zondag 24 maart 2019

De Raad – Jullie Identiteiten – 22 maart 2019 / Ron Head


De Raad
– Jullie Identiteiten –
22 maart 2019 / Ron Head

Er bestaat nog steeds een heleboel onbegrip over jullie identiteiten. Hier is een vraag van de uitstekende weerklank die we kregen van onze laatste herinnering:

 “Zijn wij allemaal letterlijk precies dezelfde “IK BEN” Aanwezigheid of individualiseert of splitst de Ene “IK BEN”zich op in sub-“IK BEN”’s? Met andere woorden, tot op welke hoogte is Jack volledig Amy die volledig Juanita is?”

Wij zullen dit op meer dan één manier beantwoorden.

Om te beginnen, de denkrichting van ofwel/of schept een probleem vanuit zichzelf. Wanneer iets het ene is, kan het in het Westerse denken niet het andere zijn. Voor het Oosterse denken is de meeste algemene denkrichting en/en. Volgens dit denken is het mogelijk dat iets meer dan één ding is en dit is in de meeste gevallen duidelijk waar.

Vanwege jullie visie dat je een vast, materieel ‘ding’ bent dat losstaat van alle andere dingen, is dit ingewikkeld. Dit is een verkeerde visie, die we tot op zekere hoogte zijn gaan corrigeren. Het zou helpen wanneer de volledige visie van onverenigbare dingen afgedankt zou worden. Al meer dan honderd jaar is aangetoond dat dit foutief is. Dit is veroorzaakt door jullie mogelijkheid om op microscopisch ‘niveau’ te zien. Maar het begrip dat materie uiteindelijk energie is, is al erkend.

ASHTAR – DE WEG OM TE HERINNEREN – donderdag 21 maart 2019 / door AnjaASHTAR
DE WEG OM TE HERINNEREN
donderdag 21 maart 2019 / door Anja

Begroetingen vanuit onze harten.

Ashtar:

Gegroet geliefden op Aarde! Hier ben ik Ashtar!

Mythes en met name mythische personages waren daar in oudere dagen.

Deze mythische personages zij verouderen nooit dat komt door de essentie waarmee zij waren vervuld om over te brengen en dat is gebeurd het is overgebracht in de harten en het bewustzijn van de mensheid.
Deze essentie heeft de hoogste essentie om herinneringen op te roepen, de herinneringen aan al dat was toen wij in Hogere Rijken allemaal nog bij elkaar waren vóór de ‘missies’ naar de Aarde, de Aardewereld van materie.
Dit is nog steeds voortgaande deze mythische essentie invloeden, het heeft een cyclus maar met een duur totdat dit evolutionaire gebeuren is volbracht en vervuld.

Leven in het NU maakt je rustig en sterk / 23 maart 2019 /Martha Krul

Leven in het NU maakt je rustig en sterk
23 maart 2019 /Martha Krul

Leven in het NU maakt je sterk en geeft je zelfvertrouwen. Wij voelen dat er dingen aan het veranderen zijn. Wij worden daar onrustig van.

Je weet immers wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt.
Heb jij dat gevoel ook?

Hoe kan je daar nu goed mee omgaan?

Hoe kan je naar rust in jezelf komen?

Door je focus te verleggen kan je daar veel aan doen.

Heb je in de gaten dat wanneer je onrustig bent, je niet in het 
NU zit? Je bent met onzekerheid bezig en dat is toekomst gericht. Je vraagt je af wat de toekomst je gaat brengen? Je bent dus met morgen bezig.

Wat gaat er gebeuren?
Wat levert het voor MIJ op?
Welke veranderingen komen er aan?

Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Zaterdag 23 Maart 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Zaterdag 23 Maart 2019


Een groot aantal mensen zitten in het proces van het verkennen van gezonde grenzen. Velen van jullie zijn opgevoed in situaties waarin grenzen niet werden geëerbiedigd en in jullie verlangen om dat te corrigeren zijn die tot het uiterste gegaan in de andere richting, waar jullie grenzen behoorlijk rigide zijn geworden.

