de ziel. Dit staat je toe om in het centrum van je wezen te zijn in volledig bewustzijn, ongeacht wat er buiten je omgaat.

Trek je aandacht terug van de aandacht naar de golven van verandering die in de wereld gaande zijn. Creëer in plaats daarvan een diep systeem van wortels en kernverbindingen met de wereld van de Natuur en de Aarde die je op een energetisch niveau ondersteunt en voedt. Je zult merken dat deze focus je op meer manieren zal dienen dan je eerder hebt geweten.

Live Kryon Channeling 189: De Praktische Oude Ziel. 2 / 27 januari 2018 /Lee Carroll Geplaatst: 22 april 2018

Live Kryon Channeling 189:
De Praktische Oude Ziel. 2
Deze live channeling werd gehouden in Anchorage, Alaska
27 januari 2018 /Lee Carroll
Geplaatst: 22 april 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Wo ontwaakt zoals hij dit elke morgen doet om aan het werk te gaan. Hij zet zijn beide voeten op de vloer en hij doet een affirmatie-oefening en verwacht goede dingen. Dit is het eerste dat hij doet. Hij benadert het bewustzijn van welwillendheid voor de gehele dag, aan het begin van de dag. De affirmatie die hij gebruikt is deze: “Dit is een goede dag en ik zal een bewustzijn hebben dat alle uitdagingen van vandaag te boven zal gaan. Er staan mij goede dingen te wachten.”

Stop.

Waarom zou hij dit doen? Hoeveel mensen doen dit in een oude energie? Laat mij dit op een populaire manier vertellen: Jullie zetten je voeten op de grond om op te staan en jullie zeggen: “Oh, daar gaan wij weer, alweer een dag vol uitdagingen. Ik hoop dat de dingen beter gaan dan gisteren. De dingen van gisteren zitten nog steeds in mijn hoofd en ik heb daar niet erg best door geslapen. Ik weet niet wat er vandaag weer met mij gaat gebeuren. Ik hoop dat ik het overleef!” Zien jullie het verschil?

Meer lezen >>>


De Arcturianen: Het zijn van de Meester van jouw Geest en de bewaker van jouw Hart via Suzanne Lie, 20 april 2018

De Arcturianen:
Het zijn van de Meester van jouw Geest en de bewaker van jouw Hart
via Suzanne Lie, 20 april 2018

Om de Meester te zijn van jouw Geest moet je ook de Bewaker zijn van jouw Hart.

Met andere woorden, eenmaal wanneer het bewustzijn zich voldoende verruimt tot/naar het gevoel van de vijfdimensionale energievelden, zullen jullie beginnen met het verlaten van “tijd en ruimte” van de derde en vierde dimensies. Gelukkig des te meer jullie de meester zijn van jullie geest (gedachten), des te meer zijn jullie  de bewaker van jullie hart.

Jullie HART kan wensen op Aarde te blijven en om lieve Gaia te assisteren en jullie Geest herinnert zich de belofte die jullie hebben gedaan voordat jullie deze incarnatie aannamen om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie.

Wij, de Arcturianen, realiseren ons, dat jullie mogelijk wat omschrijvingen nodig hebt om dit bericht te begrijpen.
Echter, de betekenis van: “Meester, Geest, Bewaker (opziener, oppasser, hoeder) en Hart” veranderen bij iedere incarnatie, werkelijkheid en dimensie.
Lieve geaarden, zie, Jij/Jullie zijn groots aan het veranderen, zoals jullie gehele planeet is.

Meer lezen >>>


Kuthumi: De lichtbrigade / Geplaatst 23 april 2018


Kuthumi:
De lichtbrigade 
Geplaatst 23 april 2018

Ik vraag jullie om elke dag een paar minuten te reserveren voor jullie broeders en zusters op de wereld. Verspreid je Licht, eenvoudig door intentie en visualisatie – elke dag. Ik dring aan bij diegenen onder jullie die zich bewust zijn van de Lichtenergie om, via je intentie en visualisatie, de planeet te omringen met Lichtdeeltjes – elke dag.

Weet je, wanneer het aantal groeit, wanneer velen dit beginnen te doen, zal de planeet ondergedompeld worden in Licht. Licht dat zal doordringen in alle landen en iedereen die er verblijft.

Zie je, Duisternis kan niet door Licht heen dringen. Herinner je dit. Het is de al-machtige Lichtenergie van het Goddelijke. Sluit je aan bij de Lichtbrigade van de Aarde en je geeft een geschenk van onvoorwaardelijke liefde aan miljoenen anderen. In die enkele lineaire minuten, sluit je je aan bij ons, als één.

Het is de al-machtige Lichtenergie van het Goddelijke.

