zondag 16 juni 2019

Buiten de lijntjes kleuren / 12 juni 2019 / Diana Bouma/ Love D

Buiten de lijntjes kleuren
12 juni 2019 / Diana Bouma/ Love D


Vaak zijn we zo gewend om alles volgens bepaalde maniertjes te doen, en vaak zijn we ook niet bewust van hetgeen we aan het doen zijn. Bepaalde patronen zijn zo makkelijk aangeleerd, dat het op een gegeven moment een gewoonte wordt…een programmering. Het kost soms wat tijd en moeite om jezelf te willen veranderen, en als je daar bewust mee bezig bent weet je wat ik bedoel. Ik loop zelf ook vaak nog tegen oude gewoontes op, die mij ergens vasthouden in een programmering. En ik ben dagelijks bezig met mijn bewustzijn te vergroten, al val ik ook vaak genoeg weer terug in die oude programmeringen. Dit is natuurlijk niet erg, want we zijn hier ook om te leren en niet om perfect te zijn. En daarnaast is het ook zo dat we zo geconditioneerd opgevoed zijn, dat het vaak ook het lastigste is om niet in kaders te denken en handelen. Buiten de lijntjes kleuren is eigenlijk een goede metafoor om verandering te brengen. Je kan het letterlijk nemen, waardoor je een kleurplaat pakt en werkelijk buiten de lijntjes gaat kleuren. En dan kijken en voelen wat het met je doet. Maar je kan het ook figuurlijk nemen, en kijken waarin jij nog volgens oude gewoontes/patronen/programmeringen functioneert. Laten we een voorbeeld nemen. Wij zijn hier zo gewend om volgens bepaalde regels te leven, dat het soms moeilijk is om die regels te breken. Anders te denken, anders te doen en anders te functioneren.

Healing Paul 29 juni, Heerlen: ‘Het vinden van je Ware Zelf ’

Healing Paul 29 juni, Heerlen:
 ‘Het vinden van je Ware Zelf ’

Goddelijke Tijd

Lieve mensen

Van nature heeft bijna iedereen het idee dat er meer in het leven moet zijn dan de pot met goud aan het eind van de regenboog. Ten diepste verlangen we naar harmonie en genezing. Ongeacht wat je lichaam en geest nu ervaren, er is altijd een deel van jou dat op een ander niveau volkomen onveranderd is gebleven. Het is de stille tijdloze getuige van het eeuwige Zelf, dat zich de Bron herinnert, en dat onsterfelijke gewaarzijn is.

Op deze zaterdagochtend gaan we deze verruimde staat van bewustzijn ervaren. We reizen voorbij de schepping en doorbreken het verstarde denken dat ons maar al te vaak in de greep houdt. We maken contact met de tijdloze JIJ, waardoor een soort van verlichting, een opening naar de vredige kracht in jou, ontstaat.
 
Ook tijdens deze healing zal Paul zijn Galactische Lichtvrienden uitnodigen. Zodra hij zich afstemt zijn ze aanwezig en vaak duidelijk voelbaar. Het gaat steeds om de herinnering dat jij ‘Eén met de Bron bent’. Hoe sterker jij verbonden bent met het licht in jou, hoe meer vreugde en vrede je gaat ervaren. Paul kijkt voorbij de vorm, ziet jouw Ware Wezen, verbindt zich daarmee, en neemt je vervolgens mee naar een verhoogd bewustzijn. Dit gebeurt op een diep meditatief niveau, zonder taal of woorden, en zonder dat jij iets hoeft te doen. Deze healing gaat over het weer in eigendom nemen van je eigen grootsheid. Vanuit de zelfliefde laten we ons door het goddelijke aanraken.  