Jullie grenzen hoeven niet aan beide uiteinden van het spectrum te zijn, Dierbaren! De overgrote meerderheid van situaties vindt een balans ergens tussen de uitersten, waar jullie je wijsheid en competentie kunnen gebruiken om beslissingen te nemen op basis van de realiteit van elk nu moment.

Family Buletin: Een Kryon Seminar EN Pijnappelklier-tonen in het verbazingwekkende Rila Gebergte! / 22 maart 2019

Een Kryon Seminar EN Pijnappelklier-tonen in het verbazingwekkende Rila Gebergte!
22 maart 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groeten, Henk! 
   
Bulgarije is voor mij geen raadsel. Ik ben daar al twee keer geweest om Kryon seminars te geven en te genieten van de prachtige steden in dit land.

Toch is dit de eerste keer dat wij een grote meerdaagse gebeurtenis hebben in combinatie met een Pijnappelklier-koor. Waarom is dit zo bijzonder? Lees verder.

De reden waarom dit speciaal is, is dat Kryon vlak voor 2012 de berg Rila in Bulgarije aanwees als een van de twaalf pieken van de planeet. Dit betekent dat dit een van de plaatsen is waar de Pleiadiers meer dan 200.000 jaar geleden landden en begonnen aan het werk om ons dualiteit te brengen, vrije keuze en geheiligd DNA met 23 chromosomen. Raad eens waar het koor en de Kryon seminars gehouden zullen worden? Vlak naast de berg Rila!

De berg Rila is de hoogste berg in Bulgarije en de Balkan en is ook beroemd vanwege de 7 Rila-meren die vlakbij zijn. Wij denken dat de berg heel belangrijk is voor het werk met de Pijnappelklier-tonen en ook een geweldige plaats zal zijn om twee Kryon-seminardagen te houden.Een Schrijven van de Schepper / Zaterdag 23 Maart 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Zaterdag 23 Maart 2019 / door Jennifer Farley,

Manifestaties


Stel je voor dat je een dossierbediende bent.
Het is jouw 'taak' om de bestanden van jouw bureau
naar de juiste locaties in die ruimte te verplaatsen.
Zie je dit voor je?
Goed! Stel jezelf nu voor hoe je die bestanden van punt A naar punt B verplaatst.
Zit je aan het bureau en zullen ze automatisch naar de juiste locaties gaan
of sta je op en begin je met archiveren?
Manifestatie werkt op dezelfde manier.
(Lach)

Je kunt op één plek zitten, niets doen, niemand zien en hopen dat die manifestaties gebeuren of ... je kunt opstaan vanachter dat bureau en aan het werk gaan.
Je hebt de kracht en het vermogen om wat je wilt in je leven te brengen.
Het verschil tussen degenen die ontvangen en degenen die dat niet doen, is actie!
Liefste kind, het zijn jouw manifestaties,
Het Universum leidt je op hoe te volbrengen,
en je weet hoe je het moet volbrengen.
Waar wacht je op?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
P.O.T. Persoonlijk Ontwikkel Traject. (Groei naar jouw meesterschap) / door Cathrien & Bart van Golden Hearts

P.O.T.
Persoonlijk Ontwikkel Traject.

(Groei naar jouw meesterschap)
door Cathrien & Bart van Golden Hearts 


Is 2019 voor jou het jaar om je verder te ontwikkelen? Wil je nu ECHT stappen gaan maken in je persoonlijke ontwikkeling naar je EIGEN MEESTERSCHAP in 5D?

Wij bieden een training aan bestaande uit 5 dagen verdeeld over het hele jaar. Het is een diepgaande cursus waarbij ruimte tussen de opleidingsdagen heel belangrijk is. Zo kunnen alle kennis, heling en downloads goed geïntegreerd worden.


Tijdens deze dagen wordt je begeleidt vanuit een veilige omgeving en vinden initiaties plaats in andere dimensies. De basis van waaruit wij werken is 5D dimensie.