Vrede aan elk van jullie in Licht

Kuthumi


Vertaald: AgnesAartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 22 april 2018 / via Shelley Young


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
22  april 2018 / via Shelley Young


Dierbaren, het is onmogelijk om te schijnen en tegelijkertijd de energie van andere mensen op te nemen. Wees een brenger van het licht door simpelweg te omarmen en te leiden met je eigen mooie en unieke energie, en overal waar je naartoe geleid wordt, zal een liefdevolle daad van dienstbaarheid worden. 
 
Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlDagtekst van Maandag 23 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Maandag 23 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Ziel - alleen spirituele middelen kunnen haar behoefte aan onmetelijkheid vervullen

"De oneindige ruimte is het koninkrijk van de ziel. Wanneer de ziel van een mens zich beperkt voelt, probeert zij kost wat kost te ontsnappen en spoort zij degene, bij wie ze verblijft, aan om haar de middelen daartoe te geven. Degene die niet in staat is om middelen van spirituele aard aan zijn ziel te bezorgen, zal ertoe gebracht worden om materiële middelen op te zoeken: alcohol, drugs... Want alcohol en drugs bezitten de eigenschap om de ziel uit het fysieke lichaam te drijven: ze geven haar, minstens voor een ogenblik, de illusie van ruimte en vrijheid.

Maar alcohol en drugs zijn slechts chemische elementen die je aan het lichaam toedient. Het lichaam zelf heeft echter geen behoefte aan ontsnappen. Die behoefte om te vluchten komt van de ziel, niet van het lichaam. Drinken of zich drogeren wijst erop dat de ziel wil reizen in de oneindige ruimte, maar het is niet dit soort ontsnapping dat haar kan bevredigen. Dan blijft niet alleen de ziel hunkeren, maar het lichaam zelf wordt verwoest. Alleen spirituele middelen kunnen voldoen aan deze behoefte van de ziel om zich uit te strekken in de ruimte."

Omraam Mikhael Aivanhov
http://www.prosveta.com/Een Schrijven van de Schepper / 22 april 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
22 april 2018 / door Jennifer Farley,

De Waarheid Zien


Naarmate jullie meer van je wereld beginnen te begrijpen en wat er ermee gebeurt,
komt er nog een andere gewaarwording; 
mensen die jullie kennen, kunnen zichzelf presenteren als iets dat ze niet zijn.
 Eerder werd er gezegd dat transparantie een van de sleutels is tot groei en leren. 
Terwijl jullie een geconcentreerde en bewuste inspanning doen
om transparant te zijn, zullen anderen dat niet. 
Dit betekent niet dat jullie automatisch alles wat je tegenkomt moet wantrouwen. 
Het betekent wel dat jullie met je groei een verhoogd gewaarzijn hebben gekregen,
een systeem voor vroegtijdige waarschuwing,
jullie begeleiden mensen die van dezelfde geest zijn
en het wijst jullie weg van degenen die dat niet zijn. 
Het Universum heeft en zal jullie altijd leiden op een manier die werkt
 in jullie hoogste en beste, en voor het hoogste en beste. 
Luister, kijk en let goed op wat jullie hart zegt.
 Het zal jullie nooit op een dwaalspoor brengen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zondag 22 april 2018

Het hoogste dat je te geven hebt / 22 april 2018 / Pamela Kribbe


Het hoogste dat je te geven hebt
22 april 2018 / Pamela Kribbe

Pamela channelt Jeshua

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben de vertegenwoordiger geweest op aarde van een nieuwe energie, de Christusenergie. Dit is een energie of bewustzijnsvorm die het gelijke in alles en iedereen herkent. Het is een energie van verbinding, die eenheid wilde terugbrengen op aarde. Mijn doel was en is het besef van de verbondenheid tussen alles wat leeft op aarde te herstellen, en de weg is het hart. Het hart verbindt, het hart is een ruimte waarin je thuis kunt komen. Je thuis voelen heeft te maken met verbonden zijn, verbonden met wie je ten diepste bent.

Dat wat je ten diepste bent is altijd verbonden met het geheel.
Wat het geheel is, is niet in woorden uit te drukken. Je kunt spreken van het universum, het heelal of de kosmos, maar het geheel is geen ding, geen entiteit. Het geheel is een sfeer van zijn, een wereld van mogelijkheden. Ieder individueel leven heeft zijn specifieke plek in het geheel. Jullie allen maken deel uit van een onnoembaar groot geheel dat eeuwig is en tegelijk dynamisch en veranderlijk. Het leven beweegt voortdurend in een oneindige dans van manifestatie en terugtrekking, geboorte en dood, creëren en loslaten. Jij neemt als mens, in je huidige gedaante als man of vrouw, deel aan deze scheppingsdans. Tegelijk leeft in jou een kern die goddelijk en onverwoestbaar is.

