Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

LEZINGEN
TIBOR PUTNOKI


Je zou er versteld van staan als je wist hoeveel mensen een bijna-doodervaring hebben gehad. Hoewel de meeste mensen er niet over kunnen of durven te praten, verschijnen er steeds meer berichten, beschrijvingen en zelfs wetenschappelijke onderzoeken over dit onderwerp.

Tibor is geboren op 1 oktober 1946 in Hongarije, waar hij opgroeide in een tehuis. In 1994 werd hij getroffen door een ernstige ziekte waarbij zijn hart er plotseling mee stopte, liggend op de IC-afdeling van een ziekenhuis. Het bracht hem op het randje van de dood. Deze bijna-doodervaring heeft zijn leven cruciaal veranderd. Hij is er een ander mens door geworden.

“Je moet de mensen vertellen dat ze anders
moeten leven, anders handelen.”

Later werd dit een motivatie voor zijn leven. Over deze 9 minuten deelt hij zijn ervaringen met iedereen middels lezingen die hij over de hele wereld houdt.

Tijdens zijn bijna-doodervaring kwamen deze drie gedachten bij hem op:

1. Heb ik echt geleefd voor mijn dood?
2. Heb ik een menswaardig leven geleid?
3. Kon ik oprecht, met opgeheven hoofd en met een rein hart in andermans ogen kijken?

Deze bijna-doodervaring heeft ervoor gezorgd dat hij zich tot de mensen keerde met liefde. Vandaar ook de naamLicht der liefde. Er ging meer dan een jaar voorbij na zijn bijna-dood ervaring, zijn lichaam herstelde, waarna hij zijn missie begon te vervullen.

Tibor ontmoette mensen van een enthousiaste Reiki groep, die al gauw zijn leerlingen werden. In 1995 richtten zij de stichting Licht der liefde op, waarmee hij samen met zijn vrouw Piroska, ‘het pad der actieve liefde’ bewandelt.

Het doel van Tibor lijkt simpel, maar bleek lastig: het voorbeeld geven door te laten zien dat mensen voor liefde en geluk zijn geboren. Je hebt geen bijzondere kennis of opleiding nodig om in liefde te leven. Alles hangt af van je eigen beslissingen.

Sindsdien heeft Tibor zijn bijna-doodervaring met duizenden mensen gedeeld. Hij heeft meer dan 700 lezingen gehouden in verschillende landen.

Raymond A. Moody, Amerikaanse professor en auteur van het boek ‘Life after life’, interviewde in Hongarije twee mensen die een bijna-dood ervaring meemaakten, waaronder Tibor.

Sinds 2015 is Tibor lid van IANDS (International Association for Near-Death Studies), de organisatie die zich met de studie van bijna-doodervaringen bezighoudt. In september 2015 hield Tibor een lezing tijdens de jaarlijkse conferentie van deze Amerikaanse organisatie in San Antonio, Texas. Daarna werd de Stichting Licht de liefde gevraagd om als lid toe te treden bij IANDS.

Tibor is het meest trots op het feit dat minderjarige gevangenen in Zuid-Afrika na het horen van zijn lezing hem hebben beloofd om een menswaardig leven te leiden.


Tibor Putnoki geeft een lezing op zaterdag 24 juni in De Heremiet in Eindhoven over zijn bijna dood-ervaring

De Heremiet
Begoniastraat 15
5644 NA Eindhoven
14.00 uur - 17.00 uur

Zondag 25 juni geeft Tibor Putnoki een lezing over zijn bijna-doodervaring in De Roos in Amsterdam

De Roos
183 Pieter Cornelisz Hooftstraat
1071 BW Amsterdam
14.30 uur - 17.30 uur


Kosmisch Internet – Interactieve lezing door Ellen Rauh op zondag 9 juli a.s.
Op zondag 9 juli a.s. geeft Ellen Rauh in Het Oude Pakhuis Soest een lezing over 'Kosmisch Internet'.
 • Wat is het?
 • Wat heb je eraan?
 • Hoe krijg je toegang?
 • Waar kun je het voor gebruiken?
Er zijn door de mensen heel veel overeenkomsten bedacht tussen het (jonge) Internet en het bestaande Kosmisch Internet, maar er zijn ook heel veel verschillen!
Ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd in dit onderwerp en de antwoorden?
Hier is veel over te vertellen, maar wat Ellen Rauh nog belangrijker vindt: wat wilt u erover weten? Want het is een interactieve middag. Denk erover na, filosofeer erover en formuleer een korte vraag. Welke vraag er ook gesteld wordt, het antwoord zal zorgen voor een ruimer inzicht voor iedereen!
Voor wie is deze lezing bedoeld?
 • Volg je graag het gesprek met een specialist die veel weet over zielsaspecten?
 • Wil jij in de realiteit stappen waarin wordt gesproken met het wezen van de Aarde?
 • Zou je meer willen weten over de natuur an sich?
 • Of wil je meer weten over sterrenstof?
Allemaal mogelijke waarheden die jij als voedend kunt ervaren, als ontroerend en misschien zelfs als confronterend. Het is maar net door welke realiteit jij je op een bepaald moment wil laten voeden, inspireren of leiden. Er is keuze te over.
Wie is Ellen Rauh?
Ellen Rauh is met name bekend door haar channeling met Oth.
Oth en de Zijnen zijn een cluster van energie in de sfeer van de Galaxy. Zijn grootste doel is om verbindingen teweeg te brengen tussen verschillende energieën om zo meer eenheid te creëren. De channeling met Oth heeft al meerdere jaren geresulteerd in bijzondere boodschappen die het bewustzijn verruimen, zodat wij beter in staat zijn om te beseffen dat alles een eenheid is en dat alles elkaar beïnvloedt.
Ellen Rauh channelt Oth al ruim 17 jaar. Na vele jaren ervaart zij dit als een toegang tot een enorm Kosmisch Internet
Voor overige activiteiten van Ellen Rauh; bezoek haar website www.oth-channeling.com 
Wanneer?

Datum
:
Zondag 9 juli 2017
Tijd
:
13:30 uur - ca. 16.30 uur / Ontvangst vanaf 13:00 uur
Kosten
:
€ 30,00 inclusief koffie/theeAanmelden
:
Per mail: info@hetoudepakhuissoest.nl


Tijdens opening van de Theetuin (dinsdag- en donderdagmiddag)


N.B.: je aanmelding is pas definitief na betaling van de kosten!
Betaling
:
Minimaal 1 week voor aanvang:  • Contant
  • Via bank IBAN: NL54  INGB 0006 8872 12  t.n.v. ‘Het Oude Pakhuis Soest’ o.v.v. naam en lezing ‘Kosmisch Internet’