Hoe is de P.O.T. eigenlijk ontstaan?

Het ontwikkelen van een trainingsprogramma is niet zomaar iets. Bart en ik hebben een lang traject doorlopen om te komen waar we nu zijn, de healers die wij nu zijn. Zelf hebben we coaching gehad zodat we zelf konden groeien, helen, belichamen….. enz.

Meer lezen >>>Dagtekst van Zondag 24 Maart 2019 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Zondag 24 Maart 2019
door Omraam Mikhael Aivanhov

"Er is een woord dat de Schepper verenigt met de schepping, een woord dat ook alle schepselen met elkaar verenigt, het woord 'leven'. Het leven is die kwintessens die God in het begin aan Zichzelf heeft onttrokken om het universum en de schepselen die het bevolken, te creëren.

De schepselen en dit universum bestaan uit het leven van God. Wanneer sommigen beweren dat ze, om te geloven in een Schepper, wachten op een bewijs van zijn bestaan, vraagt men zich toch af hoe ze in die mate tot verblinding en bewustzijnsvernauwing zijn gekomen. Het leven dat ze ervaren, dat ze in zichzelf en om zich heen voelen, waar denken ze dat het vandaan komt? Als ze zouden aanvaarden om te mediteren over het leven, over de oneindigheid van de uitingen ervan, zullen ze geen bewijs van het bestaan van God meer nodig hebben. Al naargelang ze het mysterie van het leven zullen ontrafelen, zullen ze het mysterie van de Godheid doorgronden, want het leven is ook een mysterie dat niemand werkelijk kan uitleggen."

Omraam Mikhaël Aïvanhov
zaterdag 23 maart 2019

Jezus: Het leven is bedoeld om aangenaam te zijn voor allen en dat kan ook. /18 Maart 2019 / door John Smallman


Jezus:
Het leven is bedoeld om aangenaam te zijn voor allen en dat kan ook.
18 Maart 2019 / door John Smallman

Terwijl het ontwakingsproces van de mensheid snel en uiterst effectief vordert, levert dit over de hele wereld verbazingwekkende veranderingen op in de manier waarop de zakenwereld, industrie, politiek, religie en de maatschappij in het algemeen overal omgaat met de kwesties die zich voordoen en hen confronteert met de problemen die moeten worden aangepakt. Veel verborgen schandalen en corrupte praktijken, die al vele decennia gaande zijn, worden onthuld en gepubliceerd en die verder de intense noodzaak voor belangrijke veranderingen op ieder gebied van de menselijke aktiviteiten benadrukken, zodat eerlijkheid, integriteit en liefde de plaats innemen van de verfoeilijke en zelfdienende agenda´s, die al zo lang de normale gang van zaken zijn geweest.

Dit is een tijd van grote veranderingen, veranderingen die snel en bekwaam in werking moeten worden gesteld, zodat de miljarden, die in extreme armoede leven, voorzien kunnen worden van de middelen om boven deze ontoelaatbare toestand uit te stijgen en in vrede, gemak en harmonie leven, zoals dat, zonder uitzondering, het recht is van ieder menselijke wezen. De middelen zijn beschikbaar. Ze zijn enkel achtergehouden door degenen die denken dat het hun recht is om de levens van anderen te overheersen en te sturen om er voor zichzelf een levensstandaard van gewetenloze luxe op na te houden. Deze waanzinnige, egoïstische en eigengereide instelling van gedragingen en gewoontes, die door een zeer kleine minderheid omarmd worden, is aan het veranderen en moet veranderen. De mensen zijn niet langer meer bereid om zich te onderwerpen aan de onwaardigheid, de respectloosheid en de infame armoede die hen door een elite wordt opgelegd en die wordt ondersteund door reglementaire systemen en handhavingsinstanties die enkel en alleen voor dit doel in het leven zijn geroepen.