Het oude programma en anderen (los) laten / Door Trienke Minkema


HET OUDE PROGRAMMA EN ANDEREN ( LOS ) LATEN
Door Trienke Minkema

Tot u allen richt ik mij met grote eerbied. Vele levens heeft u geleden en gestreden en bent u gestorven voor de Waarheid. Nu echter betekent Waarheid: Leven in overgave. Om tot een spirituele wedergeboorte te kunnen komen, dient u alle oude denkpatronen af te leggen. Het is noodzakelijk om u van alle beklemmende banden, waar u nog aan gehecht bent, te bevrijden.

Hier dient het hoofd gebogen te worden, ten teken dat u tot 'Overgave' bereid bent. Elke boodschapper, die als een zuster/broeder voor u is, moet dan een paar grote stappen achteruit doen, want deze stap zult u alleen moeten zetten. Dit alles is nodig om u de gelegenheid te geven de diepten van al uw zelven te kunnen onderzoeken en zo tot een groter 'bewust-zijn' te kunnen komen.

Om in andere woorden te spreken: U bent op weg om uw eigen grond/basis weer te vinden. Door deze overgave bewijst u uw trouw aan uw innerlijk verbond met de Christus. In volle stilte en in stille vreugde. Voor deze innerlijke verbinding zijn niet veel aardse woorden nodig en zeker geen aardse toejuichingen, omdat deze alleen het ego strelen.

Frequentie van de Week: ULTIEME TERUGKEER / Week 15 - 22 april 2018 / Janosh


Frequentie van de Week:

ULTIEME TERUGKEER

Week 15 - 22 april 2018 / JanoshIedere week delen wij een frequentie die je helpt bij je persoonlijke/spirituele groei. Deze helpt je tevens om je te verbinden met het collectief bewustzijn. Wij geloven in de kracht van verbinding en het gegeven dat we op onbewust niveau allemaal met elkaar verbonden zijn. Stem je daarom af op de Frequentie van de Week en voel je gedragen door de heersende energie van dit moment.


ULTIEME TERUGKEER: Er is een project gaande om de mens weer terug te brengen naar zijn vertrouwde bewustzijnsniveau (zoals we dat ooit hadden in de tijd van Atlantis). Nieuwe energiegolven omgeven de Aarde om ons uit te dagen meer vanuit ons gevoel te gaan leven. Het bereidt ons voor op een grote evolutiesprong, waarna we niet langer afhankelijk zijn van onze omgeving, maar meester van ons eigen creatieproces. Met andere woorden: we zijn onderweg naar een diepgeworteld ontwaken.

In de komende periode wordt de energie van dit project opgevoerd. Doordat de trillingsfrequenties in de kosmos automatisch veranderen met de precessie van de planeten en sterren, past ook het menselijk bewustzijn zich aan. We worden weer verbonden met de kracht en het inzicht van het Universum.

De frequentie van Ultieme Terugkeer helpt je om in je terugwaartse kracht te komen naar de authentieke jij, van voor je geboorte.

Gesprekken met God: Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?


Wat is de implicatie van 'Wij zijn allemaal één'?

Mijn stukje hieronder heb ik geschreven naar aanleiding van vragen van andere CWG Connect members. Hier zijn deze vragen: 

Neale, graag zou ik willen weten, me bewust willen worden hoe ik mijn relaties en interactie met andere mensen kan vormgeven, en hoe ik kan omgaan met moeilijke mensen. Heeft God aandacht besteed aan dit onderwerp in Gesprekken met God? Het is zo'n belangrijk onderwerp waar we allen een antwoord voor nodig hebben.
--Samandellie.

Graag zou ik willen weten hoe ik me kan verschuiven van iemand niet aardig vinden, naar een plaats van liefde?
--yschkyler

Ik zal beginnen met het eerste antwoord dat in me op komt. Gesprekken met God vertelt ons dat alle menselijke relaties - en inderdaad ons gehele globale omstandigheden zouden veranderen tussen mensen over onze hele planeet - bij een een opzichzelf staande verandering in het Culturele Verhaal van de mens.