Tot binnenkort,
Liefs, Lilian
 

HARMONIEUS SAMEN "ZIJN" met Elias op zaterdag 22 juni 2019

HARMONIEUS SAMEN "ZIJN"

zaterdag 22 juni 2019
De viering van de summer-solstice,

de zomerzonnewende krijgt een bijzondere plaats:

Verbinding met de natuur - intuïtief schilderen - stargate energie 

Christusenergie en celwerk


van 11 tot 22u30

welkom vanaf 10.30u Basdonkstraat 14  -  3640 KINROOI, Belgisch Limburg

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 13 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 16 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 13
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 16 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Boven Nijl. God van Liefde!  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze boodschap is anders. Ik ga nu verschillende entiteiten in deze zaal oproepen. Als jullie in deze dingen geloven is hier magie aanwezig. Voor degenen van jullie die zojuist hebben afgestemd op deze boodschap: wij zijn nog steeds in Egypte en dit is afscheidsbijeenkomst nummer twee. Ongeveer 10% van de groep vertrekt en de rest blijft nog een tijdje.

Deze boodschap is anders. De Groep om ons heen is niet de “normale” Kryon-Groep. Jullie zijn in een land dat rijp is van energie en magie. Laat mij dit uitleggen. Ik wil dat jullie in deze zaal de liefde en de mythologie van Egypte uitnodigen. Het is om jullie heen in al zijn grootsheid en jullie kunnen het vieren als ik jullie vertel over iets dat groots is. Er zijn natuurlijk mensen die dit niet geloven en zeggen dat het de man in de stoel is die dit vertelt. Zij zeggen dat zij geen interesse hebben en zeggen dat God niet op die manier werkt! Echt? Leg mij dan eens uit hoe God werkt. “God is liefde, de Creatieve Bron van het Universum is liefde.” Voor dertig jaar geleden, zelfs nog eerder, sprak mijn partner geen woord….er was liefde. Met mijn partner begon dit allemaal….alles. Hij was een technicus die zijn werk deed op de planeet; hij had geen interesse in channeling, hij had geen interesse in deze magische woorden. Ik zal het verhaal later vertellen en vraag hem voor nu om dit weer te doen en als hij jullie vertelt over het enige dat hem kon overtuigen dat dit echt was. Was het de stem uit de hemel? Het was geen brandend braambos of zoiets. Hij zat in een stoel en was overweldigd, hij huilde omdat ik de liefde van God in hem bracht…ik bracht dit in hem. In dit lineaire hart van de technicus had hij geen controle meer over zichzelf en huilde hij. Hij deed dit nogmaals, hij zat weer in die stoel en er gebeurde hetzelfde.  Hij realiseerde zich dat hij dit niet kon bevechten. Je kunt liefde niet namaken, doen alsof, niet tot op die graad, je kunt niet net doen alsof met de liefde van God. Ik wil dat deze groep meedoet met de energie van waarheid en geloof als ik jullie informeer over bepaalde dingen waar ik jullie niet eerder over heb verteld.

Meer lezen >>>


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 14 juni 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 14 juni 2019


Dierbaren, de meest essentiële stap in jullie healing- en verlichtingsreis is om een veilige ruimte te creëren waarin je kunt floreren. Zijn jullie bereid jezelf te trakteren op de liefde, zorg en respect die je verdient?

Aartsengel Gabriel

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Dagtekst van Zondag 16 juni 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 16 juni 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov


"Je kan de mensen vergelijken met zaadjes, die door de Schepper in de wereld zijn uitgestrooid. Ieder zaadje draagt het beeld van de goddelijke volmaaktheid in zich en het is voorbestemd om te ontkiemen en te groeien, tot het een boom wordt. Het is al prachtig om een zaadje te zijn, maar het is een nog betere zaak om een boom te worden, met wortels, een stam, takken, bladeren, bloemen en vruchten, die op hun beurt weer zaadjes zullen geven.

Door ernaar te streven om elk van onze uitingen geleidelijk te verbeteren, komen we dichter bij de perfectie die onze hemelse Vader voor ons heeft voorzien. Van oudsher dragen wij de afdruk van deze perfectie, gegraveerd in onze ziel, en als we leren ons erop te concentreren, zullen we op een dag ook levensbomen worden."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
http://www.prosveta.com/Een Schrijven van de Schepper / Zaterdag 15 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zaterdag 15 juni 2019 / door Jennifer Farley,

Ter Informatie....