Blindstaren op de liefde / 18 maart2019 / Diana Douma

Blindstaren op de liefde
18 maart2019 / love-d

In een tijdperk van relatiebreuken, datingsites en zoektocht naar liefde, zijn een heleboel mensen een beetje de weg kwijt geraakt. Ergens geloven mensen hun liefde van externe factoren te vinden en/of moeten zoeken. Maar niets is natuurlijk minder waar. Hoe creëren wij eigenlijk onze realiteit? Ik weet niet of iemand de film ‘The Truman Show’ heeft gezien, maar zo moet je even onze realiteit bekijken. Alles is een creatie van onze gedachten… ALLES!! 
Een heleboel mensen begrijpen het niet, omdat het niet tastbaar is en ergens een heleboel mensen vastzitten in een illusie. Als wij als collectief allemaal naar het nieuws kijken, en de angsten en drama projecteren, dan zal zich dit ook in de buitenwereld uiten. Hoe? Door nog meer van hetzelfde te creëren, zoals oorlogen, conflicten in politiek etc. Dit is wat de hogere machten ook willen, dat mensen hun focus daarop houden, zodat de matrix op deze manier stand houd. Het systematisch volgooien van het menselijke brein door reclames op tv en de verdeeldheid (dualiteit) te laten zien, zorgt ervoor dat mensen ook denken dat wij in dualiteit leven en we altijd in tekorten leven. Dat we altijd weer iets nieuws moeten verlangen, door al die reclames te laten zien. Want als mensen in een staat van verlangen zijn, dan willen ze altijd meer en denken ze altijd dat ze nooit genoeg hebben. Dit is helaas de consumptiemaatschappij, waar WIJ ALLEMAAL aan deelnemen. We kunnen het wel met z’n allen reduceren. Hoe doen we dat dan? Door meer stil te staan bij wat we wel hebben en echt te kijken naar wat echt belangrijk is. De tv wat vaker uit te zetten en meer de natuur in te gaan door “ECHTE” connectie te maken met alles wat er is. En dat betekent dus ook de connectie met jezelf terug vinden. 

Tijdelijk op Aarde / Gepubliceerd 17 maart 2019 | Door Ans Hoornweg

Tijdelijk op Aarde
Gepubliceerd 17 maart 2019 | Door Ans Hoornweg

Tijdens een visioen zag ik een Hemelreiziger die enigszins weemoedig omkeek naar zijn sigaarvormige ruimteschip.

Die zou namelijk zonder hem vertrekken, want deze ruimtereiziger had er voor gekozen om tijdelijk als mens op de Aarde gestationeerd te blijven.

In een heel ver verleden had deze ruimtereiziger de Aarde nog in haar volle glorie gezien, maar wat hij nu zag maakte hem erg verdrietig, want de eens zo paradijselijke Aarde was verworden tot een ernstig zieke planeet waarop zich vele conflicten en oorlogen afspeelden.

Heel begrijpelijk’, dacht hij, ‘want er leven nu veel mensen op de Aarde die geïncarneerd zijn vanaf de ‘oorlogsplaneten’ Mars en Saturnus.

De conflict-energie van die planeten zit nog steeds in ‘het weten’ van die geïncarneerde mensen, en zij worden nu, op de een of andere manier, getriggerd om hun conflictgedrag weer voort te zetten op de Aarde.’


Aartsengel Michael Channels event op 31 maart 2019 in Doorn


Aartsengel Michael Channels event op 31 maart 2019 in Doorn

Op deze dag geeft Tetsiea de boodschappen en frequenties 
van de Aartsengel Michael door voor de aanwezigen.

- Zodat jij je opent voor OVERVLOED in je leven.
- Je leert je kanalen te openen voor de boodschappen van AA Michael.
- Zodat je kunt gaan leven vanuit je DIEPSTE BETEKENIS.
Verbonden, magisch, krachtig.

Wil jij je verbinden met het Licht en de Kracht van de 
​Aartsengel Michael?

Leren om zijn HEALING en BOODSCHAPPEN ontvangen?