Dagtekst van Zondag 22 April 2018 door Omraam Mikhael Aivanho


Dagtekst van Zondag 22 April 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

onze fouten Herstellen om onze vermogens te behouden -

"Wie slecht handelt, zal vroeg of laat het slachtoffer worden van de wanorde die hij in zichzelf heeft geschapen. Hij kan zich nog zo sterk voordoen en geloven dat hij gerust om het even wat kan doen, toch worden zijn slechte daden in zijn bewustzijn gegrift. Ze zullen hem op een of andere dag overvallen en de onrust en de wroeging zullen aan hem gaan knagen. Zelfs een magiër, een Ingewijde, die de hele natuur beveelt en aan wie de geesten gehoorzamen, kan niet aan deze wet ontsnappen. Er bestaat geen enkele kracht die een mens, gekweld door schuldgevoel, tot rust kan brengen en op die manier verzwakt hij innerlijk. Geleidelijk aan ontsnappen zijn innerlijke wereld en de buitenwereld aan zijn controle.


Je kan dus alleen rekenen op je oprechte en eerlijke daden. Zodra je een wet overtreedt, verlies je je vermogens. Ze komen alleen terug als je erin slaagt je fouten te herstellen. Wat de Ingewijden onderscheidt van gewone mensen, is dat ze erin slagen om hun fouten snel te herstellen. En daarin ligt ook juist hun kracht: in hun vermogen om te herstellen."


Omraam Mikhael AivanhovEen Schrijven van de Schepper / 21 april 2018 / door Jennifer Farley,


Een Schrijven van de Schepper
21 april 2018 / door Jennifer Farley,

Tijd Om Te Spelen


 De laatste tijd was het allemaal werk, werk, werk.
Vandaag vraagt ​​Het Universum je om deel te nemen aan het spel! 
Neem de tijd en ga naar buiten, blaas bubbels, swing,teken, schilder of dans! 
Als je te veel bezig bent met het 'zwaar tillen' van deze voortdurende verandering,
kan het een uitdaging zijn om je te herinneren hoe je moet spelen,
maar ik weet dat je het kunt doen. 
(Glimlach)

Dit betekent niet dat je het onvermijdelijke negeert of uitstelt; 
het betekent dat je de tijd neemt om dingen in balans te brengen!  
Dus, ga naar buiten en geniet van het mens zijn voor een paar momenten.
 De rest zal er nog zijn als je terugkomt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
zaterdag 21 april 2018

Montague Keen / 8 april 2018 / Veronica Keen

Montague Keen,
8 april 2018 / Veronica Keen

Sinds mijn overlijden in 2004 heb ik nog al categorisch gesteld dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN.

Julius Caesar schreef meer over de moorden in Ierland dan de meeste wetenschappers. Deze man schreef er meer over dan wat je in de meeste boeken sinds de 20er jaren vindt. Caesar was in 49 v Chr. Aan de macht, meer dan 2000 jaar geleden. Hij schreef, “Wat een genocide. De Ieren zijn een verwoest volk. De Ieren zijn een VERKRACHT volk. De Ieren weten niet dan hun LAND EEN TEMPEL IS. Geen enkele psyche is meer verkracht sinds de dageraad van de tijd dan de Ierse psyche. Ze weten dat de Ier een diepe spirituele kern is. Ze weten dat de Ier een romanticus is die van de Aarde houdt. Hoe kun je deze diep spirituele Ierse kern neutraliseren? Breng er hardcore atenisten naartoe.” (Egyptische religie die Aten vereerde, red.)


DUS WE MOGEN ELKAAR NIET MEER AANRAKEN? WE LEVEN IN EEN ECHTE MENSELIJKE VERBINDINGS-CRISIS / ALANNA KETLER / 20 APRIL 2018

DUS WE MOGEN ELKAAR NIET MEER AANRAKEN? WE LEVEN IN EEN ECHTE MENSELIJKE VERBINDINGS-CRISIS
ALANNA KETLER / 20 APRIL 2018


Hoe vaak knuffel of raak je iemand aan die niet je partner of een lid is van je familie? Wanneer klopte je op een onbekende zijn schouder of  koos je voor een knuffel toen je iemand ontmoette? Fysieke aanraking, wordt over het algemeen steeds impopulairder als gevolg van veel angst en zorgen rond iemand die niet op de hoogte is en mogelijk zelfs juridische stappen onderneemt.

Hoewel het waar is, weet je nooit hoe iemand kan reageren, maar hoe beïnvloedt dit gebrek aan sociale aanraking ons als mensen? Waarom wordt ons verteld dat het in alle gevallen ongepast is?

Er zijn veel mensen die niet bepaald het type zijn om knuffels te geven, en als jij dat wel bent, weet je wat ik bedoel. Je kunt hun niveau van ongemak en geschokt zijn voelen op momenten dat je hen een knuffel wilt geven.. Overal waar we ons toe wenden, is er angst dat een knuffel of daad van fysieke genegenheid in een rechtszaak terecht kan komen, dat mensen meer dan ooit bang zijn om uit te reiken naar iemand in nood, wat het ook kost.