Hier is het, dierbare; een beetje een tijdelijke stilte in activiteit,
zodat je op adem kunt komen.
(Glimlach)
Als voorbereiding op de volgende golf, oefen jouw aarden
en snijd er rustige vreedzame tijd voor jezelf uit.
Afhankelijk van jouw voorkeur, zoek eenzaamheid
of breng een paar momenten door met anderen met wie je je veilig voelt.
Leg contact met je dier- en plantvrienden ...
 ze ervaren dezelfde energetische veranderingen als mensen.


zaterdag 15 juni 2019

Matthew Ward - 14 juni 2019 / Suzanne Ward

Matthew Ward -
14 juni 2019 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het doel van onze boodschappen is altijd geweest om verlichting, spirituele begeleiding en aanmoediging te bieden tijdens deze ongekende tijd in het universum, en soms is aanmoediging bijzonder nodig.

"Ik zou graag geloven in het bestaan ​​van een eerlijker, veiliger, verstandiger wereld en het lezen van je berichten heeft me hoop gegeven, maar het lijkt alleen maar erger te worden als je kijkt naar de politieke toestand van de wereld en de mensen die de leiding hebben, het propageren van vaccinaties, de angst, de introductie van 5G, allemaal zaken die mijn hoofd doen tollen en die me nachtmerries bezorgen over wat de komende jaren nog meer zullen brengen. Zoals ik het zie bestaat er in deze wereld die ik ken geen intelligentie, dus ik weet niet hoe dit paradijs op aarde zich ooit in mijn leven zal manifesteren. Het lijkt erop dat de duistere krachten nog steeds extreem veel macht hebben en niet kunnen worden gestopt."

We willen de angstige kijk op de zaak uit de weg ruimen, een kijk van deze dierbare ziel en anderen die hun gevoelens over wereldaangelegenheden tot uitdrukking hebben gebracht in bewoordingen als onredelijk, angstaanjagend, onheilspellend, gevaarlijk, alarmerend en krankzinnig. Wat jullie zien, is het revolutionaire aspect van evolutie - ontwakende mensen die in opstand komen tegen al lang bestaande onrechtvaardigheden - waarbij deze revolutie niet nog meer oorlogen inhoudt.


Genezing voor de Mensheid / 3 juni, 2018 / Door Andreas Popp

Genezing voor de Mensheid
3 juni, 2018 / Door Andreas Popp

Er is een natuurwet die doorslaggevend is voor het bestaan van de hele schepping: de wet van wisselwerking. Het is de wet van zaad en oogst, van nemen en geven. Alle voorvallen en gebeurtenissen in onze wereld zijn onderworpen aan deze bepaling, ze dienen onvermijdelijk het natuurlijke evenwicht. Dat doorleven we dagelijks duizenden malen, zonder er hoegenaamd over na te denken: wie inademt, moet uitademen, wie neemt, moet geven, wie werkt, ontvangt zijn loon. We spannen ons doorlopend in om een ‘rechtvaardig evenwicht’ te creëren, iets anders is helemaal niet mogelijk, want ons innerlijk dwingt ons daartoe. Wij weten intuïtief: het voortdurende evenwicht tussen geven en nemen levert gezonde beweging, een levendige wisselwerking die een harmonische basis voor alles veroorzaakt en onderhoudt. Daarom moet deze vereffening ook altijd blijven stromen, moet blijven slingeren. Dit willen en uitwerken mag nooit verstoppen, want dan raakt snel alles in een ongezond afloop, er komen dan disharmonische krachten vrij die al heel snel uit de hand lopen en die de wissels in de verkeerde richting zouden kunnen stellen, die uiteindelijk vernietiging heet.

Wat de mens zaait, zal hij veelvuldig oogsten. Dat principe is onderdeel van de wisselwerking, het geldt voor het hele zijn, voor alle aardse alsook voor de geestelijke processen. Maar wat weten wij mensen daar nog van? Door de eenzijdige toepassing van de universele krachten hebben wij onze innerlijke en uiterlijke balans verloren. En we hebben de mooie Aarde, waarop we leven, waarop we mogen leven, tegelijkertijd meegesleurd, hebben ook haar evenwicht ondermijnd. Zonder er over na te denken, dat de onverbiddelijke wetten het noodlot van ons allemaal bepalen, hebben we alleen maar genomen. Wij namen en roofden, plunderden de heerlijke Planeet uit, wij moordden en onderwierpen, zonder na te denken over de gevolgen van deze gewelddadige ongerechtigheid. Maar het blijft er bij: Wat de mens zaait, zal hij veelvuldig oogsten.  