Je eigen LICHT-KRACHT openen in zijn Blauwe Licht?


Aartsengel Gabriel via Shelley Young Dagelijkse boodschap / Vrijdag 22 Maart 2019

Aartsengel Gabriel
via Shelley Young
Dagelijkse boodschap / Vrijdag 22 Maart 2019


We hebben het vaak over het belang van meditatie om jullie in balans te houden en jullie te helpen met het bewegen met de energieën met de grootste hoeveelheid gratie en gemak als mogelijk. We willen het hebben over enkele van de meest voorkomende redenen waarom mensen meditatie vermijden en hoe zich ertoe te richten.

De eerste reden waarom mensen niet mediteren is omdat ze denken dat ze niet genoeg tijd hebben. Dierbaren, zelfs tien minuten is meer dan genoeg om een groot voordeel aan jullie dagelijkse leven toe te voegen. Jullie meditatieproces hoeft niet aantrekkelijk of langdurig te zijn. Simpelweg gaan zitten en jezelf kalmeren met de intentie om te verbinden is echt alles wat nodig is. Op deze dag van je leven / 22 Maart 2019 / Neale Donald Walsch

22 Maart 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw gedachten jouw werkelijkheid creëren.
Jouw geest is krachtiger dan je weet.

Maak je je nu zorgen over iets?
Voel jij je nog steeds onzeker over iets?
God nodigt je uit om jouw denken te veranderen.  
Wonderen komen zelden voor inde levens van degenen die ze niet mogelijk achten.

Er zou op dit moment een wonder kunnen zijn dat op je wacht.
Maak er alsjeblieft ruimte voor in jouw denken. Bedankt.

Liefs, je vriend ...
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / Vrijdag 22 Maart 2019 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
Vrijdag 22 Maart 2019 / door Jennifer Farley,

Een Pad Vrijmaken....


Het is al eerder gezegd en verdraagt het te herhalen;
het is absoluut noodzakelijk dat jullie de verantwoordelijkheid
 nemen voor jullie eigen gedachten en acties.
Anderen de mogelijkheid geven om de 'schuld' voor jou op zich te nemen,
kan jouw groei en, zeker, jouw leerproces belemmeren.
Als je elk deel van jezelf volledig erkent,
zeg je tegen Het Universum: "Ja, ik ben een mens en zal fouten maken,
maar ik ben altijd bereid om mij voorwaarts te bewegen naar een betere ik ".
 Transparantie maakt je pad duidelijk en maakt deze beweging gemakkelijker
dan je ooit had verwacht.
Het leren en uiten van de waarheid, tegenover jezelf en anderen,
 is een monumentale stap naar vrede.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlvrijdag 22 maart 2019

Maak een Vriend van je Angst Een boodschap van Neale Donald Walsch / 8 maart 2019 / Geplaatst 22 maart 2019


Maak een Vriend van je Angst
Een boodschap van Neale Donald Walsch
8 maart 2019 / Geplaatst 22 maart 2019
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Mijn lieve vrienden... 

Wij onderzoeken hier de vijf natuurlijke emoties: Verdriet, Boosheid, Jaloezie, Angst en Liefde. Deze emoties zijn gereedschappen die ons door God zijn gegeven om een beter leven te kunnen bouwen. De laatste drie weken hebben wij gekeken naar Verdriet, Boosheid en Jaloezie. Vandaag een onderzoek naar Angst.

Angst is een natuurlijke emotie die bij ons is ingebouwd op cellulair niveau. Alle baby’s worden met alleen maar met twee angsten geboren: de angst om te vallen en de angst voor harde geluiden. Deze twee angsten zijn ons ter bescherming gegeven. Het zijn gereedschappen, of apparaatjes, die zijn ontworpen voor onze veiligheid. Het doel van angst is om een beetje voorzichtigheid in te bouwen. Voorzichtigheid is een gereedschap dat helpt om het lichaam in leven te houden.

De meeste angsten zijn het kind door zijn/haar omgeving en door de ouders geleerd. De taak van de opgroeiende mens is te leren hoe angst naar voorzichtigheid getransformeerd kan worden. Kinderen aan wie wordt geleerd dat angst niet goed is en dat zij die feitelijk niet eens zouden moeten ervaren, zullen het moeilijk hebben om deze vertaling te maken.

Jezus (Raypur) Broederschap: Een Ongelofelijke Dynamiek 17 maart 2019 / via Paul Tuttle

Jezus (Raypur):
Broederschap:  Een Ongelofelijke Dynamiek
17 maart 2019 / via Paul Tuttle

BROEDERSCHAP IS EEN ongelofelijke dynamiek - de aanwezigheid van zorgzaamheid en mededogen, de getuigenis van de waarheid over elkaar, de bevestiging van de waarde van de ander, zelfs in de vorm van het vragen om fatsoenlijk gedrag wanneer dat niet wordt uitgedrukt. Zelfs zorgen voor de ander als de nood hoog is en de omstandigheden daarom vragen, of dat nu "geoorloofd" is of niet. Met andere woorden, de bereidheid om een tandje bij te zetten ook al komt het ongelegen omwille van de verlossing van de ander . . . dit vormt een onvoorstelbare dynamiek!

Broederschap is niet een helaas onvermijdelijke omstandigheid die iedereen moet tolereren en waar iedereen zich tegen moet verdedigen, want het is de Vader Die het tot Broederschap maakt, van Wie de goddelijke aard en het karakter van elke Zoon en Dochter afkomstig zijn, die uiteindelijk door elk kind van de Vader opnieuw moeten worden ontdekt, bevestigd, geaccepteerd en waar zij zich . . . met elkaar . . . naar moeten gedragen!

Dit maakt Broederschap dynamisch, transformerend en genezend.

Het is eenvoudig. De goddelijke aard, motivatie en het handelen in ware Broederschap zijn de motor van genezing, omdat het een uit het ander voortkomt en natuurlijkerwijs leidt tot edelmoedige betrokkenheid bij elkaar. Met onschuld, harmonie en heilige Betekenis in het hart van Zijn natuur, inspireert de herontdekking van de goddelijk geërfde Broederschap nieuwe motivatie en nieuw gedrag — die het verweesde, geïsoleerde, onafhankelijke gevoel van Broederschap vervangt met een ongelofelijke nieuwe ervaring van intimiteit en actieve betrokkenheid — en nogmaals, dit vormt een ongelofelijke dynamiek! Ik noem het de motor van de Verzoening.

De Kristallen, de Aarde en alle levensvormen zijn Eén Bewustzijn / van Dianne Robbins

De Kristallen, de Aarde en alle levensvormen zijn Eén Bewustzijn
van Dianne Robbins

De Kristallen, de Aarde en alle levensvormen zijn Eén Bewustzijn.

Wanneer je dit concept van Eenheid kunt begrijpen en integreren, zal je leven een nieuwe stroom krijgen en zal synchroniciteit een veel voorkomend verschijnsel zijn, omdat je op een hogere golflengte zult werken die je overal met al het leven verbindt; waardoor je toegang hebt tot alle wegen die je zullen leiden naar de vervulling van jouw dromen op aarde.

De Walvisachtigen communiceren met elkaar, ongeacht waar zij zich in de aardse oceanen bevinden, door een verblijf in de frequentie stroom van “Al Dat Is”. Het is de manier waarop de bomen, dieren en de hele natuur communiceert. De eerste stap is om je bewust te zijn van deze verbinding van al het leven, en dan zul je merken dat het in je stroomt, zonder enig "werk" van jouw kant. Dit is de sleutel tot het universum en het is binnenin jou.

Kristallen in water doen

In onze Holle Aarde is ons watersysteem ongerept zuiver en is levend, gekristalliseerd water, met zijn bewustzijn volledig intact - niet zoals jullie dode water op het oppervlak, dat verstoken is van leven gevende energie.