Tijd van loslaten en het nieuwe verwelkomen is aangebroken / 13 juni 2019 / Ella Ster


Met de komende volle maan, een aantal eclipsen en de zomerzonnewende breekt er een bijzondere astrologische tijd aan. Het is de tijd om oude patronen en geloofsovertuigingen te gaan loslaten. Dit biedt ruimte om datgene wat ons gelukkig maakt, vanuit onze ware zelf te gaan manifesteren.

Vanuit astrologisch oogpunt breekt er een tijd vol nieuwe mogelijkheden aan om nieuwe, positieve ideeën uit te gaan dragen, vertelt astrologe Tania Gabrielle. Deze tijd staat vooral in het teken van de Boogschutter, het sterrenbeeld van expansie, fortuin en plezier. Met de aankomende volle maan op 17 juni 2019 en de stand van de sterren en planeten opent dit de portalen van het galactische centrum.

Dit komt omdat de maan is uitgelijnd met de zon en met het centrum van onze Melkweg. Dit centrum, het zwarte gat, is de baarmoeder van creatie. Het vormt een krachtig moment van transities die een positieve manier van denken stimuleert. Dit alles kan helpen om je trilling enorm te verhogen.

Volle maan 17 juni 2019 om 10:32 uur 14 juni 2-19 / Petra Stam

Volle maan 17 juni 2019 om 10:32 uur
14 juni 2-19 / Petra Stam

Deze volle Maan van de Kortste Nacht valt vlak voor Midzomer (21 juni) en heeft alles te maken met het hoogtepunt van het licht. De dagen zijn het langst en de nachten het kortst. Licht haalt de aandacht weg bij de processen die zich in het donker afspelen (onderbewuste). Maar wat je aandacht geeft, daar schijn je licht op en komt bewustzijn op. Ook al is de nacht kort, de volle maan weerkaatst natuurlijk wel het zonlicht, dus je kunt het licht in je maanviering betrekken: Wat gaat goed? Welke zaken mogen wel wat meer in het licht komen te staan? Licht geeft ook energie, dus gebruik die eventueel om jezelf doelgericht en actief in de buitenwereld te laten zien. Dit is de laatste volle maan voor de zon- en maansverduisteringen van juli, waardoor dit een fase is om je dromen en lange-termijn planningen waar te maken voordat een nieuwe cyclus start.

De Maan staat in Boogschutter, wat het zoeken naar meer en beter wekt. Deze volle maan maakt oprecht – bijna té oprecht, want eigen gedachten, gevoelens, idealen en ook tekortkomingen worden met groot gemak gedeeld aan anderen. Helaas bestaat de wereld niet alleen uit welwillende mensen, dus bepaal eerst of het handig is om met bepaalde mensen te delen wat er in je omgaat. De stroom van levenslust, spontaniteit en optimisme is echter niet zomaar uitgedroogd. Ook de behoefte aan nieuwe uitdagingen (reizen, avontuur) is groot. Zoals de boogschutter zijn pijlen op een doel richt, is het voor ons ook belangrijk om de vuurenergie op een of maximaal twee doelen te richten. Als je dit niet doet, versnippert je energie en bereik je een beetje van alles in plaats van alles van wat je het liefst wilt.

ALMINE over goed en slecht / 14 juni 2019

ALMINE  over goed en slecht
14 juni 2019

Almine beschrijft hier dat goed en slecht een andere betekenis heeft dan we hadden vermoed.


Gigantische dubbele graancirkel ontdekt in Frankrijk / 14/06/2019 /admin-KC

Gigantische dubbele graancirkel ontdekt in Frankrijk


De mysterieuze makers van graancirkels lijken dit jaar Frankrijk ontdekt te hebben.
Nadat er al eerder een ‘ongebruikelijke’ graanformatie werd aangetroffen bij het plaatsje Moisselles boven Parijs, is er gisteren een nieuwe formatie gevonden bij het dorp Saint-Hippolyte, gelegen in de Elzas in het oosten van Frankrijk, aan de voet van de Vogezen. En niet zo’n kleintje ook!

Het enorme patroon van in totaal ongeveer 200 meter lengte spant zich uit over twee velden waar een greppel tussendoor loopt. Ze zijn niet aan elkaar verbonden, dus je zou eigenlijk kunnen spreken van een dubbele graanformatie.

Live Kryon Channeling: Kryon in Egypte. 12 / 4/22 april 2019/Lee Carroll / Geplaatst: 15 juni 2019


Live Kryon Channeling:
Kryon in Egypte. 12
4/22 april 2019/Lee Carroll
Geplaatst: 15 juni 2019
Vertaald uit het Engels vanaf de audio door Henk Steur

Boven Nijl. Wij Horen Erbij!  

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Ik zou graag willen dat jullie in een staat van rust blijven om jullie enkele visualisaties te brengen. Dit is een meditatieve boodschap die vragen oproept. Ik zal niet veel onderwijzen want dit gaat over jullie bewustzijn en serene vragen over de scenario’s die ik breng. De lineariteit van het bewustzijn van de mensheid is heel normaal, maar wat het soms doet is dat het een idee van uitsluiting geeft over dingen die niet noodzakelijk uitgesloten zijn. De Schepper van het Universum, die God is, liefde is en is gezien door bijna elke cultuur op de planeet, is niet lineair maar bij alles “inbegrepen!” Toch, jullie als mensen, ook tijdens de groei als kind, gaan naar een systeem van scheiding en hiërarchie. Jullie hebben vader en moeder om je heen, jullie zien wie de leiding heeft in de familie en jullie zien wie de leiding heeft over je vader en moeder en als jullie opgroeien gaan jullie begrijpen wie er belangrijk zijn en wie niet….wie er geld hebben en wie niet. In elke cultuur geldt: Wie heeft de macht? Jullie kijken naar jullie regeringen en naar de politiek of je koningshuis en jullie zien wie machtig is en wie niet….een systeem van uitsluiting dus, jullie zijn buitengesloten als jullie niet de macht hebben. Dit is de manier waarop het werkt. Maar dan passen jullie dit ook toe op spiritualiteit omdat jullie dit altijd doen en omdat het altijd zo is geweest omdat dit jullie model is.

Kom even met mij mee voor een paar vriendelijke visualisaties…. Jullie zijn terug in de tijd in Peru bij de belangrijke Inca. Hij kan wel of niet op een bergtop zijn en men zegt dat hij straalt als de zon. Hij heeft een samenwerking met God, zegt men. Hij heeft zoveel volgers dat zij zijn naam dragen: de Inca’s. Hij was altijd omringd door zijn priesters. Misschien straalde hij als de zon omdat hij zoveel goud droeg. (Kryon lacht) Wat hij ook doet en wat hij ook zegt wordt door de priesters uitgedragen. Dan vertellen zij het aan de onder-priesters en vertellen die het weer aan hun ondergeschikten. En wat hij ook doet en zegt sijpelt door naar beneden, naar het gewone volk. Zij horen het, wat God ook vertelde, zij horen het. Zij horen het van degenen die het hen maar al te graag vertellen. 

Meer lezen >>>


Op deze dag van je leven / Vrijdag 14 juni 2019 / Neale Donald Walsch


Vrijdag 14 juni 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw veiligheid wordt gegarandeerd
door het delen van jouw liefde.

De vrede en veiligheid waar je naar snakt,
is geen kwestie van voeding, kleding en onderdak.
Het is een kwestie van liefde.
Houden van en geliefd worden, en al het andere
zal worden toegevoegd aan jou.

De wereld zal zijn magie uitvoeren wanneer je in de jouwe stapt.
Dat is de belofte van God en die zal worden gehouden.

Liefs, je vriend ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl